7. Sınıf “İLK ÇOCUKLUK” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı OKUMA KÜLTÜRÜ/ İLK ÇOCUKLUK (Dinleme Metni)
        Konu BaşlıkAna fikirKonuMetin türleriHazırlıklı Konuşma/Hazırlıksız KonuşmaGeçiş ve Bağlantı İfadeleriYazma StratejileriAnlama Dayalı Anlatım Bozukluğu
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder. Anlam yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.    

2. DİNLEME/İZLEME
T.7.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin kelime anlamlarına yönelik tahminleri ile sözlük anlamlarını karşılaştırmaları sağlanır.
T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar
T.7.1.9. Dinlediklerinde/izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder. Düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama, karşılaştırma ve benzetmenin belirlenmesi sağlanır.
T.7.1.12. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir. a) Medya metinlerindeki örtülü anlamı belirlemesi sağlanır
T.7.1.13. Dinleme stratejilerini uygular. Empati kurarak,katılımlı, katılımsız, not alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır.    

3. KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.  

4. YAZMA
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
T.7.4.11. Kısa metinler yazar. Haber metni ve/veya anı yazmaya teşvik edilir.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, yazma stratejileri, hazırlıksız-hazırlıklı konuşma, başlık, ana fikir, konu, anlatım bozukluğu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Hangi tür kitapları okumaktan hoşlanıyorsunuz? Niçin? 3. İlkokul yıllarınızda okuduğunuz kitaplardan aklınızda kalanları anlatınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “OKUMA KÜLTÜRÜ” temasındaki  “İLK ÇOCUKLUK” adlı metni işleyeceğiz. Kitaplar içinde binlerce cevher barındıran bir hazinedir. Kitap okuyan insanlar, okumayanlara göre her zaman bir adım öndedir.Kitap öyle bir dosttur ki siz ondan uzaklaşsanız bile o sizi olduğu yerde bekler. Ta ki siz bir gün geri dönene kadar. Kitapların taşıdığı anlamlar da zamana göre değişiklik gösterir.İnsanın bir kitabı her okuduğunda aldığı zevk farklıdır. Bu kişinin yaşına, ruh haline, yaşam tarzına, tecrübesine göre farklılık gösterir. İnsanlar okumayı öğrenmelerinden itibaren kitaplarla iç içedir.Elimize aldığımız her kitap bize bambaşka dünyaların kapılarını açar, her biri bizi farklı bilgilerle aydınlatır.Kitap okuma alışkanlığı kazanabilmek için bu konuda istekli olmak gerekir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek için anne babalara çok iş düşmektedir. Bütün gün televizyon izleyip çocuğundan kitap okumasını isteyen ebeveynler ne kadar uğraşsalar da çocuklarına bu alışkanlığı kazandıramazlar. Bunu başarabilmek için ilk önce kendileri kitap okumalı, çocuklarına örnek olmalıdırlar. Dünyayı daha güzel hale getirebilmenin tek yolu iyi ve güzel şeyleri insanlara aşılamak, bilgi ile cehaleti yok etmektir. Bunu başarabilmenin en kolay yolu ise kitap okumaktır.
  •  Gözden Geçirme   Bu metnimizde çocuklukta okuduğumuz kitapları üzerinde duracağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

1. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Kelimeleri cümle içinde kullanınız.

Cevap: 

ciltçi

Anlamı: Kitapları ciltleyen kimse, mücellit

Cümlem: Kitaplığımdaki eski kitapları ciltçiye götürüp yenilettim.

meşin

Anlamı: İşlenmiş koyun derisi, bu deriden yapılan

Cümlem: Sapanım için bütün malzemelerim tamam bir tek taşı koyacağım meşin eksik.

yaldızlı

Anlamı: Üzerine yaldız sürülmüş, yaldızla süslenmiş

Cümlem: Düğünden önce annesi, çeyizinden çıkardığı yaldızlı bardakları kızına hediye etti.

belletici

Anlamı: Çalıştırıcı, öğretici, belletmen, müzakereci

Cümlem: Her akşam yurda, etüt zamanlarında başımızda bulunmak üzere belleticiler gelirdi.

cebir

Anlamı: Artı ve eksi gerçek sayılarla, bunların yerini tutan harfler yardımıyla nicelikler arasında genel bağlantılar kuran matematik kolu

Cümlem: Bütün dersleri vermiş, cebirden bir türlü geçemiyordu.

siyasa

Anlamı: Politika

Cümlem: Bazı devlet siyasaları nedeniyle kurduğu şirketi devam ettirmekte güçlük çekiyordu.

yeğ

Anlamı: Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, müreccah

Cümlem: En kötü karar karasızlıktan yeğdir.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Metinde yazarın kitaplara meraklı bir çocuk olduğunu gösteren ifadeler nelerdir?

Cevap: 

“İlk kitaplığım, elime geçirdiğim bir karton kutu olmuştur.”

“Kitaplarla oynamam için özendirilmeme pek gerek yoktu.”

2. Metne göre çocuğu kitap sevmeye neler teşvik etmiş olabilir?

Cevap: Yazarın babasının kitaplara duyduğu ilgi, her akşam yemekten sonra ailenin kitap okuması ve okunan kitabı dinlemesi.

3. Kitaplığınızda olduğu hâlde okunmayan kitaplar konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. Her akşam evde kitap okunması ile kitap okuma alışkanlığı kazanma arasında bir ilişki var mıdır? Tartışınız.

Cevap: Bir şeyi sürekli yapmak, alışkanlık kazanmanın en kolay yoludur. Her akşam kitap okunan bir evde, evde yaşayanlar mutlaka kitap okuma alışkanlığı elde ederler.

5. İnternet gibi bilgi kaynakları kitapların yerini doldurabilir mi? Tartışınız.

Cevap: Dolduramaz. Günümüzde interenete ulaşmak kolay olsa da, internetin mevcut olmadığı yerler de vardır. Fakat kitaplar her yere götürülebilir, her yerde okunabilir.

6. Kitap okuma alışkanlığı kazanmada kişisel yatkınlığın ve çevresel etkilerin önemini tartışınız.

Cevap: Eğer çocuk küçüklükten itibaren kitapların olduğu, kitabın okunduğu bir çevrede yetişirse, kitaba olan yatkınlığı kendiliğinden oluşur. Kitaba yatkınlığı olmayan kişiler içinse bulunduğu çevre, bu çevredeki insanların davranış ve düşünceleri, kitap okuma alışkanlığının kazanılmasında etkili olacaktır.

 

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde, örtülü anlamları bularak örnekteki gibi yazınız.

Benim de bir kitaplığım olmuştu.

Cevap: Demek ki yazarın çevresindeki kişilerin kitaplığı varmış.

Perşembe günleri okula giderken ayaklarım Beyazıt yokuşunu daha hızlı ve istekli tırmanırdı.

Cevap: Demek ki perşembe günleri okulda, yazarın hoşuna giden, istek duyduğu, onu sabırsızlandıran bir şeyler olurmuş.

Özellikle bazı dersler, roman ve gazete okumaya elverişliydi. Bu izni kötüye kullandığımız da olurdu.

Cevap: Demek ki bazı derslerde ders dinlemek yerine kitap okumaya izin veriliyormuş.

4. ETKİNLİK

Yazar, çocukluk anılarını kaleme almakla kimlere seslenmek istemiş ve ne amaçlamış olabilir?

Cevap: Okuma alışkanlığı olmayan kişilere seslenmiş ve onlara okumayı sevdirmeyi amaçlamış olabilir.

5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki parçada hangi düşünceyi geliştirme yolu kullanılmıştır? Yazınız.

İstanbul’a döndüğümüz vakit on üç yaşındaydım. Serez’den ayrılırken beni en çok
sevindiren şey, istediğim kitaplara kavuşma olanağının artık gerçekleşmesiydi.

Cevap: Karşılaştırma

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde anlam yönünden anlatım bozukluğu içeren cümlelerdeki anlatım bozukluklarını örnekteki gibi bularak altını çiziniz. Anlatım bozukluklarının sebebini cümlelerin karşısına yazınız.

Cevap: 

Eli uzun biridir, herkesi tanır. deyimin yanlış anlamda kullanılması

Salı günü mutlaka ben de yarışmaya katılabilirim. anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması

Esen meltem rüzgârına karşı oturduk sahilde. gereksiz sözcük kullanılması

Eğirdir Gölü’nde inanılmaz çoğunlukta sazan balığı var. sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

Hastalandığında çok dedemle ilgilenemediğim için üzgünüm. sözcüğün yanlış yerde kullanılması

Ona sözüm var, dediklerini yapmaya zorunluyum. sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

Zanlı, sorguda suçunu kendi ağzıyla itiraf etti. gereksiz sözcük kullanılması

Son gördüğümden beri saçlarını büyütmüşsün. sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

Onun karşısında rahat düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz. sözcüğün yanlış yerde kullanılması

Yoldaki buzlanma araçların kaza yapma şansını artırır. sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

Savaş yıllarındaki koşul ve şartlar Anadolu halkını zorluyordu. gereksiz sözcük kullanılması

Aşağı yukarı tam bir aydır sonuçların açıklanmasını bekliyoruz. anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması

7. ETKİNLİK

Severek okuduğunuz bir kitabı tanıtmak amacıyla hazırlamış olduğunuz sunumunuzu yapınız.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Okumayla ilgili bir anınızı yazınız. Anınızı yazarken noktalama işaretlerini kullanmayınız. Noktalama işareti kullanılması gereken yerleri ( ) ile belirtiniz.

b) Anınızda ( ) ile belirttiğiniz yerleri uygun noktalama işaretleri ile doldurunuz. Noktalama işaretlerinin kullanılmasının metnin okunuşuna yaptığı katkıyı yorumlayınız.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB Yayınları “İLK ÇOCUKLUK” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir