7. Sınıf KAPLUMBAĞAYLA İKİ ÖRDEK Metni Günlük Planı-MEB 2 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB -Bir Dünya Düşünürüm- Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER/ KAPLUMBAĞAYLA İKİ ÖRDEK
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerHazırlıksız/Hazırlıklı konuşma yapmaAnlamını bilmediği kelimelerMetin TürüFiilde Yapı ( Basit, Türemiş, Birleşik )Hikaye UnsurlarıSöz SanatlarıGerçek, Kurgusalİşlem Basamaklarına Göre Yazma
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar   1. OKUMA/ DİNLEME İZLEME
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz sanatları verilir.
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
T.7.3.26. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.  

2. KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.  

3. YAZMA
T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, fiilde yapı, başlık, ana fikir,söz sanatları, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor?   2. Hata yapmayan insan olabilir mi? Açıklayınız.   3. Hayallerinizi gerçekleştirmek için neler yaparsınız? Anlatınız.
  •  Güdüleme Bu dersimizde “ERDEMLER” temasındaki  “KAPLUMBAĞAYLA İKİ ÖRDEK” adlı metnini işleyeceğiz. Bu metnimizde hayallerimizin peşinden koşmamız gerektiğini, hayallerimizin peşinden koşarken de makul hatalar yapılabileceği konusunda bir hikaye dinlemiş olacağız.
•  Gözden Geçirme Bir insanın kaIbini ve düşünceIerini anIamak için yapmış oIdukIarına değiI, yapmayı arzuIadıkIarına bakın. (KahIiI Gibran

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

1. ETKİNLİK

a) Aşağıda, metinde geçen bazı cümleler verilmiştir. Bu cümlelerde geçen deyimleri bularak altlarını çiziniz.

• Uzun uzun konuşmuşlar, tartışmışlar tasarıyı, sonunda da anlaşmaya varmışlar.

• Demesine demiş ama hiçbir şey söylemeden geçip gitse çok daha iyi edermiş.

• Öyle ya konuşmak için dişlerini aralayıp da sopayı bırakınca pat diye yere düşmüş
ister istemez.

• Kendisine hayranlıkla bakan insanların ayakları dibinde can vermiş.

b) Bulduğunuz deyimlerin metne olan katkısını belirleyiniz.

Deyimler anlatımı daha etkileyici kılmıştır.

2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Kaplumbağa neler yapmak istiyormuş?
Ülkeyi gezip görmek, dünyayı ve içindekileri daha iyi tanımak istiyormuş.

2. İki yaban ördeğinin özellikleri nelerdir?
Güzel oldukları kadar da iyiliksever yaratıklarmış.

3. İki yaban ördeği, kaplumbağaya düşlerini gerçekleştirmesi için nasıl bir öneride bulunmuştur?
Onu Amerika’ya kadar taşıma önerisinde bulunmuşlar.

4. Kaplumbağanın havada uçtuğunu görenler nasıl bir tepki vermiştir?
Şaşkınlıktan parmaklarını ısırmışlar.

5. Yazarın okuyucuya vermek istediği mesaj nedir?
İnsan nerede konuşacağını iyi bilmeli, gevezelik etmemelidir.

6. Kaplumbağanın iki yaban ördeğinin önerisini beğenmesinin nedenleri neler olabilir?
Hayaline daha kolay yoldan ulaşabileceğini düşündüğü için beğenmiştir.

7. Hayal kurmanın sınırları var mıdır? Neden?
Yoktur. Çünkü hayal dünyasında insanı sınırlandıran hiçbir şey yoktur.

8. Kaplumbağanın yerinde olsaydınız hayalinizi gerçekleştirmek için neler yapardınız?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

b) Okuduğunuz metinle ilgili iki soru yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. soru: Ördekler kaplumbağaya gerçekten iyilik mi yapmışlardır, kötülük mü?
2. soru: Kaplumbağayı uçarken görenlerin kaplumbağayı “Kaplumbağaların kraliçesi” olarak adlandırmalarının sebebi nedir?

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki gerçek ve kurgusal unsurları belirleyerek yazınız.

Gerçek Unsurlar:
Kaplumbağa ve ördekler.

Kurgusal Unsurlar:
Hayvanların konuşması, Yaban örneklerini düşünerek kaplumbağayı uçurmaları. 

4. ETKİNLİK

Aşağıda verilen söz sanatlarına “Kaplumbağayla İki Ördek” metninden örnekler bularak yazınız.

Kişileştirme
… bir zamanlar dünyamızda sürekli düş kuran bir kaplumbağa varmış.

Konuşturma
“Şu uçsuz bucaksız yolu görüyor musun?” demişler.

5. ETKİNLİK

“Kaplumbağayla İki Ördek” metninden hareketle aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

Olay
İki ördeğin bir kaplumbağayı dünyayı gezme isteği için yardım etmesi.

Mekan
Orman

Şahıs ve Varlık Kadrosu
İki yaban ördeği, kaplumbağa, insanlar.

Zaman
Bir zamanlar (geçmiş zaman)

6. ETKİNLİK

“Önlemsizlik, gevezelik, övüngenlik, yararsız merak birbirlerine yakın akrabadır.” sözüyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.

İnsanlar bazı şeylerden zevk alırlar fakat bu şeyler insana mutlaka zarar verir. Önlem almamak, gevezelik etmek, sürekli övünmek, yararsız şeyleri merak etmek gibi eylemlerin ortak noktası, hepsinin sonunda insanların zarar görmesidir.

7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden basit, türemiş ve birleşik fiillere örnekler (en az ikişer tane) bularak uygun kutulara yazınız.

Basit Fiiller
başlamış
istiyormuş

Türemiş Fiiller
havalanmış
aralayıp

Birleşik Fiiller
edebileceklerini
tanık olursun

8. ETKİNLİK

Kitap kapağınızı tasarlarken defterinize aldığınız notlardan hareketle hangi iş ve işlem basamaklarını takip ettiğinizi anlatan bir metin yazınız.

Tasarladığınız kitap kapağına göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

“Dostluk” konulu bir fabl yazınız. Yazınızın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.

YAPILARINA GÖRE FİİLLER:

A) BASİT FİİLLER:

§Hiçbir yapım eki almamış fiillerdir. Fiil köklerine gelen çekim ekleri (zaman, şahıs) fiilin anlamını değiştirmediğinden böyle fiillere de basit fiil denir….

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil kulla­nılmamıştır? A) Öğrenciler bütün soruları dikkatle cevapladılar. B) Acele ettiğim için merdivenden düşeyazdım. C) Yardım etmene gerek yok, kendim taşıyabilirim. D) Eve girer girmez yeni koltukları fark etti.     2.Aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi, yapısı bakı­mından diğerlerinden farklıdır? A) Yavru köpek sessiz sessiz etrafa bakınıyordu. B) Sınıfa yeni gelmesine rağmen kendisini herkese sevdirdi. C) Sorumluluklarını bilir, görevlerini zamanında yapar­dı. D) Biraz acele edin, sınav beş dakika önce başladı.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-20197. Sınıf MEB2 Yayınları “KAPLUMBAĞAYLA İKİ ÖRDEK” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir