7. Sınıf “BAŞARIYA GİTMEK Mİ, BAŞARIYI ÇEKMEK Mİ” Metni Günlük Planı-MEB 2

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB -Bir Dünya Düşünürüm- Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı KİŞİSEL GELİŞİM/BAŞARIYA GİTMEK Mİ, BAŞARIYI ÇEKMEK Mİ?
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerHazırlıksız/Hazırlıklı konuşma yapmaAnlamını bilmediği kelimelerMetin TürüBağlantı ve Geçiş İfadeleriZarflar (Belirteçler)Grafik, Tablo YorumlamaBilgilendirici Metin
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar   1. OKUMA/ DİNLEME İZLEME
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadeleri üzerinde durulur.
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.    

2. KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.    

3. YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.10. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, zarflar, başlık, konu, bilgilendirici metin…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Kişisel gelişiminize katkı sağlayacağını düşündüğünüz, sürekli erteleyip bir türlü yapamadığınız şeyler nelerdir? Anlatınız. 3. Başarılı olmak için neler yapmalıyız? 4. “Nerede olursanız olun, elinizdekilerle yapabileceğinizi yapın.”Theodore Roosevelt “İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır.” Jean Paul Sartre Sözlerinden neler anlıyorsunuz? Açıklayınız.  
  •  Güdüleme Bu dersimizde “KİŞİSEL GELİŞİM” temasındaki  “BAŞARIYA GİTMEK Mİ BAŞARIYI ÇEKMEK Mİ?” adlı metnini işleyeceğiz. Başarılı olmanın yolu sabırla çalışmaktan geçer. Özellikle kendimizi bilerek çalışmalı ve bol bol tekrar yapmalıyız. Çünkü biz uyusak bile beynimiz çalışmaya devam eder ve bilgilerimizi güncellemeye çalışır. Bilgilerimizi doğru bir şekilde belleğimizde kodlarsak onları kalıcı hale getirmiş oluruz. Böylece iş ve eğitim hayatında daha başarılı oluruz. Çalışmadan iyi sonuçlar elde edemeyiz. En basit bir işi hak edebilmek için bile çok çalışmak gerekir. Çalışan insan her alanda başarılı olur. Çalışan insanın emeği zayi olmaz. Çalışan bir şekilde karşılığını bulur. İleride iyi bir meslek sahibi olabilmek için her gün çalışmalı ve hedefimize ulaşmak için çaba sarf etmeliyiz. Okulda kazandığımız her yeni bilgi, geçtiğimiz her bir sınıf bizi iyi bir mesleğe ulaştıracak adımlardır. Bu adımlar doğru bir şekilde atmalı, eğitim hayatımızı iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışmalıyız. Nitekim ileride bu güzel günleri tekrar yakalayamayacağız ve belki de iş ev arasında giden rutin bir hayatta boğulacağız. Bu güzel günleri okuyarak ve çalışarak geçirirsek ileride saygın ve iyi bir iş sahibi olur, çalışmalarımızın karşılığını alırız. Başarılı olabilmek için zamanında çalışmalıyız. Geç kalmış çalışma insanı başarılı yapmaz. Bu nedenle başarının anahtarı çalışmak ve planlamaktır. Bir şeyi planlayarak çalışırsanız o şeyde başarılı olmamanız mümkün değildir.
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde başarılı olmanın yollarının neler olduğunu öğreneceğiz.

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

 • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
 • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
 • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelime ve kelime grupları verilmiştir. Verilen kelime ve kelime gruplarını anlamları ile eşleştiriniz.

Cevap: 

 1. azim → c
 2. esnek → h
 3. strateji → f
 4. olimpik → b
 5. antrenman → e
 6. icat etmek → g
 7. talep etmek → d
 8. kapısını çalmak → ı
 9. başının etini yemek → ç

a. Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kütle.

b. Olimpiyatlarla ilgili, olimpiyat ölçülerinde olan.

c. Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.

ç. Karşısındakini bezdirinceye, bıktırıncaya kadar sürekli konuşmak veya söylenmek.

d. İstemek, istekte bulunmak.

e. Alıştırma, herhangi bir konuda yapılan hazırlık.

f. İzlem, önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol.

g. İlk kez yeni bir şey yaratmak.

h. Görüş ve tutumlarında katı olmayan.

ı. Birine başvurmak.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metne göre hedefinize ulaşmak için geçmeniz gereken kapı kapalıysa nasıl bir yol izlemelisiniz? Açıklayınız.

Cevap: Önce kapıyı bir kez çalmak, aynı kapıyı kırk kez çalmak, diğer kırk kapıyı birer kez çalmak, her kırk kapıyı kırk kere çalmak, her kırk kapıyı kırk farklı şekilde çalmak, sabret.

2. “Kırk farklı kapıyı kırk farklı şekilde çal.” ifadesi ile anlatılmak istenen nedir?

Cevap: Hedefe ulaşmak için tüm yapılacakları farklı yöntemlerle denemek.

3. Yazar başkalarının kapılarını zorlamak yerine ne/neler yapmanızı öneriyor?

Cevap: Kapısı çalınan kişi olmamızı öneriyor.

4. Sizce başarıya gitmek mi, başarıyı çekmek mi gerekir? Neden?

Cevap: Önce başarıya gitmek gerekir. Başarıya giden yolda bir çok tecrübe edinilir. Başarıyı çekmek zamanı gelince de bu tecrübelerden yararlanılır.

5. Sizin diğer insanlardan daha iyi yapabileceğiniz şeyler nelerdir? Anlatınız.

Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Yazarın yerinde olsaydınız insanlara başarıyı yakalamaları için ne/neler tavsiye ederdiniz? Neden?

Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

Kişisel gelişiminize katkı sağlayabilecek sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki formda yer alan maddeleri okuyunuz ve okuduğunuz metinle ilgili düşüncelerinizi ifade eden kutucukları işaretleyiniz.

Cevap: 

Atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanılmıştır. Kısmen

Anlatımı güçlendirmek için söz sanatlarına yer verilmiştir. Evet

Metni oluşturan cümleler arasında geçiş ve bağlantı ifadeleri (oysaki, başka bir deyişle, özellikle vb.) kullanılmıştır. Evet

Metnin başlığı içeriği yansıtmaktadır. Evet

Metinde karşılaştırma, benzetme, örneklendirme kullanılmıştır. Evet

Metinde önemli noktalar altı çizme, koyu veya italik yazma, farklı punto kullanma gibi yöntemlerle vurgulanmıştır. Evet

Duygu belirten ifadelere yer verilmiştir. Hayır

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları “Başarıya Gitmek mi, Başarıyı Çekmek mi?” metnine göre cevaplayınız. Cevaplarınızdan yola çıkarak metnin türünü belirleyiniz.

1. Yazar, kendi düşüncelerini mi anlatmıştır? Açıklayınız.

Cevap: Evet.

2. Yazar, düşüncelerini sorular sorarak okuyucuyla konuşuyormuş gibi mi anlatmıştır?

Cevap: Evet.

3. Herkesi ilgilendiren konuları mı seçmiştir?

Cevap: Evet.

4. Düşüncelerini kesin yargılara varmadan mı anlatmıştır?

Cevap: Hayır

5. Açık, anlaşılır ve samimi bir dil mi kullanmıştır? Neden?

Cevap: Evet

6. ETKİNLİK

Grup arkadaşlarınızla birlikte şehrinizin tarihi ve turistik yerlerini turistlere tanıtmak amacıyla hazırlamış olduğunuz dramayı canlandırınız.

7. ETKİNLİK


Aşağıdaki cümlelerde zaman anlamı taşıyan kelime ya da kelime gruplarını karşılarındaki kutucuklara örnekteki gibi yazınız.

Cevap: 

Yarın hep beraber son çalışmaları yapacağız. Yarın

Yemeği fazla yiyince akşam rahatsızlandım. akşam

Geçen gün yağmur şiddetli yağmış. Geçen gün

Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinlemeniz gerekiyor. Şimdi

Her akşam iş çıkışı bize uğramayı ihmal etmez. Her akşam iş çıkışı

Yarıyıl tatilinde Van’a gideceğiz. Yarıyıl tatilinde

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki grafikte Elif, Yusuf, Ecem ve Ömer’in birleşik fiiller, söz sanatları ve zarflar ile ilgili çözdükleri soruların dağılımı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki boşluklara örnekteki gibi grafikle ilgili dört doğru, dört yanlış yargı yazınız.

Cevap: 

Doğru Yargılar

1. Söz sanatlarında en çok soruyu Yusuf çözmüştür.

2. Birleşik fiillerde Elif, Ecem’den daha az soru çözmüştür.

3. Zarflarda en az soruyu Ecem çözmüştür.

4. Söz sanatlarında en az soruyu Ömer çözmüştür.

Yanlış Yargılar

1. Söz sanatları ile ilgili en az soruyu Elif çözmüştür.

2. Ömer’in birleşik fiillerle ilgili çözdüğü soru sayısı 20’den fazladır.

3. Ecem zarflar konusunda başarısızdır.

4. Elif’in çözdüğü birleşik fiiller sorusu Yusuf’un çözdüğü sorulardan üç kat fazladır.

9. ETKİNLİK

“Başarıya Gitmek mi, Başarıyı Çekmek mi?” metninden alınan aşağıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Yazınız.

“Senin diğer insanlardan daha iyi yapabileceğin şey ne? İnsanların hangi ihtiyacını en iyi sen giderebilirsin? Şu andaki bilgi, beceri ve donanımınla bunu yapamayabilirsin ama kendini geliştirip en iyi olduktan sonra yapabileceklerini hayal et. Orman; senin okulun, olimpik antrenman alanın.”

Cevap: Düşünceyi Geliştirme Yolu: Benzetme

10. ETKİNLİK

Aşağıda giriş bölümü verilmiş olan yazıyı sohbet türüne uygun olarak devam ettiriniz ve yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

Eşyalarımı toparlarken yıllardır sakladığım fotoğraf albümü geçti elime. İşi gücü bırakıp çekildim bir köşeye ve fotoğrafları teker teker gözden geçirmeye başladım. Birden yüzüme bir gülümsemenin yayıldığını hissettim. Siz şimdi beni gülümseten şeyi merak ediyorsunuz değil mi?

Hayal gücünüzü kullanarak bu etkinliği yapabilirsiniz.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metin hakkında neler öğrendiniz?   2. Başarılı olmanın yolları nelerdir? 3. Okuyacağım cümlelerdeki bağlantı ve geçiş ifadelerini söyleyiniz.   » Tüm mutfağı tek başına toplamış, üstelik yemek de yapmış.
» Seneye Samsun’a taşınacağız hatta oradan ev bile alacağız.
» Bu defa yeni yılın ilk ayında yani ocakta tatile çıkacağım.
» Kırk senelik çalışma hayatım sona erdi başka bir deyişle emekli oldum.
» Sayısal dersleri severim özellikle de matematik dersini.   4. Aşağıdaki cümledeki düşünceyi geliştirme yolundan hangisidir? >Edebiyatımızda birçok önemli hikayeci vardır. Ömer Seyfettin, Sait Faik Abasıyanık, Kemalettin Tuğcu bunlar arasında yer alır (ÖRNEKLENDİRME) >Bilgisayar, sanal ortamda bilgi alışverişi yapmamızı sağlayan teknolojik bir araçtır. (TANIMLAMA) >Seçimlerde katılım oranının arttığını görmekteyiz. Bir önceki seçimde katılım oranı %27 iken son seçimde bu oran %34’e çıkmıştır.(SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA) >Eğitim ve eğitimci hayatımız açısından oldukça önemli iki kavramdır. Hayatımıza yön veren ve bizi geliştiren iki temel olgudan bahsediyoruz burada. Öyle ki Hz. Ali’nin: “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” sözü de özellikle eğitimcilerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere göstermektedir. (TANIK GÖSTERME) > Yıllar geçtikçe daha huysuz birisi oluyorsun. (KARŞILAŞTIRMA) >Babam aslan gibi kükredi.(BENZETME)
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB2 Yayınları “BAŞARIYA GİTMEK Mİ, BAŞARIYI ÇEKMEK Mİ?” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir