7. Sınıf “OKUMAK AYRICALIKTIR, HERKES OKUYAMAZ” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı OKUMA KÜLTÜRÜ/ OKUMAK AYRICALIKTIR, HERKES OKUYAMAZ
        Konu BaşlıkAna fikirKonuMetin türleriHazırlıklı Konuşma/Hazırlıksız KonuşmaGeçiş ve Bağlantı İfadeleriYazma StratejileriAnlama Dayalı Anlatım BozukluğuGrafik ve Tablo Yorumlama
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder. Anlam yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.
T.7.3.23. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar    

2. KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır. Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerini kullanmaları sağlanır.
T.7.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.    

3. YAZMA
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.9. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medya ortamlarında paylaşmaya, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya teşvik edilir.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, yazma stratejileri, hazırlıksız-hazırlıklı konuşma, başlık, ana fikir, konu, anlatım bozukluğu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Okumanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? 3. Kitap okumayla ilgili bildiğiniz özdeyişleri arkadaşlarınızla paylaşarak özdeyişlerde verilmek istenen mesajlar üzerine konuşunuz.
•  Güdüleme Bu dersimizde “OKUMA KÜLTÜRÜ” temasındaki  “OKUMAK AYRICALIKTIR, HERKES OKUYAMAZ” adlı metni işleyeceğiz.  Kendini en iyi şekilde yetiştirmenin en iyi yolu okumaktır. Okumak, zamandan tasarruf ederek bilgiyi öğrenmek, idrak etmek, uygulamaktır. Okumanın insanlara sağladığı faydalar büyüktür. Kitap okuyan insanın penceresi geniştir. Olayları çok yönlü inceleme ve analiz etmede başarılıdır.     Okumak, insanın hafızasını geliştirir. Öğrendiği bilgilerin kalıcılığını sağlar. Aynı zamanda beyni güçlendirerek olaylar arasında mantıklı çıkarımlar yapılmasını sağlar. Dili en güzel şekilde öğrenmek, diksiyonunu güzelleştirmek, insanlarla olumlu bir iletişim kurabilmek için çok okumak gerekir. Bugün gelişmiş ülkelerin kitap okuma oranlarını incelediğimizde, onların neden gelişmiş olduğunu çok iyi anlayabiliyoruz. Dünyadaki tüm gelişmiş ülkelerde okuma oranı çok yüksektir. Gelişmemiş, geri kalmış ülkelerde ise kişi başına düşen kitap sayısı veya okunma oranının çok düşük olması hiç de şaşırtıcı değildir.     Kitap okumak, kendini geliştirmenin yolu olduğu gibi, eğlenmenin, güzel vakit geçirmenin de güzel bir yoludur. Okuduğumuz güzel bir kitap, bizi çoğu defa farklı dünyalara götürür. Kendimizi ona kaptırır, orada yaşananları adeta kendimiz de yaşarız. Başarılı insanlar, zeki insanlar olmak istiyorsak, kendimize ve çevremize daha fazla yararlı olmak istiyorsak kitap okumayı alışkanlık haline getirmemiz şarttır. Bu alışkanlığı bir kere edindik mi zaten artık istesek bile okumaktan, onun verdiği hazdan ayrılamayız.

  •  Gözden Geçirme   Bu metnimizde okumanın önemi üzerinde duracağız.

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

1. ETKİNLİK

Okurken altını çizdiğiniz kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Bu cümlelerden hareketle kelime gruplarının anlamlarını yazınız.

• Kısa turlar, uzun turlar, mavi turlar, kırmızı turlar (Bu da var mıydı acaba?), Karadeniz turları, Güneydoğu turları, ha babam de babam ülkeyi turluyoruz. Hatta vatan toprakları yetmiyor; sınırları zorluyor, yemeyip içmeyip para biriktirip yurt dışı ülkeleri, uzak coğrafyaları turluyoruz. Bir millet turluyor! Ülke ve dahi dünya kazan biz kepçe, geziyoruz.

• Kan ter içinde kalırcasına âdeta helak oluncaya kadar spor yapıyoruz.

• Biraz paralıysak “sports center” lara (spor merkezine) koşuyor, oluk oluk para akıtıyoruz.

• Aslında ipe un seriyor, okumuyor oğlu okumuyoruz.

Cevap: 

ha babam de babam: Hiç durmadan, sürekli olarak, ara vermeden, boyuna.

dünya kazan biz kepçe: Bir yeri çok dolaşıp bir kimseyi veya bir şeyi aramak.

kan ter içinde kalmak: Çok çalışmak vb.den çok terli, yorgun ve perişan bir durumda, sırılsıklam ter içinde (olmak).

oluk oluk para akıtmak: Çok para harcamak.

ipe un sermek: Bir isteği yerine getirmemek, bir işi yapmamak için geçersiz birtakım nedenler, engeller göstermek.

 

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yazar hangi konudan rahatsızlık duymaktadır?

Cevap: Türk insanının okumamasından rahatsızlık duymaktadır.

2. Yazara göre kimler okuyabilir?

Cevap: Duyarlı bir yüreğe ve pırıl pırıl bir belleğe sahip olanlar okuyabilir.

3. Okumak hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. Kitaplardan elde ettiğiniz tecrübe ve bilgileri hayatınıza yansıtabiliyor musunuz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

5. Çevrenizde okuma alışkanlığı olan kişilerin özellikleri nelerdir?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Çevrenizdeki insanları okumayı teşvik etmek için neler yaparsınız?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Okuduğunuz metnin başlığı ile içeriğini uyumlu bulup bulmadığınızı sebepleriyle birlikte yazınız.

Cevap: Uyumludur. Yazar metinde insanların neden okumadığını irdelemiş ve kendince okumanın bir ayrıcalık olduğu, herkesin okuyamayacağı sonucunu çıkarmıştır.

b) Siz de okuduğunuz metne uygun farklı başlıklar yazınız.

Cevap: 

Tek Kelimeden Oluşan: OKUMUYORUZ

Kelime Grubundan Oluşan: NEDEN OKUMUYORUZ?

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Cevap: 

Yardımcı Fikir: İnsanlar gezmeyi, okumaktan daha çok sevmektedir.

Yardımcı Fikir: İnsanlar, okumamak için türlü bahaneler bulmaktadır.

Yardımcı Fikir: İzlemek için göze ihtiyaç yoktur.

Ana Fikir: Ancak okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten korkmayan aksine zevk alan; çevreye, insana ve diğer tüm canlılara sevdalı, kendisine benzemeyenlerle yaşamaya, onları anlamaya ve duyarlı olmaya çalışan insanlar okuyabilir ve bu bir ayrıcalıktır. 

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki yargıları grafiğe göre yorumlayınız. Grafiğe göre doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.

Aşağıdaki grafiği inceleyerek verilen yönergeleri uygulayınız.

Cevap: 

(D) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait kütüphanelerdeki kitap sayısı, 2016 yılında
2015 yılına göre azalmıştır.

(D) 2012-2016 yılları arasında Halk Kütüphanelerindeki kitap sayısında artış yaşanmıştır.

(Y) Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı sürekli artış göstermektedir.

(y) 2013 yılında Millî Kütüphanedeki kitap sayısı bir önceki yıldan fazladır.

(D) Millî Kütüphanedeki kitap sayısı 2014’te artmıştır.

(Y) 2015 yılında kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı elli iki milyon üç yüz bindir.

b) Siz de grafikten ulaşılabilecek yargılara üç örnek yazınız.

Cevap: 

1- Milli kütüphanelerdeki kitap sayıları tüm yıllarda diğerlerinden azdır.

2- Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait kütüphanelerdeki kitap sayıları tüm yıllarda diğerlerinden fazladır.

3- Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait kütüphanelerdeki kitap sayısı en fazla 2015 yılında artmıştır.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Yanlış anlamda kullanılan deyim ve atasözlerinin doğrusunu örnekteki gibi ilgili boşluklara yazınız.

Cevap: 

Merdivenden düşecek diye korkudan ödüm çatladı. ödüm koptu

Şimdi gel de ayıkla bulgurun taşını. ayıkla pirincin taşını

Ahmet hep böyledir, tereyağı gibi üste çıkar. zeytinyağı gibi üste çıkar

Açlıktan midem zil çalıyor. midem kazınıyor

Annesini bir anda karşısında görünce paçaları tutuştu. etekleri tutuştu

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde mantık hatasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Anlatım bozukluğunun sebebini örnekteki gibi yazınız.

Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkânsız.

Cevap: Okumak ile anlamak sözcükleri yer değiştirmelidir.

Bu hastalık ölüme, hatta felce bile neden olabilir.

Cevap: Ölüm, felçten daha olumsuzdur. Bu iki kelime yer değiştirmelidir.

Durmadan çay ve çekirdek yenilen bu yerden hızla uzaklaştı.

Cevap: Çay yenilmez, içilir.

Köyün muhtarı geçmişe ait planlarını anlattı.

Cevap: Plan geleceğe ait bir işlemdir. Geçmişe ait plan yapılmaz.

Gelecek güzel günlere özlem duyuyorum.

Cevap: Henüz yaşanmamış şeylere özlem duyulmaz.

 

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Yandaki grafikte bir anket çalışmasından elde edilen Türkiye’nin kitap okuma oranı gösterilmiştir. Grafiği inceleyerek aşağıdaki soruların yanıtlarını içeren bir konuşma hazırlayınız.

• Siz hangi dilimde bulunuyorsunuz?
• Ülkemizdeki hiç kitap okumayan %32’lik kesimin kitap okumama gerekçeleri neler olabilir?
• Ülkemizde kitap okuma oranını artırmak için neler yapılabilir?

b) Konuşmanızı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

 

10. ETKİNLİK

Turistik bir gezi esnasında tabelalardaki yabancı kelimeleri gören bir turistin ülkemiz ile ilgili düşünceleri ne olurdu? Düşüncelerinizi sosyal medya mesajı olarak arkadaşınızla paylaşınız.

Cevap: 

Etrafımızda o kadar çok yabancı kelime barındıran tabela var ki… Ülkemize gelen yabancı bir turist ülke değiştirdiğini fark etmeyecek neredeyse… Ya da ülkemizi yabancı bir ülkenin sömürgesi zannedecek. Niçin böyle düşünsün? Biz bağımsız bir millet değil miyiz? Niçin dünya bizi yanlış tanısın ki? Üç kuruş para kazanmak için değerlerimizden vazgeçmeye değer mi?

>>2018-2019 7. Sınıf MEB Yayınları “OKUMAK AYRICALIKTIR, HERKES OKUYAMAZ” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir