7. Sınıf “MÜREFTELİ KADINLAR VE EMİN ASTSUBAY” Metni Günlük Planı-MEB 2 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB -Bir Dünya Düşünürüm- Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK/ MÜREFTELİ KADINLAR VE EMİN ASTSUBAY
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerHazırlık, hazırlıksız konuşma yapmaBilgilendirici MetinlerAnlamını bilmediği kelimelerFiillerin Çekim Ekleri ( Kip ve Kişi )
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40+40+40 (8 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA – DİNLEME/İZLEME
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
T.7.3.12. a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.     

KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.  

YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar. a) Öğrencilerin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarını belirleyerek bir metin taslağı oluşturmaları, düşünceyi geliştirme yollarını kullanmaları, yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları sağlanır. b) Öğrenciler günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Şiir, metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, söz sanatları, fiil çekim ekleri, başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Millî birlik ve beraberliğin önemini açıklayınız. 3. Atalarımız Millî Mücadele Dönemi’nde ne gibi zorluklarla karşılaşmışlardır? 4. Çanakkale Savaşı ile ilgili bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK” temasındaki  “MÜREFTELİ KADINLAR VE EMİN ASTSUBAY” adlı metnini işleyeceğiz. Bu metnimizde Çanakkale savaşında düşmanlara karşı kadın erkek, genç yaşlı demeden topyekun nasıl birlikte savaşıp mücadele verdiğimizi ve bu birlikteliğin ülke bağımsızlığını nasıl koruduğunu öğrenip birlik beraberliğimizi daha çok arttırmış olacağız.
•  Gözden Geçirme “Millî mücadelenin maksat ve gayesi tam istiklâlini ve kayıtsız-şartsız egemenliğini sağlamak ve sürdürmektir. Millet, dış istiklâlini kazanmak için, lâzım gelen hattı hareketini misakı millî ile ifa etmiştir. Millî hakimiyetini elde edebilmek için, takibi lâzım gelen hareket hattını da Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile tesbit etmiştir.” –Mustafa Kemal ATATÜRK

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyenkelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamısözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelimedefterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşancümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimelerbirlikte düzeltilecek. Sırasıylaetkinlikler yapılacak.

1. ETKİNLİK

a) Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

b) Metinden bulduğunuz kelimeleri kullanarak “Millî Mücadele” ile ilgili bir
paragraf yazınız.

Mürefte: İstanbul’dan 227 kilometre uzakta Tekirdağ ili Şarköy ilçesine bağlı bir kasabadır.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Okuduğunuz metinde Mürefte kasabası hakkında hangi bilgiler verilmiştir?
Mürefte, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı küçük bir deniz kasabasıdır. Balkan Savaşı sırasında
Bulgarların eline geçmiştir. Güzel bir yöredir. Tuğla ocakları, ipekçilik ve bağcılığı ile meşhurdur.

2. Çanakkale Savaşı sırasında sizce Mürefte kasabası neden önemli bir yere sahiptir?
Çanakkale’de yaralanan askerler Mürefte’de tedavi ediliyordu.

3. Mürefteli kadınların hasta bakıcılık ve hemşirelik dışında yaptığı işler nelerdir?
Çarşafları yıkamak, yemek yapmak.

4. Mersinli Emin Astsubay neden Mürefte’ye getirilmiştir?
Yeşilsırt’ta yaralı bir askere yardım ederken atılan bir el bombasıyla sırtından yaralandığı için.

5. O dönemde yaşamış olsaydınız Çanakkale Savaşı’nda sizin de yapabileceğinizi düşündüğünüz yardım çalışmaları neler olabilirdi?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Metnin ana fikri nedir?
Türk askeri kadar, Türk kadınının da Milli Mücadele döneminde büyük önemi vardır.

3. ETKİNLİK

a) “Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay” metninden deyimlerin kullanıldığı cümleleri bularak örnekteki gibi kutulara yazınız.

» Mürefteli kadınların canla başla çalışmaları gerçekten görülmeye değerdi.

» Bu güzel karşılamadan sonra Emin Bey derin bir uykuya daldı.

» Bu sırada Serpil Hanım’ın gözlerinden yaşlar boşaldı.

b) Bulduğunuz deyimlerin metne olan katkısını belirleyiniz.

Anlatımı etkili kılmıştır. Anlatımdaki duygunun okuyucuya net olarak geçmesini sağlamıştır.

>>MEB Sınavlarında Çıkmış 110 ATASÖZÜ için BURAYA TIKLAYINIZ.

>>MEB Sınavlarında Çıkmış 175 DEYİM için BURAYA TIKLAYINIZ.

4. ETKİNLİK

Görselleri verilen ana karakterlerin adlarını ve özelliklerini metinden hareketle altlarına yazınız.

1. Görsel: Serpil Hemşire
Duygusal, merhametli, çalışkan.

2. Görsel: Emin Astsubay
Cesur, kibar, vefalı.

5. ETKİNLİK

Metni, okurken altını çizdiğiniz bölümlerden hareketle özetleyiniz.

Mürefteli Kadınlar ve Emin Astsubay Metni Özeti

Mürefte o dönem balkan savaşlarında yaralı askerlerin bakımının yapıldığı bir kasabaydı. Mürefteli kadınlar okulu hastaneye çevirmiş, savaşta yaralanana askerlerle büyük bir özveri ile ilgileniyorlardı. Savaşta yaralanan Emin Astsubay’da buraya getirildi. Emin Astsubay ile Serpil hemşire ilgilendi. Ona kocasından bahsetti. Emin Astsubay mürefteli kadınların bakımından, ilgisinden oldukça memnun kalmıştı. Özellikle Serpil hemşireden çok etkilenmişti. Hastaneden ayrılırken Serpil Hemşire ile vedalaşmak istedi fakat onu bulamadı. Ona bir mektup bıraktı. Çanakkale Savaşı’ndan sonra tesadüf eseri Serpil Hanım’ın kocasının bulunduğu cephede savaştı. Orada iki gözünü kaybetti.

6. ETKİNLİK

Seçtiğiniz kadın kahramanlardan birisiyle ilgili hazırladığınız sunumu yapınız.

• Şerife Bacı

Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı’nda mücadele etmiş kadın kahramanlarımızdandır. Doğum tarihi net olarak bilinmemektedir. 1900’lü yılların hemen başında doğduğu tahmin edilen Şerife Bacı Kastamonuludur. Kastamonu’ya gelen cephanelerin Milli Mücadele’nin merkezi olan Ankara’ya götürülmesinde üstün gayret sarf etmiştir. Şerife Bacı kimdir diye sorulduğunda verilecek cevap ancak fedakarlık ve kahramanlığın temsilcisidir olabilir.

Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı’na inanmış ve Kastamonu’ya gelen cephanelerin Ankara’ya ulaştırılmasında erkeklerle, diğer kadınlarla ve yaşlılarla omuz omuza mücadele vermiştir. Üstelik Şerife Bacı bu mücadeleyi verirken kucağında çocuğu da vardır.

Ağır kış koşullarında cephane taşınması nedeniyle cephanelerin ıslanmasını istemeyen Şerife Bacı kazağını cephanelerin üzerine örtmüştür. Bunun üzerine kucağındaki bebeği üşüdüğünden onu sımsıkı sarmıştır ve üşümesine engel olmuştur. Bunun üzerine Şerife Bacı 1921 yılında donarak şehit olmuştur. Şerife Bacı’nın donarak şehit olduğunda 20’li yaşlarının başında olduğu bilinmektedir.

Günümüzde Şerife Bacı’nın bir heykeli Kastamonu’da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Kastamonu başta olmak üzere pek çok ilimizde birden fazla kurum ve kuruluşa Şerife Bacı’nın ismi verilmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın en bilinen kadın kahramanlarından biri olarak adını tarihe yazdırmıştır.


• Halime Çavuş

Asıl adı Halime Kocabıyık olan Halime Çavuş Kurtuluş Savaşı kahramanlarındandır. 1898 yılında Kastamonu ilinin merkeze bağlı Duruçay köyünde doğduğu bilinmektedir. Kurtuluş Savaşı başladığında 20’li yaşlarında olan Halime Kocabıyık; Kurtuluş Savaşı’nın başladığını duyar duymaz cepheye gitmek istemiştir. Ailesinin bütün karşı çıkmalarına rağmen kararından dönmeyen Halime Çavuş Kurtuluş Savaşı’na katılmıştır. Halime Çavuş kimdir diye sorulduğunda kararlılık ve kahramanlık anıtıdır demek yanlış olmaz.

Dönemin şartları gereğince kadın olmasının bilinmemesinin kendisi için daha iyi olacağını düşünen Halime Kocabıyık saçlarını kazımıştır. Erkek kıyafetleri giyen Halime Çavuş’un kadın olduğu uzun zaman anlaşılmamıştır. Bir gün karşılaştığı komutan kendisinden kimliğini istemiştir. O kişinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu daha sonradan öğrenecektir. Cephede, cephane taşımaktan düşmanla çatışmaya kadar pek çok görev almıştır. Bir çatışmada ayağından yaralanmış ve bir ayağı engelli kalmıştır. Buna rağmen memleketine dönmemiş; hem cephede, hem de cephe gerisinde Kurtuluş Savaşı’na destek vermeye devam etmiştir.

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının ardından memleketine dönen Halime Kocabıyık; Mustafa Kemal Atatürk’ün davetlisi olarak Ankara’ya götürülmüştür. Çankaya Köşkü’nde 15 gün Atatürk’ün özel misafiri olan Halime Kocabıyık’a burada özel törenle çavuş rütbesi verilmiştir. Bu günden sonra Halime Çavuş olarak anılmaya başlanmıştır. İstiklal Madalyası da verilen Halime Çavuş ömür boyu maaşa bağlanmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün; “bizim kızımız ol, burada kal” demesine rağmen bir ailesinin olduğunu belirterek Atatürk’ten izin isteyip memleketine dönmüştür. Ölene kadar hiç evlenmeyen Halime Çavuş askeri üniformasını da üzerinden çıkarmamış ve her gün tıraş olmaya devam etmiştir. İstiklal Madalyası sahibi Halime Çavuş doğduğu yer olan Kastamonu’nun Duruçay Köyü’nde 1975 yılında vefat etmiştir.


• Erzurumlu Kara Fatma

Fatma Seher Erden Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanlarındandır. Erzurumlu Kara Fatma olarak bilinen Fatma Seher Erden; 1888 yılında Erzurum’da dünyaya gelmiştir. Kocası Ahmet Bey’in subay olması nedeniyle her zaman askerlik ile içli dışlı olan Erzurumlu Kara Fatma ilk kez Balkan Savaşı’na katılmıştır. Erzurumlu Kara Fatma kimdir sorusunun cevabı; kahramanlık ve fedakarlıktır.

Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte Kafkas Cephesi’ne akrabası olan on kadar kadın ile birlikte giden Kara Fatma; bu esnada dul kaldığını öğrenmiştir. Çünkü o sırada binbaşı rütbesinde olan eşi Ahmet Bey Sarıkamış’ta şehit düşmüştür. Bu haber üzerine Kara Fatma Erzurum’a dönmüştür.

19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkıp, ardından Sivas Kongresi’ni toplamak için Sivas’ta olduğunu öğrenen Kara Fatma Sivas’a giderek Mustafa Kemal ile görüşmüştür. Mustafa Kemal tarafından Milis Müfreze Komutanı olarak görevlendirilmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi’nde savaşan Kara Fatma, sonrasında İstanbul’da görevlendirilmiş; silah kaçırma ve adam kaçırma gibi görevler yapmıştır.

İzmir’in Yunan işgaline uğradığı haberi gelince İzmir’e giderek işgale karşı koymuştur. 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya ve Dumlupınar Meydan Savaşları’na katılmıştır. Bursa’nın Yunan işgalinden kurtuluşunda önemli rol oynamıştır. Savaşlarda esir düşmüş ama kaçmayı başarmıştır. Kendisi de askerleri ile birlikte 25 yunan askerini esir almayı başarmıştır.

Askerlik hayatında üsteğmen rütbesine kadar yükselen Fatma Seher Erden; savaşlarda iki oğlunu ve kocasını kaybetmiştir. Kendisi ile birlikte savaşlara katılan; bu savaşlarda elini ve akli dengesini kaybeden yeğeni Fatma ve onun çocuklarını yanına almıştır. Emekli maaşını Kızılay’a bağışlayan Kara Fatma 2 Temmuz 1955 günü 67 yaşında iken vefat etmiştir. Kara Fatma Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası, Liyakat Madalyası ve İmtiyaz Madalyası sahibidir. Fatma Seher Erden’in kabri Kasımpaşa’daki Kulaksız mezarlığında bulunmaktadır.


• Nezahat Onbaşı

Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Nezahat Onbaşı’nın 1910’lu yıllarda doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı Nezahat Baysel olan Kurtuluş Savaşı Kahramanının babası Hafız Halit Bey 70. Alay komutanıydı. Annesi Hediye Hanım’ı 1. Dünya Savaşı yıllarında veremden kaybeden küçük Nezahat Çanakkale Savaşı’nda babası ile birlikte yer aldıktan sonra henüz 9 yaşındayken yine babası ile birlikte Kurtuluş Savaşı’na da katılmıştır. Bu nedenle Nezahat Onbaşı kimdir diye sorulduğunda belki de “cephede büyüyen çocuk” cevabı vermek uygun olacaktır.

1920 yılında asker üniformasını giyen Nezahat Baysel ata binmeyi ve silah kullanmayı öğrenmiştir. Babasının komutasındaki 70. Alay ile birlikte Kurtuluş Savaşı’nda görev almıştır. Küçük Nezahat’e ilk silahını Çerkez Ethem hediye etmiştir. 70. Alayın sembolü haline gelen küçük Nezahat Mustafa Kemal Atatürk’ün ve İsmet İnönü’nün de dikkatini çekmiştir.

Nezahat Baysel onbaşı rütbesine tümen komutanı Ahmet Derviş Paşa tarafından getirilmiştir. Konya Ayaklanması, 1. İnönü Savaşı, 2. İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı ve Gediz Savaşları’na katılmıştır. TBMM tarafından alınan kararla kırmızı şeritli İstiklal Madalyası almaya hak kazanmıştır.

Nezahat Baysel Kurtuluş Savaşı’ndan sonra İstanbul’da babası ile birlikte yaşamıştır. 1931 yılına gelindiğinde Yüzbaşı Mehmet Rıfat Bey ile evlenmiştir. Soyadı Kanunu’ndan sonra “Baysel” soy ismini almışlardır. Eşi 1974 yılında vefat eden Nezahat Baysel; 1994 yılına kadar hayatını devam ettirmiştir. 24 Eylül 1994 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde hayata veda eden Nezahat Baysel’in kabri Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunmaktadır.


• Nene Hatun

Nene Hatun 1857 yılında Erzurum’un Çeperli köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Hüseyin Bey, annesi Züleyha Hanım’dır. Rusların Erzurum’a saldırıları başladıktan sonra gelen haberler üzerine Erzurum şehir merkezine eşi ile birlikte göç etmişlerdir. Bu esnada 20’li yaşlarda olan Nene Hatun; Rusların Aziziye’ye kadar gelmesi üzerine sivil halkla beraber Aziziye savunmasına katılmıştır. Burada gösterdiği üstün gayreti ve başarısı ile efsaneleşmiştir. Nene Hatun kimdir diye sorulduğunda kısaca “Aziziye Savunması kahramanıdır” demek yerinde olacaktır.

Nene Hatun Erzurum Aziziye savunmasında taşlı sopalı gösterdiği büyük gayret ile tanınmıştır. Ruslar püskürtüldükten sonra Erzurum merkezde yaşamaya başlamışlardır. 4 erkek ve 2 kız çocuğu olan Nene Hatun’un 2 erkek çocuğu 1. Dünya Savaşı’nda şehit olmuştur.

1952 yılın Türk Silahlı Kuvvetleri 30 Ağustos Zafer Bayramı yıl dönümünde Nene Hatun’a “3. Ordu’nun Nenesi” unvanını vermiştir. Ayrıca 1955 yılında Türkiye’de ilk kez Anneler Günü kutlanıldığında Nene Hatun’a Türk Kadınlar Birliği’nce “Yılın Annesi” unvanı verilmiştir. Nene Hatun 22 Mayıs 1955 günü Erzurum Numune Hastanesi’nde zatürre nedeniyle hayata gözlerini yummuştur.

Günümüzde Erzurum Aziziye tabyalarında Nene Hatun heykeli, sırtında bebeği ve sol elinde silahı ile yer almaktadır. Her yıl Türkiye Jokey Kulübü Nene Hatun adına bir koşu düzenlemektedir. 1973 yılında çekilen Gazi Kadın ismindeki film Nene Hatun’un hayatını konu almıştır ve başrollerinde Türkan Şoray ile Kadir İnanır oynamıştır. 2010 yılı yapımı Nene Hatun isimli film de Nene Hatun’un hayatını konu almaktadır.

Nene Hatun hakkında yazılmış kitaplar da bulunmaktadır. 2006 yılında yayımlanan Efsane Kadın Nene Hatun isimli eser ve Nene Hatun isimli biyografi kitabı Talat Uzunyaylalı tarafından kaleme alınmıştır.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

a) Metinlerin hangisinde yazar olayın kahramanıdır?
A Metni

b) Hangi metinde yazar başkalarının başından geçen olayları anlatmıştır?
B Metni

c) Birinci tekil kişi ekleriyle çekimlenen fiiller hangi metinde yer almıştır? Neden?
A Metni. Yazar kendi başından geçen olayları anlatmıştır.

ç) Üçüncü tekil kişi ekleriyle çekimlenen fiiller hangi metinde yer almıştır? Neden?
B Metni. Yazar başkalarının başından geçen olayları anlatmıştır.

8. ETKİNLİK

a) Aşağıda mastar hâlinde verilmiş fiilleri istenen kip ve kişi ekleriyle çekimleyerek örnekteki gibi yazınız.

sormak – gereklilik kipi – 2. çoğul kişi → sormalısınız

araştırmak – şart kipi – 1. çoğul kişi → araştırsak

yazmak – gelecek zaman – 1. tekil kişi → yazacağım

temizlemek – emir kipi – 2. tekil kişi → temizle

çekmek – şimdiki zaman – 3. çoğul kişi → çekiyorlar

beklemek – istek kipi – 1. tekil kişi → bekleyeyim

görüşmek – bilinen geçmiş zaman – 3. tekil kişi → görüştü

b) Çekimlediğiniz fiillerin anlamlarında oluşan değişiklikleri yazınız.

Fiiller zaman, şahıs ve dilek anlamları kazanmışlardır.

>>FİİLDE KİP Konusu Çalışma Kağıdı için BURAYA TIKLAYINIZ.

>> Fiil Kipler konusuyla ilgili  BURAYA TIKLAYARAK BURAYA TIKLAYARAK çalışma kağıtlarını -mevcutsa- kağıt israfı yapmadan akıllı tahtadan/projeksiyondan yaptırabiliriz.

9. ETKİNLİK

“Birlik, beraberlik, vatan, fedakârlık, savaş, özgürlük, millet” kelimelerinden yola çıkarak A4 kağıdına “Millî Mücadele” temalı bir şiir yazınız. Yazdığınız şiire uygun bir başlık belirleyiniz. Şiirinizi sınıf panosunda paylaşınız.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB2 Yayınları “MÜREFTELİ KADINLAR VE EMİN ASTSUBAY” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir