7. Sınıf “BELKIS TİYATROSU” Metni Günlük Planı-DERS DESTEK

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / DERS DESTEK Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı SANAT/ BELKIS TİYATROSU
        Konu Başlık Ana duyguKonuKelime ve Kelime GruplarıDeyimlerAtasözleriGeçiş ve Bağlantılı İfadelerHazırlıklı/Hazırlıksız KonuşmaBilgilendirici MetinMetin Türü
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA-DİNLEME/İZLEM
Akıcı Okuma
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.  

Söz Varlığı
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.  

Anlama
T.7.3.15. Okuduklarını özetler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
T.7.3.38. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.    

2. KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.    

3. YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.7.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, konu, ana duygu, kelime ve kelime grubu, hazırlıklı konuşma/hazırlıksız konuşma, geçiş ve bağlantılı ifadeler…
      Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Mimari eserler sizce sanat değeri taşır mı? Niçin? 3. Mimari eserleriyle tanınmış Türk büyüklerinden hangilerinin adlarını biliyorsunuz?
    •  Güdüleme Bu dersimizde “SANAT” temasındaki “BELKIS TİYATROSU” adlı metni işleyeceğiz. İnsanın olduğu her yerde sanat da vardır. Geçmiş dönemler incelendiğinde insanoğlunun ortaya çıkışı ile birlikte sanat eserleri de varlığını göstermeye başlamıştır. Bu durum insanın kendini herhangi bir araçla kendini ortaya koymak istemesinden kaynaklanır. Çünkü sanat insanın duygu ve düşüncelerini herhangi bir araç yoluyla bir şekle yansıtabilmesidir. Tolstoy: “İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu kendinde canlandırdıktan sonra aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket ses çizgi renk veya kelimelerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştı” demektedir…
  •  Gözden Geçirme   Bu metnimizde sanat içerisindeki mimari eserler üzerinde duracağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek/dinletilecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

SÖZ VARLIĞIM

➜ Okuduğunuz metinde geçen “Sahnede bir genç bir baştan bir başa dolaşıyor, adımlarını attıkça mırıl mırıl mırıldanıyormuş.”, “Aspendos için en faydalı ve en güzel eser bu tiyatrodur.” cümlelerindeki altı çizili kelimelerin metinde kullanıldığı anlamları işaretleyiniz.

sahne

Cevap: [X] İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan; oyun, müzik vb. gösteri yapmaya uygun yer, oyunluk.

tiyatro

Cevap: [X] Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer.

➜ Kutucuktaki kelimeleri bulmacadan bulunuz. Kalan harfleri sırasıyla yazarak şifreyi çözünüz. Anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten faydalanarak belirleyiniz.

Cevap: 

➜ Aşağıdaki tabloları istenenlere göre doldurunuz.

Cevap: 

kendinden geçmek

Metinde geçtiği cümle: Kral oraya çıkınca o kadar sevinmiş ki kendinden geçmiş.

Sözlük anlamı: Bir şey karşısında coşkuya kapılmak, duygulanmak

Cümlem: En sevdiği şarkı çalmaya başlayınca kendinden geçti.

göz doldurmak

Metinde geçtiği cümle: Uzaktan bakılınca büyük, süslü, güzel yapılar gözleri doldurur, yüreklere heyecan verirmiş.

Sözlük anlamı: Görünüşü ile umulduğundan çok etkilemek

Cümlem: Ablam nişan gecesi giydiği kıyafet ile göz dolduruyordu.

bir düşünce almak

Metinde geçtiği cümle: Bu haberi alan kızın taliplerini almış bir düşünce.

Sözlük anlamı: Bir konuda kaygılanarak çözüm yolu bulmaya çalışmak

Cümlem: Test için çalıştığı sınavın yazılı olduğunu öğrenince aldı onu bir düşünce…

hoşuna gitmek

Metinde geçtiği cümle: Bu kemer kralın çok hoşuna gitmiş.

Sözlük anlamı: Beğenmek

Cümlem: Çamurla oynamak çocuğun çok hoşuna gidiyor.

ANLAYALIM CEVAPLAYALIM

➜ Aşağıdaki soruları “Belkıs Tiyatrosu” metnine göre cevaplayınız.

1. Aspendos şehrinde ne tür sanat eserleri bulunmaktaymış?

Cevap: Ak mermerlerden yapılan heykeller, kabartmalar, oymalar, yapılar bulunmaktaymış.

2. Kral, nasıl bir sarayda yaşıyormuş?

Cevap: Mermerlerin, uyumlu taşların bir araya gelmesiyle yapılan büyük bir sarayda yaşıyormuş.

3. Kral, kızının evlenme çağına geldiğini nasıl anlamış?

Cevap: Kızını isteyenler çoğalınca anlamaya başlamış.

4. Belkıs ile evlenmek için kimler eser hazırlamışlar?

Cevap: Filozoflar, ozanlar, çeşit çeşit sanatçılar eser hazırlamışlar.

5. Kral, tiyatronun hangi özelliklerine hayran kalmış?

Cevap: Büyük, ak duvarlar içindeki büyük salonuna, sahnesine, localarına hayran kalmış.

HİKAYE UNSURLARINI BELİRLEYELİM

➜ Okuduğunuz metnin hikâye unsurlarını belirleyiniz.

Şahıs ve Varlık Kadrosu

Cevap: Kral, Belkıs, Belkıs’ın talipleri, yonutucu, tiyatroyu yapan genç.

Mekan

Cevap: Aspendos, saray, tiyatro

Zaman

Cevap: Çok çok zamanlar önce (geçmiş zaman)

Olay Örgüsü

Cevap: Aspendos şehri kralı, kızının evlilik çağı geldiğini anlayınca, Aspendos için en güzel ve faydalı eseri yapana kızını vereceğini söyler. Talipliler bunun için yarışırlar. Taliplilerden biri bir tiyatro yapar. Kral bu tiyatroyu beğenir ve kızını tiyatroyu yapan gence verir.

Anlatıcı

Cevap: 3. kişi

➜ Bu hikâyede gerçekleşen olayları oluş sırasına göre yazınız.

Cevap: 

  • Kralın, kızı Belkıs’ın gelinlik çağa geldiğini fark etmesi
  • Kızının taliplilerine şehir için en faydalı ve güzel eseri yapana kızını vereceğini şart koşması.
  • Taliplilerin şartı yerine getirmek için eser oluşturmaları.
  • Kralın tüm eserleri incelemesi, eksiklerini söylemesi
  • Kralın yapılan tiyatroyu çok beğenmesi ve kızını tiyatroyu yapana vermesi.
  • Belkıs’ın güzel bir gelin olması.
NASIL BİR KRAL

➜ Okuduğunuz metindeki krala ait olan özelliklerin bulunduğu kutucukları işaretleyiniz.

Cevap: 

[   ] Bencil

[   ] Kibirli

[X] İyi Yürekli

[X] Vatansever

[   ] Tembel

[X] Sanatsever

[   ] Duygusuz

[X] İnce ruhlu

 

İÇERİĞİ YORUMLAYALIM

➜ Kralın, ülkesini çok sevdiğini hangi davranışlarından anlıyorsunuz? Metnin içeriğine atıfta bulunarak noktalı yerlere yazınız.

Cevap: Kral, kızına talip olanlardan sadece güzel bir eser yapmalarını değil aynı zamanda faydalı bir eser yapmalarını istiyor. Bu da onun ülkesini çok sevdiği gösterir.

HANGİ ANLATIM BİÇİMİ

➜ Okuduğunuz metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? İlgili kutucuğu işaretleyip nedenini yazınız.

Cevap: 

(   ) Açıklayıcı anlatım biçimi çünkü

(   ) Betimleyici anlatım biçimi çünkü

(X) Öyküleyici anlatım biçimi çünkü tasarlanmış ya da yaşanmış bir olay yazıyla anlatılmıştır.

(   ) Tartışmacı anlatım biçimi çünkü

SARAYI BETİMLEYELİM

➜ Okuduğunuz metinde saray nasıl anlatılmaktadır? Metinde geçen betimleyici ifadelerden istediğiniz iki tanesini aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Cevap: 

Kralın sarayı tüm yapılardan yüceymiş. Mermerlerin, uyumlu taşların bir araya gelmesiyle yapılan bu büyük sarayda oturan kralın Belkıs adında bir de kızı varmış.

 

SEN OLSAN

➜ Siz olsaydınız Aspendos için en faydalı eserin ne olacağını düşünür, nasıl bir eser ortaya koyardınız? Noktalı yerlere yazınız. Düşündüğünüz eserin bir resmini yapınız.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

DÜĞÜN PASTASINI BİZ YAPALIM

➜ Belkıs’ın düğün pastasını yapmak için verilen aşamaları oluş sırasına göre numaralandırınız.

Cevap: 

[6] Kalan kremayı ikinci katın üzerine sürelim.

[1] Krema malzemelerini karıştırıp pişirelim.

[2] Kek malzemelerini karıştırıp pişirelim.

[3] Keki ikiye bölelim.

[4] Pişen kremanın yarısını kekin ilk parçasına sürelim.

[7] Süsleyerek pastamızı tamamlayalım.

[5] Kekin ikinci parçasını kremalı ilk katın üzerine koyalım.

YAZALIM TANITALIM

➜ Yaşadığınız yere yakın olan tarihî bir mekânı seçip tanıtınız. Tanıttığınız mekâna ait görselleri aşağıda verilen alanlara yapıştırınız. Yazınıza uygun bir başlık belirlemeyi unutmayınız.

Seçtiğiniz mekana göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz? 2. Öyküleyici anlatım biçimini kullanarak bir yazı yazınız.    
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB Yayınları “BELKIS TİYATROSU” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir