7. Sınıf “İSTANBUL LİSELİ KÜÇÜK HASAN” Metni Günlük Planı-DERS DESTEK 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / DERS DESTEK Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK/ İSTANBUL LİSELİ KÜÇÜK HASAN
        Konu Başlık Ana duyguKonuKelime ve Kelime GruplarıDeyimlerAtasözleriHazırlıklı konuşmaZarflar (Belirteçler)Yazma StratejileriMetin TürüHikaye Edici Metin YazmaGerçek ve Kurgusal Metin
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40+40+40 (8 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA-DİNLEME/İZLEME
Akıcı Okuma
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  
Söz Varlığı
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.  
Anlama
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.7.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
T.7.3.26. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.  

Dil Bilgisi
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.  

2. KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.  

3. YAZMA
T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, konu, ana duygu, kelime ve kelime grubu, hazırlıklı konuşma, zarflar…
      Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Çanakkale şehri size neleri çağrıştırıyor? 3. Çanakkale Savaşı hakkında neler biliyorsunuz?
    •  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK” temasındaki “İSTANBUL LİSELİ KÜÇÜK HASAN” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde Çanakkale Savaşı için yazılmış türküyü dinleyip türkünün hangi olay sonucu yazıldığını öğrenmiş olacağız..
  •  Gözden Geçirme     “Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sessizlik içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Göz yaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız, bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” Çanakkale’de ölen düşman askerlerinin ailelerine hitaben, Atatürk’ün söyledikleri.

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek/dinletilecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyenkelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamısözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelimedefterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşancümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimelerbirlikte düzeltilecek. Sırasıylaetkinlikler yapılacak.

SÖZ VARLIĞIM

➜ Aşağıdaki bulmacada “İstanbul Liseli Küçük Hasan” metninde geçen kelime ve kelime gruplarının bazı harfleri verilmiştir. Boş kutucukları doldurarak bu kelime ve kelime gruplarını belirleyiniz. Daha sonra bunların anlamını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.

(Yukardan Aşağı Sırayla)

1. nüfuz etmek: bir şeyin içine işlemek, geçmek

2. nakdi: Parasal

3. taarruz: Saldırı

4. siper: Askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış, üstü açık hendek

5. seher: Sabahın güneş doğmadan önceki zamanı, seher vakti

6. zaruret: Zorunluluk

7. sıhhiye: Sağlık işlerinin tümü

8. muharebe: Savaşta yapılan çarpışmalardan her biri

9. süngü: Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silah

 ➜ Okuduğunuz metinden “cephe” kelimesinin geçtiği cümleyi bulunuz. Kelimenin sözlük anlamını yazıp kelimeyi anlamına uygun bir cümlede kullanınız.

Oysa o da arkadaşlarıyla, ağabeyleriyle beraber cepheye gitmeyi ne kadar istemişti.

Sözlük Anlamı: Üzerinde savaşın sürdüğü bölge

Cümlem: Civar köylerden gelen kadınlar, taşıdıkları cephaneyi cephedeki askerlere teslim ettiler.

➜ Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz ve deyimleri anlamına uygun birer cümlede kullanınız.

1- ayak basmak_____________2- Acıyla ve özlemle içi yanmak, acıyla kıvranmak.
2- yürekleri dağlamak_________4- Ağlayacak kadar duygulanmak.
3- sinirleri gerilmek__________1- Bir yere varmak, ulaşmak.
4- gözleri dolu dolu olmak______3- Sinirlenmeye hazır bir durumda bulunmak.

Cümlelerim:

1- Ay’a ayak basan ilk astronot Neil Armstrong’dur.

2- Kadının şehit oğlu için yaptığı konuşma orada bulunanların yüreklerini dağladı.

3- Tırnaklarını yemeye başlamasından sinirlerinin gerildiği belli oluyordu.

4- Oğlumu sahnede coşkuyla şiir okurken görünce gözlerim dolu dolu oldu.

ANLAYALIM CEVAPLAYALIM

➜ Aşağıda verilen soruları “İstanbul Liseli Küçük Hasan” metnine göre cevaplayınız.

1. Tıbbiyelilerin ve İstanbul Lisesi öğrencilerinin Çanakkale Savaşı’na gönüllü gitmek istemelerinin sebebi nedir?
Vatan güneşinin batmamasını istedikleri için.

2. Tıbbiyelilerin ve İstanbul Lisesi öğrencilerinin kollarındaki sarı ve beyaz kurdelelerle sipere yazdıkları söz nedir?
Vatan sağ olsun.

3. Küçük Hasan ve okulda kalan diğer öğrenciler, okulun kapı ve pencerelerini niçin siyaha boyamışlardır?
Şehit haberlerinden duydukları üzüntü için.

4. Küçük Hasan’ı sevindiren durum nedir?
Gönüllü olma isteği kabul edildiği için.

5. Hasan cephede savaşmaya gidene kadar neler yaşamıştır?
Sıcakta yürümüş, ayakları yara olmuştu.

➜ İstanbul Liseli öğrenciler cephede kollarına sarı kurdele takarken tıbbiyeli öğrenciler de beyaz kurdele takmışlardır. Tıbbiyelilerin beyaz kurdele seçmesinin sebebi ne olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Beyaz renk temizliği temsil eder. Bu yüzden sağlık denince beyaz renk akla gelir. Tıbbiyeliler de sağlık üzerine eğitim gördükleri için beyaz renkli kurdele takmışlardır.

ZARFLAR HANGİ ANLAMLARI KATAR?

➜ Aşağıdaki renkli yazılan sözcüklerin hangi tür sözcüklerden önce geldiğini söyleyiniz.

Eylemlerden, yani fiillerden önce gelmektedir.

➜ Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen cümlelerde arayınız. Bulduğunuz cevapları renkli kalemle işaretleyiniz. İşaretlediğiniz sözcüklerin cümleye hangi anlamları kattığını örnekteki gibi yazınız.

Odamda biraz uyuyacağım.
Azlık/çokluk anlamı katmıştır.
Odamda ne kadar uyuyacağım?

Ödevini ne zaman bitireceksin?
Soru anlamı katmıştır.
Bu soru cümlesinde öğrenilmek istenen ne?

Ablam kapıyı açmak için aşağı indi.
Yer/yön anlamı katmıştır.
Ablam nereye indi?

HANGİ ANLAMI KATMIŞ?

➜ Aşağıda okuduğunuz metinden alınan cümlelerdeki altı çizili zarfların cümleye kattığı anlamları yazınız.

Onun bu duygulu konuşması, öğrenciler ve öğretmenler tarafından çok beğenildi.
Azlık/çokluk

Zaten hücum da sessizce yapılacaktı.
Durum

19 Mayıs seherinde yapılan hücumda çok sayıda öğrencinin şehit düştüğü haberi yürekleri dağlamıştı.
Zaman

Fransızların üstüne doğru hızlı bir hücuma kalkmışlardı.
Yer/yön

Şimdi geri püskürtülen Fransızların çekildiği meydanda, şehitlerin arasında, kolunda sarı kurdele bağlı küçük bir asker yatıyordu.
Yer/yön

 

NASIL BİRİ?

➜ “İstanbul Liseli Küçük Hasan”ın kişilik özelliklerini belirleyiniz. Verilen özelliklerden hangileri Hasan’da bulunmaktadır, oklarla eşleştiriniz.

BEN OLSAM

➜ Hasan okulunun sarıya boyanmasını önermişti, bunun nedenini de aşağıdaki cümlelerle çok güzel anlatmıştı. Siz okulunuzun hangi renk olmasını isterdiniz? Siz de Hasan gibi duygu ve düşüncelerinizi noktalı yerlere açıklayınız.

Kendi duygu ve düşüncelerinize göre bu etkinliği siz cevaplayabilirsiniz.

➜ Küçük Hasan cepheden dönebilseydi hayatı nasıl olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Küçük Hasan cepheden bir kahraman olarak dönerdi. Herkes ona sevgi besler, saygı gösterirdi. Hasan gururla yaşardı.


İZLEYELİM KARŞILAŞTIRALIM

➜ Genel Ağ’dan faydalanarak “Çanakkale Cephesi’nde 50 Liseli” videosunu izleyiniz. İzlediğiniz video ile “İstanbul Liseli Küçük Hasan” metnini aşağıdaki tabloya göre karşılaştırınız.

>> “Çanakkale Cephesi’nde 50 Liseli” videosu için BURAYA TIKLAYINIZ.

 

HİKAYE YAZALIM

Gönüllü Bombacı
Çanakkale Savaşı büyük küçük, kadın erkek demeden tüm halkın mücadele verdiği bir destandır. Bu destanda adı bilinen, bilinmeyen birçok kahraman vardır. Arşivlerde karşımıza çıkan bir fotoğraf vardır. Henüz 13 yaşında bir küçük delikanlı… Fotoğrafın üzerinde ise bir not: Gönüllü Bombacı. Başka bir bilgi düşülmemiş. Duruşuyla, kararlılığıyla, gözlerinden okunan öz güveniyle “Gönüllü Bombacı”…

➜ Sizce delikanlı ne yapmıştı da bu ismi almıştı? Gönüllü Bombacı’nın hikâyesini kısaca yazınız.

(örnektir)

GÖNÜLLÜ BOMBACI

Ahmet, henüz 13 yaşlarında bir çocuktu. Köyündeki tüm erkekler savaşa gitmiş, köydeki tek erkek o kalmıştı. Ahmet annesiyle yaşıyordu. “Keşke yaşım büyük olsaydı da ben de savaşa gidebilseydim.” diye her gün annesine söyleniyordu.

Birgün köyünden yüz kişilik bir asker taburu geçti. Geçerken köyde biraz dinlenmek istediler. Ahmet hemen yanlarına koşarak onu da askere almalarını istedi. Tabur komutanı, Ahmet’i karşısına alıp, daha yaşının küçük olduğunu, tüfek taşıyamayacağını söyledi. Ahmet, yaklaşık yüz metre mesafede bulunan kuyuyu gösterip gözlerini kocaman açarak “Ben elimdeki bu taşları buradan ta o kuyunun içine atabilirim. Çok iyi hedef alırım.” dedi ve dediğini de yaptı.

O zaman askerleri içerisinde böyle isabetli bomba atışı yapan biri yoktu. Ahmet’in annesiyle konuştu. İzin alarak Ahmet’i de taburuna kattı. Savaşta komutanı Ahmet’i gizlice düşman siperlerinin yanına götürüyor, düşman görmeyecek bir mesafeden siperlere bomba attırdı. Hepsi isabet edip, düşmana büyük zaiyat verdi.

Savaş kazanılıp sağ kalanlar ve gaziler köylerine döndüler. Ahmet’in ismi de “Gönüllü Bombacı” olarak kaldı.


CEPHEDEN MEKTUP VAR

İstanbul Liseli Küçük Hasan’ın cepheden bir mektup gönderme fırsatı olsaydı bu mektubu kime yazardı? Mektupta nelerden bahsederdi? Kendinizi Küçük Hasan’ın yerine koyup sevdiğiniz birine mektup yazınız.

                ZARF (BELİRTEÇ)

İsimlerin varlıkları ya da kavramları karşıladığını, fiillerin ise hareketleri, oluşları karşıladığını belirtmiştik. Varlıkların nasıl belli nitelikleri varsa, fiillerin de belli nitelikleri vardır. İsmin niteliğini bildiren sözcüklere sıfat demiştik. Fiillerin niteliğini bildiren sözcüklere de zarf diyoruz…

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili durum yönünden etkileyen bir zarf kullanılmamıştır? A) Ev sahibi bugün hepimize iyi davrandı. B) Salondaki bütün masalar kusursuz görünüyor. C) Zor günlerimde bana çok yardım etmişti. D) Atların boyunlarındaki ziller güzel şıngırdıyordu.
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.


“Türkçe Dersi”yle ilgili Youtube kanalımıza “Abone Ol“mayı unutmayınız. 
BURAYA TIKLAYARAK“Abone Ol”abilirsiniz.

>>2018-2019 7. Sınıf DERS DESTEK Yayınları “İSTANBUL LİSELİ KÜÇÜK HASAN” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir