7. Sınıf “HARMAN YERİNDE” Metni Günlük Planı-DERS DESTEK

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / DERS DESTEK Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı VATANDAŞLIK/ HARMAN YERİNDE
        Konu Başlık Ana duyguKonuKelime ve Kelime GruplarıDeyimlerAtasözleriGeçiş ve Bağlantılı İfadelerHazırlıklı/Hazırlıksız KonuşmaYazma StratejileriMetin Türü Basit, Türemiş, Birleşik Yapılı Fiiller
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA-DİNLEME/İZLEME
Söz Varlığı
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  

Söz Varlığı
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.  

Anlama
T.7.3.15. Okuduklarını özetler.
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.  

Dil Bilgisi
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.

2. KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.  

3. YAZMA
T.7.4.11. Kısa metinler yazar.
T.7.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, konu, ana duygu, kelime ve kelime grubu, hazırlıksız konuşma, metinler, fiilde yapı, geçiş ve bağlantılı ifadeler…
      Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Çalışkanlığıyla bilinen masallara, öykülere konu olmuş hayvanlar hangileridir? 3. “Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.” Atatürk’ün bu düşüncesine katılıyor musunuz? Niçin?
    •  Güdüleme Bu dersimizde “VATANDAŞLIK” temasındaki “HARMAN YERİNDE” adlı metni işleyeceğiz. Canlılar fayda yarattıkları sürece yaşarlar. Meyve vermeyen ağaç, kurur. Üreyemeyen hayvan, yok olur. Üretmeyen insan da mutsuz olur, sağlıksız olur. “İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” Bu nedenle, ürettiği fayda kendi yaşam süresini aşanlar, ölümsüzleşirler. Örneğin, Mevlana, Yunus Emre, Mimar Sinan, Atatürk, Leonardo da Vinci, Galileo, Newton, Einstein eserleriyle hâla yaşamıyor mu? “İnsanların sevapları, yaşam sürelerini üç şekilde aşar: diktiği ağaç ile, yetiştirdiği çocuklar ile ve yarattığı eserler ile.” Bu nedenle, çalışmak, üretmek, faydalı olmak yaşamak demektir.
  •  Gözden Geçirme   Bu metnimizde çalışmak ve üretmenin önemini kavrayıp daha çok çalışıp daha çok üretenlerin toplum içerisinde daha kalıcı olduklarını öğreneceğiz.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek/dinletilecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

 • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
 • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
 • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

SÖZ VARLIĞIM

➜ “Harman Yerinde” metninde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri ve kelime gruplarını belirleyip aşağıdaki tabloları doldurunuz.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

➜ Aşağıda okuduğunuz şiirde geçen dizeler verilmiştir. Dizelerdeki deyimlerin altını çiziniz. Deyimlerin bu dizelere kattığı anlamları yazınız.

Cevap: 

Başı göz kamaştıran karlarla dolu bir dağ.

Kışın ocak başında nasıl keyif çatarız?

Gün doğmadan kendini tarlasına atıyor.

HANGİ SÖZ SANATI?

➜ Aşağıda “Harman Yerinde” şiirinden dörtlükler verilmiştir. Bu dörtlüklerde kullanılan söz sanatlarını noktalı yerlere yazınız.

Kucak kucak ekinler toplandı, geldi yine
Köyün başucundaki geniş harman yerine
Tıraş olmuş bir başa benziyor şimdi tarla
Altın gibi samanlar uçuşuyor rüzgârlarla

Cevap: Benzetme

Harman yerine karşı bakıyor ulu bir dağ
Başı göz kamaştıran karlarla dolu bir dağ
Bu ak saçlı tepenin yukarılarından bakışı
Bize hatırlatıyor yaz günü kara kışı

Cevap: Kişileştirme

ANLAYALIM CEVAPLAYALIM

➜ “Harman Yerinde” şiiriyle ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

1. Ekinler toplanıp nereye getiriliyor?

Cevap: Köyün başucundaki harman yerine getiriliyor.

2. Şair ekinleri toplanmış tarlayı neye benzetiyor?

Cevap: Tıraş olmuş bir başa benzetiyor.

3. Şair “ak saçlı tepe” sözüyle neyi anlatmak istiyor?

Cevap: Tepenin karlı olduğunu anlatmak istiyor.

4. Şair kışın rahat etmek için temmuz ayında ne yapmak gerektiğini düşünüyor?

Cevap: Kış ayındaki soğuk günleri hesaba katmak gerektiğini düşünüyor.

5. Şaire göre çalışanların sabah erkenden kalkmalarının sebebi nedir?

Cevap: Geçen yıldan daha fazla ürün alabilmek için.

HANGİ DÖRTLÜK?

➜ Okuduğunuz şiirden aşağıda verilen atasözleri ile benzer anlam içeren dörtlükleri noktalı yerlere yazınız.

Cevap: 

Yazın çalışan, kışın gülüşür.

Temmuzdan düşünmezsek dondurucu günleri
Nasıl yapabiliriz o güzel düğünleri?
Kışın ocak başında nasıl keyif çatarız?
Bu düşünce veriyor çalışkan köylüye hız:

Erken kalkan yol alır.

Sabahleyin erkenden işe bulaşmak için
Geçen yılki ürünü birkaç kat aşmak için
Çarığını çözmeden, soyunmadan yatıyor
Gün doğmadan kendini tarlasına atıyor.

 

BU DEYİMİN ANLAMI NE?

➜ Yandaki görselde hangi deyim anlatılmaktadır? “Harman Yerinde” metninden de hareketle emeğin, çalışmanın insan hayatındaki yerini ve önemini anlatınız.

Cevap: 

Görselde “Armut piş, ağzıma düş.” deyimi anlatmaktadır.

İnsan hayatı boyunca rahat ve mutlu yaşamak ister. Bunun için de insanlarla iyi geçinmek, gerçek dostlar edinmek ve para kazanmak gerekir. Çalışmak, insanlarla ilişki kurmanızı ve onları tanımanızı sağlar. Çalışarak para kazanabiliriz. Bu nedenlerden dolayı çalışmak, insan hayatındaki en önemli eylemlerden biridir.

KONUYU VE ANA DUYGUYU BELİRLEYELİM

➜ Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

Cevap: 

Konusu: Çalışmanın önemi

Ana Duygusu: Hayatı rahat ve huzurlu yaşayabilmek için emeğini esirgemeden çalışmak gerekir.

DÜŞÜNELİM YORUMLAYALIM

➜ “Harman Yerinde” şiirinde köylerdeki üretim ve çalışmadan bahsedilmiştir. Peki, büyük şehirlerde hangi üretimlerle ve çalışmalarla ülkemizin ekonomisine katkı sağlayabiliriz?

Cevap: Fabrikalarda birçok ürün üretebiliriz. Şirketlerde hizmet, bilişim, teknoloji gibi alanlarda çalışmalar yürütebiliriz.

 

YAPILARINA GÖRE FİİLLER

➜ Aşağıdaki cümlelerde aynı renkle yazılmış fiillerin ortak özellikleri ne olabilir? Söyleyiniz.

Geçen hafta akraba ziyaretleri yaptık.

Sınava gireceğim için odamda soru çözdüm.

Soğuk su içince kardeşim hastalandı.

Evden geç çıkınca otobüsü kaçırdım.

Ona yapmak istediğimiz bütün yardımları reddetti.

Acıktığım zaman kendime makarna pişirebilirim.

Başım dönünce düşeyazdım.

Yanıma çabucak geliver.

Anlattıklarımı duyunca bakakaldı.

Ablam sınava girmek için ÖSYM’ye başvurdu.

Hatasını anlayınca süt dökmüş kediye döndü.

Cevap: Yeşil renkli fiiller basit, mavi renkli fiiller türemiş, kırmızı renkli fiiller birleşik fiillerdir.

➜ Ortak özelliklerini belirlediğiniz fiilleri ilgili kutucuklara yazınız.

Cevap: 

Basit Fiiller:

 • yaptık
 • çözdüm

Türemiş Fiiller:

 • hastalandı
 • kaçırdım

Birleşik Fiiller:

 • reddetti
 • pişirebilirim
 • düşeyazdım
 • geliver
 • bakakaldı
 • başvurdu

➜ “Harman Yerinde” şiirinden basit, türemiş, birleşik fiillerin her birine birer örnek bulunuz.

Cevap: 

Basit Fiil: geldi

Türemiş Fiil: uçuşuyor

Birleşik Fiil: yapabiliriz

FARKLI BİR METİN TÜRÜ OLSAYDI

➜ Aşağıda “Harman Yerinde” şiirinin bir dörtlüğü verilmiştir. Şair bu dörtlükteki duygu ve düşüncelerini farklı bir metin türüyle ifade etseydi bu metin türü ne olurdu? Dene bakalım!
Farklı bir metin türü seçerek bu dörtlükteki duygu ve düşünceleri yeniden işle!

HİKAYEYİ TAMAMLAYALIM

➜ Aşağıda verilen hikâyeyi “Başarıya ulaşmak için inanç ve çalışma gerekir.” yargısına ulaşacak şekilde tamamlayınız.

Bir kayıkçı varmış. İşi, yolcuları kayığı ile nehrin bir tarafından diğer tarafına geçirmekmiş. Kayığının küreklerinden birinde “inanç”, diğerinde “çalışmak” yazıyormuş. Bu sözleri niçin yazdığını soranlara:

Cevap: 

(örnektir)

— Nehirden geçmek için her iki küreğe de ihtiyacım var. Çalışmadan inanç; inanç olmadan da çalışmak bir işe yaramaz. Bunlardan birinin eksikliği, tek kürekle kayığı yürütmeye çalışmak gibidir. O da kendi etrafında döner. Hedefe asla ulaşamaz. Başarıya ulaşmak için bunların ikisine de ihtiyacımız vardır. Yoksa olduğumuz yerde döner dururuz. Hedefe bir türlü ulaşmayız, demiş.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz?   2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil, oluşu­mu bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Kendisine yapılan haksızlıklara sabretti. B) Bu kadar ağır bir yükü kaldırabilir mi? C) Koşan çocukların arkasından bakakaldı. D) Karşımda parlak bir ışık beliriverdi
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 7. Sınıf DERS DESTEK Yayınları “HARMAN YERİNDE” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir