7. Sınıf “BEN MİMAR SİNAN” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ/BEN MİMAR SİNAN
        Konu BaşlıkAna fikirKonuMetin türleriEk FiillerHazırlıksız KonuşmaBilgilendirici MetinlerMetnin Hikaye Unsurları
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.  
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.    

2. KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.    

3. YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.10. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.7.4.11. Kısa metinler yazar. Haber metni ve/veya anı yazmaya teşvik edilir.
T.7.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, ek fiil, başlık, ana fikir, bilgilendirici metinler, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Tarihî yapıları gezerken neler hissediyorsunuz? 3. Yaşadığınız yerdeki tarihî eserler hakkında bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ” temasındaki  “BEN MİMAR SİNAN” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde ünlü mimarımız Mimar Sinan’ı ve eserlerini çok daha yakından öğrenmiş olacağız.
    •  Gözden Geçirme   “Yaptığın işi gönlünde hissedersen, ırmaklar çağlar içinde.” Mimar Sinan

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/izletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/izletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

1. ETKİNLİK

Metinden alınmış bazı kelimelerin birden fazla sözlük anlamı verilmiştir. Metindeki anlamı karşılayan cümlelere örnekteki gibi ( ) işareti koyunuz.

boyut → Genişlik, kapsam.

nakış → Özellikle duvar ve tavanları süslemek için yapılan resim.

tezgah → Üzerinde genellikle el veya küçük makinelerle iş görülen yapım aracı.

şaheser → Kendi türünde mükemmel olan, üstün ve kalıcı nitelikte eser, başyapıt.

meşale → Ucunda, alev çıkararak yanıcı bir madde bulunan, aydınlatmaya
yarayan değnek.

emsal → Benzer, eş, denk.

azamet → Görkem, gösteriş, heybet.

çadır → Keçe, deri, kıl dokuma, sık dokunmuş kalın bez veya plastik maddelerden
yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ.

sütun → Herhangi bir maddeden yapılan, zaman zaman üstünde çıkıntılı bir bölüm
olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir
biçiminde düşey destek, kolon.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Mimar Sinan’ın çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemi eserlerini sıralayınız.
Çıraklık eseri; Şehzade Camii, kalfalık eser; Süleymaniye Camii, ustalık eseri; Selimiye Camii.

2. Yabancı mimarların hangi sözü, Mimar Sinan’ı derinden etkilemiştir?
“İslam uygarlığı hiçbir yerde, Ayasofya kubbesi gibi bir kubbe yapmayı başaramamıştır.
Bu kubbe, üstünlüğümüzün kanıtıdır.”

3. Mimar Sinan’ın hayali nedir ve nasıl gerçekleşmiştir?
Ayasofya’dan daha güzel bir cami yapmaktır. Süleymaniye Cami’sini yaparak hayalini gerçekleştirmiştir.

4. Mimar olsaydınız, ne tür bir eser yapmak isterdiniz?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

5. Mimar Sinan’ın yaşadığı dönemde yarışacağı bir eserin olması, onun sanatını ve ustalığını nasıl etkilemiştir?
Onun daha azimli olmasını sağlamış, hep daha iyisini isteyerek bu şekilde çalışmıştır.

6. Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman’ın mimarı değil de önceki yüzyıllarda yaşamış bir mimar olsaydı bu eserleri yapabilir miydi? Tartışınız.
Bu eserleri yapamayabilirdi. Çünkü o zamanki teknoloji yetersiz kalabilirdi.

7. Bir mimari eserin önemini ve değerini belirleyen ölçütler neler olabilir?
Ustalık, güzellik, eserin yapılış süreci, eserde kullanılan malzemeler..

 

3. ETKİNLİK

Mimar Sinan’ın kişilik özelliklerini okuduğunuz metinden hareketle yazınız.

Azimli, çalışkan, yaratıcı.

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini bulunuz.

Yardımcı Fikir
Hayal gücünün sınırları yoktur.

Yardımcı Fikir
Yapılan eserlerin önemi o eseri meydana getirirken gösterilen ustalık ile belirlenir.

Yardımcı Fikir
Mimar Sinan’ın büyük bir usta olmasında Ayasofya’nın etkisi büyüktür.

Ana Fikir
Azim, kararlılık ve çalışkanlık ile başarılamayacak iş yoktur.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Metinlerde anlatımın kaçıncı kişinin ağzından yapıldığını yazınız.

Ben Mimar Sinan
29 Mayıs 1490 yılında, Kayseri’nin Ağırnas
köyünde doğdum. 98 yıl yaşadım. Devlete
tam 70 yıl hizmet ettim. Size hayatımı ve
çağımı anlatmak istiyorum. İlginçbulacağınızı
umuyorum.
Turgut ÖZAKMAN
Birinci kişi

Suna’nın Son Öyküsü
Suna bir hafta daha yürüme alıştırmaları
yaparak bacaklarını güçlendirdi. Artık
merdivenleri inip çıkıyor, bahçede
gezebiliyordu. Bir gün annesi onu çarşıya
götürdü.
Gülten DAYIOĞLU
Üçüncü kişi

6. ETKİNLİK

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

7. ETKİNLİK

Bir tarihî mekânı ziyaretiniz esnasında mekânın bazı bölümlerinin zarar gördüğünü fark ettiniz. Bilinçli bir vatandaş olarak ilgili kuruma durumu bildiren bir elektronik posta yazınız.

(örnektir)

Kime: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü <kulturvarlikmuze@kultur.gov.tr>

Konu: Emir Sultan Cami’sine Verilen Zarar

Ben İstanbul’da yaşayan bir vatandaşım. Geçen hafta sonu çocuklarımla beraber Bursa’da bulunan Emir Sultan Cami’sine ziyarette bulunduk. Fakat cami içerisinde gördüklerim beni rahatsız etti.

Cami içerisinde herhangi bir görevli bulunmuyor. Ziyaretçiler ayakkabıları ile cami içerisine giriyor. İnsanlar namaz kılarken yüksek sesle konuşuyorlar. Cami içerisindeki çinilere zarar verecek flaş ışıkları ile fotoğraf çekiyorlar. Çinilere elliyorlar. Ahşap döşemelere yaslanıyorlar.

Cami içerisinde bu şekilde zarar verecek hareketlere müdahale edecek kimse yok.

Bu olumsuz duruma bir çare bulmanızı rica ediyorum.

Saygılarımla…

8. ETKİNLİK

a) Aşağıda ek fiil almış kelimeler verilmiştir. Bu kelimeleri cümlenin anlamına uygun şekilde örnekteki gibi yazınız.

Binaların kubbeleri, deniz dalgaları gibi yüksekti.
Hindistan’daki Tac Mahal’in mimarı da öğrencimdir.
Beş yılda biten bu cami benim çıraklık eserimdir.
Bugün serviste sadece yedi öğrenci vardı.
Hava yağmurluysa mevsim bahardır.
Yaklaşık yedi yıldır yurt dışındaydım.
Hafta sonu izlediğimiz film çok güzelmiş.
Ben bir köy öğretmeniyim, bahçıvanım.
Kardeşimin en sevdiği çiçek karanfildir.
Bir varmış, bir yokmuş.

b) Cümlelere getirdiğiniz ek fiil almış sözcüklerin cümledeki işlevlerini yazınız.

Cümlede yüklem görevinde kullanılmışlardır.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Elindeki, çok güzel kokan bir güldü. B) Burası, kuş uçmaz kervan geçmez bir yerdi. C) O, herkesin beğenisini kazanmış bir yazardı. D) Hülya, annesini her gün mutlaka arardı.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır? A) Balkondaki çiçekleri her pazar sulardı. B) Sabahleyin uyanamayınca otobüsü kaçırdı. C) Çocuk bir suç işlediyse önüne bakarmış. D) O sıcaklarda günde iki litre su içiyordum.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB Yayınları “BEN MİMAR SİNAN” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir