7. Sınıf “SEYİT ONBAŞI” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK/SEYİT ONBAŞI
        Konu BaşlıkAna fikirKonuMetin türleriFiil Çekim Ekleri (Kip ve kişi ekleri)Öznel ve nesnel cümlelerHazırlıksız KonuşmaBilgilendirici metinYazma Stratejileri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.
T.7.3.32. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.  

DİNLEME/İZLEME
T.7.1.2.Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin kelime anlamlarına yönelik tahminleri ile sözlük anlamlarını karşılaştırmaları sağlanır.
T.7.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik soruları cevaplar.
T.7.1.11.Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.  

KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. Katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.  

YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar. a) Öğrencilerin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarını belirleyerek bir metin taslağı oluşturmaları, düşünceyi geliştirme yollarını kullanmaları, yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları sağlanır.
T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.7.4.17. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medya ortamlarında paylaşmaya, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılmaya teşvik edilir.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, öznel ve nesnel ifadeler, çekim ekleri(Kip ve Şahıs), başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Seyit Onbaşı ismini duyduğunuzda aklınıza neler gelmektedir? 3. Seyit Onbaşı taşıdığı mermi ile savaşın seyrini nasıl değiştirmiş olabilir?
•  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK” temasındaki  “SEYİT ONBAŞI” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde Seyit Ali Onbaşı’nın kahramanlıklarını öğreneceğiz.
•  Gözden Geçirme        SEYİT ONBAŞI
Dinle oğul, Seyit Onbaşı kimdir? 
Bize destan yazdı Seyit Onbaşı
Öğren, 18 Mart nasıl bir gündür
Yoğunlaşan özdü Seyit Onbaşı
Düşman gemileri bomba kusarken
Birer birer toplarımız susarken
O gün akşam karanlığı basarken
Tehlikeyi sezdi Seyit Onbaşı.
18 Mart günü akşam olurken
Bataryalar savaş dışı kalırken
Asker yaralanıp şehit olurken
Mermileri dizdi Seyit Onbaşı.
En son düşen bomba, öyle ne idi? 
Şehit etti orda on dört yiğidi
Yumruklar sıkıldı gözler büyüdü
Bu duruma kızdı Seyit Onbaşı.
Mecidiye tabyası da vuruldu
Mehmetçikler sağa sola savruldu
Ali ile Koca Seyit doğruldu
Bildi, bu son kozdu Seyit Onbaşı
Bir gün önce mayın serilmiş idi
Olacaklar dünden görülmüş idi
Böylece hedefe varılmış idi
Mermileri dizdi Seyit Onbaşı.
Mermiyi kaldırmak, iman işiydi
Besmeleyse ibadetin başıydı
İki nefer burda mihenk taşıydı
Ali’yle ikizdi Seyit Onbaşı. Mustafa Zincirkıran

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerinanlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlüktenbulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerineyazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşancümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimelerbirlikte düzeltilecek. Sırasıylaetkinlikler yapılacak.

1. ETKİNLİK

İzlediğiniz filmde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri yazınız. Kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Anlamını bilmedikleri kelimelere göre bu etkinliği öğrenciler yapacaklardır.

2. ETKİNLİK

İzlediğiniz filmden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. “Çamlık” köyünün isminin “Koca Seyit” olarak değişmesinin sebebi nedir?
Koca Seyit’e yani Seyit Onbaşı’ya duyulan hayranlık nedeniyle değişmiştir.

2. “Seyit Onbaşı” filmi sizde hangi duyguları uyandırdı? Niçin?
Duygu ve düşüncelerinize göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. Sizce Seyit Onbaşı’ya dört insan gücü veren duygunun kaynağı ne olabilir?
Vatan sevgisi ve inanç duygularıdır.

4. Bir turist rehberi olarak turistlere Seyit Onbaşı’yı nasıl anlatırsınız?
Seyit Onbaşı, bir savaşın seyrini değiştirdiği gibi bir milletin kaderini de değiştiren, inanç abidesi bir kahramandır.

5. “Kimi Niğde’den, kimi Diyarbakır’dan, kimi Rize’den, kimi Edirne’den; kimi üniversite sırasından, kimi tarlasından kalkıp cepheye koştular.” Kumandanın bu sözleri Çanakkale Savaşı’nın hangi özelliğini göstermektedir?
Çanakkale Savaşı, sadece askerlerin değil tüm Anadolu halkından insanların katıldığı bir savaş olduğunu gösterir.

6. Sizce Çanakkale geçilseydi neler olabilirdi?
Kurtuluş Savaşı’nı kaybedebilirdik. Düşmanlar topraklarımıza girer, vatanımızı ele geçirirlerdi.

 

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) İzlediğiniz filmdeki çocuğun “Merak etme amca. Ben Koca Seyit köyündenim.” derken yaptığı “baş parmak hareketinin” anlamı ne olabilir?
Köyün yönünü, ne tarafta olduğunu göstermektedir.

b) Konuşurken jest ve mimiklerinizi kullanır mısınız? Düşüncelerimizi ifade ederken jest ve mimiklerimizi neden kullanma ihtiyacı hissederiz?
Anlattıklarımızın karşı tarafın daha iyi anlayabilmesi, daha etkili bir anlatım sağlamak, duygularımızı yansıtmak için jest ve mimiklerimizi kullanırız.

c) Başarılı bir iletişim için günlük hayatta beden dilinin önemi nedir?
Beden dili etkili bir anlatım ve duyguların yansıtılması için önemlidir. Karşımızdaki insanın anlattıklarımızı yanlış anlamaması ya da anlattıklarımızı ciddiye alması, beden dilimizi etkili bir şekilde kullanmamıza bağlıdır. Böylece iletişimimiz daha sağlıklı olacaktır.

4. ETKİNLİK

İzlediğiniz filmi canlandırmak amacıyla öğretmeninizin rehberliğinde bir grup oluşturunuz. Grup arkadaşlarınızla filmdeki kahramanları belirleyiniz. Rolleri paylaşarak sınıfta canlandırınız.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

5. ETKİNLİK

“Seyit Onbaşı” filminde geçen aşağıdaki cümlelerden nesnel olanların başına (N), öznel olanların başına (Ö) yazınız.

(N) Köyümüzün adı önceden “Çamlık’mış”, sonradan “Koca Seyit” adını vermişler.

(Ö) Koca Seyit’in kahramanlıklarını Çamlık köylüleri kadar hiç kimse bilemez.

(Ö) Bu topraklar tarihin en büyük savaşına tanık olmaya hazırlanıyor.

(Ö) Birbirinden büyük yirmi dört savaş gemisi inanılmaz bir güce sahipti.

(N) Hafif yara alan zırhlılar geri çekilirken yalnızca Ocean (Oşın) adlı bir zırhlı kalmıştı.

Öznel Yargılı CümlelerÖznede, yani söz söyleyen kişide oluşan; nesnelerin gerçeğine değil, kişilerin duygu ve düşüncelerine bağlı olan, bu nedenle de kişiden kişiye değişebilen yargılardır. Öznel anlatımda kişi, cümleye kendi duygularını katar, bir yorum yapar. Bu tür yargılar, “bence, bana göre” anlamı taşır.

ÖZNEL CÜMLELER:

* Yeşilliklerin içinde bir dere kenarı, insana huzur verir.
* Bu uçsuz bucaksız deniz, insana yaşamdaki zavallılığını anımsatır.
* Başarılı olmak için, her şeyden önce başarıya koşullanmak gerekir.
* Oltayı atıp saatlerce beklemek bana zaman kaybı gibi geliyor.
* Cahit Sıtkı’nın şiirlerinin tadı başka bir ozanda yoktur.
* Kendisine yapılan iyiliği takdir etmeyecek insan yoktur.
* Sanatçıların çocukluk anılarının anlatıldığı bu kitap herkesin ilgisini çekecek nitelikte.
* Çok iyi bir insandır.

Nesnel Yargılı Cümleler: Öznenin, yani söz söyleyen kişinin düşünce ve duygularına değil, nesnenin, varlığın kendi gerçeğine dayanan, dolayısıyla kişilere göre değişmeyen yargılardır. Bu tür yargıların, yorum ve değerlendirme içermeme, kanıtlanabilir özellikte olma, herkes için aynı anlamı taşıma, akla ve mantığa dayalı olma gibi özellikleri vardır.

NESNEL CÜMLELER:

Türkçe alfabede 29 harf vardır.
* Şinasi’nin yazdığı Şair Evlenmesi, Türk edebiyatında ilk tiyatro örneğidir.
* Türkiye’de ilköğretim 7 yıl önce 8 yıla çıkarıldı.
* Zeytinin en çok yetiştiği bölge Ege’dir.
* Bursa nüfus yönüyle Türkiye’nin beşinci büyük kentidir.
* Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun şiir türünde yapıtı yoktur.
* Nurullah Ataç yazılarında “ve” bağlacını kullanmamıştır.
* Ülkemizdeki tiyatro izleyicisi sayısında bu yıl artış oldu.
* Türkiye’nin yıllık ithalatı, ihracatından fazladır.

Örnek Cümleler:
– Dostluğun olmadığı yerde insanca hiçbir değerin gelişebileceğine inanmıyorum. (Öznel)
– Oyunda dört kadın, üç erkek oyuncu rol almış. (Nesnel)
– Dostluk, insanın ve insanlığın en büyük, ne yüce değerlerinden biridir. (Öznel)
– Öykünün yanı sıra birçok şiir yazmış, bunlardan bazıları bestelenmiştir. (Nesnel)
– Şairin, sesini daha geniş kitlelere duyurabilmesi için dergilerde daha sık görülmesinde yarar var. (Öznel)
– Köyden kente yapılan göçler her yıl biraz daha artmakta, bu nedenle kentlerde konut sorunu ciddi boyutlara ulaşmaktadır. (Nesnel)
– En iyi tatil, ormanda yapılan tatildir. (Öznel)
– Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u aldığında 21 yaşındaydı. (Nesnel)
– İyi bir romancı, şiir yazamaz; ama iyi bir şair, roman yazabilir. (Öznel)
– Türkiye Avrupa Topluluğu’na girebilmek için çeşitli girişimlerde bulundu. (Nesnel)

6. ETKİNLİK

İzlediğiniz “Seyit Onbaşı” filminin hedef kitlesi ve amacı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Seyit Onbaşı filminin hedef kitlesi çocuklardır. Amacı, tarihimizin kahramanlarından olan Seyit Onbaşı’nın vatan sevgisi ve inancının nasıl olduğunu ve Çanakkale Savaşı hakkında kısa bilgi vermektir.

 

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde geçen haber ve dilek kipi almış fiilleri bulunuz. Bulduğunuz fiilleri ilgili kutulara yazınız.

Haber Kipi
» durdurur
» inceler
» der
» verir
» götürüyorum
» bakar
» bırakıyorum
» batırırım
» ayrılır
» etti
» çekti
» döndü

Dilek Kipi
» batıralım
» kapa
» sus

8. ETKİNLİK

Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı’nda top mermisini kaldırırken neler hissetmiş olabilir? Kendinizi Seyit Onbaşı’nın yerine koyarak duygularınızı ifade ediniz.

Duygu ve düşüncelerine göre bu etkinliği öğrenciler yapacaklardır.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Okulunuzda düzenlenecek kompozisyon yarışmasına katılmak için “Çanakkale Savaşı ve Vatan Sevgisi” konulu bir araştırma yapınız. Bu araştırmanız için bir taslak oluşturunuz.

b) “Çanakkale Savaşı ve Vatan Sevgisi” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB Yayınları “SEYİT ONBAŞI” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir