7. Sınıf “ORDULAR İLK HEDEFİNİZ” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK/ORDULAR!İLK HEDEFİNİZ…
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerFiillerin Anlam ÖzellikleriÖznel ve Nesnel YargılarBilgilendirici MetinlerHazırlıksız KonuşmaHazırlıklı Konuşma
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA-DİNLEME/İZLEME
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. İş (kılış), oluş ve durum fiillerinin anlam özellikleri üzerinde durulur.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.    

KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.  

YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar. a) Öğrencilerin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarını belirleyerek bir metin taslağı oluşturmaları, düşünceyi geliştirme yollarını kullanmaları, yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları sağlanır. b) Öğrenciler günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Bilgilendirici Metinler, metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, çekim ekleri(Kip ve Şahıs), başlık, ana fikir, konu, söz sanatları, hazırlıklı konuşma, hazırlıksız konuşma…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Kurtuluş Savaşı aşamalarını başlıklar hâlinde arkadaşlarınızla paylaşınız. 3. Atatürk’ün “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” sözünü yorumlayınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK” temasındaki  “ORDULAR! İLK HEDEFİNİZ…” adlı metni işleyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 30 Ağustos 1922’de sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin ardından, 1 Eylül 1922’de Büyük Taarruz için Türk ulusunun kaderini değiştiren emrini verir, “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir! İleri!..” Bu metnimizde milli mücadele döneminin zorluklarını  ve bu zorluklardan milli bir ruhla nasıl başa çıkıldığını öğreneceksiniz.
•  Gözden Geçirme “Allah’ım! Yunanlıların zaferini bana gösterme. Onlar kazanacaksa şu gök kubbe benim başıma yıkılsın, daha iyi. Anam! Bize dua et. “

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyenkelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamısözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelimedefterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşancümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimelerbirlikte düzeltilecek. Sırasıylaetkinlikler yapılacak.

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde yer alan bazı kelimelerin sözlük anlamları verilmiştir. Metinden ve TDK Türkçe Sözlük’ten hareketle harflerinin yerleri değiştirilmiş kelimeleri düzelterek tekrar yazınız.

yaver: Emir subayı

karargah: Ordunun uzun bir süre veya geçici olarak konakladığı yer

taarruz: Saldırı

saptama: Saptama işi, tespit.

yele: At, aslan vb. hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar.

kurmay: Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp.

faul: Karşılaşmalarda rakip oyuncuya yapılan kural dışı hareket.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Metne göre taarruz hazırlıklarının düşman tarafından anlaşılmaması için alınan önlemler nelerdir?
Futbol maçı düzenlemek.

2. Taarruz zamanının düşman tarafından bilinmemesi neden önemlidir?
Düşman bilirse taarruz için önlemler alabilir, bu da savaşın sonunu olumsuz olarak etkileyebilir.

3. M. Kemal Atatürk’ün “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrinden sonra Türk ordusunun Ege’ye (İzmir’e) yönelmesini değerlendiriniz.
O dönemler Ege Denizi Akdeniz olarak adlandırılmaktadır. Ege Denizi Akdeniz’den bağımsız bir deniz olarak düşünülmüyordu.

4. Savaşta hedef belirlemenin askerin moral gücü açısından önemi nedir?
Asker ne yapacağını, nerede savaşacağını bilirse ona göre hazırlık yapar. Savaş gibi belirsizliklerle dolu bir olayda ne yapacağını bilmek, moral için önemlidir.

5. Savaşların kazanılmasında komutanların rolü nedir? Tartışınız.
Taarruz planlarını komutan yapar. Savaş esnasında atılacak adımları komutan belirler. Askerleri komutan idare eder. Komutan ne kadar marifetliyse, ne kadar doğru kararlar alıp askerlerini ne kadar iyi yönetirse, zafere o kadar kesin olur.

6. Savaşlarda galibiyet için taktik ve strateji mi, güç mü daha önemlidir? Tartışınız.
Taktik ve strateji daha önemlidir. Planlı hareket etmek her işte olduğu gibi savaşta da başarı getirir.

3. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına (Ö), nesnel olanların başına (N) yazınız.

(Ö) Mustafa Kemal çadırının önünde çakı gibi duruyordu.

(N) Aylar sonra 28 Temmuz 1922 tarihinde Akşehir’deyiz.

(N) Seyirciler arasında Mustafa Kemal’i ve yaverleri görmek herkesi biraz şaşırtıyor.

(Ö) Yaver Salih ince bir kavak gibi sallanıyor.

(N) Başkomutanlık Meydan Savaşı 30 Ağustos gecesi başlayacaktı.

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini bulunuz.

Metnin Konusu: Büyük Taarruz

Metnin Ana Fikri: Planlı hareket etmek her işte olduğu gibi savaşta da başarı getirir.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri anlam özelliklerine göre örnekteki gibi işaretleyiniz.

Yaver Salih’in yüzü gelen emirlerden sonra sarardı. (X) Oluş Fiili

Bazen haydi diye bağırdığı duyuluyor. (X) Durum Fiili

Seyirciler arasında M. Kemal’i görmek herkesi şaşırttı. (X) İş Fiili

Başkomutan maç seyretmek için Akşehir’e gelmiş. (X) Durum Fiili

Çal köyüne baharın gelmesiyle ağaçlar yeşermişti. (X) Oluş Fiili

Yaverleri, arkasında ve ayakta maçı seyrediyorlar. (X) İş Fiili

Maç düşmana karşı bir aldatmaca olarak düzenlenmiş. (X) Oluş Fiili

>> Fiil Anlam Özellikleriyle ilgili BURAYA TIKLAYARAK, Fiil Kipler konusuyla ilgili  BURAYA TIKLAYARAK BURAYA TIKLAYARAK çalışma kağıtlarını -mevcutsa- kağıt israfı yapmadan akıllı tahtadan/projeksiyondan yaptırabiliriz.

6. ETKİNLİK

“Millî Mücadele’de Atatürk’ün rolü” ile ilgili yaptığınız araştırmayı arkadaşlarınızla paylaşınız.

7. ETKİNLİK

“Savaşın çocuklar üzerindeki etkileri” konulu uluslararası bir konferansa konuşmacı olarak davetli olduğunuzu düşünün. Yapacağınız bu konuşmanın metnini aşağıya yazınız.
Yazınızda geçiş ve bağlantı ifadelerini (oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak) kullanınız. Metninizi aşağıdaki “Yazdıklarımı Değerlendiriyorum” formunu dikkate alarak yazınız.

FİİL (EYLEM)

Fiil (Eylem) : Varlıkların yaptıkları işleri, hareketleri veya içinde bulundukları durumları bir kipe (yani zamana

veya bir dileğe) ve kişilere bağlayarak bildiren kelimelere fiil denir. Fiillerin üç temel kuralı vardır:

a) İş, hareket, oluş bildirir.

b) Kök veya gövde halindeyken kip eklerini alabilir.

c) Kök ve gövde halindeyken mastar eklerini (-mek, -mak) alabilir.

Fiillerin en önemli özelliği harekettir. Fiiller hareketlerine göre üç çeşittir:

>>2018-2019 7. Sınıf MEB Yayınları “ORDULAR İLK HEDEFİNİZ” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir