7. Sınıf “KİTAPLARLA KURULAN DOSTLUK” Metni Günlük Planı-MEB 2 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB -Bir Dünya Düşünürüm- Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı OKUMA KÜLTÜRÜ/ KİTAPLARLA KURULAN DOSTLUK
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerHazırlıksız/Hazırlıklı konuşma yapmaAnlamını bilmediği kelimelerMetin TürüSöz SanatlarıFiillerin Çekim Ekleri ( Kip ve Kişi )
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar   1. OKUMA-DİNLEME İZLEME
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz sanatları verilir.
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.    

3. KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.  

4. YAZMA
T.7.4.1. Şiir yazar.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.10. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, fiil çekim ekleri, başlık, ana fikir, konu, söz sanatları…
Güvenlik Önlemleri (Varsa):  
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Seneca’nın (Seneka) “Kitapsız yaşamak; kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır.” sözünü açıklayınız. 3. Kitaplarla ilgili bir özdeyiş oluşturarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 4. Sizce kitaplarla insanlar nasıl dost olabilirler?
•  Güdüleme Bu dersimizde “OKUMA KÜLTÜRÜ” temasındaki  “KİTAPLARLA KURULAN DOSTLUK” adlı metnini işleyeceğiz. Bu metnimizde kitaplarla insanlar arasında nasıl dostluk kurulabileceği konusunda bilgi edinmiş olacağız.
•  Gözden Geçirme “Kitaplar benim sevgili dostlarım, gerçek yol gösterenlerimdir; çünkü iki yüzlülük etmeden bana görevlerimi hatırlatırlar.” Alphonse Daudet

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.
1. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz şiirde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek kelimelerin anlamlarına ilişkin tahminlerinizi yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

b) Belirlediğiniz kelimeleri anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Şairin kitaplarla tanışması nasıl olmuştur?
Şairin kitaplarla tanışması bir cüz adıyla olmuştur.

2. Şiirde, kitapların hangi özellik ya da özellikleri ön plana çıkarılmıştır?
Kitapların insana arkadaş olması, hayal gücünü geliştirmesi, birçok bilgi barındırması özellikleri ön plana çıkarılmıştır.

3. Şair, çocuklara kitaplarla ilgili ne gibi tavsiyelerde bulunuyor? Siz bu tavsiyelerden hangilerini yapıyorsunuz?
Kitaba güvenmeleri ve onlarla dost olmaları tavsiyelerinde bulunuyor.

4. Şairin şiirine “Kitaplarla Kurulan Dostluk” başlığını koymasının nedenleri neler olabilir?
Şair şiirin genelinde kitaplardan sanki bir dost olarak bahsetmektedir. Bu nedenle bu başlığı koymuş olabilir.

5. Kitap okurken hissettiğiniz duygularla şairin kitap okurken hissettiği duyguları karşılaştırınız.
Duygu ve düşüncelerinize göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Kitaplardan yoksun bir hayatın nasıl olacağı ile ilgili görüşlerinizi nedenleriyle anlatınız.
Kitaplardan yoksun bir hayat, eksik bir hayattır. İnsanoğlu doğuşundan itibaren öğrenmeye başlar. Her bilgi nesilden nesile aktarılır. Fakat bu şekilde sözlü aktarım sağlıklı değildir. En sağlıklı bilgi aktarımı kitaplar ile sağlanır. Ayrıca kitaplar kişini hayal gücünü geliştirir. Bu da medeniyetin gelişmesini sağlar. Kitaplar olmazsa insanlık gelişemez.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde kullanılan söz sanatlarını ve kullanıldıkları bölümleri bularak yazınız.

Sevdiklerim için yüreğim
Bir köz gibi yanarken,
Kavrulurken…
BENZETME

Gür bir ağaç gibi,
BENZETME

Bir düz ovada koşarcasına
Yayıldım, dağıldım sayfalarında.
BENZETME

“Çalıkuşu”yla söyleştim
KİŞİLEŞTİRME

Sevgilerin ölümsüzüyle dolup taştı
Yüreğim.
ABARTMA

4. ETKİNLİK

Seçtiğiniz şair ve yazarlardan birisiyle ilgili yaptığınız araştırma sonuçlarını arkadaşlarınıza anlatınız.

1.Halide Edip Adıvar’ın Hayatı

Halide Edip Adıvar 1884 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Halide Edip’in babası sarayın hazine katibi olarak görev yapmaktaydı. Ev hanımı olan annesi, henüz Halide Edip çocukluk çağındayken verem nedeniyle vefat etmiştir. Halide Edip babasının özel önem göstermesi ile evde özel dersler almış ve ilköğrenimini tamamlamıştır.

Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nde öğrenin gören Halide Edip, burada öğrendiği İngilizce ile, ana dili İngilizce olan çocuk kitapları çevirmiş ve Sultan 2. Abdülhamit tarafından Şefkat Nişanı ile ödüllendirilmiştir. Okulda İngilizcenin yanı sıra Fransızcayı da iyi derecede öğrenmiştir. Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nde lisans derecesi olan ilk Müslüman öğrenci Halide Edip Adıvar’dır.

Okuldan sonra evlenen Halide Edip, yabancı dille yayımlanan kitapların çevirilerine de devam etmiştir. 1908 yılında Meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra Halide Edip Adıvar kadın hakları ile ilgili yazılar yazmaya başlamış ve kısa sürede edebiyat dünyasında tanınır hale gelmiştir. 1910 yılında boşanan Halide Edip Adıvar, aynı yıl “Seviyye Talip” romanını yayımlamıştır. Bu yıllarda Halide Edip Adıvar’ın pek çok yurt dışı gezisi olmuştur ve yabancı yazarlarla da dostluklar kurmuştur. 1916 yılında doktor Adnan Adıvar ile evlenmiştir.

Halide Edip Adıvar’ın Edebi Kişiliği

Halide Edip Adıvar edebiyatın pek çok farklı dalında eserler vermiştir. Milli duygulara hitap eden eserleri ile Milli Mücadele yıllarında ön plana çıkmıştır. Sade bir dili olmasının yanı sıra, iddialı bir yazar olarak bilinmektedir. Yurtdışında yaşadığı dönemde Türk toplumu ve geçirdiği süreç hakkında da önemli tespitlerde bulunmuştur. Kadın haklarının yılmaz savunucuları arasında olan Halide Edip, bunu da eserlerinde dile getirmiştir.

2.Orhan Veli Kanık’ın Hayatı

Osmanlı Devleti zamanında 13 Nisan 1914 tarihinde İstanbul Beykoz’da dünyaya gelmiştir. Orhan Veli’nin asıl adı “Ahmet Orhan” olmasına rağmen, soyadı kanunundan önce babası Mehmet Veli’den hareketle “Orhan Veli” olarak tanınmıştır. Babası İzmirli, annesi ise İstanbulludur. Orhan Veli’nin babası Mehmet Veli önceleri “Mızıka-yı Hümâyun’da klarnisti” iken; Cumhuriyet ilan edilince “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası” şefi olmuştur. Orhan Veli’nin iki kardeşi vardır.

İlköğrenimden itibaren Galatasaray Lisesi’ne verilen Orhan Veli, 4. sınıfa geldiğinde babasının işinden dolayı Ankara’ya taşınmaları sonrasında Ankara’da Gazi İlkokulu’na yazılmıştır. Buradan mezun olduktan sonra Ankara Erkek Lisesi’ne gitmiş ve 1932 yılında liseden mezun olmuştur. İlkokulda başlayan yazmaya ve şiire karşı olan merakı bu yıllarda daha da artmıştır. Tiyatro da ilgi alanına girmiştir. Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü kazanmıştır.

1935’ten sonra tekrar Ankara’ya dönmüş, burada eski arkadaşları Melih Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte aynı tarzda şiirler kaleme almıştır. Varlık Dergisi bu 3 büyük şairin şiirlerini yayımlamaya başlamıştır. 1942 yılına kadar Varlık Dergisi’nin yanı sıra pek çok farklı dergide şiirleri yayımlanmıştır. Aynı yıllarda PTT’de de çalışan Orhan Veli, 1942 yılında askere gitmiştir. 1945 yılında askerden dönmüş ve edebiyat hayatına kaldığı yerden devam etmiştir.

Arkadaşları ile çok emek verdikleri “Yaprak” isimli dergide uzun yıllar baş yazar olarak eserlerini yayımlayan Orhan Veli Kanık, maddi imkansızlıklar nedeniyle paltosunu dahi satarak ayakta tutmaya çalıştığı dergisini kapatmak zorunda kalmıştır. Ankara’da belediyenin kazdığı bir çukura düşen Orhan Veli, hafifçe yaralanmıştır. İki gün sonra İstanbul’a gitmiş ve burada arkadaşının evinde yemek yerken rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştır. Beyinde damar çatlaması nedeniyle 14 Kasım 1950 tarihinde vefat etmiştir. Orhan Veli Kanık’ın mezarı Aşiyan Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Orhan Veli Kanık’ın Edebi Kişiliği

Orhan Veli Kanık’ın edebi kişiliği, zeka dolu ve bir o kadar da sade şiirler üreten yapıdadır. Şairin şiir hayatı 3 döneme ayrılmaktadır. Garip öncesi ki bu yıllar 1936 ile 1941 arasıdır. Garip dönemi 1941 ile 1945 yılları arasıdır ve Garip sonrası da 1945 sonrası olarak ayrılabilir. Bununla birlikte Orhan Veli’nin edebi akımı “Garip Akımı” olarak bilinmektedir. Orhan Veli Kanık şiirlerinin yanı sıra, düz yazı, çeviri ve makale alanlarında da eserler ortaya koymuştur.

3.Necip Fazıl Kısakürek’in Hayatı

Necip Fazıl eğitimli bir ailede dünyaya gelmiştir. Babası ünlü bir hukukçudur. Necip Fazıl’ın babası Abdülbaki Fazıl Bey Gebze savcılığı ve Kadıköy hakimliği de yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin son döneminde doğan Necip Fazıl, yaşıtlarına göre iyi bir eğitim almıştır. Bununla birlikte çocukluk ve gençlik döneminde pek çok hastalık geçirmiştir. Ailesinin tek çocuğudur.

Necip Fazıl ilköğrenimini pek çok farklı okulda geçirmiştir. İlerleyen yıllarda dostu olacak bir başka ünlü yazar Peyami Safa ile daha ilkokuldayken tanışmışlardır. İlkokuldan sonra denizci yetiştiren Bahriye Mektebi sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. Bu okulda ana dili seviyesinde İngilizce öğrenmiş ve dünyaca ünlü yazarları ana dilinde okuma imkanı bulmuştur. Bahriye Mektebi’ni 4. sınıfta bırakmıştır.

Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi sonrasında İstanbul işgal edilince annesi ile birlikte Erzurum’a dayısının yanına gitmiştir. Bu sırada babasını kaybeden Necip Fazıl 1921 yılında İstanbul’a geri dönmüştür. İstanbul’da Darülfünûn (İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü kazanmıştır. 1924 yılında Maarif Vekâleti’nin (Eğitim Bakanlığı) açtığı sınavı kazanarak üniversiteyi bitirdiği kabul edilmiş ve Avrupa’ya gönderilecek öğrenci grubunda yer almıştır. Bir yıl Paris’te eğitim görmüş ve memlekete dönmüştür.

Necip Fazıl 1925 yılında ilk şiir kitabı Örümcek Ağı’nı çıkarmıştır. Bu sürede bankacılık yapmış ve aynı zamanda edebiyata olan ilgisini de sürdürmüştür. 1928 yılında “Kaldırımlar” adlı şiir kitabını yayımlamış ve bu kitabı ile üne kavuşmuştur.1931 yılına kadar bankacılığa devam eden Necip Fazıl askerden döndüğünde yıl 1934’tür. Bu tarihte üçüncü şiir kitabı olan “Ben ve Ötesi” isimli eserini yayımlamıştır.

Necip Fazıl Kısakürek’in Edebi Kişiliği

Necip Fazıl Kısakürek hayatının farklı dönemlerinde farklı edebi açılımlar göstermiştir. Şairin edebi kişiliği; düşünce dünyasına göre şekil almıştır. Felsefe eğitimi alması ve 1934’te dindar kişilerle tanışarak hayatına bu şekilde yön vermesi kendisinin “mistik” (doğa üstücü) bir yazar ve şair olarak tanınmasına neden oldu.

Edebi akım olarak da kendisinin öncülük ettiği “Büyük Doğu Hareketi’nin” temsilcisi olduğu değerlendirilmektedir. Necip Fazıl’dan sonra bu akım güçlenerek yoluna devam etmiştir. Necip Fazıl milli ve dini değerleri temel alarak Büyük Doğu Hareketi’nin öncülüğünü yapmıştır.

4.Cengiz Aytmatov’un Hayatı

Cengiz Aytmatov zamanlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yönetiminde olan Kırgızistan topraklarındaki Talas’ta 12 Aralık 1928 tarihinde dünyaya gelmiştir. Cengiz Aytmatov’un babası Torekul Aytmatov saygın bir devlet adamıdır. Türkçü olduğu için 1937 yılında SSCB yönetimi tarafından tutuklanmış ve 1938 yılında kurşuna dizilmiştir. Aytmatov’un annesi ise tiyatro aktrisidir.

Cengiz Aytmatov 10 yaşındayken babasının kurşuna dizilmesi nedeniyle, Aytmatov’un gençliği sıkıntılı geçmiştir. Genç yaşlarda çalışmaya başlamıştır. Önce Cambul Veterinerlik Teknik Okulu’nda ve sonra da Frunze Tarım Enstitüsü’nde eğitim görmüştür. Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsü’nde okuduğu yıllarda yazmaya ilgi göstermeye başlamıştır. Pravda Gazetesi’nde yazmış ve 1957 yılında ünlenmiştir. Aynı yıl Sovyet Yazarlar Birliği’ne kabul edilmiştir.

1963 yılında Lenin Ödülü’ne layık görülmüştür. 1990 ile 1994 yılları arasında Sovyetler Birliği ve Rusya’yı, ilerleyen yıllarda ise Kırgızistan’ı büyük elçi olarak dünyada temsil etmiştir. 16 Mayıs 2008 günü rahatsızlanan Cengiz Aytmatov Almanya’ya tedavi için götürülmüş ancak 10 Haziran 2008 tarihinde vefat etmiştir.

Cengiz Aytmatov’un Edebi Kişiliği

Cengiz Aytmatov hem insanların hem de hayvanların psikolojilerini eserlerine yansıtmıştır. Aytmatov’un eserleri 176 farklı dile çevrilmiştir. Türk Kültürünü dünyaya tanıtmaya ayrıca önem vermiştir. Romancılığının yanı sıra; gazeteci ve çevirmen olarak da edebi örnekler sergilemiştir. Cengiz Aytmatov, eserlerinde sade dili ile dikkat çekmiştir.

5. ETKİNLİK

Tabloda verilen fiilleri belirtilen özelliklere uygun şekilde örnekteki gibi çekimleyiniz.

6. ETKİNLİK

Kütüphaneden alarak okuduğunuz kitaba ait bilgilerden hareketle aşağıda verilen “Kitap Özet Formu”nu doldurunuz.

7. ETKİNLİK

Ben küçükken bazen soruyorlardı
Düşünmeden: “Ne var bu kitaplarda?”
Aslında bilmeden üzüyorlardı
Nedense cevabı yok hatırımda.

Aşağıda bir bölümü verilmiş olan şiiri tamamlayınız. Şiirinize uygun bir başlık belirleyiniz.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri Kitap insanlarla nasıl dostluk kurar?”Ağaç yanından gelip geçen insanların kendisini görmememsinden yakınıyordu.” cümlesindeki söz sanatı nedir?
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB2 Yayınları “KİTAPLARLA KURULAN DOSTLUK” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir