7. Sınıf “ATATÜRK’Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE” Metni Günlük Planı-MEB 2 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB -Bir Dünya Düşünürüm- Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK/ ATATÜRK’Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerHazırlık, hazırlıksız konuşma yapmaAnlamını bilmediği kelimelerFiil Çekim Ekleri (Kip ve Şahıs)Söz sanatları [ Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) ]
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA – DİNLEME/İZLEME
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  
Söz Varlığı 
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz sanatları verilir.
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.  a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.     

KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.  

YAZMA
T.7.4.1. Şiir yazar.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Şiir, metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, söz sanatları, fiil çekim ekleri, başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Atatürk’ün kişilik özellikleri hakkında bildiklerinizi anlatınız. 3. Sizce Atatürk’ün kişilik özelliklerinden hangisi ya da hangileri onu başarılı bir lider yapmış olabilir? Anlatınız.  
•  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK” temasındaki  “ATATÜRK’Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE” adlı metnini işleyeceğiz. Bu metnimizde Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kişilik özelliklerini öğrenip bu kişilik özelliklerinden hangilerinin başarılarına katkı sağladığını öğreneceksiniz.
•  Gözden Geçirme “Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.”

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyenkelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamısözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelimedefterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşancümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimelerbirlikte düzeltilecek. Sırasıylaetkinlikler yapılacak.

1. ETKİNLİK

Şiirde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Belirlediğiniz kelimelerin anlamlarını şiirden hareketle tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.

1. “Sizler yaşadıkça çocuklarım / Ben de yaşıyorum demek,” dizelerini açıklayınız.
Çocuklar yaşadıkça ve unutmadıkça, onun yaptıkları, fikirleri de unutulmayacaktır. Onun yaşaması demek bedenen yaşaması değil, fikirlerinin yaşatılması ve uygulanması demektir.

2. Şiirde, “Vatan siz” söz grubu ile anlatılmak istenen nedir?
Vatan sadece bir toprak parçası değildir; vatan üzerinde yaşayan insanlar, onların yaşantıları, kültürleri, kısacası vatana bağlı her şey vatandır. Yani biz insanlar da vatanız.

3. Şiirde, Atatürk ile çocuklar arasında nasıl bir bağ kurulmuştur? Açıklayınız.
Atatürk ile çocuklar arasında sevgi, güven ve umut bağı kurulmuştur.

4. Şiirin sizi etkileyen dizesini/dizelerini nedenleriyle birlikte anlatınız.
Siz etkileyen dizelere göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

5. Sizce şair hangi duygular içerisindedir? Anlatınız.
Şair çocuk sevgisi, umut ve güven duyguları içerisindedir.

6. Şiirin ana duygusu nedir?
Atatürk ülkemizin geleceği için çocuklara güvenmektedir.

3. ETKİNLİK

Atatürk’ün ülkemizin kalkınması için neler yaptığını öğretmeninizin yönlendirmelerini dikkate alarak anlatınız.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizi kalkındırmak için yaptığı somut hamleleri şu şekilde sıralayabiliriz.

1920 yılında Anadolu Ajansı’nı kurarak basın yayın alanında ülkemiz için önemli bir adım atmıştır. Ayrıca bu sayede TBMM’de alınan kararların yurt içi ve yurt dışına duyurulmasını sağlamıştır.

1923 yılında Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nu kurarak taşıtlar konusunda Türkiye’nin gelişimini sağlamıştır.

1923 yılında Türkiye şeker fabrikalarını açmaya başlamıştır.

1923 yılında Uşak Terakki Ziraatı kurmuştur.

1924 yılında Gölcük tersanesini kurarak gemicilik alanında ülkemizin gelişimini sağlamıştır.

1924 yılında Devlet Demiryolları’nı kurarak demiryoluna yatırım yapılmasını sağlamıştır.

1924 yılında Ziraat Bankası’nın şirketleşmesini sağlamıştır.

1924 yılında Türkiye iş Bankası’nı kurmuştur.

1924 yılında Türk Kadınlar Birliği’nin kurulmasını sağlamıştır. Kadınların ikinci sınıf vatandaş olmadığını herkese göstermiştir.

1924 yılında Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’nın kurulmasını sağlayarak güzel sanatlardan müzik alanında gelişime katkı sunmuştur.

1924 yılında Türkiye Tütüncüler Bankası’nı kurarak yerli tütünün değerlendirilmesini ve sanayileşmesini sağlamıştır.

1924 yılında Anadolu Sigorta’nın temellerini atmıştır.

1924 yılında Bursa Karacabey Harasını kurarak atçılığa verdiği önemi de göstermiştir.

1924 yılında Topkapı Sarayı Müzesini kurarak halkın tarihini öğrenmesini amaçlamıştır.

1924 yılında Cumhuriyet Gazetesi’ni kurması ülkemiz adına basın yayın alanında bir başka dönüm noktasıdır.

1925 yılında Türk Hava Kurumu’nu kurmuştur ki bu alanda Avrupa’daki pek çok devletin dahi önüne geçen bir hamle yapmıştır. (Türk Tayyare Cemiyeti).

1925 yılında İstanbul Liman işleri inhisarını kurmuştur.

1925 yılında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nü oluşturarak tarihe verdiği önemi bir kez daha göstermiştir.

1925 yılında İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları’nın kurulmasını sağlamıştır.

1925 yılında Gazi Orman Çiftliği’ni kurmuştur.

1925 yılında Eskişehir Cer Atölyelerini kurmuştur.

1925 yılında Sanayi ve Maadin Bankası’nı kurmuştur.

1925 yılında Adana Mensucat Fabrikası’nın kurulmasını sağlamıştır.

1925 yılında Adana ve Bergama Müzeleri’nin açılmasını sağlamıştır.

1926 yılında Türk Telsiz Telefon Şirketi’ni kurmuştur.

1926 yılında Eskişehir Uçak Bakım işletmesini kurmuştur.

1929 yılında Alpullu Şeker Fabrikasını kurmuştur.

1926 yılında İstanbul’da inşaat demiri üreten ilk haddehaneyi kurmuştur.

1926 yılında Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri’ni kurmuştur.

1926 yılında Amasya, Sinop ve Tokat Müzeleri’nin açılmasını sağlamıştır.

1926 yılında Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası’nı kurarak uçak teknolojisine verdiği önemi bir kez daha göstermiştir.

1926 yılında Bakırköy Çimento Fabrikası’nı kurmuştur.

1926 yılında Uşak Şeker Fabrikası’nı açmıştır.

1926 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü’nü kurmuştur…

4. ETKİNLİK

Abartma ve duygu belirten ifadelerin geçtiği cümleleri “Atatürk’ümüz” metninden bularak yazınız.

— Türk’e ait her şeyin içinde o vardı, onun gölgesi meydanları dolduruyor, onun karaltısı
dağ başlarını tutuyor.

— Onun bakışı en uzak dağların ucuna, en geniş ovaların sonuna, içimiz kadar kapalı ve kuytu köşe bucaklara uzanıyordu.

— Kımıldayan, fırlayan, sıçrayan her şeyde onun şimşeğinden bir çizgi vardı.

— Sanki onsuz dağlar karardı, onsuz dallar kurudu, onsuz mesafe bomboş kaldı.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde koyu harflerle yazılmış fiilleri örnekteki gibi eşleştiriniz.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragraflarda kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını bularak altlarındaki boşluklara yazınız.

Oyun kavramının tarihi çok eskilere dayanmaktadır.
Bundan yüzyıllar önce var olan oyun
ve oyuncak, varlığını gelişerek ve değişerek günümüze
kadar sürdürmüştür. Eskiden çocuklar
için oyun; mahalle aralarında oynanan yakan top,
evcilik, körebe, saklambaç gibi eğlenceli aktivitelerdi.
Şimdilerde ise değişen yaşam koşulları
sebebiyle sokaklarında oyunlar oynanan mahalle
kavramı yerini bilgisayar ve internet oyunlarına
bırakmıştır.

Düşünceyi Geliştirme Yolu: Karşılaştırma

Soğuk demiri ne kadar döverseniz dövün, şekil
veremezsiniz. Demirin yüksek ateşte kızdırılıp
ondan sonra işlenmesi gerekir. Öğrenci de böyledir.
İlgisi çekilmeden, öğrenmeye güdülemeden
ona hiçbir şey öğretilemez. Öğrencinin öncelikle
öğrenmeye hazır duruma getirilmesi gerekir. Yoksa
soğuk demiri işlemeye uğraşmak gibi boşuna
emek ve zaman harcanmış olur.

Düşünceyi Geliştirme Yolu: Benzetme

Herhangi bir düşünceyi, duyguyu ve isteği
başkalarına aktarmak için kullanılan yazı türüne
mektup denir. Uzakta bulunan arkadaşa, akrabaya
yazılabileceği gibi kamu kuruluşları arasında
haberleşmeyi de sağlar. Mektupta kullanılacak
anlatım karşıdaki kişinin bilgi ve kültür düzeyine
göre belirlenir. Hemen hemen her konuda yazılabilen
bu yazı türü aynı zamanda, kaleme alındığı
dönemin özelliklerini yansıttığı için birer “belge”
özelliği de taşır.

Düşünceyi Geliştirme Yolu: Tanımlama

>>Günlük plan sonunda verilen konu anlatımını yaptıktan sonra BURAYA TIKLAYARAK Düşünceyi Geliştirme Yolları konusuyla ilgili bu çalışma kağıdını yaptırtabiliriz.

7. ETKİNLİK

“Atatürk” ile ilgili yazılı ve görsel medyadan yararlanarak bir haber metni yazınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

(örnektir)

Eugen Doga’dan Atatürk’e Beste

Dünyaca ünlü besteci Eugen Doga, yarın Ankara’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bestelediği eseri seslendireceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Doga, “Atatürk gelecek nesiller için de örnek bir liderdir” dedi.

Basın toplantısında konuşan ünlü besteci Eugen Doga, Türkiye’ye gelmekten gurur duyduğunu söyledi. Atatürk’e olan hayranlığını dile getiren Doga, “Bizi burada ağırlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a da saygılarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hem kendi ülkesine hem de bizlere ışık olmuştur. Keşke bizim de böyle bir liderimiz olsaydı. Atatürk gelecek nesiller için de örnek bir liderdir. Atatürk hayranı bir sanatçı olarak bestemi sizlerin beğenisine sunacağım” diye konuştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bestelediği eseri ilk kez Yenimahalle’de seslendirecek Eugen Doga, 29 Ağustos Çarşamba günü, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde saat 20.00’de eseri Türk halkına hediye edecek. Doga’ya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da eşlik edecek. (mynet)

>>FİİLDE KİP Konusu Çalışma Kağıdı için BURAYA TIKLAYINIZ.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB2 Yayınları “ATATÜRK’Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir