7. Sınıf “AK SAKALLI BİLGE DEDE” Metni Günlük Planı-DERS DESTEK 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / DERS DESTEK Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı VATANDAŞLIK/ AK SAKALLI BİLGE DEDE
        Konu Başlık Ana duyguKonuKelime ve Kelime GruplarıDeyimlerAtasözleriGeçiş ve bağlantılı ifadelerYazma StratejileriMetin Türü (Masal)Hikaye Edici Metin
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40+40 (7 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA-DİNLEME/İZLEME
Akıcı Okuma
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  

Söz Varlığı
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  

Anlama
T.7.3.15. Okuduklarını özetler.
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.7.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.    
2. KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.    

3. YAZMA
T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.7.4.8. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, konu, ana duygu, kelime ve kelime grubu, hazırlıklı konuşma, hikaye edici metinler, geçiş ve bağlantılı ifadeler…
      Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Masalların günlük hayatımızdaki yeri nedir? En sevdiğiniz masalın adını söyleyiniz. 3. “Adalet” kavramı sizin için ne ifade etmektedir?
    •  Güdüleme Bu dersimizde “VATANDAŞLIK” temasındaki “AK SAKALLI BİLGE DEDE” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde adaletli olmayı ve adaletli olmanın önemini öğrenmiş olacağız. Ayrıca masal metin türü hakkında bilgi edinmiş olacağız.
  •  Gözden Geçirme   Haksızlığa sapıp bütün insanların seni izlemeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek/dinletilecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyenkelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamısözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelimedefterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşancümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimelerbirlikte düzeltilecek. Sırasıylaetkinlikler yapılacak.

SÖZ VARLIĞIM

➜ “varsıl” sözcüğünün anlamını TDK Türkçe Sözlük’ten bulup yazınız.

Sözlük anlamı: Parası, malı çok olan, zengin, yoksul karşıtı

➜ Aşağıdaki kelime gruplarının metinde geçtiği cümleleri bulunuz. Kelime gruplarının anlamını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol edip bu kelime gruplarını birer cümlede kullanınız.

gönlü razı olmamak
Metinde geçtiği cümle: Kadının gönlü, bu işe pek razı olmamış.
Sözlük anlamı: İstememek
Cümlem: Yavru kedinin soğukta dışarıda kalmasına gönlüm razı olmadı.

hakkını yemek
Metinde geçtiği cümle: Çocuğun hakkını yemeyelim, demiş.
Sözlük anlamı: Başkalarının hakkını vermemek
Cümlem: Maçın hakemi hakkımızı yemeseydi şimdi şampiyonduk.

hakkını gözetmek
Metinde geçtiği cümle: Tüyü bitmemiş yetimin bile hakkını gözetir.
Sözlük anlamı: Başkalarının hakkını alması için yardım eden
Cümlem: Sokak hayvanlarının da insanlar kadar haklarının gözetilmesi gerekir.

zoruna gitmek
Metinde geçtiği cümle: Hak ettiği parayı alamamak, üstelik aptal yerine konmak delikanlının çok zoruna gitmiş.
Sözlük anlamı: Onuruna dokunmak, gücüne gitmek
Cümlem: Öğretmenin bilgi yarışması için başkasını seçmesi çok zoruna gitmiş.

ANLAYALIM CEVAPLAYALIM

➜ “Ak Sakallı Bilge Dede” metniyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Varlıklı adamın kişilik özellikleri nelerdir?
Varlığı ile kibirlenen, komşularıyla alay eden bir kişidir.

2. Varlıklı adamın yoksul gence yaptığı teklif nedir? Bu teklifi hangi amaçla yapmıştır?
Çocuğun göle girip sabaha kadar kalması karşılığında çocuğa yüz altın vermek. Amacı ise eğlenmek.

3. Yoksul genç Ak Sakallı Bilge Dede’ye niçin gitmiştir?
Çocuk hak ettiği parayı alamayınca akıl danışmak için Ak Sakallı Bilge Dede’ye gitmiş.

4. Yargıcın kararını değiştiren olay nedir?
Ak Sakallı Bilge Dede’nin ateş ve yemek kazanları ile yargıca yanlış karar verdiğini fark ettirmesidir.

NASIL BİRİ?

➜ Okuduğunuz metne göre Ak Sakallı Bilge Dede’de bulunan özellikleri “✔” işaretiyle belirtiniz. Belirlediğiniz özelliklerin sebebini bir cümleyle açıklayınız.

[   ] Bencildir çünkü
[✔] Yol göstericidir çünkü yoksul gence hakkını nasıl arayacağını göstermiştir.
[✔] Yardımseverdir çünkü yoksul gencin hakkının peşinden gitmiştir.
[✔] Bilgedir çünkü yargıca verdiği kararın yanlış olduğunu ustalıkla ve etkileyici bir şekilde anlatmanın yolunu bulmuştur.
[   ] Yalancıdır çünkü
[✔] Adaletlidir çünkü yoksul gencin haksızlığa uğradığına inanarak gereğini yapmıştır.

ADALETLİ BİR SON MU?

➜ “Ak Sakallı Bilge Dede” metninde olayın adaletli bir şekilde sonuca bağlandığını düşünüyor musunuz? Niçin? Söyleyiniz.

Evet düşünüyorum. Yoksul genç başta adaletsizliğe uğrasa da sonunda Bilge Dede’nin sayesinde hakkına kavuşmuştur.

➜ Ak Sakallı Bilge Dede’nin yerinde siz olsanız yoksul gencin yaşadığı soruna nasıl bir çözüm önerirdiniz? Söyleyiniz.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

 

KOŞUL-SONUÇ ANLAMI

➜ Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki ifadeleri koşul-sonuç anlamı olacak şekilde tamamlayınız.

Eğer dediğimi yaparsan seni zengin ederim.
Eğer şu göle girer ve sabaha kadar orada kalırsan sana yüz altın veririm.

ADALET LAZIM

➜ Aşağıda verilen soruları “adalet” kavramıyla ilişkilendirerek cevaplayınız.

1. Parkta salıncak sıranızı beklerken birisi önünüze geçse bu davranışı nasıl karşılarsınız? Bu kişiye neler söylerdiniz?
Sakin bir ses tonu ile sıranın bende olduğunu, bu yaptığının yanlış olduğunu anlatırdım.

2. Futbol ya da basketbol gibi spor karşılaşmalarında takımlardan birinin hep önce başlaması adil bir uygulama mıdır? Bu durum sonucu nasıl etkiler?
Adil bir uygulamadır. Çünkü bir karşılaşmada önde başlamayan takım, diğer karşılaşmalarda önde başlar. Bu da adaleti sağlar. Bu durum sonucu önemli şekilde etkilemez. Takımlar bu duruma karşı önlem alırlar.

4. Daha çok hangi meslekler adil olmayı gerektirir? Adalet bu tür meslekler için neden önemlidir?
Hakimlik, savcılık, avukatlık, hakemlik gibi meslekler adil olmayı gerektirir. Bu meslekler adaleti temsil eden mesleklerdir ve görevleri adalet dağıtmaktır.

5. Adaletsiz bir davranışla karşılaştınız mı? Neler oldu? Ne yaptınız? Maruz kaldığınız davranış karşısında neler hissettiniz?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

METİNLERİ KARŞILAŞTIRALIM

➜ “Ak Sakallı Bilge Dede” ve “Horoz” metinlerini bakış açıları ve mesajları açısından karşılaştırınız.

Ak Sakallı Bilge Dede
Bakış Açıları: Adaletin sağlanması
Mesajlar: Adalet eninde sonunda yerini bulur.

Horoz
Bakış açıları: Açıkgözlülük ve emanete sahip çıkmak
Mesajlar: Emanete sahip çıkılmazsa insan elindekilerden de olur.

 

YAZALIM

➜ En sevdiğiniz masal kahramanlarından birini seçiniz. Seçtiğiniz masal kahramanının başından geçen, “adalet” konulu bir masal yazınız.

En sevdiğiniz masal kahramanına göre hayal gücünüzü kullanarak bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

>>2018-2019 7. Sınıf DERS DESTEK Yayınları “AK SAKALLI BİLGE DEDE” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir