7. Sınıf “HASTAHANE” Metni Günlük Planı-DERS DESTEK

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / DERS DESTEK Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı SAĞLIK ve SPOR/ HASTAHANE (Dinleme Metni)
        Konu Başlık Ana duyguKonuKelime ve Kelime GruplarıDeyimlerAtasözleriGeçiş ve Bağlantılı İfadelerHazırlıklı/Hazırlıksız KonuşmaBilgilendirici MetinMetin Türü
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. DİNLEME/İZLEME
T.7.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.7.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar.
T.7.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.7.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.7.1.12. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.  

Anlama
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.
T.7.3.31. Medya metinlerini değerlendirir.
T.7.3.32. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.7.3.33. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
T.7.3.35. Metinlerin yazılı hâli ile medya sunumlarını karşılaştırır.    
2. KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.    

3. YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.7.4.5. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.7.4.8. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.
T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.7.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.
T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, konu, ana duygu, kelime ve kelime grubu, hazırlıklı konuşma/hazırlıksız konuşma, geçiş ve bağlantılı ifadeler…
      Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. “Sağlık” kavramının hayatımızdaki önemi nedir? 3. Hastanelere sadece sağlığımız bozulduğunda mı gideriz? Niçin?
    •  Güdüleme Bu dersimizde “SAĞLIK ve SPOR” temasındaki “HASTAHANE” adlı metni işleyeceğiz. Biz insanlar her şeyin değerini sonradan anladığımız gibi sağlığımızın değerini de maalesef sağlığımızı kaybettikten sonra anlıyoruz. Bu durum oldukça üzücü ancak hepimiz bu konuya karşı biraz duyarlı olursak hastalıklarımızı çok daha kolay iyileştirebiliriz. Her insan zaman zaman hastalanır. Hastalanmayan insan neredeyse yok gibidir. Ama önemli olan bu hastalıkların teşhisinin erken konularak hızlı bir şekilde tedavi edilebilmesidir. Erken teşhisin hayat kurtardığı uzmanlar tarafından sıkça tekrarlanan bir gerçektir. Bu nedenle henüz hastalanmadan rutin kontrollerimizi yaptırmamız gerekmektedir. Doktorlar bizim sağlıklı olmamız için vardır. Bu nedenle en ufak bir şikayetimiz olduğunda bir hekime danışarak bu şikayetimizin sebebini öğrenmemiz gerekir. Sağlık çok önemlidir ve kaybedildikten sonra kolay kolay geri gelmemektedir. Belki geçici hastalıklar çok önemli değildir, onları bir şekilde atlatırsınız. Ama maalesef ki çok ciddi bir hastalığınız varsa bu hastalığı ihmal ettiğiniz için sonradan çok fazla üzülebilirsiniz. Bu nedenle rutin sağlık kontrollerini asla ihmal etmemek gerekir. Sağlığımızı korumanın en temel yolu düzenli beslenmek, dinlenmek ve düzenli uyumaktır. Sağlığımızı kaybederek üzülmemek için öncelikle sağlığımızın kıymetini bilmeli ve deyim yerindeyse kendimize iyi davranmamız gerekmektedir. Bize bizden başka dost yoktur. Bu nedenle sağlığımıza dikkat ederek sağlıklı bir yaşamı kendimize hayat felsefesi edinmeliyiz.
  •  Gözden Geçirme   Bu metnimizde sağlıklı olmayı ve hastanenin hayatımızdaki önemi üzerinde duracağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek/dinletilecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

DİNLEYELİM

➜ “Hastahane” şiirini dinleyiniz. Şiirde boş bırakılan yerleri şiiri dinlerken tamamlayınız.

Cevap:

HASTAHANE

Dertliler dermanı sende arıyor
Millete hizmetin var hastahane
Türlü türlü yaraları sarıyor
Var olsun hekimler nur hastahane

Hademeler çalışırlar işinde
Herkesin bir derdi vardır başında
Kimisinin ecel gelir peşinde
Bu da mukadderdir der hastane

Dertli olan gelir gelir yalvarır
Göz açılır kulak verir dil verir
Tedavisi bitenlere yol verir
Dünyalar durdukça dur hastahane

Hastahane hekimlerin mekanı
Elinden geldikçe incitmez canı
Yardım yaradandan olsun dermanı
Yavrumu sağ salim ver hastahane

Hastahane büyük nimet Sivas’ta
Kolayca geliyor gidiyor hasta
Rabbim kimseyi koymasın yasta
Her vilayet ister bir hastahane

Veysel’in kalbinden gitmez kederi
Bu fani dünyaya gelelden beri
Elim çalar dilim söyler dertleri
Bu da benim için kar hastahane

Âşık Veysel ŞATIROĞLU

SÖZ VARLIĞIM

➜ “Hastahane” şiirinden dizeler verilmiştir. Bu dizelerdeki altı çizili kelimelerin şiirde kullanıldığı anlamları işaretleyerek belirleyiniz.

Cevap:

• Dertliler dermanı sende arıyor,

[X] Çıkar yol, çare.

[   ] Güç, takat, mecal.

• Elinden geldikçe incitmez canı,

[X] İncinmesine yol açmak.

[   ] Kötü söz veya davranışla birbirini kırmak, üzmek.

• Hastahane büyük nimet Sivas’ta,

[X] İyilik, lütuf, ihsan.

[   ] Yaşamak için gerekli her şey.

• Elim çalar, dilim söyler dertleri,

[X] Bir müziği dinlemeyi sağlayan aleti çalıştırmak.

[   ] Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.

• Bu da benim için kâr hastahane.

[   ] Alışveriş işlerinin sağladığı para kazancı.

[X] Yarar, fayda.

➜ “Dünya durdukça dur hastahane” dizesinde Âşık Veysel “durmak” kelimesini “varlığını sürdürmek” anlamıyla kullanmıştır. Siz de bu kelimeyi farklı bir anlama gelecek şekilde cümlede kullanınız.

Cevap: Önüne kedi fırlayan araba acı bir frenle durdu.

GÜNÜMÜZDEKİ YAZIMI

➜ Âşık Veysel şiirinde “hastahane” yazımını kullanmıştır. Bu kelimenin günümüzdeki yazımı nasıldır?

Şiirde

hastahane

Doğru yazımı

Cevap: hastane

➜ Şairin “Bu fâni dünyaya gelelden beri,” dizesindeki altı çizili ifadenin günümüzdeki kullanımı nasıldır?

Cevap: geldiğimden

DİNLEYELİM CEVAPLAYALIM

➜ Aşağıdaki soruları “Hastahane” şiirine göre cevaplayınız.

1. Dinlediğiniz şiirde şair hastanenin işlevleri arasında neleri sıralıyor?

Cevap: Dertlilerin derman bulması, yaraların sarılması, hastaların tedavi edilmesi, hekimlere ve hademelere iş sahibi yapması, hastalar için nimet olması, kolay ulaşılabilir olması.

2. Şair hangi şehirdeki hastaneden hareketle duygularını dile getirmiştir?

Cevap: Sivas

3. Şair “Elim çalar, dilim söyler dertleri / Bu da benim için kâr hastahane.” dizelerinde ne anlatmaktadır?

Cevap: Dertleri sadece türkü söyleyerek ifade ettiğini, bu dertlerin vücudunda olmadığı ve tedavi edilmesi gerekmediği için kendisi için büyük sorun olmadığını, bunu kendisine yarar saydığını anlatmaktadır.

 

KONUSUNU VE ANA DUYGUSUNU BELİRLEYELİM

➜ Dinlediğiniz şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz.

Cevap: 

Konu: Hastanelerin işlevi

Ana duygu: Hastanelere duyulan minnet

SÖZLÜ OLMAYANI BELİRLEYELİM

➜ Dinlediğiniz şiirde bulunan mesajları işaretleyerek belirleyiniz.

Cevap: 

[   ] Bütün dertlerin çaresi hastanededir.

[X] Hastanelerde çeşitli sıkıntıların çözüm yolu aranır.

[X] Şair Sivas’ta bulunan hastaneden memnundur.

[X] Hastanelerin ve hekimlerin varlığı insanlar için çok önemlidir.

[   ] Her hastane veya hekim güvenilir değildir

ARAŞTIRALIM

➜ Dinlediğiniz şiirin şairi olan Âşık Veysel Şatıroğlu’nun edebiyatımızdaki yerini ve önemini çeşitli kaynaklardan araştırınız. Edindiğiniz bilgileri düzenleyerek aşağıdaki noktalı yere yazınız.

Cevap:

Âşık Veysel sade ve duru bir Türkçe ile deyişler söylemiştir. Âşık Veysel’in eserleri halk tarafından benimsenen, kolayca öğrenilen ve ezberlenen, dilden dile kolayca aktarılabilen niteliktedir. Âşık Veysel eserlerinde her daim umudu, yaşama sevincini, güzellikleri ve insani değerleri ön plana çıkarmıştır. Bunun yanı sıra gözlerini kaybetmenin yoğun etkisi nedeniyle umutsuzluk, hüzün ve keder barındıran deyişleri de bulunmaktadır. Doğaya ve toplumsal olaylara da eserlerinde yer veren Âşık Veysel’in; ender de olsa siyasi eleştiriler de bulunduğu eserleri de vardır.

Âşık Veysel’in şiirleri; ölmeden önce 3 kitapta toplanarak yayımlanmıştır. İlk kitap 1944 yılında basılmıştır ve Deyişler adını taşır. Âşık Veysel’in ikinci eseri 1950 yılında yayımlanmıştır ve Sazımdan Sesler ismindedir. Âşık Veysel’in üçüncü kitabı ise 1970 yılında yayımlanan Dostlar Beni Hatırlasın’dır. Şairin ayrıca bu isimde bir de şiiri bulunmaktadır. Âşık Veysel vefat ettikten sonra 1984 yılında tüm şiirleri “Bütün Şiirleri” isimli kitapta bir araya getirilmiştir.

 

GÜNLÜK TÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEYELİM

➜ Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinden hareketle verilen soruları cevaplayınız.

HASTA ÖĞRETMENİMİ ZİYARET
Dün akşamüstü okuldan çıkınca hasta olan öğretmenimi ziyarete gittim. Fazla çalıştığı için hastalanmış. Günde beş saat ders, bir saat beden eğitimi dersi, iki saat akşam okulunda çalışma, uykusuzluk, yetersiz beslenme ve sabahtan akşama kadar nefes tüketmek sağlığını bozmuş.
Demir başlıklı bir yatakta yatıyordu. Daha iyi görebilmek için bir elini alnına dayadı ve o sevgi dolu sesiyle seslendi “Ah, Enrico (Enriko)!”
Yatağa yaklaştım, elini omzuma koydu ve şöyle dedi “Aferin oğlum. Zavallı öğretmenini görmeye gelmekle ne iyi ettin. Gördüğün gibi berbat durumdayım, sevgili Enrico. Okul nasıl gidiyor?Arkadaşların nasıllar? Ben olmasam da her şey yolunda değil mi? Yaşlı öğretmeninizle bensiz de gayet iyi yol alırsınız.”
Ben “Hayır.” demek istiyorum ama o sözümü kesti “Haydi haydi beni de sevdiğinizi biliyorum.” Sonra derin derin içini çekti. Duvara yapıştırılmış resimlere bakıyordum. “Görüyor musun?” dedi. “Bunlar yirmi yıldır bana resimlerini veren öğrencilerim. Hepsi çok iyi çocuklardı. Bunlar benim anılarım. Sen de ilkokulu bitirince bana resmini verirsin değil mi?”
Sonra başucundaki sehpadan bir portakal aldı ve elime koydu. “Sana verecek başka bir şeyim
yok. Bu hastadan sana bir hediye olsun.”
Bunları söylerken zorlukla nefes alıyordu, acı çektiği her hâlinden belliydi. “Ateşim çok yüksek…” dedi. “Yarı baygın gibiyim. Haydi bakalım matematiğe, problemlere biraz ağırlık ver. İlk denemede yapamadın mı, biraz dinlen ve yeniden göz at. Kafanı şişirmeden, sakin sakin çalış. Haydi git, annene de selam söyle. Bir daha tırmanma bu merdivenleri, okulda görüşürüz. Görüşmezsek de seni çok sevmiş olan öğretmenini unutma.” Bu sözler üzerine gözlerim doldu. “Başını öne eğ.” dedi öğretmenim. Başucuna doğru eğildim ve o da beni saçlarımdan öptü. Sonra “Haydi git!” dedi ve yüzünü duvara döndü. Hızla merdivenlerden aşağı indim çünkü hemen anneme sarılmak istiyordum.

Edmondo De AMICIS
Çocuk Kalbi

➜ Okuduğunuz metnin özelliklerini belirten ifadelerin başındaki kutucuklara “✔” işareti koyunuz.

Cevap:

[X] Birinci kişi ağzından yazılmış kısa, özlü ve öznel bir yazıdır.

[   ] Ortaya atılan düşünce kanıtlarla desteklenmiştir.

[X] İnandırıcı ve samimi bir yazıdır.

[X] Yazarın kişiliğini, görüşlerini ve ruhsal yapısını yansıtır.

[   ] Okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi yazılmış bir yazıdır.

[X] Yaşanılan olayların ve izlenimlerin günü gününe yazılması ile oluşmuştur.

[X] Yaşanan olaylar değiştirilmeden yazılmıştır.

➜ Özelliklerini belirlediğiniz “Hasta Öğretmenimi Ziyaret” adlı metnin türü nedir?

Cevap: Günlük

➜ Enrico’nun öğretmeninin hastalığı nedir? Günümüz sağlık imkânları düşünüldüğünde bu hastalığın tedavisi nasıl ve ne sürede gerçekleştirilir?

➜ Hasta olan yakınlarımızı ziyaret etmenin önemi sizce nedir?

Cevap: Hasta olan kişiler için tedavinin yanında moral de çok önemlidir. Yakınlarımızı ziyaret etmek, onlara en büyük moral kaynağı olacak ve tedavi sürecinin daha sağlıklı geçmesini sağlayacaktır.

DÜŞÜNELİM YAZALIM

➜ Sizce hastane ve hekimlerin günlük hayatımızdaki önemi nedir? Dinlediğiniz şiirden hareketle duygu ve düşüncelerinizi yazınız. Düşüncelerinizi desteklemek için TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından oluşturulmuş sağlıkla ilgili grafik ve tablolardan yararlanabilirsiniz.

Aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabileceğiniz yazıyı örnek alabilirsiniz.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz? 2. Günlük Türü hakkında neler biliyorsunuz? 3. Düne ait bir günlük yazınız.    
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 7. Sınıf DERS DESTEK Yayınları “HASTAHANE” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir