7. Sınıf “MÜZİK, İNEKLER, ÇİÇEKLER VE BAŞKA ŞEYLER” Metni Günlük Planı-DERS DESTEK

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / DERS DESTEK Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı SANAT/ MÜZİK, İNEKLER, ÇİÇEKLER VE BAŞKA ŞEYLER (Dinleme Metni)
        Konu Başlık Ana duyguKonuKelime ve Kelime GruplarıDeyimlerAtasözleriGeçiş ve Bağlantılı İfadelerHazırlıklı/Hazırlıksız KonuşmaBilgilendirici MetinMetin Türü
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA-DİNLEME/İZLEME
Dinleme
T.7.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.7.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar.
T.7.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.7.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.7.1.9. Dinlediklerinde/izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder.
T.7.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.7.1.12. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
T.7.1.14. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.  

Anlama
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.
T.7.3.31. Medya metinlerini değerlendirir.
T.7.3.32. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.7.3.33. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
T.7.3.35. Metinlerin yazılı hâli ile medya sunumlarını karşılaştırır.
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.    

2. KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.  

3. YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.7.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.7.4.10. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.7.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.
T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, konu, ana duygu, kelime ve kelime grubu, hazırlıklı konuşma/hazırlıksız konuşma, geçiş ve bağlantılı ifadeler…
      Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Müzik dinlemeyi sever misiniz? Hangi müzik türünü dinlemeyi tercih edersiniz? 3. Müzik insanları olduğu kadar başka canlıları da etkiler mi?
    •  Güdüleme Bu dersimizde “SANAT” temasındaki “MÜZİK, İNEKLER, ÇİÇEKLER VE BAŞKA ŞEYLER” adlı metni işleyeceğiz. Müzik güzel sanatlar içinde insanın ruhuna en iyi gelen sanatlardan bir tanesidir. Canımız sıkkın olduğunda bir müzik ile kendimize gelir, sinirlendiğimizde bir müzik ile sakinleşir, sevinçli olduğumuzda yine bunu dudağımıza taktığımız bir melodi ile dile getiririz. Yani müziği hayatımızın her anında görebilmemiz mümkündür.

Müzik insanın ruhunu dinlendiren çok önemli bir araçtır. İnsan ruh haline göre bir parça belirler ve bu parça ile duygularını çok daha kolay şekilde ikanı bulur. Bazen bir müzik gözlerimizden yaşlar akmasına sebep olurken bazen de bir şarkı ile yerimizde duramaz ve dans etmeye başlarız. Her ne şekilde olursa olsun insanoğlu müzik sayesinde duygularını içinde yaşamayı ve dışa vurabilmeyi başarır. Müziksiz bir dünya eksik kalır. Müzik ilk insanlardan itibaren var olmuş ve insanların duygularını ortaya koymaya çok eski dönemlerde başlamıştır. Kendimizi iyi hissetmek ve ruhumuzu dinlendirmek için müziğe ihtiyacımız olduğun unutmamamız gerekmektedir.
  •  Gözden Geçirme   Bu metnimizde müziğin yararları üzerinde duracağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek/dinletilecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

KONUŞALIM

➜ Sınıf mevcudunuza göre 5 grup oluşturunuz. “Türk Beşleri”nin üyelerini her gruba bir isim düşecek şekilde paylaşarak araştırınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri bir sunum hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

Aşağıdaki butonlara tıklayarak kişiler hakkında hazırlanmış araştırma yazılarına ulaşabilirsiniz.

Not: Kitapta Hasan Ferit’in soyadı “Anlar” olarak yazılmış fakat doğrusu “Alnar”dır.

Not: Kitapta sanatçının adı Necip Fazıl Akses olarak yazılmış fakat doğrusu “Necil Kazım Akses”tir.

SÖZ VARLIĞIM

➜ Aşağıdaki altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını TDK Türkçe Sözlük’ten veya atasözleri ve deyimler sözlüğünden bulunuz.

Cevap: 

• Neden sesin soluğun çıkmıyor senin? Gene ne şeytanlık peşindesin?

sesi soluğu çıkmamak: Sesi çıkmamak, sessiz olmak

• Ses çıkarsanız gürültü yapıyorsunuz diye kızarlar. Sussanız kuşkulanırlar.

kuşkulanmak: Kuşku içinde bulunmak, kuşku duymak, şüphelenmek

• Canınızın en sıkkın olduğu zamanlarda bir melodi içinizi açabilir.

melodi: Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, ezgi

• Ama çevremdekiler benim şarkı söylememe pek bayılmazlar.

bayılmak: Çok hoşlanmak, çok sevmek

• Şarkıcılardan her biri notaları iyi biliyor ve öteki seslere kulak veriyorsa koroyu dinlemeye doyum olmaz.

kulak vermek: Merak edip dinlemek, işitmeye çalışmak

koro: Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini seslendirmek için bir araya gelen topluluk

doyum olmamak: Herhangi bir şey çok beğenilmek

DİNLEYELİM-CEVAPLAYALIM

➜ Aşağıdaki soruları “Müzik, İnekler, Çiçekler ve Başka Şeyler” metnine göre cevaplayınız.

1. Yazar niçin çocukluğun zor bir iş olduğundan yakınıyor?

Cevap: Büyüklerin, ses çıkarıldığı zaman gürültü yapıyorsun diye; sessiz olunduğunda yaramazlık yapma şüphesi ile kızmalarından dolayı yakınıyor.

2. Yazar şarkı söylerken karşısına çıkan adama niçin kızıyor?

Cevap: Adam yazardan şarkı söylememesini istediği için kızıyor.

3. Yazar müziğin inekler üzerindeki etkisini deneyemeyince tezini hangi canlılar üzerinde deniyor? Niçin?

Cevap: Çiçekler üzerinde deniyor. Evde inek besleyemeyeceği için çiçekler üzerinde deniyor.

4. Yazarın deneyi işe yarıyor mu?

Cevap: Yaramıyor.

5. Müziğin insanlar üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

Cevap: Can sıkıntısını gidermesi, yaşamın güzel yanlarını akla getirmesi.

6. Yazar yaşamı hangi yönlerden müziğe benzetiyor?

Cevap: Uyumlu ve uyumsuz davranışlar yönleriyle müziğe benzetiyor.

KONUYU VE ANA FİKRİ BELİRLEYELİM

➜ Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap: 

Konusu: Müzik ile toplumsal yaşamın benzerliği

Ana fikri: Tıpkı müziğin uyumu gibi, toplumsal yaşantıda mutluluk ve başarı, kişilerin uyumlu ve uyumsuz davranışlarına bağlıdır.

 

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI

➜ Aşağıda dinlediğiniz metinden paragraflar verilmiştir. Bu paragraflarda kullanılan düşünceyi geliştirme yolu hangisidir? Nedenini açıklayınız.

“Benim türkümü dinleyen ineklerin sütü kaçacak ha? İşte bu doğru olamazdı. Adama, müzik
dinleyen ineklerin daha çok süt vereceklerini anlatmaya çalıştım. Bunu bir dergide okuduğumu da söyledim.”

“Bakın, aklıma ne geldi… O sözünü ettiğim dergide bir şey daha okumuştum (İnsan dergilerde
ne ilginç konular bulabiliyor!). Yazıda belirtildiğine göre müzik, çiçeklerin de daha çabuk ve sağlıklı büyümesini sağlıyormuş?”

Cevap: 

Bu paragraflarda kullanılan düşünceyi geliştirme yolu örneklemedir çünkü yazar müziğin canlılar üzerindeki olumlu etkisini okuduğu dergideki bilgileri örnek vererek açıklamaya çalışmıştır.

İFADELERDEKİ DUYGULAR

➜ Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği duyguları yay ayraçların içerisine örnekteki gibi yazınız.

Cevap: 

• Ne zaman kırlara çıkma olanağı bulsam sevinçten iyice coşarım. ( mutluluk )

• Benim türkümü dinleyen ineklerin sütü kaçacak ha? ( kibir )

• Aman onlara iyi bak, solmasınlar! ( kaygı )

• Eliyle saksılardan birindeki toprağı yokladı. “Ama sulamayı unutmuşsun.” ( ? )

• Şarkıcılardan her biri notaları iyi biliyor ve öteki seslere kulak veriyorsa koroyu dinlemeye doyum olmaz. ( hoşlanma )

 

MÜZİK DİNLERKEN

➜ Yazar dinlediğiniz metinde müzik dinlerken yaptığı ve yapamadığı işlerden bahsetmektedir. Siz müzik dinlerken hangi işleri rahatlıkla yapabiliyor, hangi işleri yaparken zorlanıyorsunuz? İlgili kutucuklara yazınız.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

 

FARKLI BİR BAŞLIK

➜ Dinlediğiniz metne içerikle uyumlu farklı bir başlık öneriniz.

Cevap: 

Metne önerdiğim başlık: UYUM

HANGİ MÜZİK ALETİ

➜ Dinlediğiniz metinde yazar bir müzik aleti çalamadığını fakat ağız mızıkası çalmayı öğrenmek istediğini ifade ediyor. Peki, siz hangi müzik aletini çalmak istersiniz? Niçin?

OKUDUĞUM EN İLGİNÇ BİLGİ

➜ Yazar müzik dinleyen ineklerin daha çok süt vereceği bilgisini bir dergiden öğrendiğini söylüyor. Dergilerden çok ilginç bilgiler edinilebileceğini de ekliyor. Peki, sizin bir dergiden öğrendiğiniz en ilginç bilgi nedir? Bu ilginç bilgiyi arkadaşlarınızla paylaşmak için aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

FORMU DOLDURALIM

➜ Bir müzik aletini çalmayı öğrenmek, o müzik aletini çalan kişiler ile tanışmak için müzik kursları iyi bir seçenek olabilir. Aşağıda bir müzik kursunun üyelik formu bulunmaktadır. Siz de formu doldurarak bu kursa üye olabilirsiniz. “” işareti doldurulması zorunlu olan bilgileri ifade etmektedir.

ARAŞTIRMA YAPALIM

➜ Dinlediğiniz metinde müziğin bitkiler ve inekler üzerindeki etkisinden bahsedilmektedir. Siz de müziğin hayvanlar üzerindeki etkisini Genel Ağ veya yazılı kaynaklardan araştırınız. Yaptığınız araştırmanın sonuçlarını aşağıdaki taslağa yazınız. Araştırmayı Genel Ağdan yapıyorsanız kaynağınızın “edu” veya “gov” uzantılı bir site olmasına dikkat ediniz, yararlandığınız kaynağın web adresini aşağıdaki taslağa yazınız. Araştırmayı yazılı bir kaynaktan yapıyorsanız kaynağınızın kaynakça gösterim kuralına uygun olmasına dikkat ediniz.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB Yayınları “MÜZİK, İNEKLER, ÇİÇEKLER VE BAŞKA ŞEYLER” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir