7. Sınıf “DÜNYAYI GÜLDÜREN ADAM” Metni Günlük Planı-DERS DESTEK 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / DERS DESTEK Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜR/ DÜNYAYI GÜLDÜREN ADAM
        Konu Başlık Ana duyguKonuKelime ve Kelime GruplarıDeyimlerAtasözleriHazırlıksız konuşmaKonuşma stratejileriYazma StratejileriMetin Türü(Biyografi)Nesnel, Öznel
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA-DİNLEME/İZLEME
Akıcı Okuma
T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  
Söz Varlığı
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.  
Anlama
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. (Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.)
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.  

2. KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.  

3. YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.7.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.
T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, konu, ana duygu, kelime ve kelime grubu, hazırlıksız konuşma, görsellerle ilgili sorulara cevaplar verme, nesnel-öznel, biyografi…
      Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
        •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Nasrettin Hoca denilince aklınıza gelen ilk şey nedir?Niçin? 3. Fıkra anlatmayı ya da dinlemeyi sever misiniz? 4. Nasrettin Hoca fıkralarından bildiğiniz bir fıkrayı anlatınız.   “”Bir gün Hoca eşeğini kaybetmiş. Aramadık yer, sormadık insan bırakmamış ama ne olmuşsa olmuş, bulamamış eşeği. Oturup derdine yanacak yerde, bu hale de şükretmeye başlamış. Komşuları: -Bre Hoca, canın sağ olsun ama neticede eşekten oldun, şükredecek ne var bunda demişler. Hoca cevap vermiş: -A komşular, ben şükretmeyim de, kimler şükretsin, ya ben de eşeğin üstünde olsaydım!”” 😀
    •  Güdüleme Bu dersimizde “DÜNYAYI GÜLDÜREN ADAM” adlı metni işleyeceğiz. Nasrettin Hoca, Anadolu Selçukluları döneminde Hortu ile Akşehir ve çevresinde yaşayan efsanevi kişidir. Yıllardır Nasrettin Hoca’nın fıkralarıyla birçok nesil yetişmiş ve yetişmeye devam etmektedir. Nasrettin Hoca fıkralarının en dikkat çekici yanı güldürürken düşündürmesi, sonunda mesajlar vermesidir. İşte şimdi DÜNYAYI GÜLDÜREN ADAM metninden de Nasrettin Hoca’yı daha yakından tanıyacağız.
        •  Gözden Geçirme – Parayı veren düdüğü çalar.   – El, elin eşeğini şarkı söyleyerek arar.   – Ye kürküm ye!   – Damdan düşenin halini, damdan düşen bilir. – Düşmeseydim zaten inecektim.   – At yarasaydı, sahibine yarardı.   – Ben neredeysem, dünyanın ortası orasıdır.   – Ya tutarsa!   – Bizde kibir yoktur, dağ yürümezse abdal yürür.   – Haftaya vereceksen eğer al demiş malımı. Doldurmuş dört beş kilo, bu kez sormuş tatlımı.

•  Derse Geçiş

 

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek/dinletilecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyenkelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamısözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelimedefterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşancümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış
SÖZ VARLIĞIM

➜ Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını “Dünyayı Güldüren Adam” metninin bağlamından hareketle önce tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol edip bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

mizah
Sözlük Anlamı: Gülmece
Cümlem: Yıllardır her sabah aynı radyoda mizah programı yapıp, insanların güzel bir gün geçirmesini sağlıyor.

tıknaz
Sözlük Anlamı: Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı, tıkız
Cümlem: Yolun karşısında tıknaz bir adam evin duvarına tırmanmaya çalışıyordu.

nükte
Sözlük Anlamı: İnce anlamlı, düşündürücü ve güldürücü, şakalı, zarif söz.
Cümlem: Her akşam babamla kahveye, Sami abinin nüktelerini dinlemeye gider, eve gelince de kardeşime o nükteleri anlatırdım.

yergi
Sözlük Anlamı: Bir kimseyi, bir düşünceyi, bir göreneği, bir nesneyi vb. yermek için yazılmış ya da söylenmiş, onların gülünç, kötü, eksik yönlerini alaylı bir dille anlatan yazı, şiir ya da söz.
Cümlem: Tarihi caminin yıkılmasına gazeteciler yergileri ile tepki gösterdiler.

ATALARIMIZIN SÖZLERİ

➜ Aşağıda, okuduğumuz metinden verilen ifadedeki altı çizili atasözünün anlamını atasözleri ve deyimler sözlüğünden yararlanarak yazınız. Bu atasözünün metne katkısını belirleyiniz.

“Kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit.” üslubuyla yöneticilere de birtakım mesajlar iletmeye çalışır.

Anlamı: Doğrudan doğruya kendisine söylenemeyen düşünce ve uyarıların, o kimsenin çok yakınına söylendiğinde kullanılan bir söz.

Metne Katkısı: Anlatımı dolaylı yoldan sağlayarak ifadeleri etkili kılmıştır.

➜ Aşağıda “fıkra” kelimesinin iki ayrı anlamı verilmiştir. Bu kelimenin metinde kullanıldığı anlamı işaretleyiniz, fıkra kelimesini bu anlamıyla bir cümlede kullanınız.

(X) Kısa ve özlü anlatımı
olan, nükteli, güldürücü
hikâyecik.

(   ) Kanun maddelerinin
kendi içlerinde satır başlarıyla
ayrıldıkları en ufak
bölümlerden her biri.

Cümlem: Dedem ne zaman beni üzgün görse güzel bir fıkra anlatır, yüzümü güldürmeye çalışırdı.

ANLAYALIM-CEVAPLAYALIM

➜ Aşağıdaki soruları “Dünyayı Güldüren Adam” metnine göre cevaplayınız.

1. Nasrettin Hoca ne zaman ve nerede doğmuştur?
1208 yılında Eskişehir’e bağlı Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğmuştur.

2. Nasrettin Hoca’nın Timur’la konuşması ve aynı anda birkaç yerde görünmesi mümkün müdür? Neden?
Mümkün değildir. Timur kendisinden 70 yıl sonra yaşamış bir hükümdardır. Bir insanın aynı anda birkaç yerde görünmesi mümkün değildir.

3. Nasrettin Hoca fıkraları Anadolu halkıyla ilgili neleri anlatmaktadır?
Anadolu insanının belli olaylar karşısındaki tutumunu yansıtan düşünce ürünlerini anlatmaktadır.

4. Jelil Memmedkuluzade tarafından çıkarılan derginin adı nedir? İlk sayısı ne zaman çıkmıştır?
The Journal (Dı Cörnıl) Molla Nasrettin derginin ismidir. İlk sayısı 7 Nisan 1906’da çıkmıştır.

NASRETTİN HOCA’NIN ÖZELLİKLERİ

➜ Okuduğunuz metinden hareketle Nasrettin Hoca’nın kişilik özelliklerini yazınız.

→ Zaman zaman gülünç duruma düşen
→ Kendisiyle çelişen
→ İnce ve iğneleyici sözler söyleyen
→ Bilge
→ Açıkgöz
→ Atak
→ Kurnaz

➜ “Nasrettin Hoca da Türk anlatı geleneğinde fıkra tipi olmuş ve ün kazanmış kişilerden biridir hatta birincisidir.” cümlesinde geçen “fıkra tipi olmak” ifadesiyle ne anlatılmak istenmiştir?

Türk fıkralarında genellikle yer alan, bilgelik, açıkgözlülük, kurnazlık gibi fıkraların baş kahramanları özelliklerine uygun kişiler anlatılmak istenmiştir.

DÜŞÜNELİM-YORUMLAYALIM

➜ Nasrettin Hoca’nın fıkralarında vazgeçilmez unsurlar nelerdir? Nasrettin Hoca günümüzde yaşasaydı fıkralarında en çok nelere yer verirdi?

Karısı, komşuları ve eşeği vazgeçilmez unsurlardır. Günümüzde yaşasaydı fıkralarında en çok insan ilişkilerine, teknolojiye ve politikaya yer verilirdi.

METNİN ÖZELLİKLERİNİ BULALIM

➜ Aşağıda verilen özelliklerden metne uygun olanları işaretleyiniz.

[X] Metnin bölümleri alt başlıklarla belirtilmiştir.
[   ] Metinde konuşma cümlelerine yer verilmiştir.
[X] Nasrettin Hoca fiziksel özellikleriyle gözümüzde canlandırılmıştır.
[   ] Metnin anlatıcısı Nasrettin Hoca’dır.
[X] Yazar kişisel görüşlerine yer vermiştir.
[X] Örnekleme yapılmıştır.
[X] Metne çarpıcı bir giriş yapılmıştır.

ÖZNEL Mİ NESNEL Mİ?

➜ Metinden alınan aşağıdaki cümleler nesnel ise cümlelerin başındaki kutucuklara “N”, öznel ise “Ö” yazınız. Kutucuklardaki harfe göre okuduğunuz metinden örnek cümleler bularak yazınız.

(Ö) Kocaman kavuğunun altındaki pamuk şekeri gibi kaba sakallarıyla gülümserken hayal
ederiz onu.
(N) Nasrettin Hoca miladi takvime göre 1208 yılında Eskişehir’e bağlı Sivrihisar’ın Hortu köyünde
doğmuştur.
(N) O, bunları söylerken bazen bilge, açıkgöz, atak, kurnaz; bazen de bilgisiz, vurdumduymaz,
utangaç, şaşkın, korkak gibi çelişik niteliklere bürünür.
(N) Nasrettin Hoca’nın hayatta olduğu zamanlar birtakım nükteleri yaygınlık kazanmıştır.

(Ö) Nasrettin Hoca düşündüren ve güldüren üslubuyla halkın duygularını yansıtan bir mizah odağı olarak ortaya çıkar

(N) Nasrettin Hoca İran, Bulgaristan, Yunanistan gibi komşularımız başta olmak üzere farklı ülkelerde de tanınmaktadır.

(N) Akşehir’de Nasrettin Hoca’yı anma amacıyla 5-10 Temmuz tarihleri arasında Uluslararası
Akşehir Nasrettin Hoca Şenlikleri düzenlenmektedir.

TÜRÜNÜ BELİRLEYELİM

➜ “Dünyayı Güldüren Adam” bir biyografi metnidir. Bu metnin biyografi olduğunu hangi gerekçelerle söyleyebilirsiniz? Aşağıya yazınız.

– Metin söz konusu kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktadır.
– Kişinin nerede doğduğu, öğrenim hayatı, yaptığı işler, çalıştığı yerler, kişiliği, huy ve karakteri, davranış özellikleri, başarılı olduğu alanlar gibi bilgiler metinde yer almaktadır.
– Metin belgelere ve örneklere dayandırılmaktadır.

BİYOGRAFİ YAZALIM

➜ “Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenlikleri”nde temsilî Hoca olan sanatçılardan birisiyle ilgili kısa bir biyografi yazınız. Yazınızda giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde yazacaklarınızı belirleyerek bir metin taslağı oluşturunuz. Düşünceyi geliştirme yollarını kullanınız, yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerinizi destekleyecek kanıtlar sunmaya dikkat ediniz.

>>>Yazdığınız biyografiçalışmasını “Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları” bakımından gözden geçiriniz vedüzeltiniz. Daha sonra yazılarınızı sınıf veya okul panosunda sergileyerekarkadaşlarınızla paylaşınız.

>>2018-2019 7. Sınıf DERS DESTEK Yayınları “DÜNYAYI GÜLDÜREN ADAM” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir