7. Sınıf “ANNE FRANKIN HATIRA DEFTERİ” Metni Günlük Planı-MEB 2 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB -Bir Dünya Düşünürüm- Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı OKUMA KÜLTÜRÜ/ ANNE FRANK’IN HATIRA DEFTERİ
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerHazırlıksız/Hazırlıklı konuşma yapmaAnlamını bilmediği kelimelerMetin Türü (Deneme)Zarflar
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar   1. OKUMA
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.7.3.38. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. Talimatnamelerin okunması sağlanır.    

2. DİNLEME İZLEME
T.7.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar.
T.7.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.7.1.12. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
T.7.1.13. Dinleme stratejilerini uygular.    

3. KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.  

4. YAZMA
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, zarflar, başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. İnsanlar gün içerisinde yaşadıklarını, gördüklerini, duyduklarını neden yazma ihtiyacı duyarlar? 3.  Duygu ve düşüncelerinizi yazıya dökmeyi seviyor musunuz? Neden?
  •  Güdüleme Bu dersimizde “OKUMA KÜLTÜRÜ” temasındaki  “ANNE FRANK’IN HATIRA DEFTERİ” adlı metnini işleyeceğiz. Bu metnimizde hatıra defteri tutmanın neden bu kadar değerli ve özel olduğunu öğrenmiş olacağız.
•  Gözden Geçirme “Kitaplar benim sevgili dostlarım, gerçek yol gösterenlerimdir; çünkü iki yüzlülük etmeden bana görevlerimi hatırlatırlar.” Alphonse Daudet

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyenkelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamısözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelimedefterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşancümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimelerbirlikte düzeltilecek. Sırasıylaetkinlikler yapılacak.

1. ETKİNLİK

Metni dinlerken not aldığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

Anlamını bilmediği kelimelere göre bu etkinliği öğrenciler yapacaktır.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Anne Frank’ın yazma konusundaki kararsızlığının temelinde yatan sebep/sebepler nelerdir?
On üç yaşında bir kızın saçmalarına kimsenin aldırmayacağını düşündüğü için yazma konusunda kararsız kalıyor.

2. Yazarın en büyük arzusu nedir?
İçinde gömülü kalan bir sürü şeyi gün ışığına çıkarmak en büyük arzusudur.

3. Anne Frank’ın yazma konusundaki düşüncelerine katılıyor musunuz? Neden?
Katılıyorum. İnsan düşüncelerini, fikirlerini, duygularını, hissettiklerini bir şekilde paylaşmalıdır. Bu yazarak ya da sözle olabilir. Fakat yazma daha etkilidir.

4. Metinde yazar “Kâğıt, insandan sabırlıdır.” diyerek neyi anlatmak istemiştir?
İnsan sabırsızdır. Bir işi hemen yapmak, bir şeyin hemen olmasını ister. Fakat kağıt, üzerinde yazılanları paylaşmak için acele etmez. Vakti gelince zaten okunacaktır.

5. Yazarın kişilik özellikleri hakkında ne gibi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Anlatınız.
Kararsız, özgüven eksikliği çeken, yalnız, güvensiz.

6. Günlük tutmanın insanların kişiliğine, hayatına, hayal dünyasına ne gibi etkileri olabilir? Anlatınız.
Günlük tutmak, hayata olumlu katkıları olan bir iştir. İnsan yaşadıklarını, yaşadıkları sonucu oluşan fikirlerini günlüğüne yazdığında, geleceğinde kendi gelişimini takip edebilir. Önceki ve şimdiki düşüncelerini karşılaştırıp doğruyu bulabilir. Bu insanın kişiliğini geliştirdiği gibi hayatına olumlu katkıları olan bir iştir.

3. ETKİNLİK

“Yazma alışkanlığının sağladığı faydalar” hakkında yaptığınız araştırmadan yola çıkarak “Günlük tutmanın faydaları” ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.

Aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabileceğiniz “Yazma alışkanlığının sağladığı faydalar” araştırma yazısından faydalanabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Aşağıda metin türleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. “Anne Frank’ın Hatıra Defteri” metninin türüyle ilgili olanları işaretleyerek metnin türünü yazınız.

(   ) Yaşanılanlar günü gününe, tarih belirtilerek yazılmıştır.
(   ) Gerçek olmayan olaylar anlatılmıştır.
(X) İçtenlikle yazılmıştır, doğal bir anlatımı vardır.
(X)Yazarın kişiliğini, görüşlerini ve ruhsal dünyasını yansıtmıştır.
(   ) Yazar, nesnel bir dil kullanmıştır.
(X)Yazar; sırlarını, dertlerini olduğu gibi aktarmıştır.
(X)Birinci kişi ağzıyla yazılmıştır.
(   ) Tanınmış bir kişinin hayatı anlatılmıştır.

Metnin türü: Deneme

5. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen metni okuyunuz. Metinde yer alan zarfları belirleyerek altlarını çiziniz.

DENİZYILDIZI
Bir zamanlar yazılarını yazmak üzere okyanus sahiline giden bir bilge kişi varmış.
Çalışmaya başlamadan önce sabahları kumsalda yürüyüş yaparmış.
Bir gün; ileride, uzaklarda dans eder gibi hareketler yaparak kendisine doğru
gelen bir insan silüeti fark etmiş. Başlayan günü dans ederek karşılayan biri olabileceğini
düşünmüş. Ancak yaklaştıkça silüetin genç bir adam olduğunu görmüş. Genç adam
birkaç adımda bir, yerden bir şeyler alıyor ve okyanusa fırlatıyormuş. Sormuş ona bilge
kişi: “Günaydın delikanlı. Hayrola, ne yapıyorsun böyle?” Genç adam cevap vermiş: “Okyanusa
denizyıldızı atıyorum.” “Sanırım şöyle sormalıydım.” demiş bilge kişi. “Neden okyanusa
denizyıldızı atıyorsun?” “Görmüyor musunuz, güneş yükseliyor ve sular çekiliyor.
Onları suya atmazsam ölecekler.” “Ama delikanlı, baksana kilometrelerce kumsal var ve
baştan aşağı denizyıldızıyla dolu. Sen birkaç tane atmışsın ne fark eder ki?” Genç adam
kibarca dinledikten sonra eğilerek bir denizyıldızı daha almış, dalgalanan okyanusa doğru
fırlatmış ve “Bakın!” demiş bilge kişiye “Bunun için çok şey fark etti.” Bilge kişi genç
adamın cevabından pek bir şey anlamamış. Yazısının başına geçmek üzere kulübesine
dönmüş.
Gün boyunca bir şeyler yazmaya çalışırken genç adamın yaptığı bir türlü gözünün
önünden gitmemiş. Koca bilim adamı, o yazar, o büyük şair, o bilge kişi, gencin
davranışının özünü kavrayamamış. Geceyi de sıkıntılı, yarı uyanık, aynı şeyleri düşünerek
geçirmiş. Gözüne uyku girmeyeceğini anlayıp sabaha karşı daha gün ağarmadan kalktığında
gencin yaptığını bir anda kavrayıvermiş… Güneş görünmeye başlar başlamaz sahile
inmiş ve genci bularak bütün sabahı onunla okyanusa denizyıldızı atarak geçirmiş.
Hasan YILMAZ

b) Altlarını çizdiğiniz zarfların metne olan katkılarını yazınız.

Metindeki eylemlerin durumlarını, zamanlarını, miktarlarını, yer-yönlerini belirtmiş ve soru anlamı katmışlardır.

6. ETKİNLİK

Yukarıdaki grafikte 2012 – 2016 yılları arasında kütüphanelerde bulunan kitap sayıları verilmiştir. Grafikten yola çıkarak aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(D) Millî kütüphanedeki kitap sayısı 2012 – 2014 yılları arasında aynıdır.

(D) 2013 yılından sonra halk kütüphanelerindeki kitap sayısı artış göstermiştir.

(Y) Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı her sene düzenli olarak artmıştır.

(Y) Kütüphanelerdeki kitap sayıları her yıl düzenli olarak artmıştır.

(D) Örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerindeki kitap sayısı 2016 yılında, bir önceki yıla göre 4,9 milyon azalmıştır.

7. ETKİNLİK

Aşağıya, günlük yazma kurallarına uyarak bir gününüzü yazınız.

Kendi yaşantınıza göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

GÜNLÜK

Kişinin bir gün boyunca gördüklerini, yaşadıklarını, gün içinde hissettiklerini günü gününe yazdığı kısa ve samimi yazılara  günlük ya da günce denir…

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Sorunların çözülebilmesi için bana karşı açık davran-malısın. 2. Şirketin bütçe açığı gittikçe artıyormuş. 3. Açık pencerenin önünde saatlerce dertleştik. 4. Ömrüm boyunca sana karşı açık konuştum. “Açık” sözcüğü numaralanmış cümlelerden hangilerin-de zarf görevinde kullanılmıştır? A) 1. ve 3. B) 1. ve 4. C) 2. ve 3. D) 2. ve 4.   Anlattığı şeyleri şaşkınlıkla dinledim geçen gün. Bu cümledeki altı çizili zarfların türleri aşağıdakiler-den hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Miktar zarfı – Durum zarfı B) Durum zarfı – Soru zarfı C) Durum zarfı – Zaman zarfı D) Miktar zarfı – Zaman zarfı
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

12. Metin – 7. Sınıf “ANNE FRANK’IN HATIRA DEFTERİ” Dinleme Metni:

>>2018-2019 7. Sınıf MEB2 Yayınları “ANNE FRANK’IN HATIRA DEFTERİ” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir