7. Sınıf “GOOOL” Metni Günlük Planı-DERS DESTEK

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / DERS DESTEK Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı SAĞLIK ve SPOR/ GOOOL
        Konu Başlık Ana duyguKonuKelime ve Kelime GruplarıDeyimlerAtasözleriGeçiş ve Bağlantılı İfadelerHazırlıklı/Hazırlıksız KonuşmaYazma StratejileriMetin Türü Anlama Dayalı Anlatım BozukluğuGrafik, Tablo YorumlamaBilgilendirici Metinler Yazma
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA-DİNLEME/İZLEME
Akıcı Okuma
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.  

Söz Varlığı
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.  

Anlama
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.  

Dil Bilgisi
T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder. Anlam yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.  

2. KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.7.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.  

3. YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.7.4.8. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.
T.7.4.9. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, konu, ana duygu, kelime ve kelime grubu, hazırlıklı konuşma, anlama dayalı anlatım bozuklukları, geçiş ve bağlantılı ifadeler…
      Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. En çok ilginizi çeken spor dalları hangileridir? Bu sporlar hakkında neler biliyorsunuz? 3. Spor kültürü ve sporda saygı [fair play (feyir piley) – dürüst oyun] ne demektir? Bu konuda neler biliyorsunuz?
    •  Güdüleme Bu dersimizde “SAĞLIK ve SPOR” temasındaki “GOOOL” adlı metni işleyeceğiz. Günümüzde spor sadece insanların fiziki ve psikolojik açıdan güçlenmesi için sürdürülen bir faaliyetler bütünü olmaktan, daha ileri gitmiştir. Bununla birlikte spor, sorumluluk ve iş birliği eğilimi ile düzen sağlama kabiliyetini ortaya çıkararak kişinin sosyalleşmesine yardımcı olan önemli bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyin sosyal yaşamı içerisinde, psiko-sosyal gelişimini desteleyerek bunu hızlandırmasına yardımcı olan faktörlerin başında spor yer almaktadır. Sporun kişilerin psiko-sosyal gelişiminde önemli bir yeri olduğu, insanların sosyal ve psikolojik bakımdan aktif kılmanın en kolay yolunun spordan geçtiği unutulmamalıdır. Birey sportif etkinliklere katılmakla, manevi yalnızlığın doğuşunu hazırlayan etkileri gidererek, iş hayatında görülen ve daha sonra genelleşerek sosyal hayata yansıyan, amaçsızlık ve monoton çalışma şartlarının doğurduğu kötümser ve bunalımlı tutumların giderilmesini en kolay spor yolu ile ortadan kaldırabilir.
  •  Gözden Geçirme   Bu metnimizde spor ve spora dair konular üzerinde duracağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek/dinletilecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

SÖZ VARLIĞIM

➜ “Goool!” metninin anahtar kelimeleri aşağıda verilmiştir. Metnin anahtar kelimelerini anlamlarıyla eşleştiriniz.

a. futbol
b. takım
c. top
ç. kaptan
d. maç

Cevap: 

[c] Birçok spor oyununda kullanılan farklı büyüklüklerde yapılmış yuvarlak eşya.

[ç] Takım oyunlarında takımı temsil eden kişi.

[d] Genellikle spor oyunlarında karşılıklı iki takımın girdiği mücadele.

[a] Topu, kafa ve ayak vuruşları ile karşı kaleye sokma kuralına dayanan ve on birer kişilik iki takım arasında oynanan top oyunu.

[b] Birlikte oynayan, kazanmak için birlikte çalışan sporcu topluluğu.

HANGİ ANLATIM BOZUKLUĞU

➜ Aşağıda anlama dayalı anlatım bozukluğu yapılan cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki anlatım bozukluklarının nedenleri ile cümleleri eşleştiriniz.

a. Takım arkadaşları onu suçlamış, onun futbolculuğunu tenkit edip eleştirmişlerdi.
b. Hiç kimseyle konuşmuyor, takım arkadaşlarıyla karşılaşmamak için elinden geleni ardına koymuyordu.
c. Fatih bırakın gol atmayı maçı bile kazanamaz.
ç. Tüm çabalara rağmen olan oldu ve bir anlık savunmanın boşluğundan yararlanan rakiplerden biri topu kaptığı gibi savunmayı deliverdi.

Cevap: 

[b] Deyimin yanlış anlamda kullanılması

[ç] Kelimenin yanlış yerde kullanımı

[a] Gereksiz sözcük kullanımı

[c] Mantık hatası

CÜMLELERİ TAMAMLAYALIM

➜ Aşağıdaki cümleleri, verilen ifadelerden uygun olanıyla tamamlayınız.

Cevap: 

ANLAYALIM CEVAPLAYALIM

➜ Aşağıdaki soruları “Goool!” metnine göre cevaplayınız.

1. Fatih nerede ağlıyormuş?

Cevap: Soyunma odasında ağlıyormuş.

2. Fatih niçin ağlıyormuş?

Cevap: Onun yüzünden maçı kaybettiklerini düşündüğü için ağlıyormuş.

3. Sinan’a sporcunun her zaman düzenli olması gerektiğini kim söylermiş?

Cevap: Fatih söylermiş.

4. Fatih, takımının gol yememesi için ne yapmayı düşünmüş?

Cevap: Önündeki futbolcuyu devirecekmiş.

5. Bir sonraki futbol maçı ne zaman yapılacakmış?

Cevap: Hafta sonu yapılacakmış.

6. Sinan, ikinci maçta ağabeyini izlerken nasıl davranmış?

Cevap: Ağabeyini izlerken sevincinden ağlamış.

 

OKUYALIM ÖZETLEYELİM

➜ “Goool!” metninin nesnel bir özetini defterinize yapınız.

Cevap: 

Fatih son maçta yaptığı bir hatadan dolayı kendini suçlu hissetmiştir. Bir dahaki maça çağırılmayacağını düşünmektedir. Soyunma odasında kendini suçlamaktadır. Kardeşi gelip ona destek olur.

Fatih okula gider. Okulda takım kaptanı ile karşılaşır. Kaptanı ona bir dahaki maçta aynı hatayı yapmamasını, aksi halde takımdan atılacağını söyler. Fatih, henüz takımdan atılmadığını anlayarak çok mutlu olur. Sonraki maç için hazırlık yapar. Hata yapmamak için rakip oyuncuyu devirme planı yapar. Bunu öğrenen kardeşi, futbolcunun centilmen olması gerektiğini kendisine onun söylediğini, böyle bir hareketin yanlış olacağını söyler. Fakat Fatih kararlıdır.

Maç günü durum 2-1 iken rakip oyuncu savunmayı deler ve gole doğru gider. Fatih rakip oyuncuyu düşürmeyi düşünür. Fakat kardeşinin kendini örnek aldığı aklına gelir. Usta bir hareketle topu çalıp takım arkadaşına pas verir. O pas gol olur ve Fatih’in takımı maçı 3-1 kazanır.

Maçtan sonra kardeşi ile konuşur. Kardeşi ona hayranlık duymaktadır.

TABLO YORUMLAMA

➜ Fatih ve takımının çıktığı son maçın istatistikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tablodaki bilgileri yorumlayarak soruları cevaplayınız.

➜ Hangi takım topla daha çok oynamıştır?

Cevap: Fatih’in takımı

➜ Paslarda hangi takım daha başarılıdır?

Cevap: Fatih’in takımı

➜ Fatih’in takımının şutlarından kaç tanesi isabetlidir?

Cevap: 3

➜ Hangi takım daha çok ofsayt yapmıştır?

Cevap: Fatih’in takımı

GÖRSEL YORUMLAMA

➜ Görselde verilmek istenen mesajı yorumlayınız.

Cevap: Başkalarına örnek olabileceğimizi düşünerek hırslarımız uğruna yanlış yapmaktan kaçınmalıyız.

 

KARAKTERLERİ KARŞILAŞTIRALIM

➜ Okuduğunuz metindeki kahramanlardan Fatih ve takım kaptanının kişilik özelliklerini karşılaştırınız. Hangisinin daha iyi bir sporcu olduğunu düşünüyorsunuz? Sebepleriyle yazınız.

TAHMİNDE BULUNALIM

➜ Fatih maç sırasında rakip takımın oyuncusuna faul yapsaydı;

➥ Fatih maç sonrası kendini nasıl hissederdi?

Cevap: Hem centilmence davranmadığı hem de kardeşine kötü örnek olduğu için pişmanlık duyardı.

➥ Sinan bu durumda ne hissederdi?

Cevap: Ağabeyinin hırsından dolayı yanlış bir şey yaptığı için üzüntü duyardı.

➥ Fatih’in takım arkadaşları Fatih’le ilgili neler düşünürlerdi?

Cevap: Golü engellediği için onun iyi bir oyuncu olduğunu düşünürlerdi.

UYARIDA BULUNALIM

➜ Siz oyunda hata yapan bir arkadaşınıza nasıl davranır, neler söylerdiniz? Duygu ve düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı yere yazınız.

SPORCU NASIL OLMALI?

“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

➜ Yukarıdaki özdeyişten ve okuduğunuz metinden hareketle bir sporcuda bulunması gereken özellikleri yazınız.

Cevap: 

  • Zeki olması
  • Çalışkan olması
  • Ahlak sahibi olması
  • Centilmen olması
  • Örnek olması
  • Çevik olması
BİLGİLENDİRİCİ METİN YAZALIM

➜ Aşağıda verilen parçadan da faydalanarak “sporda dürüstlük ve saygı” konulu bir metin yazınız.

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Fair Play Konseyi, 1983 yılında amatör ligdeki bir takımın 23 yaşındaki kalecisi İsmet Karababa’yı ödüle layık bulmuştur. Kaleci, takımının maçı kaybetmesini göze alarak gol kararında tereddüde düşen hakeme, topu kale çizgisinin içerisinden çevirdiğini söyleyerek dürüstlük örneği göstermiştir. Dürüst kaleci aynı yıl Uluslararası Fair Play Konseyinin büyük ödülünü de kazanmıştır. Aynı sporcu daha sonra bir takımın başına antrenör olarak geçmiştir. 1988 yılında çalıştırdığı takımın oyuncuları bir sezon boyunca hiç sarı veya kırmızı kart görmemiştir. Hiç şüphesiz ki bunda oyuncular kadar o takımı çalıştıran kişinin de rolü vardır. Bu davranışlarıyla İsmet Karababa yalnızca sporculara değil bütün gençlere ve çocuklara örnek bir kişiliktir.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz? 2.                      (    ) Ablam sayesinde bütün gece uykusuz kaldım.   (     ) Çok sandalyede oturmaktan beli ağrıyordu.   (     ) İstemeyerek de olsa elinde olmadan arkadaşının kalbini kırdı.   (     ) Hemen hemen saat tam yedide buluştuk.   (     ) Ben yeni annemle görüştüm, o bana her şeyi anlattı.   (     ) Hırsızı görünce korkudan kan beynine sıçradı.   (     ) Bu yol yaya yürüyerek bitmez.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 7. Sınıf DERS DESTEK Yayınları “GOOOL” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir