7. Sınıf “RÜZGAR” Metni Günlük Planı-DERS DESTEK 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / DERS DESTEK Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı DOĞA ve EVREN/ RÜZGAR
        Konu Başlık Ana duyguKonuKelime ve Kelime GruplarıDeyimlerAtasözleriHazırlıklı konuşmaKonuşma stratejileriHikaye edici metinYazma stratejileriAnlatım Biçimleri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA-DİNLEME/İZLEME
Söz Varlığı
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
Anlama
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.
T.7.3.32. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.  

KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.  

YAZMA
T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır.
T.7.4.8. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, konu, ana duygu, kelime ve kelime grubu, hikaye edici metin, anlatım biçimleri…
      Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Eğer rüzgarın dili olsaydı ona neler söylemek isterdiniz? 3. Bir rüzgar olduğunuzu düşünün. Nereleri gezmek isterdiniz?  
•  Güdüleme Bu dersimizde “DOĞA ve EVREN” temasındaki  “RÜZGAR” adlı metnini işleyeceğiz. Bu metni işledikten sonra kendinizi cansız varlıkların yerine koymayı öğreneceksiniz ve yeni yerler keşfetmek isteyeceksiniz.  
•  Gözden Geçirme Gökyüzü sadece uçmaktan korkanIarın sınırıdır. Bob BeIIo

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek/dinletilecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

SÖZ VARLIĞIM

ağıda harfleri karışık olarak verilen kelimeleri bulunuz. Metnin bağlamından hareketle bu kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten yazınız.

kanatr → katran
Anlamı: Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde

şahşah → haşhaş
Anlamı: Gelincikgillerden, kapsüllerinden afyon elde edilen, tohumlarından yağ çıkarılan bir yıllık ve otsu bir kültür bitkisi

kaçrı → kıraç
Anlamı: Verimsiz veya susuz, bitek olmayan (toprak)

yalya → yayla
Anlamı: Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato

rzüarg → rüzgar
Anlamı: Havanın yer değiştirmesiyle oluşan esinti, yel, bad

ağıdaki bulmacaya gizlenmiş olan rüzgâr çitlerini bulup ilgili başlığın altına yazız.

ağıdaki deyimlerin anlamları atasözleri ve deyimler sözlüğünden bulunuz ve bu deyimleri anlamına uygun birer cümlede kullanınız.

gezip tozmak: Hiçbir iş yapmadan gezip dolaşmak, eğlenerek, şurada burada bol bol gezmek, dolaşmak.
Cümle: Boş vakitlerini değerlendirmek yerine gezip tozmayı tercih ediyor.

allak bullak etmek: Düzenli durumunu bozmak, karmakarışık bir duruma sokmak, altüst etmek, darmadağınık bir duruma getirmek, dağıtmak, karıştırmak.
Cümle: Kardeşim proje ödevime yardımcı olayım derken her şeyi allak bullak etti.

>>MEB Sınavlarında Çıkmış 110 ATASÖZÜ için BURAYA TIKLAYINIZ.

>>MEB Sınavlarında Çıkmış 175 DEYİM için BURAYA TIKLAYINIZ.

ANLAYALIM-CEVAPLAYALIM

ağıdaki sorularızgâr” metnine göre cevaplayınız.

1. Şair neyin ardından koşuyor, ona niçin yetişmek istiyor?
Rüzgarın ardından koşuyor, ondan nereleri gezdiğini öğrenmek için ona yetişmek istiyor.

2. Rüzgâr, şiirde nerelerden geçmiştir?
Denizden ve kıyılarından, dağlardan, yaylalardan, köylerden, ovalardan, tarlalardan, kıraçlardan, şehirlerden geçmiştir.

3. Şair son dörtlükte rüzgâra ne sormak istemiş olabilir?
Özlediği kişinin durumunu sormak istemiş olabilir.

SORU HAZIRLAYALIM

Metne yönelik iki soru hazırlayıp sıf arkadaşlarızdan bu soruları cevaplamalarını isteyiniz.

Soru 1: Şair “ıslak, karanlık odalar” derken neden bahsetmiş olabilir?

Soru 2: Şair niçin rüzgara soru sormak istemiştir?

DÜŞÜNELİM CEVAPLAYALIM

Bu şiirin şairi siz olsaydız rüzgâra neyi ya da neleri sormak isterdiniz?

Bu soruyu öğrenciler cevaplandıracaklardır.

DÜŞÜNELİM YORUMLAYALIM

Şair duyguları, hayallerini dile getirmek için hangi özelliklerinden dolayızgâr”ı seçmiş olabilir? Söyleyiniz.

Rüzgar özgürdür. Onu engelleyen bir şey yoktur. Her yeri, her şeyi özgürce gezer. Her yere gidebildiği için her yeri görebilir, her şeyi duyabilir, her şeyi hissedebilir. Bu nedenle şair rüzgarı seçmiştir.

KONUYU VE ANA DUYGUYU BELİRLEYELİM

zgâr” şiirinin konusunu ve ana duygusunu belirleyip aşağıdaki noktalı yerlere yazız.

Konu: Rüzgarın uğradığı yerler

Ana duygu: Sıla özlemi ve merak.

KİŞİLEŞTİRMELERİ BULALIM

Şair şiirde “zgâr”a insana ait özellikler vererek kişileştirme sanatı yapmıştır. Siz de şiirdeki varlıklardan birini bu örnekten hareketle kişileştirerek şiire yeni bir dörtlük ekleyiniz.

(örnektir)

Sonra başlamış tırmanmaya dağlara doğru,
Dağlar serinlemiştir kavruk yaz sıcağında,
Ağaçlar bir oh çekmiştir serin serin,
Çiçekler şarkıya başlamıştır ritmine kapılıp…

ŞAİRİ ARAŞTIRALIM

zgâr” şiirinin şairi Cahit Külebi’nin edebî kişiliği hakkında çitli kaynaklardan (Genel Ağ, kütüphane, dergi, ansiklopedi vb.) araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri yararlandığınız kaynakları belirterek noktalı yere yazınız.

>>2018-2019 7. Sınıf DERS DESTEK Yayınları “RÜZGAR” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir