7. Sınıf “OKUMANIN İŞLEVİ” Metni Günlük Planı-MEB 2 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB -Bir Dünya Düşünürüm- Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı OKUMA KÜLTÜRÜ/ OKUMANIN İŞLEVİ
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerHazırlıksız/Hazırlıklı konuşma yapmaAnlamını bilmediği kelimelerSebep, Amaç, Koşul Sonuç CümleleriFiillerin Çekim Ekleri ( Kip ve Kişi )
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar   1. OKUMA-DİNLEME İZLEME T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur. T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. T.7.3.23. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metinlerdeki neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler ve abartma üzerinde durulur. T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.    

3. KONUŞMA T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır. T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.    

4. YAZMA T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. T.7.4.5. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, fiil çekim ekleri, başlık, ana fikir, konu, sebep, amaç, koşul sonuç…
Güvenlik Önlemleri (Varsa):  
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Ne tür kitaplar okursunuz? 3. Severek okuduğunuz, bitmesini hiç istemediğiniz bir kitabınızdan bahseder misiniz? 4. En son hangi kitabı okudunuz? Yazarı kimdi? Konusu neydi?
•  Güdüleme Bu dersimizde “OKUMA KÜLTÜRÜ” temasındaki  “OKUMANIN İŞLEVİ” adlı metnini işleyeceğiz. Bu metnimizde kitap okumanın bize kattıkları birçok yarardan birkaçını öğrenip okuma alışkanlığımızın oluşması için belki de ilk adımı atmış olacağız.
•  Gözden Geçirme “Ben kitaplarımı değil, kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır.”
Montaigne

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.
1. ETKİNLİK

a) Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimeleri anlamları ile eşleştirerek bulmacaya yerleştiriniz.

Yukarıdan Aşağıya
1. Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum. 
YOKSUN
2. Yapılmış, gerçekleşmiş iş, amel, fiil.
EDİM
5. Algılamak işi, idrak, idrak etme.
ALGILAMA
6. Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon.
İŞLEV

Soldan Sağa
3. Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol.
SİMGE
4. Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks.
SAPLANTI
7. Azık.
NEVALE

b) Yukarıdaki kelimelerden üç tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.

1. Saat Kulesi Bursa’nın önemli simgelerinden biridir.

2. Matematik dersindeki denklem konusunu algılamakta zorlanıyorum.

3. Bu düğmenin işlevi çamaşırları kırıştırmadan yıkanmasını sağlamaktır.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yazar, okuma eylemini nasıl tanımlamıştır?
Basılı ya da yazılı sözcükleri duyu organlarımız yoluyla algılama, bunları anlamlandırıp kavrama, yorumlama, olarak tanımlamıştır.

2. Metne göre insanlar neden okuma gereği duyarlar?
İşlerinin gerektirdiği nedenlerden dolayı okuma gereği duyarlar.

3. Yazar, okuma eylemini neden yaşam boyu kullanılacak bir araç olarak görüyor?
Çünkü yazara göre okuma, yaşamımızın belirli bir aşamasında ya da çağında başlayıp biten bir etkinlik değildir.

4. Okumanın yaşla sınırlı olmamasının nedenleri neler olabilir?
Çünkü her yaşın kendine özgü ilgileri, merakları, soruları vardır.

5. Yazar, düşüncelerine kimi/kimleri tanık göstermiştir? Neden?
Goethe (Göthe) ve Montaigne (Monteyn)’i tanık göstermiştir. Anlatımı daha etkileyici ve anlaşılır kılmak için.

6. Montaigne’in kitaplar ile ilgili düşüncesi nedir?
Montaigne kitapları bir dost ve doktor olarak görüyor.

7. “Kitaplar ve okuma eylemi” kavramları sizin hayatınızda nasıl bir yere sahiptir?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metne farklı başlıklar belirleyerek aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

Benim Başlığım: Okumanın Faydaları
Sebebi: Metinde okumanın faydalarından da bahsedilmiştir.

b) Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Metnin Konusu
Okumak

Metnin Ana Fikri
Okumak, insanın yaşamı boyunca gerek duyabileceği ve hayatını kolaylaştıran bir araçtır.

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden neden – sonuç, amaç – sonuç ve koşul cümleleri bularak yazınız.

Neden- Sonuç
İşimizin gerektirdiği nedenlerle okumaya başvururuz.

Amaç – Sonuç
Güncel olayları öğrenmek için gazeteleri, dergileri okuruz.

Koşul
Fazla ağır basmadıkları, gücümü aşmadıkları zaman acılarımı törpülerler.

AMAÇ SONUÇ CÜMLE ÖRNEKLERİ

⇒ Ödevini hazırlayabilmek için şehirdeki tüm müzeleri gezdi.

⇒ İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

⇒ Fazla kilolarımdan kurtulmak için spor yapmaya başladım.

⇒ Kavga etmemek için alttan alıyor.

⇒ Üşütüp hasta olmaması için sımsıkı giydirirdi.

⇒ Muayene olmak için sabah erkenden hastaneye gitti.

⇒ Kafamı dinlemek için hafta sonları balık avına gidiyorum.

⇒ Ateş yakmak için ormandan kuru dal parçaları topladık.

⇒ Sağlığımı korumak için şeker, yağ ve kalorili yiyeceklerden uzak duruyorum.

⇒ Soruların doğru cevaplarını bulabilmek için araştırma yaptım.

⇒ Otobüsü kaçırmayayım diye koşmaya başladı.

⇒ Yakıt tasarrufu için evin dışını mantolattırdım.

⇒ Borçlarını ödeyebilmek için arabasını ve arsayı satmış.

⇒ Diğer şirketle anlaşma yapmak üzere yurt dışına çıkıyorum.

⇒ Haftasonu ailemi görmek için Erdek’e gidiyorum.

⇒ Problemi gidermek adına bütün gece bilgisayarla uğraştı.

⇒ Öğretmene şirin görünmek için iki yüzlü davranıyor.

⇒ Babası iyileşsin diye her gece dua ediyor.

⇒ Bu kadar sıkıntıya ev alabilelim diye katlanıyoruz.

⇒ Yazın bisiklet alabilmek için şimdiden para biriktirmeye başlamış.

⇒ Okuyu sıkılmasın diye günümüzden örnekler vermiş.

SEBEP SONUÇ CÜMLE ÖRNEKLERİ

⇒ Grip olduğu için bugün işe gitmemiş.

⇒ Öğrencilerin karnelerini almasıyla yarı yıl tatili başlamış oldu.

⇒ Kar yağınca okullar tatil oldu.

⇒ Un kalmadığı için annem börek yapamamış.

⇒ Malzemenin yetmeyeceğini anlayınca duvarı tamir etmekten vazgeçtik.

⇒ Top patlayınca maçımız yarım kaldı.

⇒ Fırın kapandığı için ekmek alamadım.

⇒ Virajda yavaşlamadığı için uçurumdan aşağı yuvarlandı.

⇒ Komşuları rahatsız etmemek için müziğin sesini kıstık.

⇒ Parası yetmediğinden çantayı alamadı.

⇒ Çalışmadığın için zayıf almış olabilir misin?

⇒ Ekran kartı bozulduğundan monitöre görüntü gelmiyor.

⇒ Ayağı kayınca merdivenlerden aşağı yuvarlandı.

⇒ Gömleğime vişne suyu damladığı için kazağımı giydim.

⇒ Şarjım bittiğinden dolayı seni arayamadım.

⇒ Odaya girmeyelim diye kapıyı kilitlemiş.

⇒ Çok sigara içtiği için kanser olmuş.

⇒ Uzun süredir kesmediği sakallarını kesince babama benzemiş.

⇒ Odunlar yaş olduğundan sobayı yakmayı başaramadı.

⇒ Doping aldığı için yarışmadan elendi.

⇒ Annem görmesin diye hediyesini yatağın altına sakladım.

KOŞUL SONUÇ CÜMLE ÖRNEKLERİ

⇒ Beş dakika beklerseniz müdürle görüşebilirsiniz.

⇒ Ödevlerini erken bitirirsen diziyi izleyebilirsin.

⇒ Akşam konsere gideriz ama siz de bana işimi bitirmemde yardım edeceksiniz.

⇒ Yunus Emre’nin Türkçeye olan katkıları konulu ödevinde yardımcı olurum fakat sen de matematik ödevimde bana yardımcı olacaksın.

⇒ Akşama geri getirmek üzere bisikletimi alabilirsin.

⇒ Kimliğini unutursan sınava giremezsin.

⇒ Kilo vermek istiyorsan düzenli egzersizlere başlamalısın.

⇒ Hele bir kardeşin okuldan gelsin ondan sonra nereye gideceğimize karar veririz.

⇒ Çocuğunu ben bakarım, sen yeter ki doğru düzgün bir iş bul.

⇒ Su altı yaşamı hakkında bilgi edinmek istiyorsan belgesel seyretmelisin.

⇒ Telefonda oyun oynayabilirsin fakat sonra evi temizlememde yardım edeceksin.

⇒ Tüm notlarım beş gelirse babam bana tablet alacak.

⇒ Suat abiyi anlamak istiyorsan, doğup büyüdüğü yerleri gezmelisin.

⇒ Hızlı okumak için cümleleri bütün halde görebilmek gerekir.

⇒ Terli terli su içersen boğazların şişer, hasta olursun.

⇒ Raporları teslim etmeyi biraz daha ertelersen işten kovulacaksın.

⇒ Ülkemizin teknolojik gelişim sürecinin hızlanması için araştırma ve gliştirme çalışmalarının desteklenmesi gerekir.

⇒ Yine sözümü kesecek olursa bir daha konuşmam.

⇒ Ablamı okutsalardı şimdi çok iyi bir diş hekimi olabilirdi.

⇒ O kapıdan çıkarsan bir daha bu eve dönemezsin.

⇒ Yemeği yakmasaydın bu saatte açık dükkan bulmak zorunda kalmayacaktık.

5. ETKİNLİK

a) Bir yıl boyunca hangi türde kaç kitap okuyacağınızı planlayınız. Planınızı yazılı hâle getiriniz.

b) Yazılı hâle getirdiğiniz planı verilen grafikle destekleyiniz.

6. ETKİNLİK

“Hiçbir gemi bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez.” sözüyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi katılımlı konuşma yöntemini kullanarak anlatınız. Konuşmanız sırasında aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) “Gezmek” fiili İstanbul’dan Ordu’ya seyahat edecektir. Gezmek fiilinin seyahati
sırasında uğradığı illerdeki çekimlenmiş hâllerini uygun kutucuklara yazınız.

Ankara
Gezsen

Samsun
Gezmeyelim

Ordu
Gezmeli misiniz?

b) “Bulmak” fiili İstanbul’dan Isparta’ya seyahat edecektir. Bulmak fiilinin seyahati sırasında uğradığı illerdeki çekimlenmiş hâllerini uygun kutucuklara yazınız.

Bursa
Bulacaksınız

İzmir
Bulmuyoruz

Isparta
Bulmadınız mı?

7. ETKİNLİK

a) Aşağıda e-kitap ile ilgili bilgi verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle e-kitap ile basılı kitabı karşılaştırarak düşüncelerinizi anlatan bir paragraf yazınız.

(örnektir)

E-kitaplar, kitaplara ulaşılmasını ve kitapların taşınmasını kolaylaştırsa da normal kitabın verdiği tadı hiçbir zaman veremez. E-kitaplar gerçekten kitap okuma konusunu oldukça kolaylaştırır. Fakat bir kitabı eline almak, kapağını incelemek, kokusunu hissetmek bambaşka bir duygudur.

b) Aşağıdaki kutucukları doldurunuz.

Kendi tercihlerinize göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki karikatürlerin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri boşluklara yazınız.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB2 Yayınları “OKUMANIN İŞLEVİ” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir