7. Sınıf “İKİ TEKERLEKLİ ÖZGÜRLÜK” Metni Günlük Planı-MEB 2

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB -Bir Dünya Düşünürüm- Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı SAĞLIK ve SPOR/ İKİ TEKERLEKLİ ÖZGÜRLÜK
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerHazırlıksız/Hazırlıklı konuşma yapmaAnlamını bilmediği kelimelerMetin TürüGrafik, Tablo YorumlamaEk Fiil
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar   1. OKUMA- DİNLEME İZLEME
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metinlerdeki neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler ve abartma üzerinde durulur.
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.    

2. KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.    

3. YAZMA
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.11. Kısa metinler yazar. Haber metni ve/veya anı yazmaya teşvik edilir.
T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, ek fiil, başlık, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Sporun, insan sağlığı için (fiziksel/psikolojik) önemi nedir? Açıklayınız. 3. İlginizi çeken spor dalları nelerdir? Nedenleriyle birlikte anlatınız. 4. Bisikletiniz var mı, bisiklet kullanmayı seviyor musunuz?
  •  Güdüleme Bu dersimizde “SAĞLIK ve SPOR” temasındaki  “İKİ TEKERLEKLİ ÖZGÜRLÜK” adlı metnini işleyeceğiz.  Spor kurallar çerçevesinde yapılan ve kimi zaman yarışma içeren aktiviteler bütünüdür. Kişisel veya toplu yarışlar biçiminde yapılan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümüdür.(*) Genel anlamıyla fiziksel aktiviteyi içerse de zihinsel sporlar, kart oyunları, araç sporları da spor tanımı içine girer. Bilim olarak köklü bir tarihi olan sporun insanlar arasında birlik ve bütünlük sağlama, sosyalleşme, sağlığa olan katkıları nedeniyle insan hayatında önemli bir yeri vardır. Fiziksel faydalarının yanı sıra ruhsal duruma olumlu etkisi de göz ardı edilemez. Güç, düzen ve istikrar gerektirmesi ile kişiye düzgün bir hayat biçimi kazandırır. Mustafa Kemal Atatürk sporun insan sağlığı ve başarısı için önemini “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” sözüyle vurgulamıştır. Atatürk’ün Samsun’a çıkış tarihi olan 19 Mayıs günü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır ve spor, gençlik, ve genç- sağlıklı kalma kavramları birlikte anılmaktadır.
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde spor yapmanın önemi üzerinde duracağız.

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimeleri anlamlarıyla eşleştirerek bulmacaya yerleştiriniz.

Yukarıdan Aşağıya

1. Bir şeyi kendine mal etmek, sahip çıkmak, kabullenmek, tesahup etmek.

Cevap: BENİMSEMEK

3. Güçlü ve hareketli, aktif.

Cevap: ENERJİK

4. Binicilik, bisiklet, atletizm, yürüyüş vb. sporların yapıldığı özel yol.

Cevap: PARKUR

6. San.

Cevap: UNVAN

8. Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu.

Cevap: STATÜ

Soldan Sağa

2. Ruhsal gerilim.

Cevap: STRES

5. Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi.

Cevap: FESTİVAL

7. Atom numarası 8, atom ağırlığı 16 olan, hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz.

Cevap: OKSİJEN

9. Çadır, baraka vb. eğreti araçlardan oluşturulan konak yeri.

Cevap: KAMP

10. Görüş veya tutuma göre gidilen, izlenen yol. 

Cevap: ROTA

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yazarın metnin başlığını “İki Tekerlekli Özgürlük” koymasının nedenleri neler olabilir?

Cevap: Metnin içeriğinin bisiklet ile ilgili olduğu için.

2. Bisiklet kullanmak bazıları için neden vazgeçilmez yaz etkinliklerinin başında gelir?

Cevap: Bisiklet sürmenin mevsim koşullarına uygun olması, kullanımı kolay olması, bisiklet ile her yere kolaylıkla girilip çıkılabilmesi.

3. Metinde geçen “… teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin çevreyle dost ulaşım aracı unvanı hâlâ bisiklete ait.” sözünü açıklayınız.

Cevap: Her teknolojik alet, kullandığı yakıt ya da harcadığı enerji ile dolaylı olarak çevreye zarar vermektedir. Fakat bisiklet kullanmanın çevreye hiçbir zararı yoktur. Bu nedenle bisiklet çevreyle dost bir ulaşım aracıdır.

4. Yaşam alanlarımıza sahip çıkmak ve yaşlı dünyamızın yükünü hafifletmek için sizce neler yapılabilir?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

5. Bisiklet dışında çevreye dost ulaşım araçları hangileridir?

Cevap: At arabası, motorsuz scooter, tornet (üç tekerlekli tahtadan yapılma araba), sandal, fayton, yelkenli gemiler.

6. Bisiklet kullanımını yaşam kültürü hâline dönüştürebilmiş olmanın belirtileri neler olabilir?

Cevap: Spor, kısa mesafe ulaşım, gezi gibi aktivitelerde bisikleti tercih etmek.

7. Yaşadığınız şehirde yetkili bir kişi olsaydınız bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için neler yapmak isterdiniz? Anlatınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının sizde uyandırdığı duygu ve düşüncelerle ilgili bir konuşma yapınız.

Spor yapmanın faydaları hakkında bir konuşma yapabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen rota örneğini ve rotaya ait tabloyu inceleyiniz.

“Sabah saat 08.00’de bisikletimle evden çıktım. 300 metre gittikten sonra bahçeli evin arkasından geçip sola döndüm. 450 metre daha giderek marketin önüne geldim. Marketi geçip 250 metre daha giderek okulun önüne ulaştım. Okuldan çıktıktan sonra sağa dönerek 470 metre daha ilerleyerek köprüden geçtim. Köprüden sonra 530 metre daha giderek kütüphaneye ulaştım.”

Uğrak Noktaları Mesafeler
Ev – Bahçeli Ev 300 m
Bahçeli Ev – Market 450 m
Market – Okul 250 m
Okul – Köprü 470 m
Köprü – Kütüphane 530 m

b) İncelediğiniz örnekten hareketle günlük hayatta kullandığınız bir rotayı yazınız. Rotanızda yer alan uğrak yerlerini ve bu yerler arasındaki tahmini mesafeyi tabloya yerleştiriniz.

Günlük yaşamınızdaki uğradığınız yerlere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

Aşağıda “İki Tekerlekli Özgürlük” metninden bir bölüm verilmiştir. Verilen bölümde yer alan basit zamanlı fiilleri bulup ek fiil yardımıyla birleşik zamanlı fiillere çeviriniz.

İKİ TEKERLEKLİ ÖZGÜRLÜK
Bisiklet kullanmak, bazılarımız için favori yaz etkinliklerinin başında geliyor. Bol bol yüzmeli tatilleri saymıyoruz tabii; hoş bazılarımız tatilde de bisikletsiz yapamayanlardanız ama konumuz bu kez şehirde bisiklet keyfi. Belki Avrupa kentleri gibi bisiklet şehirlerimiz yok ama ülkemizde de her geçen gün daha çok insan iki teker üstünde yola çıkmaya başladı. Bisikleti ara sıra takıldığımız bir hobi olmaktan çıkarıp bir ulaşım aracı olarak benimsemeye başlıyoruz yavaş yavaş.
Yaşadığımız şehirlerdeki bisiklet parkurlarının sayısı her geçen gün artıyor. Bisiklet festivallerimizin sayısı da öyle. Dileğimiz bu çevre ve sağlık dostu aracı günlük hayatımızın vazgeçilmezi hâline getirebileceğimiz günleri de görmek. Hem sevdiğimiz kentlerin yükü hafifler belki hem de onlarla birlikte biz de biraz olsun nefes almış oluruz deyip sizi bir başlangıç rehberi niteliğindeki mini dosyamızla baş başa bırakıyoruz… Şimdiden pedalınıza kuvvet!

Cevap: 

geliyorsaymıyoruzbaşladıbaşlıyoruzartıyorhafifleralmışoluruzbırakıyoruz geliyordusaymıyordukbaşlamıştıbaşlıyordukartıyormuşhafiflerdialmıştırolurdukbırakıyormuşuz
6. ETKİNLİK

Aşağıdaki tamamlanmamış cümleleri, karşılarında verilen anlam özelliklerini ifade edecek şekilde ek fiillerle tamamlayınız.

Cevap:

Yeğenimi görmeye gitmişmiş. Küçümseme

Ecem ile birlikte ders çalışacaktık. Gerçekleşmemiş niyet

Akşam eve erken gelmiştir. Olasılık

Her sabah yürüyüş yapardı. Terk edilmiş alışkanlık

7. ETKİNLİK


Aşağıdaki haber metnini inceleyiniz. Siz de herhangi bir spor etkinliği ile ilgili haber metni oluşturarak verilen boşluğa yazınız.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB2 Yayınları “İKİ TEKERLEKLİ ÖZGÜRLÜK” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir