7. Sınıf “BENİM ADIM ŞEKER ÇOCUK” Metni Günlük Planı-DERS DESTEK

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / DERS DESTEK Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı SAĞLIK ve SPOR/ BENİM ADIM: ŞEKER ÇOCUK
        Konu Başlık Ana duyguKonuKelime ve Kelime GruplarıDeyimlerAtasözleriGeçiş ve Bağlantılı İfadelerHazırlıklı/Hazırlıksız KonuşmaYazma StratejileriMetin Türü İşlem BasamaklarıBilgilendirici Metinler Yazma
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA-DİNLEME/İZLEME
Akıcı Okuma
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.  
Söz Varlığı
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.  
Anlama
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
T.7.3.27. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.
T.7.3.38. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.  

2. KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.  

3. YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.7.4.11. Kısa metinler yazar.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, konu, ana duygu, kelime ve kelime grubu, hazırlıklı konuşma/hazırlıksız konuşma, geçiş ve bağlantılı ifadeler…
      Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Sık sık hasta olur musunuz? 3. Hasta olduğunuzda kendinizi nasıl hissedersiniz? 4. Hasta olduğunuz zamanlarda, yapmaktan hoşlandığınız hangi etkinlikleri gerçekleştiremezsiniz?
    •  Güdüleme Bu dersimizde “SAĞLIK ve SPOR” temasındaki “BENİM ADIM: ŞEKER ÇOCUK” adlı metni işleyeceğiz. Sağlıklı bir hayat insan için çok önemlidir. İnsan sağlığının korunması insani bir haktır. İnsan hakları kapsamında sağlığın korunması ve sağlık haklarının yerine getirilmesi devlet güvencesinde gerçekleşmektedir. Sosyal sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için devlet vatandaşına ve diğer insanlara sağlık hizmetleri gerçekleştirirler. Sağlıklı bir yaşam elde etmek için sağlıklı beslenmek ve spor yapmak gerekir. Dengeli beslenme ve düzenli spor yapmak insan sağlığının korunmasında etkili olur. Sağlıklı ve uzun bir ömür için uzmanların tavsiyesi de dengeli ve doğal beslenmektir. Temel gıda maddelerinin yetiştirilmesi ve tüketilmesi, doğal olarak elde edilmesi sağlıklı bir yaşamı mümkün kılmaktadır. Temel besin kaynaklarının tüketiminde doğal besinleri tercih edilmesi gerekir. Temel besin kaynaklarının miktarı ve gün içindeki öğün ve yemek düzeni de sağlıklı bir yaşamın oluşmasında etkilidir. Sağlıklı bir yaşam için spor yapmak gerekir. Düzenli spor etkinlikleri yapmak vücudu zinde tutar. Dinç olan vücudun da sistemleri en iyi şekilde görevlerine devam eder. Böylece dengeli beslenme ve düzenli spor faaliyeti ile sağlıklı bir hayat sürmek mümkün olur.
  •  Gözden Geçirme   Bu metnimizde sağlıklı olmanın önemi üzerinde duracağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek/dinletilecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

SÖZ VARLIĞIM

➜ “Benim Adım: Şeker Çocuk” metninde geçen aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

a. iğne
b. diyabet
c. hastalık
ç. insülin
d. pankreas

Cevap: 

c. Sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık.

d. Midenin arkasında bulunan iri bir organ.

ç. Pankreas tarafından salgılanan, kan şekeri düzeyini ayarlayan bir hormon.

a. Vücuda sıvı bir ilacı basınçla vermek amacıyla enjektör ucuna takılan, boru biçiminde, ucu keskin metal araç.

b. Şeker hastalığı.

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak yazınız. Kelimeleri anlamına uygun birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

• doğuştan: Kişinin doğduğu andan beri var olan, doğuşla birlikte gelen, fıtri

Cümle: Çocuk, doğuştan gelen bir hastalığı nedeniyle konuşamıyordu.

• hormon: İç salgı bezlerinden kana geçen ve organların işlemesini düzenleyen adrenalin, insülin, tiroksin vb. fizyolojik etkisi olan maddelerin genel adı

Cümle: Bazı kadınlarda, hormon bozukluğu nedeniyle yüzlerinde sakal çıktığı görülür.

• doz: Bir ilacın bir defada veya bir günde alınması gereken miktarı, dozaj

Cümle: İlacı kullanırken doktorun belirlediği dozu aşarsan istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.

➜ Okuduğunuz metinden alınan kelime gruplarının yerine aynı anlama gelecek başka kelime veya kelime grupları yazınız.

Bedenimde tembel tembel oturuyorsun, yan gelip yatıyorsun.

Cevap: Hiçbir şey yapmıyorsun.

Birden başımdan kaynar sular döküldü sandım.

Cevap: Büyük bir sıkıntı hissettim.

Burada herkes kendiyle barışık.

Cevap: Kendisini olduğu gibi sever.

Gözümde büyüttüğüm kadar zor değilmiş.

Cevap: Abarttığım kadar.

Her zaman dilimin ucuna şu geliyor.

Cevap: Söylemek istiyorum.

ANLAYALIM CEVAPLAYALIM

➜ Aşağıdaki soruları “Benim Adım: Şeker Çocuk” metnine göre cevaplayınız.

1. Ufuk, Şeker Çocuk adını nerede almıştır?

Cevap: Katıldığı bir kampta almıştır.

2. Ufuk, kamptan nasıl haberdar olmuştur?

Cevap: Annesinin okuduğu bir gazete haberinden haberdar olmuş.

3. Kamp hangi kurum tarafından açılmıştır?

Cevap: Diyabet Vakfı tarafından açılmıştır.

4. Ufuk kampa katılmaya nasıl ikna olmuştur?

Cevap: Annesinin “Katılmak şart değil, istersen bir gidip gör.” teklifi ile ikna olmuştur.

5. Ufuk kampta neler yapmıştır?

Cevap: Diğer çocuklarla tanışmış, kendisine iğne yapmayı öğrenmiştir.

HİKAYE UNSURLARINI BELİRLEYELİM

➜ Metnin hikâye unsurlarını belirleyerek noktalı yerlere yazınız.

Cevap: 

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Ufuk, Ufuk’un annesi, kamptaki çocuklar, doktor.

Anlatıcı: 1. kişi

Olay Örgüsü: Ufuk, diyabet hastası bir çocuktur. Diyabet Vakfı’nın açtığı Şeker Çocuk kampına katılır. Burada diğer şeker hastası çocuklarla tanışır ve kendine insülin iğnesi yapmayı öğrenir. İyi vakit geçirir.

Mekan: Kamp alanı

Zaman: Geçmiş zaman

➜ Aşağıdaki olayları oluş sırasına göre numaralandırınız.

Cevap: 

5 Şeker Çocuklarla karşılaşınca kampa katıldım.

2 Annem, gazetede diyabetli çocuklar için bir kamp açıldığını okudu.

4 Kampa katılmaya isteksizdim ancak yine de gidip görmeye karar verdim.

6 Orada pek çok şeker hastası çocukla tanıştım.

1 Elimi pankreas bezimin üzerine koyar, onunla konuşurdum.

7 Şekerlerle arada bir telefonla görüşüyoruz.

3 Annem bana, kampa katılmak isteyip istemediğimi sordu.

➜ “Kendisiyle barışık olmak” ifadesi ne anlama gelmektedir? Düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı alana yazınız.

Cevap: İnsanın kendi kusurlarına üzülmek yerine, onları kabul edip yaşamına devam etmek.

 

KARŞILAŞTIRALIM

➜ Ufuk’un kampa katılmadan önceki davranışları ile kampa katıldıktan sonraki davranışlarını karşılaştırınız.

Kamptan Önceki Davranışlar

Cevap: Ufuk kampa katılmadan önce, annesinin üzülmesinden dolayı çok üzülüyordu. Karamsarlık içerisindeydi.

Kamptan Sonraki Davranışlar

Cevap: Kamptan sonra kendisiyle barışık hale gelmiştir. İğnesini kendi yapabildiği ve böylece annesi üzülmeyeceği için mutluydu.

DUYGULARI BELİRLEYELİM

➜ “Benim Adım: Şeker Çocuk” metninde aşağıdaki duyguların ifade edildiği cümleleri yazınız.

Cevap: 

üzülmek: Bak, görevini yapsaydın annem böyle üzülmeyecekti.

utanmak:

şaşmak: Sonra benim şaşkın yüzüme aldırmadan elimden tutup bahçeye sürükledi.

sevinç: Annem sevinçle el salladı.

neşe: Bir anda çevremiz çocuklarla doldu. Neşeyle bağırdılar:

korku: Birden başımdan kaynar sular döküldü sandım.

özlem: Arada bir Şekerlerle telefonda konuşuyoruz.

gurur:  “Artık kendi iğnemi kendim yapacağım.” dedim gururla.

GÖRSEL YORUMLAMA

➜ Aşağıdaki görseli inceleyiniz ve görselden nasıl bir anlam çıkardığınızı yazınız.

Cevap: Görseldeki çocuk, şekeri azaltma konusunu yanlış anlamıştır. Şekeri azaltma konusunu adet olarak azaltmak sanmaktadır. Asıl olan adet olarak değil miktar olarak azaltmaktır.

 

MEKTUP YAZALIM

➜ Sizce Ufuk, kampta tanıştığı arkadaşlarına nasıl bir mektup yazmış olabilir? Ufuk’un adına Şeker Çocuklardan birine mektup yazınız.

Cevap: 

(örnektir)

Merhaba Şeker Çocuk,

Nasılsın? Ben çok iyiyim. Kampta sizinle birlikte çok iyi vakit geçirdik. Kamptaki günlerimizde beni en çok sevindiren iki şey senin gibi değerli dostlar edinmek ve kendi iğnemi kendim yapmayı öğrenmekti.

Artık kendimle barışığım. Hastalığıma, pardon sorunuma artık eskisi kadar üzülmüyorum. İğnemi kendim yapabildiğim için gururluyum. Artık annem iğnemi yapmayı unutmaktan korkmuyor.

Artık yalnız olmadığımı bilmiyorum. Senin gibi beni destekleyecek, bu sorunumla ilgili üzüntülerimi görmezden gelmemi sağlayacak dostlarım var. Tek umudum, bu sorunu tamamen ortadan kaldıracak bir tedavinin bulunmasıdır.

Görüşmek üzere…

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz? 2. Okuyacağım cümlelerdeki bağlantı ve geçiş ifadelerini söyleyiniz.   » Tüm mutfağı tek başına toplamış, üstelik yemek de yapmış.
» Seneye Samsun’a taşınacağız hatta oradan ev bile alacağız.
» Bu defa yeni yılın ilk ayında yani ocakta tatile çıkacağım.
» Kırk senelik çalışma hayatım sona erdi başka bir deyişle emekli oldum.
» Sayısal dersleri severim özellikle de matematik dersini.
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 7. Sınıf DERS DESTEK Yayınları “BENİM ADIM: ŞEKER ÇOCUK” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir