7. Sınıf “MUSTAFA KEMALİN KAĞNISI” Metni Günlük Planı-DERS DESTEK 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / DERS DESTEK Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK/ MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI (Dinleme Metni)
        Konu Başlık Ana duyguKonuKelime ve Kelime GruplarıDeyimlerAtasözleriHazırlıklı konuşmaKonuşma stratejileriŞiirYazma stratejileriAnlama Dayalı Anlatım Bozuklukları
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA-DİNLEME/İZLEME
Dinleme
T.7.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.7.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar.
T.7.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.7.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.7.1.12. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
T.7.1.13. Dinleme stratejilerini uygular.  

KONUŞMA
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.7.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.  

YAZMA
T.7.4.1. Şiir yazar.
T.7.4.9. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.7.4.11. Kısa metinler yazar.
T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. a) Anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, konu, ana duygu, kelime ve kelime grubu, hikaye edici metin, anlatım biçimleri…
      Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Milli Mücadele’de kadın kahramanlarımız neler yapmışlardır? 3. Savaş sırasında kadın kahramanlarımızın yerinde olsaydınız siz neler yapardınız?
•  Güdüleme Bu dersimizde “MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI” adlı metni işleyeceğiz. Milli Mücadele’de kadın kahramanlarımızın rolü çok büyüktür. Türk kadını azimle ve sabırla çalışmıştır. Cepheye çeşitli zorluklar içerisinde mermi taşımışlardır. Bu metinde fedakar kahramanlarımızı öğreneceğiz.
•  Gözden Geçirme Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının üstünde kadın çalışmasını zikretmeye imkan yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını “Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim.” diyemez. (MUSTAFA KEMAL ATATÜRK)

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek/dinletilecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

SÖZ VARLIĞIM

➜ Aşağıdaki tabloda verilen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını ne kadar bildiğinizi uygun kutucukları işaretleyerek belirleyiniz.

➜ Yaptığınız işaretlemelerden yararlanarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

kağnı: İki veya dört tekerlekli, dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası

gıcırtı: Sert nesnelerin birbirine sürtünmesi sonucu çıkan sesin adı, gıcır gıcır

yeğni: Ağır olmayan, hafif

çarık: İşlenmemiş sığır derisinden yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayakkabı

yığılmak: Düşmek, yıkılmak, kendini tutamayıp çökmek

evvel: İlk, önceki, geçmiş

kına: Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanılan toz

nam salmak: Ününü her yana yaymak

yel: Rüzgâr

>>MEB Sınavlarında Çıkmış 110 ATASÖZÜ için BURAYA TIKLAYINIZ.

>>MEB Sınavlarında Çıkmış 175 DEYİM için BURAYA TIKLAYINIZ.

HANGİ ANLAMI KAZANMIŞ?

➜ Aşağıda dinlediğiniz şiirden dizeler verilmiştir. Altı çizili kelimelerin bu dizelerde kazandığı anlamın bulunduğu kutucuğu işaretleyiniz. Bu kelimeleri, verilen diğer anlamlarını karşılayacak şekilde birer cümlede kullanınız.

Kocabaş’ın yerine koştu kendini Elifçik. → Hayvanı çekeceği arabaya, sabana vb.ne bağlamak.

Cümlelerim:

» Elemanları işe koşup kendi akşama kadar bilgisayar oyunu oynuyor.

» Küçük çocuk kediden korkunca annesine doğru koştu.

» İki haftadır bu işin peşinden koşuyorum.

Ta gerilerden başka kağnılar yetişti geçti gacır gucur. → Ulaşmak, varmak.

Cümlelerim:

» Oğlu Ahmet de yetiştiğine göre artık emekli olma vakti gelmiş.

» Yetmez dediğin bir tencere yemek bütün misafirlere yetişti.

» Halime hanım bütün bu işlere tek başına yetişiyor.

BEN DE SORUYORUM

➜ Dinlediğiniz şiirle ilgili iki soru hazırlayıp sınıf arkadaşlarınıza sorunuz.

1- Elif’in geceleyin kağnısıyla yolda olmasının sebebi nedir?

2- Elif, niçin Kocabaş’ın ölmesinden korkmaktadır?

KONUYU VE ANA DUYGUYU BELİRLEYELİM

➜ “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinin konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz.

Konu: Milli Mücadele’de Türk kadınının fedakarlığı

Ana duygu: Vatan sevgisi, azim ve fedakarlık.

>>Etkinliği yaptırdıktan sonra aşağıdaki bilgiyi öğrencilere vermeliyiz:

Konu: Metinlerde konu, yazıda en çok üzerinde durulan olay, durum veya kavramlara denilmektedir. Metni okuduktan sonra, “Bu metinde ne anlatılıyor, yazar neyden söz ediyor?” sorusunu sorduğumuzda, cevap metnin konusunu vermektedir.

Ana Fikir: “Bir yazının temeli olan asıl düşünce, ana düşünce” olarak tanımlanmaktadır. Ana fikir ile ana düşünce aynı şeyi ifade etmektedir. Metinlerde ise ana fikir, yazarın bu yazıyı yazma amacı ve okuyucuya vermek istediği mesajı ifade etmektedir. Yazıyı okuduktan sonra, “Yazar bu metni ne amaçla yazmıştır, okuyucuya hangi mesajı vermeye çalışmaktadır?” sorularına verilen cevap, bize metnin ana fikrini (ana düşüncesini) vermektedir.”

SÖZDEKİ SANAT

 “Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına / Alını yeşilini kapmıştı, geçirmişti.” “Kocabaş yığıldı çamura / Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar” dizelerinde hangi söz sanatları kullanılmıştır? Açıklayınız.

Kişileştirme, abartma

 

BEN OLSAM

➜ Şiirin son bölümünde Elif’in karşılaştığı sorun nedir? Elif, yaşadığı sorunu nasıl çözmüştür? Siz olsaydınız o dönemin koşullarında bu sorunu nasıl çözerdiniz?

Kocabaş ölünce kağnı durmuştur. Elif de kağnıyı çekmek için kendini Kocabaş’ın yerine koşmuştur. O dönemin koşullarında Elif’in bulduğu çözümden daha iyi bir çözüm yoktur.

ELİF KİMDİR?

➜ Şiirde adı geçen Elif, kimleri temsil etmektedir? Kurtuluş Savaşı ve Türk halkının mücadelesi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Elif, Milli Mücadele dönemindeki Türk kadınlarını temsil etmektedir. Kurtuluş Savaşı, kadın erkek, genç yaşlı tüm vatandaşlarımızın vatanımızı kurtarmak için canla başla çalıştığı, türlü fedakarlıklar yaptığı, kahramanlıklar gösterdiği şanlı bir mücadeledir.

➜ “Kurtuluş Savaşı Kahramanı Kara Fatma” videosu ile dinlediğiniz “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirini şahıs kadrosu, mekân, zaman ve içerik yönünden karşılaştırınız.

KARŞILAŞTIRALIM

Kurtuluş Savaşı Kahramanı Kara Fatma

Şahıs kadrosu: Fatma Seher Erden (Kara Fatma), Binbaşı Ahmet Bey

Mekan: Savaş cepheleri

Zaman: Milli Mücadele Dönemi

İçerik: Kara Fatma’nın Milli Mücadele dönemindeki kahramanlıkları

Mustafa Kemal’in Kağnısı

Şahıs kadrosu: Elif

Mekan: Cephe’ye giden yol

Zaman: Milli Mücadele Dönemi

İçerik: Elif’in cepheye cephane taşırken yaptığı fedakarlık

 

O GÜNÜ ANLAMAK

➜ Aşağıda “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü” ile ilgili bir görsel verilmiştir. Zaferlerle sonuçlanan bu mücadeleyi günümüzde bu şekilde yaşatmak sizlere neler hissettiriyor? Görseli inceleyerek duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 

FEDAKARLIK DEYİNCE

➜ Aşağıda verilen metni okuyunuz. Çanakkale Savaşı’nda Türk kadınının gösterdiği fedakârlıkla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

 

BEN YARDIM ETSEM

➜ Siz de Elif gibi cepheye yardım götüren bir vatandaş olsaydınız hangi ulaşım aracını kullanırdınız? Cepheye götürdüğünüz malzeme ne olurdu?

>>MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI Dinleme Metni:

>>2018-2019 7. Sınıf DERS DESTEK Yayınları “MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir