7. Sınıf “AKILLI EVLAT” Metni Günlük Planı-MEB 2

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB -Bir Dünya Düşünürüm- Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER/AKILLI EVLAT(Dinleme Metni)
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerHazırlıksız/Hazırlıklı konuşma yapmaAnlamını bilmediği kelimelerMetin TürüFiilde Yapı ( Basit, Türemiş, Birleşik )Hikaye Edici Metin
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40+40 (7 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar   1. OKUMA/ DİNLEME İZLEME
T.7.1.1.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.7.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar.
T.7.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.7.1.10. Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular.
T.7.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.7.1.13. Dinleme stratejilerini uygular.
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.      

2. KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.    

3. YAZMA
T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, fiilde yapı, başlık, konu, hikaye edici metin…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Masalların dünyası ile yaşadığınız dünyayı karşılaştırınız. 3. Bir masal kahramanı olsaydınız hangi masal kahramanı olmak isterdiniz? Neden? 4.Sahip olduklarınız mı yoksa sahip olduklarınızla yaptıklarınız mı önemlidir? Neden?
  •  Güdüleme Bu dersimizde “ERDEMLER” temasındaki  “AKILLI EVLAT” adlı metnini işleyeceğiz. Masal, halkın ortak yaratısı olarak ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa aktarılan, cin, peri, dev gibi olağanüstü kişileri de olan, olağanüstü olaylara yer veren, genellikle bir tekerlemeyle ya da bir varmış, bir yokmuş gibi bir sözle başlayan bir tür halk öyküsüdür.
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde masalların hayatımızdaki yeri ve önemini öğrenmiş oalcağız.

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

 • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
 • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
 • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

1. ETKİNLİK

Metni dinlerken not aldığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

2. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde zengin adamın oğullarının birer kese altınla yaptıkları hakkındaki görüşlerinizi aşağıya yazınız.

Cevap: 

Büyük Oğlan

Bir kese altınla bir yerden, babasının vereceği malları koruması için kırk adam almış. Bundan büyük oğlanın, babasının mallarının hepsini ona vereceğinden emin olduğunu anlıyoruz. Büyük oğlanın para ile yaptıkları bencilliktir.

Ortanca Oğlan

Bir kese altınla yüz deve almış. Her birini burada satıp zengin olacağını düşünmüş. Ortanca oğlanın “fazla mal göz çıkarmaz ya…” sözünden babasının mallarının hepsini ona vereceğinden emin olduğunu anlıyoruz. Ortanca oğlanın para ile yaptıkları bencilliktir ve açgözlülüktür.

Küçük Oğlan

Gittiği yerdeki tehlikeli su yatağını tehlikesiz hale getirmek için ustalar getirmiş, parasını da ustalara vermiş. Oradaki yetim çocukları alıp getirmiş. Babası malları kime verirse, yetimlere de onun bakacağını planlamış. Hem iyilik yapıp hem de memlekete faydalı insanlar yetiştirmeye vesile olacağını düşünmüş. Küçük oğlanın para ile yaptıkları iyilikseverlik, ileri görüşlülük, merhamet ve alçakgönüllülüktür.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Zengin adam, oğullarını yanına neden çağırmıştır?

Cevap: Mirasını paylaştırmak için çağırmıştır.

2. Baba, oğullarına birer kese altın verip onlardan ne yapmalarını istiyor?

Cevap: Oradan gitmelerini, 3 yıl sonra gelmelerini, bu süre boyunca verdiği paralar ile iş yapmalarını ve geri dönmelerini istiyor.

3. Zengin adam, büyük ve ortanca oğlunun yaptıklarını nasıl değerlendiriyor? Açıklayınız.

Cevap: Zengin adam bir değerlendirmede bulunmuyor.

4. Babanın yerinde olsaydınız sahip olduklarınızı evlatlarınızın arasında paylaştırmak için nasıl bir çözüm bulurdunuz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

5. Sizce küçük oğlanın yapmak istedikleri, yaşadığı toplumun geleceğini hangi yönlerden etkileyebilir?

Cevap: Toplum, iyi yetişmiş, topluma faydalı olacak kişilere sahip olmuş olur. Bu da toplumu geliştirir, toplumdaki insanların daha huzurlu ve mutlu yaşamasına vesile olur.

6. Zengin adamın çocuklarından birisi olsaydınız bir kese altınla neler yapardınız?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde anlatılan olayların tutarlılığını (mantık kurallarına uyması, duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımaması, konudan sapılmaması) sorgulayarak düşüncelerinizi yazınız.

Cevap: Zengin adam çocukları çağırdığında günlerinin sayılı olduğunu belirtmiştir. Fakat kısa zaman içinde öleceğini tahmin eden adamın oğullarını test etmek için üç yıl süre vermesi mantıksızdır. Zengin adam bu üç yıl içerisinde ölürse, malları nasıl paylaştıracağını düşünememiştir.

5. ETKİNLİK

Öğretmeninizin yönlendirmesiyle gruplar oluşturunuz. Grup arkadaşlarınızla derlemiş olduğunuz tekerlemelerden hareketle “Tekerleme Atışması” yapınız.

6. ETKİNLİK

Aşağıda “Akıllı Evlat” metninden bir bölüm verilmiştir. Bu bölümde yer alan basit, türemiş ve birleşik fiilleri bularak uygun kutulara yazınız.

(…) Çocuklar hemen hazırlığa başlamışlar. İşlerini bitirdikleri zaman gelip babalarının
elini öpmüşler. Atlarına binip yola çıkmışlar.
Üçü birlikte bir zaman gittikten sonra önlerine üç yol çıkmış. Büyük kardeş sağdaki,
ortanca kardeş ortadaki, küçük kardeş de soldaki yola yürümüş; uzaklaşmışlar.
Günler günlerle birleşiverip aylar olmuş. Aylar aylarla birleşiverip yıl olmuş da
kimse farkına varamamış. Derken efendim baharlar yazları, yazlar da kışları kovalamış.
Yel esmiş, sel gelmiş, üç yıl gelip çatmış. (…)

Cevap: 

Basit Fiiller

 • gelip
 • öpmüşler
 • binip
 • çıkmışlar
 • gittikten
 • çıkmış
 • yürümüş
 • olmuş
 • esmiş
 • gelmiş
 • çatmış

Türemiş Fiiller

 • başlamışlar
 • bitirdikleri
 • uzaklaşmışlar
 • kovalamış

Birleşik Fiiller

 • birleşiverip
 • varamamış
7. ETKİNLİK


Dinlediğiniz metnin istediğiniz bir bölümünü arkadaşlarınızla görev dağılımı yaparak canlandırınız.

8. ETKİNLİK

Aşağıda verilen unsurlardan hareketle bir masal yazınız. Yazdığınız masalın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Dinlediğiniz metin hakkında neler öğrendiniz?   1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil, oluşu­mu bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Kendisine yapılan haksızlıklara sabretti. B) Bu kadar ağır bir yükü kaldırabilir mi? C) Koşan çocukların arkasından bakakaldı. D) Karşımda parlak bir ışık beliriverdi
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB2 Yayınları “AKILLI EVLAT” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir