7. Sınıf “MEVLANA CELALEDDİN RUMİ” Metni Günlük Planı-MEB 2

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB -Bir Dünya Düşünürüm- Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ/ MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerHazırlıksız/Hazırlıklı konuşma yapmaAnlamını bilmediği kelimelerMetin TürüBilgilendirici MetinEk Fiil
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar   1. OKUMA- DİNLEME İZLEME
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metinlerdeki neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler ve abartma üzerinde durulur.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.
T.7.1.2.Dinlediklerinde/ izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.7.1.4.Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar.
T.7.1.10.Dinlediklerinde/ izlediklerinde tutarlılığı sorgular.
T.7.1.12.Dinlediklerinin/ izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
T.7.1.13. Dinleme stratejilerini uygular.    

2. KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.    

3. YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.
T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medya ortamlarında paylaşmaya, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya teşvik edilir.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, ek fiil, başlık, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Aşağıda verilen Türk büyükleri hakkında bildiklerinizi anlatınız.   3. Türk büyüklerine ait bildiğiniz söz ya da sözler varsa arkadaşlarınızla paylaşınız. 4. Belgeseli izlerken anlamını bilmediğiniz kelimeleri “1.Etkinlik”e not alınız.
  •  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ” temasındaki  “MEVLANA CELALEDDİN RUMİ” adlı metnini işleyeceğiz.  Hoşgörünün en iyi timsali olan Mevlana Celaleddin-i Rumi büyük bir düşünür, tasavvuf adamı ve manevi önderdir. Onun düşünceleri, ülkemizde halen en güncel ve güzel hali ile varlığını korumakta, insan sevgisi konusunda tüm insanlara bir rehber olmaktadır.    Her daim iyiden, güzelden yana olan Mevlana için en güzel ilke insanları sevme, onları kabullenme ilkesidir. Hoşgörü denince akla gelen ilk isimlerden biri Mevlana’dır. Mevlana da tıpkı Yunus emre gibi, yaratılanı Yaratan’dan ötürü sevenlerdendir. İnsanı olduğu gibi kabullenmesinin yanı sıra ”Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.” ilkesini benimsemiş, insanların ikiyüzlülükten uzak durmasını tavsiye etmiştir. Yüzlerce yıl öncesinden kaleme aldığı ”Mesnevi” adlı eseri günümüzde halen en çok okunan eserler arasında yerini almaktadır. Böyle kanaat önderlerinin düşüncelerini yaşatmak bizlere düşmektedir. Mevlana’nın düşüncelerini uyguladığımız, insanları sevdiğimiz, hoş gördüğümüz sürece Mevlana’yı yaşatabiliriz.
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde Mevlana Celaleddin Rumi’yi daha yakından tanıyacağız.

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

1. ETKİNLİK

a) Belgeseli izlerken not aldığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

b) Not aldığınız kelimeleri birer cümlede kullanınız.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz belgeselden hareketle cevaplayınız.

1. Celâleddîn, nasıl bir günde ve nerede doğmuştur?

Cevap: Belh şehrinde, taştan oyulmuş bir evde, kum fırtınasonon gözleri kör, güneşi karanlık ettiği bir akşam üstünde doğmuştur.

2. Babası Celâleddîn’i ne zaman ve kime teslim etmiştir?

Cevap: Celaleddin emeklemeyi bırakıp ayağa kalktığı zaman, Burhaneddin Tirmizi’ye teslim etmiştir.

3. Hükümdarın şehrin anahtarını Bahaeddin Veled’e göndermesine neden olan olayı anlatınız.

Cevap: Belh’teki bir derste felsefeci Fahrettin Razi ile üç gün üç gece süren bir tartışmada galip çıkmıştır.

4. Celâleddîn’in çölde gördüğü serabın hakikati nedir? Açıklayınız.

Cevap: Altı ciltlik Mesnevi’nin yazılışıdır.

5. İzlediğiniz belgeselde geçen “Aşkı bulması için bir de kendini kendinden iyi anlayana ihtiyacı vardı.” sözünü yorumlayınız.

Cevap: Aşkı tam manasıyla anlayabilmesi için, onu anlayabilen ve güvenilir bir dosta edinmesi gerekiyordu.

6. Tebrizli Şems ile karşılaşan Mevlânâ’nın hayatında meydana gelen değişiklikler
nelerdir?

Cevap: Şems ile olan dostluğu ailesini ve çevre esnafını rahatsız etmiştir.

7. Mevlânâ’nın düşünceleriyle bütün insanlığı kucaklamasının nedenleri neler olabilir?

Mevlana tüm insanları olduğu gibi kabul etmiş, insanlara sevgi ile yaklaşılması gerektiğini, insanlara Allah aşkını anlatmanın sadece sevgi ile mümkün olabileceğini düşünmüştür. Mevlana’nın düşüncelerinin temelinde sevgi vardır ve sevgi, tüm insanları kucaklayabilen bir duygudur.

3. ETKİNLİK

Aşağıda metin türleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî” metninin türüyle ilgili olanları işaretleyerek metnin türünü yazınız.

Cevap: 

(X) Olaylar, kronolojik sıraya uygun biçimde üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır.

(   ) Günlük hayatta karşılaşamayacağınız bir kişinin hayatına yer verilmiştir.

(X) Tanınmış bir kişinin hayatı, eserleri, başarıları anlatılmıştır.

(X) Tarafsız ve gerçekçi bir biçimde nesnel anlatım kullanılmıştır.

(   ) Anlatılanlar kişinin kendisi tarafından anlatılmıştır.

(   ) Kişinin hayatının bir bölümü anlatılmıştır.

Metnin Türü: Biyografi

4. ETKİNLİK

Araştırdığınız ünlü Türk düşünür veya bilgininin insanlığa yaptığı katkıları arkadaşlarınıza anlatınız.

5. ETKİNLİK

a) İzlediğiniz belgeseldeki örtülü anlamları belirleyerek yazınız.

Cevap:

Celaleddin emeklemeyi bırakıp ayağa kalktığı gün babası tarafından boynuna asılı yeşil kaplı Kur’an- Kerim ile Burhaneddin Tirmizi’ye teslim edilmesi.

Aşkı bulması için bir de kendini kendinden iyi anlayana ihtiyacı olması.

b) İzlediğiniz belgesel kimler için ve hangi amaçla hazırlanmış olabilir? Açıklayınız.

Cevap: 

Tüm insanlar için, onlara Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’yi tanıtmak için hazırlanmıştır.

6. ETKİNLİK

“Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî” belgeselinin tutarlılığını (mantık kurallarına uyması, duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımaması, konudan sapılmaması) sorgulayarak düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

7. ETKİNLİK


“Fare ile Kurbağa” metninde geçen ek fiilleri bularak birer cümlede kullanınız.

Cevap:

FARE İLE KURBAĞA
(…) Bir gün fare dere kenarında dolaşırken birdenbire bir karga süzülerek yere inmiş, fareyi yakaladığı gibi havalanmış. Karga havalanınca, suyun derinliklerinde yaşamasına rağmen, farenin ayağına bağlı olan kurbağa da havalanmış. Kurbağa havada sallanmaya başlamış. Fare, karganın gagasındaymış daha aşağıda ise ipe bağlı kurbağa…
Onları bu hâlde görenler olan bitene bir anlam verememişler. Karganın nasıl bir hile
yaparak suda yaşayan kurbağayı avlayabildiğine şaşırmışlar. Havada asılı kalan kurbağa
ise kendi kendine diyormuş ki:
— Seninle aynı dünyayı paylaşmayanlarla dost olursan işte başına bunlar gelir.
Bunu hak ettin.
Dünya bağı ile ruhumuzun bağlanmasına izin verirsek dünya kaygısına dalıp mutluluktan uzak kalırız.
Neslihan ÖZTİN

Cümleler:

— Kaybettiğimi sandığım yüzük meğer kuşun gagasındaymış.

— Akşama kadar evde olursan birlikte yemek yeriz.

— Size malzeme verirsek bize uçurtma yapar mısınız?

 

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragraftan yola çıkarak A4 kağıdına paragrafın sizde uyandırdığı düşünceleri anlatan bir yazı yazınız. Yazınızı sınıf veya okul panosunda paylaşınız.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB2 Yayınları “MEVLANA CELALEDDİN RUMİ” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir