7. Sınıf “İNSANLARLA GEÇİNME SANATI” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı KİŞİSEL GELİŞİM/İNSANLARLA GEÇİNME SANATI
        Konu BaşlıkAna fikirKonuMetin türleriFiil Çekim Ekleri (Kip ve kişi ekleri)Zarflar (Belirteçler)Hikaye unsurlarıHazırlıksız KonuşmaBilgilendirici Metinler
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.  

KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.  

YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.7.4.11. Kısa metinler yazar. Haber metni ve/veya anı yazmaya teşvik edilir.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, Çekim ekleri(Kip ve Şahıs), başlık, ana fikir, bilgilendirici metinler, zarflar, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Çevrenizdeki insanlarla iletişim kurarken nelere dikkat edersiniz? 3. Bir insanı dış görünüşüne göre değerlendirmek doğru mudur? Neden?
•  Güdüleme Bu dersimizde “KİŞİSEL GELİŞİM” temasındaki  “İNSANLARLA GEÇİNME SANATI” adlı metni işleyeceğiz. İletişim, kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi, duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin, akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılmasıdır.Bu metnimizde insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmada iletişimin önemini anlayacak, bundan sonraki ilişkilerimizde kurduğumuz iletişimlerde daha dikkatli olacağız.
      •  Gözden Geçirme   Önyargılar, insanları birbirlerinden uzak tutmak için bilgisizlikten yapılmış zincirlerdir. Blessington Kontesi Kibir ve peşin hüküm; ilmin iki düşmanıdır. Charles Caleb Colton   Fikrini değiştiremeyenler, hiçbir şeyi değiştiremez. Önyargılarından kurtulamayanlar, hiçbir insanı anlayamaz.

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyenkelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamısözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelimedefterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşancümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimelerbirlikte düzeltilecek. Sırasıylaetkinlikler yapılacak.

1. ETKİNLİK

Aşağıda metinden alınmış bazı cümleler verilmiştir. Bu cümlelerden ve ipuçlarından hareketle kelimeleri bulunuz.

İlişkilerimizde kalp kırıyor, dozu kaçırıyorsak kendi kendimizle problemimizin olduğunu biraz düşünürsek bulabiliriz.

Başarı formülünün en önemli bileşeni insanlarla iyi geçinmeyi bilmektir.

Ne çok uzak ne de çok yakın olmayan tavrımızla bu tür kişileri idare etmeye çalışmak en doğrusu olsa gerektir.

“Onunla geçinemiyorum, çünkü o şöyle şöyle…” dediğimizde onun karşısında âcizliğimizi itiraf etmiş oluruz.

Marifet çevremizdeki diğer insanlarla geçinebilmektir.

Bir başka husus da kavgacı tutumdan uzak olup anlaşmacı bir tutum sahibi olmaktır.

İnsanın eşref-i mahlukat olarak yaratılmış olması geçinebilmek için güzel bir sebeptir.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili deyimlerin anlamlarını, metindeki bağlamlarından hareketle yazınız. Deyimleri birer cümlede kullanınız.

İlişkilerimizde kalp kırıyor, dozu kaçırıyorsak kendi kendimizle problemimiz olduğunu biraz düşünürsek bulabiliriz.

Anlamı: Birini çok üzecek bir davranışta bulunmak, gücendirmek
Cümlem: Ben düşünce herkesin gülmesine aldırmadım ama en iyi arkadaşımın gülmesi kalbimi kırdı.

Anlamı: Ölçüyü aşmak, aşırı gitmek
Cümlem: Cep telefonuyla vakit geçirmenin dozunu kaçırınca ailesi telefonu elinden alıp telefonla oynamasını yasakladı.

Bizi can kulağı ile dinleyenlere karşı hep güzel duygular beslemiş ve onların yanındayken rahatladığımızı hissetmişizdir.

Anlamı: Kendini vererek, büyük bir dikkatle dinlemek.
Cümlem: Derste anlatılanları can kulağıyla dinlemelisin.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Yazara göre insanlarla geçinebilmek neyin göstergesidir?
Kendimizle iyi geçindiğimizin ve kendimizle barışık olduğumuzun bir göstergesidir.

2. Yazara göre “kendimizle barışık olduğumuzun göstergesi” nedir? Siz, kendinizle barışık olduğunuzu düşünüyor musunuz?
İnsanlarla geçinebilmektir.

3. “İstediğimi yapar, istediğimi söyler, istediğim gibi davranırım.” diyen kişilere bu davranışlarının yanlış olduğunu nasıl anlatırsınız?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. Sizce çevremizdeki bütün insanlarla geçinebilmek mümkün müdür?
Mümkündür. Kişilere toplumdaki rolleri dışında her birinin birer insan olduğunu düşünerek davranırsak herkesle geçinmemiz mümkündür.

5. Metne göre insanlarla geçinebilmenin yolları nelerdir? Sıralayınız.
– Kendimizle barışık olmak.
– İyi bir dinleyici olmak.
– Bencil olmamak.
– Herkesin bir şekilde önemli olduğunun farkına varmak.
– Karşımızdaki kişiye önem verdiğimizi göstermek, değerli olduğunu farkettirmek.
– Kavgacı tutumdan uzak durmak.
– İnsanların duygularını anlamaya çalışmak, onlarla empati kurabilmek.

6. Her yolu denemenize rağmen geçinemediğiniz bir insandan uzaklaşır mısınız yoksa yeni yollar denemeye devam eder misiniz? Neden?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Metnin Konusu: İnsanlarla geçinebilmek

Metnin Ana Fikri: İnsanlarla geçinebilmenin yolu, iyi bir dinleyici olmak, insanlara önem vermek, kavgacı tutumdan uzak durmak, ön yargılardan uzak durmak ve empati ile yaklaşabilmekten geçer.

b) Siz olsanız metne nasıl bir başlık bulurdunuz?

İnsanlarla Geçinmenin Formulü

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) “İnsanlarla Geçinme Sanatı” metninde geçen koşul anlamına sahip aşağıdaki cümleleri inceleyiniz.

Kendi kendimizle problemimizin olduğunu biraz düşünürsek bulabiliriz.

Karşımızdakini, “Ben ailem için, çalıştığım iş yeri için, bu ülke için önemli ve gerekliyim.” şeklinde düşündürebiliyorsak o kişiyle aramızdaki alıcı-vericiler açık olacağı için onlarla geçinmemiz daha kolay olur.

“Affedersiniz, dalgınlığıma gelmiş, yardım edebilirim…” dersek ortaya çıkan tablo çok farklı
olacaktır.

b) Aşağıdaki metni okuyup koşul anlamı içeren cümleleri boşluklara yazınız.

Misafirliğe Dair
(…)
Misafirlik samimi olmalıdır. Onun için insan kimlerle ahbaplık etmek istiyorsa onların misafirliğine gitmeli, ahbaplık etmek istemediklerinin de misafirliklerini kabul etmemeli ki samimiyet dışı bir misafirlik oyununun can sıkıcı neticelerine maruz kalmasın. Aslında bir insanın sizi aramış olması, sizi görmek için zahmetlere katlanması, onu iyi karşılamanız için kâfi bir sebeptir. Fakat şayet bu geliş, elbisenizi görmek, evinizin içini görmek, hâlinizi, tavrınızı süzmek içinse bir zaman mukaddes sayılmış olan misafirlik bu olmadığı için, böyle bir misafiri sevmemenizde hiçbir mahzur yoktur. (…)

Meşhur İmparator Ogüst (Ogüst) vatandaşlarından kim çağırırsa onun evine misafir gidermiş. Bir gün kendisini bir vatandaşı davet etmiş. Fakat o kadar laubali davranmış, o kadar üstünkörü yemekler önüne sürmüş ki Ogüst’ün canı sıkılmış. Giderken:
— Teşekkür ederim ama bu kadar dost olduğumuzu zannetmiyordum, demiş.
Her misafirin, ne kadar alçak gönüllü olursa olsun, biraz itibar istediğini unutmamalı!
Şevket RADO

• Onun için insan kimlerle ahbaplık etmek istiyorsa onların misafirliğine gitmeli, ahbaplık etmek istemediklerinin de misafirliklerini kabul etmemeli ki samimiyet dışı bir misafirlik oyununun can sıkıcı neticelerine maruz kalmasın.

• Fakat şayet bu geliş, elbisenizi görmek, evinizin içini görmek, hâlinizi, tavrınızı süzmek içinse bir zaman mukaddes sayılmış olan misafirlik bu olmadığı için, böyle bir misafiri sevmemenizde hiçbir mahzur yoktur.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Metinde geçen yukarıdaki paragrafta yazarın insanlarla geçinmek için önerileri nelerdir?
İnsanları tanımaya çalışmak, geçinilmesi zor kişileri idare etmesini bilmek.

b) Siz de yazarın bu düşüncelerine katılıyor musunuz? Neden?

Duygu ve düşüncelerine göre bu etkinliği öğrenciler yapacaklardır.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde zaman anlamı taşıyan kelime ve kelime gruplarını belirleyerek kutucuklara yazınız.

Her zaman ölçülü hareket etmek durumundayız. her zaman

Sabahleyin karşılaştığımız birine “Günaydın.” diyor muyuz? sabahleyin

Kişisel gelişimle ilgili kitapları geçen yıl okumuştum. geçen yıl

İnsanlar bahar aylarında daha mutlu oluyor. bahar aylarında

Sanatçı lise yıllarında uluslararası bir yarışmaya katılmış. lise yıllarında

Çoğu zaman en büyük pişmanlıklarımız dilimizle söylediklerimizden kaynaklanır. çoğu zaman

“İletişim” konulu konferansa iki gün sonra gideceğiz. iki gün sonra

1988-1998 yılları arasında üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştım. 1988-1998 yılları arasında

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki zarfları cümlelerdeki uygun boşluklara yazınız.

1. Onunla her sabah otobüste karşılaşırız.
2. Adana’dan dün gelmemize rağmen yarın da Mersin’e gideceğiz.
3. Gezip gördüğün yerleri şimdi bize anlat bakalım.
4. Ünlü müzisyen haftaya İstanbul’a konser vermeye gelecek.
5. Sonbahar geldiğinde ağaçlarda yapraklar sararmaya başlar.
6. Bizim evin yerinde bir zamanlar yazlık sinema varmış.
7. Akşam sahilde rüzgâr hafif hafif esiyordu.

9. ETKİNLİK

Üstteki karikatürü inceleyiniz. İncelediğiniz karikatürden hareketle “yaşama ve olaylara bakış açısı” konusundaki duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Bunu yaparken aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplardan faydalanınız.

a) Yaşamdaki kırmızı çizgiler (sınır koymak) ne anlama gelmektedir? Sizin kırmızı çizgileriniz nelerdir?
Yaşamımızda asla taviz veremeyeceğimiz bazı davranışlarımız kırmızı çizgilerimizdir.

b) İki kalemden biri çizerken diğerinin silmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hayatını renkli yaşayanların hayatta iyi şeyler yaptıklarını, hayata karamsar bakan kişilerin ise iyi şeyleri sürekli bozmaya çalışması.

c) Yaşanan olayları sadece “siyah ya da beyaz” olarak görmek ne kadar doğrudur?
Doğru değildir. Olaylara her açıdan bakabilmeyi bilmek gerekir. Bir olayı doğru ya da yanlış olarak kesin bir şekilde değerlendirmek doğru değildir. Olayları değerlendirirken tüm süreci, sebep sonuçları da göz önünde bulundurmak gerekir.

 

10. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki paragraftan hareketle “insanlarla geçinme sanatı” üzerine kısa bir yazı yazınız.

Duygu ve düşüncelerine göre bu etkinliği öğrenciler yapacaklardır.

ZARF (BELİRTEÇ)

İsimlerin varlıkları ya da kavramları karşıladığını, fiillerin ise hareketleri, oluşları karşıladığını belirtmiştik. Varlıkların nasıl belli nitelikleri varsa, fiillerin de belli nitelikleri vardır. İsmin niteliğini bildiren sözcüklere sıfat demiştik. Fiillerin niteliğini bildiren sözcüklere de zarf diyoruz.

“Güzel bir evde oturmak istiyorum.” cümlesinde “güzel” sözcüğü “ev” isminin niteliğini bildiriyor, onun nasıl olduğunu açıklıyor. Öyle ise bu sözcük sıfat görevindedir.

Aynı sözcük;

“Bu ev uzaktan daha güzel görünüyordu.” cümlesinde “görünmek” fiilinin nasıl olduğunu bildiriyor. İşte bu durumda “güzel” sözü zarftır.

Kısaca zarflar fiillerle ilgili sözcüklerdir. Bunun dışında, sıfatın, adlaşmış sıfatın veya başka bir zarfın derecesini bildiren zarflar da vardır.

1. Durum Zarfları

Fiilin durumunu yani nasıl yapıldığını bildiren sözcüklerdir. Fiile sorulan “nasıl” sorusuna cevap verir…

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri İletişimde empatinin önemleri nelerdir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili durum yönünden etkileyen bir zarf kullanılmamıştır? A) Ev sahibi bugün hepimize iyi davrandı. B) Salondaki bütün masalar kusursuz görünüyor. C) Zor günlerimde bana çok yardım etmişti. D) Atların boyunlarındaki ziller güzel şıngırdıyordu.
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB Yayınları “İNSANLARLA GEÇİNME SANATI” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir