7. Sınıf “DOĞA ve İNSAN” Metni Günlük Planı-DERS DESTEK 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / DERS DESTEK Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı DOĞA ve EVREN/ DOĞA ve İNSAN (İzleme Metni)
        Konu Başlık Ana duyguKonuKelime ve Kelime GruplarıDeyimlerAtasözleriHazırlıksız konuşmaKonuşma stratejileriKısa metinler yazma
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA-DİNLEME/İZLEME
Dinleme 
T.7.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.7.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.7.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar.
T.7.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.7.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.7.1.12. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
T.7.1.13. Dinleme stratejilerini uygular.  
Anlama T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.  

KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.  

YAZMA
T.7.4.10. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.7.4.11. Kısa metinler yazar.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, konu, ana duygu, kelime ve kelime grubu, hazırlıksız konuşma, görsellerle ilgili sorulara cevaplar verme…
      Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri     Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Doğa ve insan arasında nasıl bir ilişki vardır? 3. İnsanın doğaya yararları ve zararları nelerdir?
•  Güdüleme Bu dersimizde “DOĞA VE İNSAN” adlı metni işleyeceğiz. İnsanoğlu var olduğu günden beri çevresindeki doğal unsurlarla devamlı etkileşim içindedir. Doğada bulunan insanoğlunun elinin değmediği ve değiştirmediği her şey doğal unsur olarak adlandırılır. Doğal unsurlara örnek olarak; akarsu, dağ, ova, iklim, deniz, gökyüzü, taş verilebilir. Akarsu doğal unsurdur ama akarsu üzerine kurulan baraj doğal unsur değildir. İnsan elinin değdiği her şeyi yapay unsur olarak adlandırabiliriz. Taşın kendisi doğal unsurdur, taştan yapılan bir köprü doğal unsur değildir. Çünkü artık insan eli değmiştir. Doğal unsurların dünyadaki dağılımı insan yaşamı ve faaliyetleri üzerinde doğrudan etkilidir. Çok sıcak bölgede yaşayan insanların giyim ve ekonomik faaliyetleri ile çok soğuk bölgede yaşayan insanların giyim ve ekonomik faaliyetleri birbirinden çok ayrıdır.Bu metnimizde doğa ile insan arasındaki ilişkiyi öğrenmiş oalcağız.
•  Gözden Geçirme “Doğa insan olmadan da yaşar; ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz.” Paul Ehrlich

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek/dinletilecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

SÖZ VARLIĞIM

➜ Aşağıda izlediğiniz videoda geçen cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerin hangi anlamda kullanıldığını metnin bağlamından belirleyerek uygun kutucuğu işaretleyiniz.

♦ Örneğin kutuplar çevresinde yaşayan Eskimolar buzuldan yaptıkları barınaklarda yaşarlar.
[X] Yer yuvarlağının Ekvator’dan en uzak olan yer ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından
her biri.
[   ] Bir mıknatıs demirinin iki ucundan her biri.

♦ Kanal açmak suretiyle suyun olmadığı bir tarım arazisine rahatlıkla su getirebilirler.
[   ] Telefon, telgraf, radyo, televizyon vb. araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat.
[X] Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle
açılmış su yolu.

♦ Örneğin barajlar yaparak enerji ürettikleri gibi taşkınlardan da korunabilirler.
[   ] Alışılan ve dayanılabilen dereceden çok daha fazla, aşırı.
[X] Su baskını.

➜ İzlediğiniz videoda geçen aşağıdaki cümlede “köprü” kelimesi gerçek anlamında kullanılmıştır. Siz de bu kelimeyi mecaz anlama gelecek şekilde bir cümlede kullanınız.

• Mesela bir su kütlesi bir yerleşmeyi ikiye ayırmışsa insanlar karşıdan karşıya geçmek için kalıcı çözüm ararlar. Bu çözüm yollarının en yaygın olanı köprü yapmaktır.

• En iyi arkadaşımla aramızdaki köprüyü hiç kimse yıkamaz.

İZLEYELİM CEVAPLAYALIM

➜ Aşağıdaki soruları “Doğa ve İnsan” videosundan hareketle cevaplayınız.

1. İnsanlar doğada faaliyetlerini sürdürürken bulundukları ortama neden uyum sağlarlar?
Hayatlarını devam ettirebilmek için.

2. Kutuplar çevresinde yaşayan insanların buzullardan yaptıkları barınaklarda yaşamalarının sebebi nedir?
Kutuplar çevresinde buz kütlelerinden başka barınak yapacak malzeme olmadığı için.

3. İnsanların yaşadıkları bölgeler onların giyinme şekillerini ve ihtiyaçlarını nasıl etkilemektedir?
İnsanlar yaşadıkları bölgenin iklimine göre giyinmek, bu bölgelerde var olan şeylerle ihtiyaçlarını gidermek zorundadır.

4. Sulama kanallarının ve barajların yapılmasının ekonomik sebepleri nelerdir?
Suyun olmadığı yerlerde tarım faaliyetlerinin sürdürebilmesi için sulama kanalları ve barajlar kullanılır.

KONUYU VE ANA DUYGUYU BELİRLEYELİM

➜ “Doğa ve İnsan” videosunda ne anlatılmaktadır?
Doğa ile insan arasındaki ilişki

➜ “Doğa ve İnsan” videosunun vermek istediği mesaj nedir?
İnsanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için doğaya uyum sağlamak zorundadır.

Konu: Metinlerde konu, yazıda en çok üzerinde durulan olay, durum veya kavramlara denilmektedir. Metni okuduktan sonra, “Bu metinde ne anlatılıyor, yazar neyden söz ediyor?” sorusunu sorduğumuzda, cevap metnin konusunu vermektedir.

Ana Fikir:Bir yazının temeli olan asıl düşünce, ana düşünce” olarak tanımlanmaktadır. Ana fikir ile ana düşünce aynı şeyi ifade etmektedir. Metinlerde ise ana fikir, yazarın bu yazıyı yazma amacı ve okuyucuya vermek istediği mesajı ifade etmektedir. Yazıyı okuduktan sonra, “Yazar bu metni ne amaçla yazmıştır, okuyucuya hangi mesajı vermeye çalışmaktadır?” sorularına verilen cevap, bize metnin ana fikrini (ana düşüncesini) vermektedir.”

EŞLEŞTİRELİM

➜ Aşağıda izlediğiniz videodan görseller verilmiştir. Bu görsellerin karşıladığı ifadeleri eşleştiriniz.

 

GÖRÜŞ BİLDİRELİM

➜ Aşağıda, izlediğiniz videonun girişinde kullanılan ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerin videonun devamında anlatılanlarla ve verilen örneklerle tutarlı olup olmadığını sorgulayınız. Düşüncenizi noktalı alana yazınız.

“Doğa insanların hayatlarını sürdürmeleri için gerekli olan her şeyi içinde barındırır. İnsanlardan etkilenir ve onları etkiler. İnsan hayatı devam ettiği sürece bu karşılıklı etkileşim sürecektir.”

Bu ifadeler videonun devamında anlatılanlarla ve verilen örneklerle tutarlıdır. Videonun devamında insanların hayatta kalabilmeleri için doğadan nasıl yararlandıkları anlatılmıştır. Kutup çevresinde yaşayan insanların buzuldan yaptıkları barınaklarda yaşadığı belirtilmektedir. Bu da insanların insanların ihtiyaçlarını doğadan nasıl karşıladıklarına bir örnektir.

GÖRÜŞ BİLDİRELİM

➜ İzlediğiniz videoda “doğa ve insan etkileşimi”nden bahsedilmiştir. Sizce bu etkileşimi anlatmak için verilen örnekler yeterli midir? Bu konuyla ilgili başka hangi örnekler verilebilir?

Örnekler çoğaltılabilir. Mesela ülkemizde Karadeniz bölgesinde yaşayan insanların, ormanlık arazileri bol olduğu için ahşap evlerde; Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan insanların, kurak bir iklimde yaşadıkları için taştan yapılan evlerde yaşarlar.

İÇERİĞİ DEĞERLENDİRELİM

➜ İzlediğiniz videonun hedef kitlesi kimdir, amacı nedir? Sorgulayıp düşüncelerinizi söyleyiniz.

Videonun hedef kitlesi tüm insanlardır. Amacı, doğa ile insan ilişkisini ortaya koyarak, doğanın insan için ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmaktır.

 

SÖZLÜ OLMAYAN MESAJLAR

“Doğa ve İnsan” videosunu izleyen biri aşağıdaki mesajlardan hangilerine ulaşabilir?

[   ] İnsan doğayı olumsuz etkiler.
[X] İnsanlar faaliyetlerini ve yaşamlarını kolaylaştırmak için doğaya müdahale ederler.
[X] Doğal afetler doğanın insana etkisi olarak değerlendirilebilir.
[   ] İklim, tarımı yapılan ürünlerin çeşitliliğini etkiler.
[   ] Doğanın insan üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

 

HAYDİ KAMPA

➜ Doğada vakit geçirmenin, ona yakın olmanın eğlenceli yollarından biri kamptır. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gençlik kampları düzenlenmektedir. Bu kamplara katılmak için aşağıdaki formu doldurunuz.

 

BİR ANI YAZALIM

➜ Doğada geçirdiğiniz bir günle ilgili anınızı yazınız.

>>2018-2019 7. Sınıf DERS DESTEK Yayınları “DOĞA VE İNSAN” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir