7. Sınıf “PENCERESİ SONSUZLUĞA AÇILAN ODA” Metni Günlük Planı-MEB 2 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB -Bir Dünya Düşünürüm- Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK/ PENCERESİ SONSUZLUĞA AÇILAN ODA (Dinleme Metni)
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerHazırlıksız konuşma yapmaAnlamını bilmediği kelimelerFiillerin Çekim Ekleri ( Kip ve Kişi )
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.
T.7.3.32. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.7.3.33. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular. b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.  

2. DİNLEME/İZLEME
T.7.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar.
T.7.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.7.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.1.9. Dinlediklerinde/izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder.
T.7.1.11.Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.7.1.13. Dinleme stratejilerini uygular.    

3. KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.  

4. YAZMA
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.5. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır. T.7.4.10. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, fiil çekim ekleri, başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Atatürk ile aynı dönemde yaşamış olsaydınız ülkemiz için neler yapmak isterdiniz? Anlatınız. 3. Atatürk’ün “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.” sözünü açıklayınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK” temasındaki  “PENCERESİ SONSUZLUĞA AÇILAN ODA” adlı metnini işleyeceğiz. Bu metnimizde Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 10 Kasım saat 9’u 5 geçeyi ve öncesini hüzünle öğrenmiş olacağız.
•  Gözden Geçirme Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. –Mustafa Kemal ATATÜRK

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

1. ETKİNLİK

a) Metni dinlerken not aldığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

b) Not aldığınız kelimelerden iki tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yazar, Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’nda yattığı odayı nasıl anlatmıştır?
Pencereleri boğaza bakan, perdeleri örtük bir oda.

2. Son günlerinde Atatürk’ü kimler ziyaret etmiştir?
Hasan Rıza Soyak, Salih Bozok, Kılıç Ali, Doktor Mim Kemal Ökey, Doktor Neşet Ömer İrdelp, Abravaya Marmaralı, Kız Kardeşi Makbule, Cevat Abbas.

3. 29 Ekim 1938’de kutlanan Cumhuriyet Bayramı’nın önceki kutlamalardan farkını anlatınız.
Atatürksüz bir Cumhuriyet bayramı.

4. Atatürk, nasıl bir irade gücüne sahiptir?
Bir işi yapmak istedi mi ölümü bile hiçe sayacak bir irade gücüne sahiptir.

5. Atatürk, hasta yatağından güçlükle kalkarak dışarıda bekleyen gençlere neler söylemek istemiştir?
Bu bayramlar, yarınlar sizindir. Güle güle çocuklar.

6. Rıza Soyak “Kılıç! Bak, koskoca bir tarih göçüyor!” sözüyle ne anlatmak istemiş olabilir? Açıklayınız.
Atatürk, Türk milletinin kurtuluş mücadelesine birebir tanıklık etmiştir. Bu yönden Atatürk, bir nevi tarihi belgedir. Atatürk’ün ölmek üzere olması Rıza Soyak’a bu sözleri söyletmiştir.

3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıdaki boşluklara yazınız.

Metnin Konusu
Atatürk’ün son günleri

Metnin Ana Fikri
Atatürk, ölüm döşeğinde bile milletinin geleceğini düşünen büyük bir liderdir.

4. ETKİNLİK

a) Tarihimizde millî birlik ve beraberliğimizi yansıtan olaylar ile ilgili yaptığınız araştırmadan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza anlatınız.

b) Yukarıda anlattığınız konuyla ilgili araştırmada kullandığınız “gov” ve
“edu” uzantılı siteler sizce neden güvenilirdir? Tartışınız.

“gov” uzantılı siteler, devlete ait sitelerdir. “edu” uzantılı siteler ise üniversite gibi eğitim kurumlarına ait sitelerdir. Bu siteler devlet politikaları dahilinde bilgi sunan, doğruluğu tartışmasız sitelerdir. Bu nedenle daha güvenlidir.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan çekimli fiilleri bularak bu fiillerin kip ve kişi eklerini tabloya yazınız.

Cümleler Kip Eki Kişi Eki
Kurtuluş Savaşı’nda kadın kahramanlarımız önemli
rol oynadılar.
Haber Kipi
(Görülen Geçmiş Zaman)
3. çoğul şahıs
Atatürk gözlerini aralayıp soruyor. Haber Kipi
(Şimdiki Zaman)
3. tekil şahıs
Hep birlikte sonsuza dek özgürce yaşasak. Dilek Kipi
(Dilek)
1. çoğul şahıs
Atatürk, askeri dehası ile herkesi etkiler. Haber Kipi
(Geniş Zaman)
3. tekil şahıs
Bu hafta sonu sizinle Anıtkabir’e gideyim. Dilek kipi
(İstek)
1. tekil şahıs
Atatürk konulu bir şiir dinletisi düzenlemelisiniz Dilek Kipi
(Gereklilik)
2. çoğul şahıs
Kahraman Türk orduları için İstiklâl Marşı’nı oku Dilek Kipi
(Emir)
2. tekil şahıs
6. ETKİNLİK

Atatürk’ün gençlerde görmek istediği özellikleri ve gençlere verdiği görevleri dikkate alarak “Gençliğin Ata’ya Cevabı” başlıklı bir yazı yazınız.

( Örnek Metin )

Ey Büyük Ata,

Varlığımızın en kutsal temeli olan, Türk İstiklâl ve Cumhuriyetinin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar, değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbâlde, hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler, bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak, eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklâl ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü, bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek, gerçek amacımız olacaktır.

Ey Türk’ün büyük Ata’sı !

İstiklâl ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman, içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak, bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz.

Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize, namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız.


7. ETKİNLİK

Aşağıdaki afiş örneğini inceleyiniz. “Penceresi Sonsuzluğa Açılan Oda” metninden hareketle siz de “Atatürk” konulu bir afiş hazırlayınız. Afişinizi A4 kâğıdına, verilen işlem basamaklarını dikkate alarak grup çalışması şeklinde hazırlayınız. Bu etkinlik grup çalışması ile yapılacaktır.

8. Metin – 7. Sınıf “PENCERESİ SONSUZLUĞA AÇILAN ODA” Dinleme Metni:

>>2018-2019 7. Sınıf MEB2 Yayınları “PENCERESİ SONSUZLUĞA AÇILAN ODA” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir