7. Sınıf “CAHİT ARF” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı BİLİM ve TEKNOLOJİ/CAHİT ARF (İzleme Metni)
        Konu BaşlıkAna fikirKonuMetin türleriHazırlıklı Konuşma/Hazırlıksız KonuşmaFiilde YapıGörselleri YorumlamaHikaye Edici Metin
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.
T.7.3.31. Medya metinlerini değerlendirir. İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.
T.7.3.33. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. a) İnternet/yazılı (dergi, kitap, broşür, gazete vb.) kaynakların güvenilirliklerinin sorgulanması sağlanır. b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.    

2. DİNLEME/İZLEME
T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar.
T.7.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.7.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.    

3. KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.    

4. YAZMA
T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.7.4.11. Kısa metinler yazar. Haber metni ve/veya anı yazmaya teşvik edilir.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, fiilde yapı, hazırlıksız-hazırlıklı konuşma, başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Türkiye’deki bilimsel kuruluşlar nelerdir? 3. “Geçmişten günümüze ünlü Türk matematikçileri” konulu araştırmanızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “BİLİM ve TEKNOLOJİ” temasındaki  “CAHİT ARF” adlı metni işleyeceğiz. Yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada matematik deyince akla ilk gelen isimlerden biridir Cahit Arf. Bugün matematikle uğraşan, matematikçi olan birçok gencin seçiminde, farkında olmasa da Arf’ın etkisi büyüktür. Çünkü Cahit Arf bilim ve matematik algısını değiştirmek için çok çaba harcamıştır. Peki, her gün elimize aldığımız 10TL’nin arkasındaki Cahit Arf’tan kaç kişi haberdar?..
  •  Gözden Geçirme   Bu metnimizde ünlü matematikçimiz Cahit ARF’i tanıyacağız.

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.

 • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
 • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
 • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları videoyu izlemeden okuyunuz. Ardından “Cahit Arf” videosunu izlerken cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.

Cevap: 

Evrende meydana gelmiş her olaya “Neden?” diye sorabilen bir bilim adamıdır.

Cahit Arf Osmanlı’nın Balkanlarda kalan son toprağı Selanik’te doğmuştur.

İzmir Lisesinin genç muallimi onu resimli matematik dediği geometri ile tanıştırdı.

1928’de Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavda burs kazanarak Fransa’ya gitti.

Paris’teki yıllarında fotoğrafçılığa da merak saldı.

İstanbul Üniversitesi’nin kapısından girip gençlere dersler vermeye başladı.

1963 yılında Türkiye’nin en değerli bilim insanlarıyla birlikte TÜBİTAK’ı kurdu.

26 Aralık 1997 tarihinde Cerrahpaşa Hastanesinde son nefesini verdi.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz videodan hareketle yanıtlayınız.

1. İzlediğiniz videoya göre Cahit Arf nasıl bir öğrencidir?

Cevap: Dalgın, derslerine ilgisiz fakat zeki bir öğrencidir.

2. Cahit Arf’in bir bilim insanı olma aşamalarını sıralayınız.

Cevap: 

 1. İzmir Lisesi’nde okurken geometriye ilgi duyması.
 2. Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavla burs kazanarak Fransa’ya gitmesi. Buradaki okulu 2 yılda bitirmesi.
 3. İstanbul Üniversitesi’nde ders vermesi.
 4. Almanya’ya taşınıp buradaki Göttingen Üniversitesi’nde çalışması. Burada doktorasını tamamlaması.
 5. Dünyaca ünlü Arf Halkaları teorisini burada ortaya çıkarması.

3. Cahit Arf’in lise son sınıfa kadar derslerine ilgisizliği ne ile açıklanabilir?

Cevap: Babasının mesleği nedeniyle sürekli taşınması, okul değiştirmesi.

4. Sevdiğiniz ve başarılı olduğunuz dersler seçeceğiniz meslek üzerinde etkili midir? Açıklayınız.

Cevap: Etkilidir. Bu derslere duyduğumuz ilgi, seçeceğimiz mesleğe de ilgi duymamızı sağlar.

5. Cahit Arf lise son sınıfta geometri dersi ile tanışmasa yine de matematikçi olur muydu? Açıklayınız.
Olmayabilirdi. Cahit Arf, geometri ile tanıştığında asıl ilgi alanını bulmuştur ve bunun üzerine giderek matematikçi olmuştur.

6. İnsanların yeteneklerini ve eğilimlerini ortaya çıkarmak için neler yapılabilir? Tartışınız.

Cevap: İlgi duydukları şeyler belirlenir, ona göre dersler, olaylar, fikirler karşısına çıkarılır. Bunlarla ilgili tutumlarına göre yetenek ve ilgileri ortaya çıkarılmış olur.

7. Cahit Arf’in vefat haberinin, vefatından bir gün sonra haber kanallarında 20 saniye yer almasını nasıl yorumlarsınız?

Cevap: Değer bilmeme ve nankörlük olarak yorumlarım.

 

3. ETKİNLİK

İzlediğiniz videonun konusu nedir?

VİDEONUN KONUSU

Cevap: Cahit Arf’ın yaşamı

4. ETKİNLİK

İzlediğiniz videoya göre Cahit Arf’ın hayatını maddeler hâlinde yazınız.

Cevap: 

• 11 Ekim 1910 tarihinde Selanik’te doğmuştur.

• Balkan Savaşı sırasında evlerinin bahçelerine düşen havan topunun patlamasından sonra ailecek İstanbul’a taşınmışlardır.

• İstanbul’da ana sınıfına başlamıştır. Sürekli denize bakıp dalması nedeniyle öğretmeninden sık sık azar işitmiştir. Okumayı herkesten üç ay önce çözmüştür.

• İzmir Lisesi’nin son sınıfında geometri ile tanışmıştır.

• 1928’de Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavda burs kazanarak Fransa’ya gitmiştir. Burada okulu iki yılda bitirmiştir. Buradaki yaşamında fotoğrafçılığa da ilgi duymuştur.

• İstanbul Üniversite’sinde ders vermeye başlamıştır.

• Arkadaşının ısrarı ile Almanya’ya taşınmıştır. Göttingen Üniversitesi’nde çalışmış, burada doktorasını tamamlamıştır. Arf Halkaları teorisini de burada kanıtlamıştır.

• 1963 yılında Türkiye’nin en değerli bilim insanlarıyla birlikte TÜBİTAK’ı kurmuştur.

• Emekli olduktan sonra küçük bir apartman dairesinde eşi ile yaşamıştır.

• 26 Aralık 1997 tarihinde Cerrahpaşa Hastanesinde son vefat etmiştir.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) İzlediğiniz video, konusu bakımından sizce en çok hangi grubu/grupları ilgilendirir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

(X) Anne babanızı

(X) Arkadaşlarınızı

(   ) Yöneticileri

(X) Matematikçileri

(X) Bilim insanlarını

(X) Öğrencileri

(X) Öğretmenleri

b) İzlediğiniz videonun amacı sizce aşağıdakilerden hangisi/hangileri olabilir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)

(X) Bir bilim insanını tanıtmak.

(   ) Matematiği sevdirmek.

(   ) TÜBİTAK’ın kuruluşunu anlatmak.

(X) Meslek seçimindeki etkenler.

(X) Sevilen işi yapmanın getireceği başarı.

(   ) Tersine beyin göçü.

(   ) Bilirkişilik kurumunun ortaya çıkışı.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri yapılarına göre inceleyiniz. Bu fiilleri örnekteki gibi tabloya yazarak uygun seçeneği işaretleyiniz.

 • Cahit Arf 1910 yılında Selanik’te dünyaya geldi.
 • Matematik ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulundu.
 • Doktorasını yapmak için Almanya’ya gitti.
 • Babası liseyi okuması için Fransa’ya gönderdi.
 • Tekerlek Mezopotomyalılar tarafından icat edildi.
 • Yükseköğrenimini 1932’de Fransa’da tamamladı.
 • Helmut Hesse (Helmut Hes)’le birlikte “Hesse-Arf Kuramı”nı geliştirdi.
 • Ortaokul yıllarında öğretmeni matematiğe olan ilgisini fark etti.
 • 1964 yılında TÜBİTAK’ın ilk “bilim kurulu” başkanı oldu.
 • Baharla birlikte doğa dile geldi.
 • Matematiğin önemini ülkece kavradık.
 • Matematik sorularını hızlıca çözüverdim.
 • Cahit Arf onuruna İstanbul’da sempozyum düzenlendi.
7. ETKİNLİK

Aşağıdaki İnternet sitesinde verilen blog metnini ve yorumlarını inceleyiniz. Ardından yönergeleri uygulayınız.

a) Siz olsaydınız bloga nasıl bir başlık verirdiniz?

Cevap: Doğaya Zarar Veren Atıklar

b) Blogda verilen katı atık maddelerinin yok olma süreleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

c) “gov ve edu” uzantılı siteler hangi kurumlara aittir ve neden güvenilirdir?

Cevap: “gov” uzantılı siteler devlete ait sitelerdir. “edu” uzantılı siteler eğitim kuruluşlarına iat sitelerdir.

d) Blogdaki boş bırakılan yere siz nasıl bir yorum yazardınız?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Dilekçenin yazılma amacı nedir?

Cevap: Okulda çevreyi koruma ve temiz tutma amaçlı yapılan çalışma için belediyeden yardım istemek.

b) 7. etkinlikteki blog metninden ve dilekçenin konusundan hareketle “doğada uzun süre yok olmayan ürünler ve çevre kirliliği” konusunda neler yapılabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Her atık için ayrı ayrı kutular kullanılır. Bu kutularda biriken atıklar geri dönüşüm için ilgili kuruluşlara gönderilir.

 

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Karikatürlerin vermek istediği mesajlar üzerinde düşününüz.

Cevap: Birinci karikatürde, canlıların yaşamı için suyun gerekli olduğu, su kaynaklarımızın git gide tükendiği fakat insanların bunun önemini fark etmediği mesajı verilmektedir.

İkinci karikatürde dünyamızın git gide eskidiği ve buna önlem alınmazsa ileride işe yaramayan, sadece sergilenmek üzere korunan tarihi eserler gibi olacağı mesajı verilmektedir.

b) Karikatürlerin verdiği mesajdan hareketle aşağıda “yer, zaman, kişi ve olay” unsurları verilmiş olan hikâyeyi yazınız. Hikâyenizi yazarken noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Yazım kılavuzundan yararlanınız.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB Yayınları “CAHİT ARF” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir