7. Sınıf “ÖĞRETMENİNİZDEN AF DİLEYECEKSİNİZ” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK/        ÖĞRETMENİNİZDEN AF DİLEYECEKSİNİZ
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerFiil Çekim Ekleri (Kip ve kişi ekleri)Hazırlıksız KonuşmaHazırlıklı KonuşmaYazma StratejileriYabancı Kelimelerin Türkçeleri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.  

KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.7.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.  

YAZMA
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, çekim ekleri(Kip ve Şahıs), başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Atatürk’ün öğretmenler hakkındaki fikirleri nasıldır? 3. Atatürk eğitime, öğretmenlere ve okullara neden önem vermiştir? 4. Öğretmenlik neden önemli bir meslektir?
•  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK” temasındaki  “ÖĞRETMENİNİZDEN AF DİLEYECEKSİNİZ” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde Atatürk’ün eğitime ve öğretmenlere verdiği önemi göreceğiz.
•  Gözden Geçirme   ATATÜRK’ÜN ÖĞRETMENLERE HİTABI   (Kütahya Lisesi- 24 Mart 1923)   “Muallime hanımlar ve muallime efendiler, bu irfan yuvası altında hepinizi bir arada görmekten ve hepinizi selamlamaktan çok memnunum.

Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir.
Fakat bu iki ordudan hangisi daha değerlidir, hangisi bir diğerinden üstündür? Şüphesiz böyle bir tercih yapılamaz. Bu iki ordunun ikisi de hayatidir.
Yalnız siz irfan ordusu mensupları, sizlere mensup olduğunuz ordunun değer ve yüceliğini anlatmak için şunu söyleyeyim ki sizler ölen ve öldüren birinci orduya, niçin öldüğünü öğreten bir orduya mensupsunuz.

Biz iki ordudan birincisine, vatan çiğnemeye gelen düşman karşısında kan akıtan birinci orduya -bütün dünya bilir, bütün dünya şahit oldu ki- pek mükemmelen sahibiz. Vatanın dört sene önce düştüğü büyük felaketten sonra, yoktan var olan bu ordu, vatanı yok etmeye gelen bu düşmanı kutsal vatan toprağında boğup mahvetti. Yalnız bu orduya sahip olmakla, işimiz bitmiş, gayemiz bu ordunun zaferiyle son bulmuş değildir.    Ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyenkelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamısözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelimedefterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşancümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimelerbirlikte düzeltilecek. Sırasıylaetkinlikler yapılacak.

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Metinde geçen deyimleri aşağıya yazınız.

» özen göstermek

» şaşırıp kalmak

» gözü tutmamak

» kafa kafaya vermek

» karara varmak

» karşı gelmek

b) Metinde geçen deyimlerin metnin anlamına olan katkısını açıklayınız.

Deyimler anlatımı etkili kılar, anlatılmak istenenin daha kolay anlaşılmasını sağlar.

>>MEB Sınavlarında Çıkmış 110 ATASÖZÜ için BURAYA TIKLAYINIZ.

>>MEB Sınavlarında Çıkmış 175 DEYİM için BURAYA TIKLAYINIZ.

2. ETKİNLİK

Metinde geçen bazı kelimeler aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

muhit: Çevre, yöre, etraf

tasdik: Doğrulama, onaylama

hışım: Öfke, kızgınlık

yaver: Emir subayı

takdir: Beğenme, beğenip belirtme, değer verme

müsamaha: Görmezlikten gelme, göz yumma, hoşgörü

muamele: Davranma, davranış

 

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Atatürk’ün kızları ilk hocalarını niçin seviyorlardı?
İlk hocaları güler yüzlü ve kızların davranışlarını hoşgören bir öğretmen olduğu için seviyorlardı.

2. Yeni hoca, kızları niçin sınıftan kovmuştur?
Öğretmenlerine karşı geldikleri için kovmuştur.

3. Sizce Atatürk kızlarına yeni hocalarının değeri hakkında nasıl bir nasihatte bulunmuş olabilir?
Herkese eşit davranılması gerektiğini, Gazi’nin kızları bile olsa kimsenin kimseye karşı üstün olamayacağını, yeni hocalarının da bunu uyguladığı için değerli bir insan olduğunu, onların da böyle olması gerektiğini nasihat etmiş olabilir.

4. Çocuklarının şikâyeti üzerine Atatürk’ün yeni hocaya yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?
Atatürk, şikayet üzerine yeni hocayı kovmak yerine öncelikle durumu araştırmıştır. Esas durumu öğrenince olması gerekeni yapmıştır. Atatürk’ün yaklaşımı doğrudur ve örnek bir davranıştır.

5. Atatürk “Arzu ettiği şekilde yetiştirsin kızlarımı.” sözü ile ne anlatmak istemiştir?
Atatürk, eğitim konusunda yeni hocaya güvenmiştir. Kızları için güvendiği bir hocadan gelen eğitime razı olduğunu ve desteklediğini anlatmak istemiştir.

6. Öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki etkisi okulla sınırlı mıdır? Tartışınız.
Değildir. Öğretmen okul içinde olduğu kadar okul dışında da örnek olması gerekir. Öğretmenlerin okul içindeki davranışları ile okul dışındaki davranışlarında tutarsızlık olduğunda, öğrencinin sosyal hayatında ve toplumsal yaşamında sorunlar meydana gelebilir.

4. ETKİNLİK

Hocalarının değerini anlatmak için kızlarını yanına çağırdı. → Amaç-Sonuç

Kızları, hocaları değiştiği için üzülmüşlerdi. → Neden-Sonuç

Hocalarının değiştirilmesi için onu Atatürk’e şikâyet ettiler. → Amaç-Sonuç

Sabiha ve Zehra, hocalarına karşı geldiği için öğretmen onlara kızdı.

Çocuklarla çok iyi anlaştığı için öğretmenliği seçti. → Neden-Sonuç

Atatürk olanları öğrenmek için başyaverini okula gönderdi. → Amaç-Sonuç

Atatürk onlara “Peki!” dediği için sevinçlerinden uçuyorlardı. → Neden-Sonuç

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Bu cümlelerdeki parantez içinde verilen fiillere kip ve kişi ekleri getirerek örnekteki gibi tamamlayınız.

Bir gazeteci Sabiha ve Zehra’nın ilginç bir okul anısını anlatır. (anlatmak)

Çocukların çok sevdiği o neşeli hoca değişti. (değişmek)

Ertesi gün yeni hoca kızlara bir şeyler söylemiş. (söylemek)

Sabiha ile Zehra hep bu konuyu konuştular. (konuşmak)

İki gün sonra Atatürk, bir fırsatını bulmuş. (bulmak)

Bu hoca, bundan sonra onun daima hocası olacak. (olmak)

Soluğu Atatürk’ün huzurunda aldılar. (almak)

Onu kızdırdıkları hâlde sabırla sustu. (susmak)

Bu güzel filmi birlikte izleyelim. (izlemek)

Apartman girişine bisikletimi bıraktım. (bırakmak)

Almanya’dan müjdeli haber geldi. (gelmek)

Şampiyonluk maçına gidiyoruz. (gitmek)

Annem her şeyi sevgiyle yapar. (yapmak)

Parktaki banklar kırılmış. (kırılmak)

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki “Konuşmamı Değerlendiriyorum” formunu inceleyiniz. “İnsanlarla ilgili ilk izlenim mi yoksa zaman içindeki izlenimler mi daha gerçekçi bilgiler verir?” sorusundan hareketle sınıfınızda bir tartışma düzenleyiniz. “Konuşmamı Değerlendiriyorum” formunu yaptığınız tartışma doğrultusunda doldurunuz.

Öğrenciler bu etkinliği sınıfta yapacaklardır

 

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeler doğrultusunda etkinliği yapınız.

a) Mustafa Kemal Atatürk ile mektup arkadaşı olduğunuzu düşünerek ona göndereceğiniz bir mektup yazınız.

b) Yazdığınız mektubu yazım ve noktalama kuralları yönünden gözden geçirerek tespit ettiğiniz yanlışları düzeltiniz. Mektubunuzu sınıf panosunda paylaşınız.

Bu etkinliği öğrenciler yapacaklardır.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri “Oku” fiilini birinci tekil kişiye göre tüm zamanlarda çekimleyiniz.   Toplumun gelişmesinde öğretmenlerin önemi nedir?   Haber kipleri ve dilek kipleri nelerdir?   Zaman bildiren kipler hangileridir?  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB Yayınları “ÖĞRETMENİNİZDEN AF DİLEYECEKSİNİZ” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir