7. Sınıf “OKUMAK DÜŞÜNMEK İÇİNDİR” Metni Günlük Planı-MEB 2 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB -Bir Dünya Düşünürüm- Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı OKUMA KÜLTÜRÜ/ OKUMAK DÜŞÜNMEK İÇİNDİR
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerHazırlıksız/Hazırlıklı konuşma yapmaAnlamını bilmediği kelimelerMetin TürüZarflarDüşünceyi Geliştirme Yolları
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar   1. OKUMA-DİNLEME İZLEME
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Göz atarak, özetleyerek, not alarak, işaretleyerek ve tartışarak okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.15. Okuduklarını özetler.
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.    

2. KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.  

3. YAZMA
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.10. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, fiil çekim ekleri, başlık, ana fikir, konu, söz sanatları…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. İnsanlar niçin kitap okumaya ihtiyaç duyarlar? 3.  Okumanın “düşünmek” üzerindeki etkileri nelerdir? 4. Kendimizi keşfetmek için okumaya ve düşünmeye ihtiyacımız var mıdır? Neden?
  •  Güdüleme Bu dersimizde “OKUMA KÜLTÜRÜ” temasındaki  “OKUMAK DÜŞÜNMEK İÇİNDİR” adlı metnini işleyeceğiz. İnsanı diğer canlılardan ayıran en büyük özelliği düşünebilme yetisidir. Kişi düşünebildiği ölçüde toplum içerisinde yer alır. Bu metnimizde kitapların insanın düşünme yetisine katkısını öğrenmiş olacağız.
•  Gözden Geçirme “Kitaplar benim sevgili dostlarım, gerçek yol gösterenlerimdir; çünkü iki yüzlülük etmeden bana görevlerimi hatırlatırlar.” Alphonse Daudet

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.
1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

keşfetmek: Var olduğu bilinmeyen bir şeyi bulmak

müfettiş: Bir kuruluştaki işlerin kanun ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse, denetmen

biyolog: Biyoloji ile uğraşan kimse, biyoloji uzmanı

kubbe: Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet

kâşif: Var olan ancak bilinmeyen bir şeyi bulan, ortaya çıkaran kimse, bulucu

düşünür: Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, düşünücü, mütefekkir

yasa: Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Okumak ile düşünmek arasında nasıl bir bağ vardır?
İnsan düşünmek için okur.

2. Yazarın okumak ile düşünmek arasında kurduğu bağlantıya katılıp katılmadığınızı nedenleriyle anlatınız.
Katılıyorum. İnsan bir şeyler hakkında sürekli düşünür. Fakat bu düşünceleri kendi bilgisi ile sınırlıdır. Daha iyi düşünmek için araştırmalıdır. Bu da okumayı gerektirir.

3. Düşünmek ile kendimizi ve hayatı keşfetmek arasında nasıl bir ilişki vardır?
Kendimizde ve hayatımızda var olan fakat bizim farkında olmadığımız şeylerin düşünerek farkına varabiliriz.

4. Yazarın bilim adamları ile “düşünmek” hakkındaki görüşlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yazar, bilim adamlarının yaptıkları keşifleri, düşünmeleri sayesinde ortaya çıkardıklarını anlatıyor. Yazarın bu görüşü mantıklı bir bakış açısıdır.

5. Yazarın sağlıklı beyin ve düşünme eylemiyle ilgili görüşlerine katılıyor musunuz? Neden?
Evet. Vücudumuz gerekli besinlerin yanı sıra hareket ederek sağlıklı kalır. Beynimizin hareketi de düşünmektir. Düşünerek hareket eden beyin sağlıklı kalacaktır.

6. Metinde anlatılanın dışında size göre okumanın ve düşünmenin ne gibi yararları vardır?
(Bu soruyu öğrenciler cevaplayacaktır.)

3. ETKİNLİK

Defterinize aldığınız notlardan hareketle metni özetleyiniz.

İnsan düşünmek için okur. Hayatta var olan fakat var olduğunu bilmediğimiz şeyler, düşünerek ortaya çıkmıştır. Birçok bilim adamı yaptıkları keşifleri düşünerek ortaya çıkarmışlardır. Arşimet suyun kaldırma kuvvetini, herkesin günlük hayatta gördüğü tasın suyun yüzeyinde batmadan durması üzerinde düşünerek keşfetmiştir. Newton, elmanın ağaç dalından kopup düşmesi gibi normal bir olay üzerine düşünerek yer çekimi kanunu keşfetmiştir. Düşünmek, beynimizin sağlıklı kalmasını sağlar. Okuyarak daha iyi düşünebilir, dünyaya kayda değer eserler bırakabiliriz.

4. ETKİNLİK

“Archimedes (Arşimet), Newton (Nivtın) ve Owen (Ovın)”ın bilim dünyasına katkılarıyla ilgili yaptığınız araştırma sonuçlarını arkadaşlarınıza anlatınız.

Archimedes (Arşimet)’in Bilim Dünyasına Olan Katkıları Nelerdir?

Arşimet bilim dünyasına fizik ve matematik alanları başta olmak üzere pek çok katkı sunmuştur. Arşimet’in icatlarının ve buluşlarının bazıları şunlardır:

» Suyun kaldırma kuvvetini bulmuştur. (Suyun kaldırma kuvvetini ispat etmiştir)

» Arşimet Vidası

» Arşimet’in Pençesi

» Architonnerre

» Kürenin yüzölçümünü ve hacmini hesaplayan formülü buluş ve kullanmıştır.

» Denge prensibini bulmuş ve kaldıraçlarla kullanmıştır.

» Eğri yüzeylerin alanlarını hesaplayan formülü bulmuş ve kullanmıştır.

Newton (Nivtın)’ın Bilim Dünyasına Olan Katkıları Nelerdir?

Isaac Newton mekanik, fizik ve matematik başta olmak üzere pek çok alanda bilimsel icatlara ve buluşlara imza atmıştır. Newton’un icatlarının ve buluşlarının bazıları şunlardır:

» Yerçekimini bulmuştur. (Yerçekimini ispat etmiştir)

» Yansıtmalı teleskobu icat etmiştir.

» Kütle çekimini ispatlamış ve kullanmıştır. (Kütle çekim yasasını bulmuştur)

» Kendi adı ile anılan Newton mekaniğini bulmuştur.

» Diferansiyel ve integral hesaplamaları geliştirmiştir.

Not: Owen soy ismine sahip birden çok bilim adamı vardır. Hangi bilim adamı kastedildiği bilinmediği için bu konuda bilgi veremiyoruz.

Arşimet, Newton ve Owen’ın Bilime Katkıları Sayesinde Neler Geliştirildi?

Arşimet, Newton ve Owen’ın bilime katkıları, hali hazırda kullandığımız yüzlerce farklı ürünün ve teknolojinin temelini oluşturmaktadır. Bunlardan sadece bir kaçından bahsetmek gerekirse; Arişemt Newton ve Owen’ın bilime katkıları olmasaydı şu ürünleri bugün kullanamıyor, şu araştırmaları yapamıyor olurduk.

» Televizyon

» Akıllı Telefon

» Gemi ve su taşıtlarının neredeyse tamamı

» Cam şişe ve bütün cam ürünleri

» Küre içeren bütün aletler

» Gözlük, teleskop ve mercek içeren bütün aletler

» Otomobil ve diğer taşıtlar

» Kurulum gerektiren her türlü araç gereç

» Uydu ve uydu sayesinde kullanılabilen araçlar

» Uzay araştırmaları

» Yer altı ve deniz altı araştırmaları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan zarfların altını çizerek cümlelerin anlamlarına olan katkılarını yazınız.

• Fuarda çok güzel kitaplar vardı. (Bu bir isim cümlesi olduğundan aklınızın karışmaması için öğretmeninize danışınız)

• Aşağı inip gelmesini bekledi. → Cümleye yer-yön anlamı katmıştır.

• Bir gün önce sınıflarına müfettiş gelmişti. → Cümleye zaman anlamı katmıştır.

• Asel odasında mışıl mışıl uyuyordu. → Cümleye durum anlamı katmıştır.

• Uçakla Ankara – İstanbul arası ne kadar sürer? → Cümleye soru anlamı katmıştır.

• Sonunda araya taraya yer çekimi yasasını bulur. → Cümleye zaman ve durum anlamı katmışlardır.

• Niye bu kapak zıplayıp duruyor? → Cümleye soru anlamı katmıştır.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragraflarda kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını bularak altlarındaki boşluklara yazınız.

Yaşantılarımıza olduğu kadar deyimlerimize
de yerleşmiş kapılar. Sözgelimi akşam misafirliklerinde
kapı kapı gezeriz. Hiç belli olmaz, belki kararımızı
değiştiririz diye açık kapı bırakırız. Aileye
uzak birilerinden bahsederken dış kapının mandalı
deyiveririz. El kapılarında çalışır, ekmeğimizi
kazanırız. İstenmediğimiz yerlerden kapı dışarı
ediliriz. Kapıdan kovsalar bacadan gireriz kimi zaman,
eğer bir şeyi kafamıza koyduysak.
Düşünceyi Geliştirme Yolu: Örneklendirme

Yapılan istatistiksel çalışmalara göre İngiltere’de
3508 kişiye bir kütüphane, Belçika’da 4253
kişiye bir kütüphane, ülkemizde ise 64600 kişiye
bir kütüphane düşmektedir. Bu kütüphanelerdeki
kitap sayısı ise okuma alışkanlığımızın az olduğunu
açıkça ortaya koymaktadır.
Düşünceyi Geliştirme Yolu: Sayısal Verilerden Yararlanma

Saygı; bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli,
özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusudur.
Bu duyguyu davranışa dönüştürmeye
önce kendimizden başlamalıyız. Çünkü saygı, verildiği
kadar alınan bir davranıştır. İnsanların bir
arada mutlu ve huzurlu yaşamaları o toplumdaki
saygı kavramının gelişmişlik derecesine bağlıdır.
Atatürk‘ün “Saygı düzenin anahtarıdır.” sözü de
bu düşünceyi desteklemektedir.
Düşünceyi Geliştirme Yolu: Tanık Gösterme

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadelerin sizin dâhil olduğunuz bir sosyal medya grubunda paylaşıldığını düşününüz. Boş bırakılan yerlere kendi düşüncelerinizi yazınız.

(Bu etkinliği öğrenciler yapacaktır.)

8. ETKİNLİK

Aşağıda verilen “E-kütüphane Formu”nu doldurunuz.

(Bu etkinliği öğrenciler yapacaktır.)

9. ETKİNLİK

Aşağıda bir bölümü verilmiş olan yazıyı tamamlayınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

(örnektir)

OKUMAK VE DÜŞÜNMEK

Yazımın başlığını henüz koymadım ancak aklımda şekillenmeye başlayan bir şeyler var. Başlık demişken “Düşünmek” olabilir, diyorum. Neden olmasın? İnsanoğlu günümüze düşünerek, düşündüklerini hayata geçirerek ulaşmıştır.

Düşünmek için okumaya ve düşündüklerini yazmaya ihtiyaç duyan insan aslında bir şeyin farkına varmıştır. İnsanoğlunun varlığı düşünmeye bağlıdır. Evet, insanoğlu düşünmese, varlığını bu kadar uzun süre devam ettiremezdi. Nasıl mı?

Çok eski zamanlarda dünyanın bir buz çağı yaşadığını biliyoruz. O zamanki insanlar, o soğuktan korunmak için mağaralarda, ağaç kavuklarında saklanmayı düşünemeseydi, belki de tesadüf eseri bulunan ateş ile ısınabileceğini akıl erdiremeseydi, şimdiye bütün insanlık yok olmuştu.

İnsanoğlunun hayatta kalabilmesi, gelişebilmesi, onun düşünmesine bağlıdır. Sadece düşünmek yetmez; daha iyi düşünmek gerekir. Düşündüklerini yazıya geçirmek gerekir. Böylece önceki düşünenlerin düşünceleri daha da geliştirilip daha etkili işler ortaya konabilir. Daha iyi düşünmenin yolu da okumaktan geçer.

                ZARF (BELİRTEÇ)

İsimlerin varlıkları ya da kavramları karşıladığını, fiillerin ise hareketleri, oluşları karşıladığını belirtmiştik. Varlıkların nasıl belli nitelikleri varsa, fiillerin de belli nitelikleri vardır. İsmin niteliğini bildiren sözcüklere sıfat demiştik. Fiillerin niteliğini bildiren sözcüklere de zarf diyoruz…

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili durum yönünden etkileyen bir zarf kullanılmamıştır? A) Ev sahibi bugün hepimize iyi davrandı. B) Salondaki bütün masalar kusursuz görünüyor. C) Zor günlerimde bana çok yardım etmişti. D) Atların boyunlarındaki ziller güzel şıngırdıyordu.
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.


“Türkçe Dersi”yle ilgili Youtube kanalımıza “Abone Ol“mayı unutmayınız. BURAYA TIKLAYARAK “Abone Ol”abilirsiniz.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB2 Yayınları “OKUMAK DÜŞÜNMEK İÇİNDİR” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir