7. Sınıf “KÜÇÜK ŞEYLER ÜZERİNE BİR ÖYKÜ: İKİ DOST, BİR KUŞ” Metni Günlük Planı-MEB 2

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB -Bir Dünya Düşünürüm- Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı KİŞİSEL GELİŞİM/ KÜÇÜK ŞEYLER ÜZERİNE BİR ÖYKÜ: İKİ DOST, BİR KUŞ (Dinleme Metni)
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerHazırlıksız/Hazırlıklı konuşma yapmaAnlamını bilmediği kelimelerMetin TürüBağlantı ve Geçiş İfadeleriFiilde Anlam KaymasıMetindeki İş ve İşlem BasamaklarıHikaye UnsurlarıHikaye Edici Metin YazmaBilgilendirici Metin Yazma
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar   1. OKUMA
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. b) Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur.
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.
T.7.3.38.Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. Talimatnamelerin okunması sağlanır.    

2. DİNLEME İZLEME
T.7.1.1.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.7.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.7.1.3.Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.7.1.4.Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar.
T.7.1.5.Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.7.1.6.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.1.11.Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.7.1.13.Dinleme stratejilerini uygular.
T.7.1.7.Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.    

3. KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.    

4. YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, fiilde anlam kayması, başlık, konu, bilgilendirici metin, hikaye edici metin…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Sahip olunan bir bilgi, hayatı nasıl kolaylaştırır? Düşüncelerinizi anlatınız. 3. “Bu dünyada küçük şeyler yoktur. Bakmasını bilen göz için her şeyin bir anlamı vardır.” sözünü açıklayınız.
  •  Güdüleme Bu dersimizde “KİŞİSEL GELİŞİM” temasındaki  “KÜÇÜK ŞEYLER ÜZERİNE BİR ÖYKÜ: İKİ DOST, BİR KUŞ” adlı metnini işleyeceğiz. Bilgi; insanların aklını kullanarak ve araştırıp gözlemleyerek sahip oldukları bilişsel ögedir. Öğrenmenin sonucunda elde edilen her veri bilgidir. Bilginin hayatımızdaki önemi büyüktür. Daha güzel bir yaşam sürdürebilmemiz için bilgi olmazsa olmazlardandır.   Henüz küçük yaşlarda başladığımız okul hayatımızın temel gayesi de bilgi sahibi olmak ve öğrendiğimiz bilgileri hayatımıza uygulamaktır. Bilgi her zaman ve her yerde geçerli olan en değerli hazinedir. Bu hazine sayesinde hayat yolunda sağlam bir şekilde ilerlemek mümkündür. Bilginin bize ne zaman ve niçin lazım olacağı belli olmaz. Bu yüzden hayatımız boyunca öğrenmek için çabalamalı, her an daha fazla bilgi sahibi olmak için çırpınmalıyız. Bilginin zararlısı yoktur. Ne tür bilgi olursa olsun öğrenmek gerekir. İşimize yaramaz dediğimiz bir bilgi bile bazen hayatımızı kurtarabilir.   Bir insanın dünü ile bugünü eşit ise o insan zararda demektir. Yaşadığımız her günü, bilgilerimize bilgi katmakla değerlendirmeli, kendimizi olabildiğince geliştirmeliyiz. Böylece hem kendimiz için hem de çevremizdekiler için iyi bir yaşam olanağı sağlamış oluruz.
 
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde bilgili olmak ile bilgili olmamak arasındaki farkları görüp bilgili olmanın insana kattığı büyük değerleri öğrenmiş olacağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

 • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
 • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
 • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

1. ETKİNLİK

Metni dinlerken size yöneltilen sorular doğrultusunda metinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkındaki tahminlerinizi ilgili bölümlere yazınız.

Metinde yöneltilen sorulara göre bu etkinliği öğrenciler yapacaktır.

2. ETKİNLİK

Aşağıya dinlediğiniz metinde geçen cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki koyu harflerle yazılmış kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

a) Bir zamanlar bir ülkede iki arkadaş varmış. Bunlar pek haylazmış, üstelik sürekli gevezelik ederlermiş.

Cevap: 

haylaz: Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta

gevezelik: Geveze olma durumu, zevzeklik, lafazanlık

b) Az, çok haylazmış; Öz de haylazmış ama iyi kötü ucundan kenarından okurmuş.

Cevap: 

iyi kötü ucundan kenarından okumak: Gereklerini yerine getirmeden, zorlama ile, kabul edilebilir şekilde öğrenim görmek.

c) Az ile Öz günlerden bir gün kötü işlere bulaşmışlar, kötü adamlarla dalaşmışlar.

Cevap: 

kötü işlere bulaşmak: İyi olmayan eylemler içinde bulunmak.

dalaşmak: kavga etmek

ç) Az “Bilmiyorum dikkat etmedim, basbayağı bir kuştu, tam göremedim sadece gagası gözüktü.” demiş.

Cevap: 

basbayağı: Alışılandan, bilinenden hiçbir farkı olmayan, bilindiği gibi

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metnin kahramanlarının adı neden Az ve Öz’dür?

Cevap: Çevrelerindeki insanların onlara sürekli “Evladım, az ve öz konuşun.” dedikleri için.

2. Haydutların Az ve Öz’ü kaçırma nedeni nedir?

Cevap: Az ile Öz’ün kötü işlere bulaşmaları ve kötü adamlarla kavga etmeleri nedeniyle kaçırmışlar.

3. Az’ın kuşun gagasıyla ilgili duydukları karşısında hayretler içinde kalmasının
nedeni/nedenleri nelerdir?

Cevap: Öz’ün bir kuş gagasından nerede olduklarına dair çıkarımlar yapması, önemsiz görülen küçük bir şeyden böyle önemli sonuçlar çıkarması.

4. Kendinizi yazarın yerine koyarak metnin hangi bölümünü değiştirmek istediğinizi nedenleriyle anlatınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

5. Az ve Öz’ü kurtarmak için siz nasıl bir çözüm önerirsiniz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Dinlediğiniz metnin kahramanlarından hangisinin yerinde olmak isterdiniz?
Neden?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz hikâyeyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Hikâyenin konusu nedir?

Cevap: İki dostun kaçırılması ve kaçırıldıkları yerden kurtulma çabaları.

Hikâyedeki olay nerede geçmektedir?

Cevap: Alma Kasabası yakınları

Hikâyedeki şahıslar kimlerdir?

Cevap: Az, Öz.

Hikâyedeki olay ne zaman geçmektedir?

Cevap: Bir zamanlar, geçmiş zaman

Hikâyenin ana fikri nedir?

Cevap: Küçük, önemsiz gibi görünen şeylerden büyük ve önemli sonuçlar çıkarılabilir.

5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.

Cevap: 

Ülkenin birinde bir zamanlar iki dost yaşarmış. Çevrelerindeki insanlar onlara sürekli “Evladım az ve öz konuşun.” dedikleri için isimleri Az ve Öz olarak kalmış. Bu iki dost kötü işlere ve insanlara bulaşınca, haydutlar bu iki dostu kaçırmışlar. Kaçırıldıkları yerde Az pencereye konan bir kuş görmüş. Öz uyandığında kuşun gagası ile ilgili sorular sormuş ve kuş gagasından nerede olduklarına dair çıkarımlar yapmış. Az, bu çıkarımlar karşısında hayretler içerisinde kalmış.

6. ETKİNLİK

a) Verilen görsele “bilgi” ve “bilginin gücü” ile ilgili bulduğunuz sözlerden seçtiklerinizle bir duvar gazetesi oluşturunuz.

Örnekler:

» Mutluluk bilgi ile kazanılır. Eflatun

» Bilgi ruhun gıdasıdır. Sokrates

» Bilgi sonsuza dek cehaleti yönetecektir. James Madison

» Sadece bir iyi vardır, bilgi; ve sadece bir kötü vardır, cehalet. Sokrates

» Doğru düşünce bilgidir.Eflatun

» Büyük şeyleri başarmak için bilgi ve cesaret gereklidir. Gracian

» Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Bilgi toplumunda yakıt da, güç de bilgidir.John Kenneth Galbraith

» İlmin değeri de diğer mumların kendisinden ışık aldığı enerji kaynağına benzer. Nizamülmülk

» Genel bir kural olarak, yaşamdaki en başarılı insan, en iyi bilgiye sahip olandır. Benjamin Disraeli

» Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir. Bhartrihari

» Bilgi büyük adamı alçakgönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir. Brigitte

» Bilgiyi, başka kimseler üzerinde üstünlük sağlama, kar ve şöhret veya bunun gibi aşağılık şeyler için değil, yaşamda ondan yararlanmak ve kullanmak için ara. Francis Bacon

» Bilgimiz, gizem ve korkunun boşluğunda ilerlerken, bir adım önümüzü aydınlatan meşaledir. George Santayana

» İki nesne en büyüktür, bilgi ve yumuşaklılık. Bilgi ile doğru yol görünür, yumuşaklık ile insanlara katlanılır. Hacı Bektaş-ı Veli

» Bilgi aşağıdakileri yükseltir, bilgisizlik yukarıdakileri alçaltır. Hz. Ali (r.a.)

7. ETKİNLİK


Dinlediğiniz metne farklı başlıklar belirleyerek aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

Cevap: 

Benim başlığım: Küçük Şeyler, Büyük Sonuçlar

Sebebi: Metnin ana fikrinden yola çıkılarak böyle bir başlık belirlenebilir.

Benim başlığım: Azlık, Çokluğun Özüdür

Sebebi: Metnin son cümlesinden hareketle böyle bir başlık belirlenebilir.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan çekimli fiillerin hangi kiple çekimlendiğini ve hangi kipin anlamını verecek biçimde kullanıldığını örnekteki gibi yazınız.

Cevap: 

 • Odandaki bu dağınıklığı hemen toplayacaksın.

Kullanılan Kip: Gelecek Zaman

Kastedilen Zaman: Emir Kipi

 • Haftaya cuma günü Ankara’ya gidiyoruz.

Kullanılan Kip: Şimdiki Zaman

Kastedilen Zaman: Gelecek Zaman

 • Hesabımı kapatmak için gereken belgeleri ancak yarın getiririm.

Kullanılan Kip: Geniş Zaman

Kastedilen Zaman: Gelecek Zaman

 • Bu tartışma bir an önce son bulacak.

Kullanılan Kip: Gelecek Zaman

Kastedilen Zaman: Emir Kipi

 • Hülya elindeki sepeti yavaşça kayanın üzerine bırakır.

Kullanılan Kip: Geniş Zaman

Kastedilen Zaman: Geçmiş Zaman

 • Onunla iddiaya Ecemsu girmiş olacak.

Kullanılan Kip: Gelecek Zaman

Kastedilen Zaman: İstek Kipi

 • Annem her hafta sonu erkenden pazara gidiyor.

Kullanılan Kip: Şimdiki Zaman

Kastedilen Zaman: Geniş Zaman

 • Kim bilir, yarın neler neler yaşanır?

Kullanılan Kip: Geniş Zaman

Kastedilen Zaman: Gelecek Zaman

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerden hareketle bir hikâye yazınız. Hikâyenize uygun bir başlık belirleyiniz.

>> Haylaz, yolculuk, tatlı dil, mücadele, arkadaş, hedef, başarı, çalışmak.

Metin – 7. Sınıf KÜÇÜK ŞEYLER ÜZERİNE BİR ÖYKÜ-İKİ DOST, BİR KUŞ Dinleme Metni 

>>2018-2019 7. Sınıf MEB2 Yayınları “KÜÇÜK ŞEYLER ÜZERİNE BİR ÖYKÜ: İKİ DOST, BİR KUŞ” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir