7. Sınıf “KIZGIN BİR LİRA” Metni Günlük Planı-MEB 2 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB -Bir Dünya Düşünürüm- Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER/ KIZGIN BİR LİRA
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerHazırlıksız/Hazırlıklı konuşma yapmaAnlamını bilmediği kelimelerMetin TürüFiilde Yapı ( Basit, Türemiş, Birleşik )Bilgilendirici Metin
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA/ DİNLEME İZLEME
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.
T.7.3.15. Okuduklarını özetler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.7.3.27. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.    

2. KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.  

3. YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.8. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.
T.7.4.10. Formları yönergelerine uygun doldurur.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, fiilde yapı, başlık, konu…
Güvenlik Önlemleri (Varsa):  
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor?   2. İyi bir insanın özellikleri neler olabilir? Anlatınız.   3. Dürüstlük sizin için ne anlama geliyor? Anlatınız.
  •  Güdüleme Bu dersimizde “ERDEMLER” temasındaki  “KIZGIN BİR LİRA” adlı metnini işleyeceğiz. Dürüstlük, insanın sahip olduğu en önemli erdemlerden bir tanesidir. Dürüst olmak verdiği sözü yerine getirmek, yaptığı iş ile söylediklerinin birbiriyle aynı olması demektir. Dürüst insan yalan söylemez, hatalarını cesaretle dile getirir, dürüst insan başka  insanları kandırmaz. Bu metnimizde iyi insan olmanın, dürüstlüğün önemini daha iyi kavramış olacağız.
•  Gözden Geçirme ” Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz.”

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki renkli harflerle yazılmış kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ederek kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

Çam ağaçlarının ördüğü korular, üzüm bağları ve sebze bahçeleri İzmir’e doğru uzanır.

Sözlük Anlamı: Bakımlı küçük orman

Cümlem: Tepenin ardındaki koruda küçük bir kulübede yaşıyor.

İnce pardösümü almamıştım.

Sözlük Anlamı: Serin havalarda öbür giysilerin üzerine giyilen, paltodan ince üstlük

Cümlem: Hava nasıl olursa olsun kırmızı renkli pardösüsünü sırtından çıkarmaz.

Şeker ağdalarını tezgâhının üstünde uzatıyor, sonra makasla kesiyordu.

Sözlük Anlamı: Üzerinde genellikle el veya küçük makinelerle iş görülen yapım aracı

Cümlem: Gün boyu tezgahında küçük biblolar yapıp mağazalara satarak geçimini sağlıyor.

Bu anda, içimde korkuyla karışık bir üzünç beliriverdi.

Sözlük Anlamı: Üzüntü

Cümlem: Yüzündeki ifadeden ne kadar üzünç duyduğu belli oluyordu.

Babam, sedire atarken kendini:
— Hasan, ne var avucunda, diye bağırdı.

Sözlük Anlamı: Arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen, oturmaya veya yatmaya yarayan ev eşyası, divan

Cümlem: Misafirler, eski sedirin üzerinde rahat edemeyince yere oturdular.

Evlerin saçaklarının altına gizlendim.

Sözlük Anlamı: Bir yapının herhangi bir bölümünü güneş ve yağmurdan korumak için, o bölümden dışarı taşan ve altı boşta olarak yapılan bölüm

Cümlem: Belediye gelip saçaklardan sarkan buzları kırdı.

Biraz daha yürümüştüm ki tümseğin ardından beş altı çocuk çıktı.

Sözlük Anlamı: Küçük tepe, tüm

Cümlem: Geniş alanda saklanacak yer bulamayınca bir tümsek bulup arkasına saklanmayı denedi.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Hikâyenin kahramanı kimdir? Nasıl bir yerde yaşamaktadır?

Cevap: Hikayenin kahramanı Hasan Güleryüz’dür. Serin, tatlı, yumuşak bir havası ve doğal güzellikleri olan bir yerde yaşamaktadır.

2. Hasan, hafta sonlarını nasıl değerlendiriyor? Anlatınız.

Cevap: Derslerini hazırlayarak, ödevlerini yaparak, okul bahçesinde top oynayarak, Buca’da arkadaşlarıyla gezerek değerlendiriyor.

3. Hasan, hangi olayla geçmişini hatırlamıştır?

Cevap: Tren rayında ısınmış parayı eline aldığında geçmişini hatırlamıştır.

4. Hasan’ın altı yaşındayken bir liraya ulaşma şeklini doğru bulup bulmadığınızı nedenleri ile anlatınız.

Cevap: Doğru değildir. Kim olursa olsun insanların mallarını, parasını izinsiz almak doğru bir davranış değildir.

5. Hasan’a geçmişini hatırlatan olaya benzer bir olayı yaşasaydınız nasıl davranırdınız?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Sizce Hasan, şekerci dükkanında farklı olarak ne/neler yaşayabilirdi?

Cevap: Şekerciden şeker alabilirdi. Eve geldiğinde babasının da şeker aldığını görünce yaptığından daha da utanabilirdi.

7. Hasan’ın geçmişte yaşadığı olaydan aldığı ders onun hayatını nasıl etkilemiş olabilir?

Cevap: Hasan hayatını dürüst ve güvenilir bir insan olarak geçirmiş olabilir.

3. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinden alınan farklı yazı karakterleri ile yazılmış bölümleri okuyunuz.

b) Okuduğunuz bölümlerde önemli noktaların nasıl vurgulandığını, bunların metne katkılarının neler olduğunu yazınız.

Cevap: Metindeki önemli noktalar, renklendirilerek ve italik yazılarak vurgulanmıştır. Bunlar metinde anlatılanlara dikkat çekmiştir.

4. ETKİNLİK

“Kızgın Bir Lira” metnindeki sorunu, sorunun nedenlerini ve çözüm önerilerinizi belirleyerek yazınız.

Cevap: 

Sorun

Çocuğun babasından habersiz babasının cebinden para alması.

Sorunun Nedenleri

Çocuğu şeker almak istemesi fakat parasının olmaması.

Çocuğun babası da olsa sahibinden izinsiz para alma durumunun kötü bir davranış olduğunu yeterince anlamaması.

Çözüm Önerilerim

Çocuğa, sahibinden izinsiz para almanın kötü sonuçlarını anlatmak.

5. ETKİNLİK

“Kızgın Bir Lira” metnini kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.

Cevap: 

Giriş:

Hasan Güleryüz, Buca’da parasız yatılı okuyan bir gençtir. Bir hafta sonu gezinti için tren yoluna gitmiştir. Burada rayların üzerinde bir lira görür.

Gelişme:

Gördüğü bir lira onu çocukluğunda yaşadığı bir olayı hatırlatmıştır. Hasan küçük bir çocukken babasından habersiz cebinden para alarak şeker almak için şekerci dükkanına gitmiştir. Şekercinin onunla ilgilenmesi beklerken elindeki para şeker tenceresine düşmüştür. Şekerci parayı çıkarıp tekrar Hasan’a vermiştir. Paranın sıcaklığıyla yanlış bir şey yaptığını düşünüp eve geri dönmüştür. Eve geldiğinde babasının ona şeker aldığını görmüştür. Babası elindeki parayı görünce annesi çocuğu suçlu duruma düşürmemek için bir bahane bulmuştur.

Sonuç:

Hasan bu olaydan sonra haber vermeden kimseden para almamıştır. Tren rayında bulduğu parayı da oradaki çocuklara geri vermiştir.

6. ETKİNLİK

Küçükken sizi etkileyen, davranışlarınıza yön veren, unutamadığınız güzel bir anınızı arkadaşlarınıza anlatınız.

Yaşadığınız olaya göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden basit ve türemiş fiillerin kullanıldığı cümleleri bularak örneklerdeki gibi aşağıya yazınız.

Cevap: 

İnce pardösümü almamıştım. (basit)

Terlemiyordum. (türemiş)

Bir kez daha baktım liraya… (basit)

…sonra çevremi gözden geçirdim. (türemiş)

Tam karşısında durdum bir liranın. (basit)

Güneş, parayı kaynatmıştı sanki. (türemiş)

8. ETKİNLİK

a) Erdemlerle ilgili aşağıdaki kavram haritasını doldurunuz.

Cevap: 

ERDEMLER

  • Yardımseverlik
  • Misafirperverlik
  • Dürüstlük
  • Güvenilirlik
  • Alçakgönüllülük
  • Merhamet

b) Oluşturduğunuz kavram haritasından yararlanarak düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızda anlatım biçimlerinden yararlanınız.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

YAPILARINA GÖRE FİİLLER:

A) BASİT FİİLLER:

Hiçbir yapım eki almamış fiillerdir. Fiil köklerine gelen çekim ekleri (zaman, şahıs) fiilin anlamını değiştirmediğinden böyle fiillere de basit fiil denir….

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil, oluşu­mu bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Kendisine yapılan haksızlıklara sabretti. B) Bu kadar ağır bir yükü kaldırabilir mi? C) Koşan çocukların arkasından bakakaldı. D) Karşımda parlak bir ışık beliriverdi
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-20197. Sınıf MEB2 Yayınları “KIZGIN BİR LİRA” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir