7. Sınıf “BARIŞ MANÇO” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı KİŞİSEL GELİŞİM/BARIŞ MANÇO
        Konu BaşlıkAna fikirKonuMetin türleriFiil Çekim Ekleri (Kip ve kişi ekleri)Fiillerde Anlam KaymasıHazırlıksız KonuşmaBilgilendirici metinOtobiyografi, BiyografiYazma Stratejileri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt …
 a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.
b) Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.    

KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.  

YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar. a) Öğrencilerin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarını belirleyerek bir metin taslağı oluşturmaları, düşünceyi geliştirme yollarını kullanmaları, yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları sağlanır.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, Fiillerde anlam kayması, çekim ekleri(Kip ve Şahıs), başlık, ana fikir, otobiyografi, biyografi, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Barış Manço hakkında bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 3. Barış Manço’nun en sevdiğiniz şarkısı hangisidir? Neden?
•  Güdüleme Bu dersimizde “KİŞİSEL GELİŞİM” temasındaki  “BARIŞ MANÇO” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde Türk müziğinin efsaneleri arasında yer alan rahmetli Barış MANÇO’nun şarkılarını dinleyip kendisini daha yakından tanıyacağız.
•  Gözden Geçirme “yaz dostum güzel sevmeyene adam denir mi?
yaz dostum selam almayana yiğit denir mi?
yaz dostum altı üstü beş metrelik bez için,
yaz dostum boşa geçmiş ömre yaşam denir mi?” Barış MANÇO

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

 • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyenkelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamısözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelimedefterlerine yazılacak.
 • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşancümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
 • Yanlış telaffuz edilen kelimelerbirlikte düzeltilecek. Sırasıylaetkinlikler yapılacak.

1. ETKİNLİK

Metinde geçen bazı kelimelerin sözlük anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri ipuçlarından yola çıkarak tamamlayınız.

velhasıl → Kısacası.

ozan → Şair.

tescil → Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme.

ekran → Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz
yüzey, görüntülük.

mütevazı → Alçak gönüllü.

belgesel → Belge niteliği taşıyan film veya televizyon programı.

mensup → Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili.

ikmal → Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Metne göre Barış Manço’yu “sıra dışı sanatçı” yapan özellikler nelerdir?
Saçı, bıyığı, kıyafetleri, takıları özellikle yüzükleri ve el hareketleri.

2. Barış Manço’nun sanatla ilgili düşünceleri nelerdir?
Eğer yapılan sanat geleceğe ulaşıyorsa, o zaman yaptığımız iş sanattır.

3. Barış Manço’nun çok yönlülüğünü metinden yararlanarak örnekleyiniz.
Barış Manço şarkıcıydı; Gülpembe, Süper Babaanne, Kara Sevda gibi herkesin bildiği şarkıların sahibidir. Program sunucusudur; “7’den 77’ye” ve “Adam Olacak Çocuk” programlarını yıllarca sunmuştur. Gezgindir; dünyanın bir çok ülkesine ve şehrine gitmiştir. Dünyanın birçok yerinde hayranları vardır.

4.Barış Manço’nun güzel sanatlar akademisini birincilikle bitirmesini ve dünyaca tanınmış bir sanatçı olmasını yorumlayınız.
Bunlar Barış Manço’nun mesleğinde usta ve çok başarılı bir şarkıcı olduğunu kanıtlamaktadır.

5. Barış Manço’nun yaptığı müziğin birçok dile çevrilmesini ve birçok ülkede beğenilmesini nasıl açıklarsınız?
Barış Manço’nun dünyadaki tüm insanlara hitap eden bir müzik anlayışı olduğu sonucuna varabiliriz.

6. Sizce Barış Manço günümüzde nasıl (müzisyen, felsefesi olan bir sanatçı, televizyoncu, gezgin vs.) hatırlanmaktadır?
Günümüzde müzisyen ve gezgin olarak hatırlanmaktadır.

 

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle Barış Manço’nun kişilik özellikleri ve fiziksel özellikleri nelerdir? Yazınız.

Kişilik Özellikleri
Mütevazı, çocukları seven, sıra dışı tarzına rağmen herkese hitap edebilen, müzisyen bir ruha sahip, gezmeyi seven, felsefeyle ilgilenen başarılı bir kişidir.

Fiziksel Özellikleri
Uzun boylu, uzun – siyah saçlı ve bıyıklı, yakışıklı bir insandır.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Metinde geçen aşağıdaki paragrafları inceleyiniz.

b) Hangi paragrafta yazar kendi hayatını anlatmıştır? Bunu paragraftan alıntılar yaparak açıklayınız.
“Sol Ayağım” adlı paragrafta yazar kendi hayatını anlatmıştır. “Beni çok fazla cezbeden şey tebeşirdi.” yazar kendi ağzından bir özelliği aktarmıştır.

c) Hangi paragrafta yazar başkasının hayatını anlatmıştır? Bunu paragraftan alıntılar yaparak açıklayınız.
“Barış Manço” adlı paragrafta yazar başkasının hayatını anlatmıştır. “Saçıyla, bıyığıyla, kıyafetleri, takılarıyla özellikle yüzükleri ve el hareketleriyle sıra dışı bir sanatçıydı.” cümlesinden yazarın başka birinin özelliklerini anlattığını anlıyoruz.

5. ETKİNLİK

abloda verilen cümleleri inceleyiniz. Otobiyografiye ait cümlelerin başına (O), biyografiye ait cümlelerin başına (B) yazınız.

(B) Ülkemizde Barış ismi verilen ilk kişi oydu.
(B) Yurt dışında binlerce kişinin katıldığı dev konserlere imza attı.
(O) Sanatçı olduğumu da iddia etmiyorum.
(O) Bunu yapmak için neden sol ayağımı kullandığımı bilmiyorum.
(B) Bestelerini yolculukları esnasında yapardı.
(O) Aniden kız kardeşimin yaptığı şeyi yapmak için çok büyük bir istek duymuştum.
(B) Ömründe sadece bir kez o da askere giderken saçını kestirdi.
(O) 20. yüzyılın Türk müziğini yapıyorum.

BİYOGRAFİ VE OTOBİYOGRAFİ

1. Biyografi: Sanat, siyaset, spor, bilim gibi alanlarda ünlü kişilerin hayatları, eserleri, başarıları hakkında tarafsız ve gerçekçi bir şekilde bilgi veren araştırma yazılarıdır.

Yazar, ele aldığı kişiyi düşsel bir anlatımla roman tarzında anlatırsa “biyografik roman” yazmış olur.

Biyografi Türleri

 • Evrensel Biyografi,
 • Bölgesel Biyografi,
 • Mesleki Biyografi,
 • Dönem Biyografisi

Biyografinin Özellikleri

 • Anlatılanlar; yazarın günlükler, mektupları ya da yakın çevresiyle yapılan mülakatlar gibi gerekli belge ve tanıklarla desteklenir.
 • Yaşamöyküsü yazılan kişi tüm yönleriyle tanıtılmalı, önemi, eserleri, sevdikleri, sevmedikleri, benzerlerinden farkı belirtilmelidir.
 • Olaylar öyküleyici anlatım tekniği kullanılarak kronolojik sıraya uygun bir şekilde üçüncü kişi ağzından anlatılır.
 • Açık ve yalın bir dil kullanılmalı, aşırıya kaçan övgü ve yergilerden kaçınılmalıdır.
 • Tarafsız ve gerçekçi olmalıdır.
 • Biyografiye eskiden tercüme-i hâl, divan edebiyatında da tezkire denirdi. Şairlerin hayatını anlatan tezkirelere şuara tezkiresi adı verilirdi.
 • Muhammed’in hayatını anlatana siyer; din büyükleri ve velilerin hayatını anlatanlara ise velâyetname adı verilir.
 • Yunan edebiyatı sanatçılarından Plutarkos’un “Hayatlar” adlı eseri dünya edebiyatındaki ilk biyografi örneğidir. Eser, Roma ve Yunan halklarının birbirlerine saygı duymalarını sağlamak amacıyla önde gelen Yunan ve Romalıların yaşam öykülerini anlatır.

Biyografi Örneği

Orhan Veli Kanık 1914 yılında İstanbul’da doğdu. Ankara Gazi Lisesini bitirdi (1932). İstanbul Üniversitesi Fakültesi Felsefe Bölümündeki öğrenimini yarıda bıraktı (1935). Kişiliğini belli eden ilk şiirlerini arkadaşları Oktay Rıfat ve Melih Cevdet’le birlikte Varlık dergisinde yayımlamaya başladı. Yaprak dergisini çıkardı. Yaprak, 1 Ocak 1949’dan 15 Haziran 1950’ye kadar 28 sayı çıktı. “Son Yaprak” adlı özel bir sayı ölümü üzerine arkadaşları tarafından çıkarıldı. 14 Kasım 1950 tarihinde beyin kanamasından öldü. Rumelihisarı Mezarlığı’na gömüldü.

2. Otobiyografi: Toplumda, tanınmış kişilerin; yaşamlarını kendilerinin anlattığı (birinci kişili anlatım) yapıtlardır.

Otobiyografinin Özellikleri

 • Olaylar birinci kişi ağzından anlatılır.
 • Öznel cümlelere yer verilir.
 • Bu anlatımda, yazarın bulunduğu yerler, yaşadığı olaylar, bu olaylarda rol oynayan diğer ünlü kişiler tarafsız bir biçimde verilir.
 • Peyami Safa’nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanında olduğu gibi otobiyografiler kullanılarak romanlar da yazılabilir.

Otobiyografi Örneği

Çemberlitaş’ta, Sultanahmet’e doğru inen sokaklardan birinde, kocaman bir konakta doğmuşum… Harem ve selamlık halinde iki kaplı, dört katlı ve bilmem kaç odalı bu konak, içinde, yakıcı hatırların kaynaştığı tütsü çanağıdır. Renk renk, şekil, şekil, fısıltı fısıltı hatıralar… Bazen de çığlık çığlık… Çocuk denecek kadar gençken yazdığım “Bir Yalnızlık Gecesinin Vehimleri” isimli hikâyemdeki mekân, işte bu konak…

Necip Fazıl (O Ve Ben)

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyerek fiillere gelen eklerin zamanlarını yanlarına yazınız.

1988-1998 yılları arasında tam 378 kez ekrana çıkıyor. şimdiki zaman

“Adam Olacak Çocuk” programı her pazar yayınlanıyor. şimdiki zaman

Annesi Rikkat Hanım’ın desteğiyle müziğe daha çok bağlanır. geniş zaman

Barış Manço’nun yolu bir gün Japonya’ya düşer. geniş zaman

Sanatçının yeni albümü bugün çıkmış olacak. gelecek zaman

Konsere gitmek için birazdan yola çıkarız. geniş zaman

Barış Manço 1943 yılında İstanbul’da doğuyor. şimdiki zaman

Bu parayla “Barış Manço Şarkıları” konserine bilet alacaksın. gelecek zaman

b) Yukarıdaki cümlelerde fiillere gelen zaman ekleriyle cümlenin bildirdiği zaman aynı mıdır? Neden?

Aynı değildir. Cümlelerde zamanı bildiren kelimeler bulunmaktadır. Fakat fiillere gelen kip ekleri, cümlelerde belirtilen zamanlarla aynı değildir. Bu fiillerde anlam kayması (zaman kayması) vardır.

 

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin fiillerinde zaman ve anlam kayması vardır. Cümlelerdeki anlam kaymalarını düzelterek örnekteki gibi yazınız.

b) “Kara Sevda” şarkısı Japonya’da 90’lı yıllarda büyük ilgi görüyor.
“Kara Sevda” şarkısı Japonya’da 90’lı yıllarda büyük ilgi gördü.

c) Mançozade ailesi savaş yılarında İstanbul’a döner.
Mançozade ailesi savaş yılarında İstanbul’a döndü.

e) Yurt dışında binlerce kişinin katıldığı dev konserlere imza atar.
Yurt dışında binlerce kişinin katıldığı dev konserlere imza attı.

d) Barış Manço “Gülpembe” şarkısını babaannesi Nimet Hanım için yazar.
Barış Manço “Gülpembe” şarkısını babaannesi Nimet Hanım için yazdı.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB Yayınları “BARIŞ MANÇO” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir