7. Sınıf “PİRİ REİS” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı BİLİM ve TEKNOLOJİ/PİRİ REİS
        Konu BaşlıkAna fikirKonuMetin türleriHazırlıklı Konuşma/Hazırlıksız KonuşmaFiilde YapıKısa Metinler Yazma(Haber Yazısı, Anı)Yazma Stratejileri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.  

2. KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.    

3. YAZMA
T.7.4.2.Bilgilendirici metinyazar. a) Öğrencilerin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarını belirleyerek bir metin taslağı oluşturmaları, düşünceyi geliştirme yollarını kullanmaları, yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları sağlanır.
T.7.4.5.Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
T.7.4.11. Kısa metinler yazar. Haber metni ve/veya anı yazmaya teşvik edilir.
T.7.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar. b) Kaynak gösterme hakkında bilgi verilir.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, fiilde yapı, hazırlıksız-hazırlıklı konuşma, başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Dünyaca ünlü bilim insanlarımızdan hangilerini biliyorsunuz? Anlatınız. 3. Bir bilim insanı olarak hangi konuda araştırma yapmak isterdiniz? Neden?
•  Güdüleme Bu dersimizde “BİLİM ve TEKNOLOJİ” temasındaki  “PİRİ REİS” adlı metni işleyeceğiz. Pîrî Reis, Osmanlı Türk’ü denizci ve kartografı. Asıl adı Muhyiddin Pîrî Bey’dir. Künyesi Ahmet ibn-i el-Hac Mehmet El Karamani’dir. Amerika’yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınmıştır.
  •  Gözden Geçirme   Bu metnimizde Piri Reis hakkında daha ayrıntılı bilgiler edinip onu daha yakından tanımış olacağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek/izletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/deftere not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri bulunuz. Metnin bağlamından hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Bulduğunuz kelimeleri cümle içinde kullanınız.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Küçük Piri, bir denizci ve büyük bir coğrafya bilgini olma yolunda nasıl yetiştirilmiştir?

Cevap: Amcası seferde olmadığı zamanlarda Piri Reis’i balık avına götürür, ona denizcilik ile ilgili bilgiler verirmiş.

2. Piri Reis’in farklı uygarlıklardan denizcilik bilgileri toplaması onun nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir?

Cevap: Meraklı ve işinde usta olmak isteyen biri olduğunu gösterir.

3. Metne göre denizcilerin bilmesi gereken bilgiler nelerdir?

Cevap: Açık denizde yolunu bulmak, harita okumayı bilmek, matematik hesapları yapabilmek.

4. Piri Reis’in başarısının sırrı nedir?

Cevap: Meraklı olması, araştırmayı sevmesi, azimli olması.

5. Piri Reis’in çalışmalarından hareketle bir konu hakkında bilimsel bir çalışmanın yöntemleri neler olabilir? Anlatınız.

Cevap: Sorunu belirlemek, sorunla ilgili gözlemler yaparak bilgi toplamak, toplanan bilgileri derleyip düzenlemek, düzenlenen bilgileri insanlarla paylaşmak.

6. Piri Reis çalışmalarını sadece kendi deneyimleri ile gerçekleştirebilir miydi? Bilimsel gelişmelerin insanlığın ortak mirası olması konusunda neler düşünüyorsunuz?

Cevap: Gerçekleştiremezdi. Piri Reis çalışmalarında diğer denizcilerin deneyimlerinden de yararlanmıştır. Bilimsel gelişmeler her zaman insanlara faydasını amaçlar. Bilimin doğru gelişebilmesi için herkesin katkısı gerekir. Bu nedenle bu çalışmalar insanların ortak mirası olmalıdır.

 

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Piri Reis” adlı metinden ve aşağıdaki makaleden alıntılar yaparak “Piri Reis’in hayatı ve ünlü eseri Kitab-ı Bahriye” ile ilgili bilgi veriniz.

Cevap:

Dünyaca ünlü deniz bilimcisidir. Amcası olan Kemal Reis sayesinde donanmaya girmiş ve yeteneği ile hızla yükselmiştir. Denizciliğe merakında amcasının rolü büyük olmuştur. Kemal Reis seferde olmadığı zamanlarda Piri Reis’i balık avına götürerek denizcilik ile bilgiler vermiştir.

Donanmada görev yaptığı dönemde merakı ve araştırmacı kişiliği sayesinde başarılı bir denizci olarak ün salmıştır. O dönemin koşullarında çok başarılı iki dünya haritası çizmiştir. Çizdiği haritalar; halen ismi ile Piri Reis Haritası olarak anılır.

Denizlerde görev yaptığı yirmi yılın ardından tüm bildiklerini, deneyimlerini ünlü denizcilik kitabı Kitab-ı Bahriye’de yazmıştır. Bu kitabı ile yüzyıllarca denizcilerimize yardımcı olmuştur.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Metne göre Piri Reis, haritasını oluştururken ne tür yöntemler uygulamıştır?

Cevap: O güne kadar oluşturulmuş tüm haritaları incelemiş, görevi esnasında aldığı notları derlemiştir.

b) Siz de yaşadığınız sokağın krokisini çiziniz. Bu çizimi yaparken ne tür ön çalışmalar yaptığınızı ve izlediğiniz yöntemi anlatınız.

Yaşadığınız sokağa göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyerek uygun tablolara yerleştiriniz.

Piri ile Kemal Reis balığa çıkıyorlarmış.
Kemal Reis ile zaman zaman denize açılır.
Piri ve amcası denizcilik üzerine sohbetini sürdürürler.
Belki haritacılık konusunda bilgilerimizi paylaşabiliriz.
Piri Reis 1511 yılında memleketi Gelibolu’ya döner.
Piri Reis çalışmalarına ömrünün sonuna dek devam eder.

Basit Fiiller

Cevap: çıkıyorlarmış, döner, eder

Türemiş Fiiller

Cevap: açılır, sürdürürler

Birleşik Fiiller

Cevap: paylaşabiliriz

6. ETKİNLİK

Bilim insanı Marie CURİE (Mari KURİ)’nin hayatını konu edinen bir sunum yapınız.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

Fizik Yılı ve Einstein
(…) Einstein (Aynştayn)’ın yaşamında dönüm noktası
olan olaylardan biri, daha beş yaşındayken
babasının ona bir pusula armağan etmesiydi.
Einstein, bu basit aygıttan çok etkilenmişti. Babası
onun doğaya olan ilgisini desteklerken annesi de
özellikle müziğe olan ilgisini destekledi. Amcasının
ona verdiği bir buhar makinesi de onu aynı ölçüde
etkilemişti. (…)
Alp AKOĞLU

a) Yukarıdaki metni okuyunuz. Ailesinin ve yakın çevresinin verdiği hediyelerin Einstein üzerindeki etkisini değerlendiriniz.

Cevap: Einstein’in aldığı hediyeler, merak duyduğu alanların belirlenmesinde yardımcı olmuştur.

b) Aşağıdaki hediyelerden hangisi geleceğinize yön verebilir? Neden?

Cevap: Hepsi yön verebilir. Çünkü dünya üzerindeki sorunların çıkış noktası bir olay veya bir nesne olabilir. İnsanlar sorunlara çözüm üretirken bir çıkış noktasından başlarlar. Mesela kendisine kedi hediye edilen bir çocuk, ileride hayvanlara duyduğu sevgi nedeniyle veteriner olabilir, mesleğinde ilerlerken ona hediye edilen kedinin bir hareketinden, kedilerle ilgili çok ciddi bir problemin çözümünü keşfedebilir.

c) Yukarıda yaptığınız değerlendirmelerden de hareketle “meslek seçiminde ailenizin ve yakın çevrenizin önemi” konusunda duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) “16. yüzyıl Türk denizciliği” ile ilgili araştırma yapınız. Araştırmanızı aşağıdaki yazı taslağına göre hazırlayınız.

b) “16. yüzyıl Türk denizciliği” konulu bilgilendirici bir metin yazınız.

c) Yazınızda faydalandığınız kaynakları aşağıda verilen “kaynak gösterme kurallarına” göre düzenleyiniz.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz?   2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil, oluşu­mu bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Kendisine yapılan haksızlıklara sabretti. B) Bu kadar ağır bir yükü kaldırabilir mi? C) Koşan çocukların arkasından bakakaldı. D) Karşımda parlak bir ışık beliriverdi
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB Yayınları “PİRİ REİS” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir