7. Sınıf “KARAGÖZ NEDİR?” Metni Günlük Planı-MEB 2

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB -Bir Dünya Düşünürüm- Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ/ KARAGÖZ NEDİR?
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerHazırlıksız/Hazırlıklı konuşma yapmaAnlamını bilmediği kelimelerMetin TürüBağlantı ve Geçiş İfadeleriEk Fiil
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar   1. OKUMA- DİNLEME İZLEME
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadeleri üzerinde durulur.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.
T.7.3.35. Edebî eserin yazılı metni ile medya sunumunu karşılaştırır.
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.  

2. KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.    

3. YAZMA
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, ek fiil, başlık, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. “Karagöz” sözcüğünün zihninizde uyandırdığı çağrışımlardan dört tanesini söyleyiniz. 3. Sizce Karagöz sadece ramazan ayı eğlencesi midir? Neden?
  •  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ” temasındaki  “KARAGÖZ” adlı metnini işleyeceğiz. Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan gölge oyunu Karagöz ile Hacivat oyunu, yüzyıllardır bu topraklarda gösteriledurmuştur. Özellikle her bayram ve önemli günlerde büyük insan topluluklarının ilgisini çekmiş ve kendisini büyük bir ilgi ile izlettirmiştir.

Gölge oyunundaki iki baş karakter Karagöz ve Hacivat’tır. Karagöz, eğitimsiz, cahil, kavgacı ama şakacı tipi temsil eder. Hacivat ise eğitim görmüş, aydın ve nazik kişiyi temsil eder. Oyunun gidişatı, yanlış anlaşılmalar üzerine kuruludur. Hacivat bir şeyler söyler, Karagöz ise onu sürekli yanlış anlayarak farklı söylemlerde bulunur ve Hacivat’a hakaret eder. Televizyonun olmadığı bir dönemde büyük ilgi görmüştür. Ancak televizyonun çıkışı ile beraber, bu sanata olan ilgi fazlası ile azalmıştır. Şimdilerde arada bir bu oyun sergilense de çocukları dışında pek de ilgileneni yoktur…
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde Karagöz hakkında bilgi edinmiş olacağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

1. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimelerin anlamlarına ilişkin tahminlerinizi yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

b) Belirlediğiniz kelimeleri anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Türk Gelenek Tiyatrosu’nun türleri ve bu türlerin ortak özellikleri nelerdir?

Cevap: Türk Gelenek Tiyatrosu’nun türleri, orta oyunu, meddahlık, kukla, köy ve tulûat1 tiyatrosudur. Ortak özellikleri gösterilerin güldürücü ve eğlendirici amaçlı olması, seyircilerle bağ
kurulması ve önceden bir ezberleme gereğinin bulunmamasıdır.

2. Okuduğunuz metinde Karagöz oyununun hangi özelliklerinden bahsedildiğini anlatınız.

Cevap: Doğaçlama olması, içeriğinde neşe, şiir, müzik, taklit, dans, folklor barındırması, en çok İstanbul ilinde sergilenmesi, Ramazan aylarında daha çok oynatılması.

3. Karagöz oyununa ait, sizin bildiğiniz özellikler nelerdir?

Cevap: Karagöz oyunu arkasında ışık kaynağı bulunan gerilmiş bir perde önünde, deriden yapılan tasvirlerin elle hareket ettirilmesi ile oynanan bir oyundur.

4. Metne göre Karagöz oyunları nerelerde oynanırdı?

Cevap: Kahvehanelerde, ramazan çadırlarında, büyük evlerde, çayırlarda oynanırdı.

5. Karagöz sanatçılarının özelliklerinden üç tanesini söyleyiniz.

Cevap: Doğaçlama yapabilmeleri, şarkı söyleyebilmeleri, taklit yapabilmeleri.

6. Karagöz sanatçısı olmak ister misiniz? Nedenleriyle açıklayınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

7. Karagöz oyunlarını yaşatmak ve sonraki nesillere aktarabilmek için neler yapmak istersiniz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

8. Günümüz Karagöz sanatçılarından biri olsaydınız gençlere hangi tavsiyelerde bulunmak isterdiniz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde kullanılan anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yolları hangileridir? Nedenleriyle birlikte yazınız.

Anlatım Biçimi

Cevap: Açıklayıcı anlatım. Metinde amaç okuyucuyu bilgilendirmek, ona bir şeyler öğretmektir. Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. 

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Cevap: Tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme. Karagöz oyunlarının ne olduğu açıklanmıştır. Günümüz eğlence araçları ile Karagöz karşılaştırılmıştır. Karagöz oynatan kişilerden örnekler verilmiştir.

4. ETKİNLİK

a) Gölge oyunu ile ilgili yaptığınız araştırmadan edindiğiniz bilgiler doğrultusunda düşüncelerinizi mantıksal bütünlük içinde arkadaşlarınıza anlatınız.

b) Aşağıdaki “Akran Değerlendirme Formu”nda verilen özelliklere göre arkadaşınızı değerlendiriniz.

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Paragrafta kullanılan geçiş ve bağlantı ifadelerini bulup altlarını çiziniz.

Cevap:

KÜLTÜR NEDİR?
İlk olarak kültür kelimesi Latince “ekin ekmek” anlamında kullanılmıştır. Oysaki bizler kültürü bir ferdin veya bir milletin manevi değerlerini işlemesi, çoğaltması ve geliştirmesi olarak adlandırırız. Başka bir deyişlekültür; tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde oluşturulan bütün maddi ve manevi değerlerin sonraki nesillere aktarılmasında kullanılan araçların bütünüdür. Özellikle dil, kültürel unsurların en önemli taşıyıcısı olmuştur. Son olarak kültür; bir insanın birçok şeyi okumuş, düşünmüş ve yaşayışına sindirmiş hâlidir, diyebiliriz.
Komisyon

b) Paragraftaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını belirleyerek yazınız.

Cevap: Geçiş ve bağlantı ifadeleri metindeki düşüncelerin olumlu ya da olumsuz değiştiğini göstermektedirler.

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki metni okuyunuz.

KAZAN DOĞURDU
Hoca bir gün komşusundan bir kazan almış. İşi bitince içine bir tencere koymuş, geriye götürmüş.
Komşusu sormuş:
— Hocam, kazanın içindeki ne?
— Yavrusu, demiş Hoca. Senin kazan doğurdu da…
Adam sesini çıkarmadan kazanı almış. Aradan zaman geçmiş. Hoca bir gün yine kazan isteyip almış komşusundan. Fakat geriye vermemiş. Birkaç gün sonra komşusu gelmiş, kazanı istemiş.
Hoca:
— Başın sağ olsun, demiş. Kazan öldü.
Adam şaşırmış:
— Yahu kazan ölür mü hiç?
Hoca kızmış:
— Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun?
Derleyen: Aziz SİVASLIOĞLU

b) Öğretmeninizin yönlendirmesiyle “Kazan Doğurdu” adlı videoyu izleyiniz. İzlediğiniz video ile verilen metni kahramanlar, mekân, zaman ve olay yönünden karşılaştırarak düşüncelerinizi yazınız.

7. ETKİNLİK


Aşağıda verilen isimleri karşılarında belirtilen ek fiillerle çekimleyerek örnekteki gibi birer cümlede kullanınız.

Cevap:

heyecanlı (ise) Seda heyecanlıysa derin derin nefes alıp versin.

zeki (imiş) Ahmetlerin yeni aldığı köpek çok zekiymiş.

önemsiz (-dir) Heyecanlanmadığına göre anlattığı konu önemsizdir.

sevinçli (imiş) Bisikleti tamir edildiği için çok sevinçliymiş.

asabi (idi) Baban gençken çok asabiydi.

canlı (ise) Tablonun renkleri canlıysa satın alabiliriz.

solgun (-dir) Çiçeğin yaprakları, düzenli su vermediğin için solgundur.

sağlıklı (ise) Arkadaşınız  sağlıklıysa bu işte çalıştırabiliriz.

 

8. ETKİNLİK

a) Aşağıda giriş bölümü verilen Karagöz oyununu okuyunuz.

OKURYAZARLIK
(Hacivat, Karagöz’e yetişir.)
HACİVAT : Uğurlar olsun Karagöz’üm! Ben de dükkânıma gidiyordum, birlikte yürüyelim.
KARAGÖZ : Birlikte yün yiyelim.
HACİVAT : Ne yün yemesi canım, yani beraber gidelim.
KARAGÖZ : Hangi berbere gidelim?
HACİVAT : Aaaa, hemen sinirlendirme beni! Yolda yan yana ve konuşarak gidelim diyorum.
KARAGÖZ : İyi ya gidiyoruz işte.
HACİVAT : Neyse, senin hakkında iyi haberler duydum. Çok memnun oldum.
KARAGÖZ : Çok maymun oldunsa bana ne!
HACİVAT : Maymun değil, memnun oldum. Yani duyduğum habere sevindim.
KARAGÖZ : Hangi gazete yazıyor?
(…)
Ünver ORAL
(Kısaltılmıştır.)

b) Okuduğunuz Karagöz oyununu duygu, düşünce ve hayal dünyanıza göre tamamlayarak yazınız. Oyununuzu atasözleri, deyimler ve özdeyişlerle zenginleştiriniz.

Cevap:

Aşağıdaki metin oyunun orijinal devamıdır. Örnek alarak kendi oyununuzu devam ettirebilirsiniz.

HACİVAT – Gazete haberi değil… Senin cahillikten kurtulmak istediğini öğrendim.
KARAGÖZ – Benim Câhitlerde kurt bulmak istediğimi mi öğrendin? Ben onları tanımıyorum.
HACİVAT – Allah Allah, bir lâfı da doğru anlasan olmaz mı? Diyorum ki, bilgini artırmak ve okuma-yazma öğrenmek istemişsin…
KARAGÖZ – Öyle söylesene!..
HACİVAT – Oğlunla çalışmaya başlamışsın…
KARAGÖZ – Başladımsa ne olacak?…
HACİVAT – Ne olacağı var mı? Çok sevindim. Okur-yazar olursan daha kolay iş bulursun.
KARAGÖZ – Öyleyse bulduğum işlerin hepsinde birden çalışırım Hacı Cavcav!
HACİVAT – Hah hah hah!… Öyle şey olur mu? Yine tek işte çalışırsın ama, daha başarılı olursun.
KARAGÖZ – Okur-yazar olunca başı sarılı mı olacağım? Yine şapka giysem olmaz mı?
HACİVAT – Canım saçmalama!… Daha başarılı olursun, yani işlerini daha iyi yaparsın.
KARAGÖZ – Şey, okuma-yazma öğrenince memurluğa da girerim Hacı Cavcav!
HACİVAT – Karagöz’üm, hele önce dışarıdan imtihana gir, ilkokuldan diploma al!
KARAGÖZ – Su mu taşıyacağım?
HACİVAT – Yine ne anladın, ne suyu taşıyorsun?
KARAGÖZ – Köftehor, “İlkokuldan dipli kova al!” dedin ya!
HACİVAT – Hay dipli kova da, dipsiz kova da kafana geçsin! Diploma diyorum, yani ilkokulu bitirdiğini gösterir, imzalı-mühürlü bir kâğıt…
KARAGÖZ – Hacı Cavcav, ben oğlumun müdürünü iyi tanıyorum, beni çok seviyor. Söylesem o kâğıttan bir tane bana vermez mi?
HACİVAT – Vermez efendim!… Oğlun yardım edecek, biz yardım edeceğiz. Sen de çalışıp ilkokul derslerini öğreneceksin… O zaman alırsın!
KARAGÖZ – İmza atmayı da öğrendim.
HACİVAT – Âferin, âferin Karagöz’üm! Nasıl yapıyorsun.
KARAGÖZ – İsmim Karagöz değil mi? Gözü kara bir Karagöz resmi çiziyorum. İmza oluyor.
HACİVAT – Allah iyiliğini versin, öyle imza olur mu?
KARAGÖZ – Pataklarım ha!… Eski insanlar resim yaparak yazı yazıyormuş ya!… Efendim, biz artık eski insanlar değiliz. Yazı yazmak için harflerimiz ve rakkamlarımız var, noktalama işaretlerimiz var.
KARAGÖZ – Okkalama işaretleri de ne demek?
HACİVAT – Okkalama değil, noktalama… Nokta, virgül, üç nokta, noktalı virgül, falan…
KARAGÖZ – Hacı Cavcav, yazı yazmayı öğrenince dünyanın her yerinden gelenlere de istediğimi yazıp anlatırım.
HACİVAT – Efendim onlar Türkçe bilmiyor ki senin yazdığını anlasınlar!
KARAGÖZ – Öyleyse ben de önce Türkçe öğretirim.
HACİVAT – Karagöz’üm, hele sen git de önce kendin yazı yazmasını öğren bakalım! (Gider.)
KARAGÖZ – Şimdi öğrenip – gelirim. (Gider.)

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metin hakkında neler öğrendiniz?   2. Karagöz ve Hacivat’ın özellikleri nelerdir?
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB2 Yayınları “KARAGÖZ NEDİR?” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir