7. Sınıf “SIĞIRTMAÇ MUSTAFA’NIN ÖYKÜSÜ” Metni Günlük Planı-MEB2 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB -Bir Dünya Düşünürüm- Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK/ SIĞIRTMAÇ MUSTAFA’NIN ÖYKÜSÜ
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerHazırlık, hazırlıksız konuşma yapmaAnlamını bilmediği kelimelerHikaye Edici MetinFiillerin Çekim Ekleri ( Kip ve Kişi )
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40 (6 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA – DİNLEME/İZLEME
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.  a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.
T.7.3.14. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.7.3.15. Okuduklarını özetler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.  

KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin düşüncelerini mantıksal bir bütünlük içinde sunmaları, görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanarak sunu hazırlamaları sağlanır.
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.  

YAZMA
T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Hikaye Edici Metinler, metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, fiil çekim ekleri, başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Toplumların geleceğinde çocukların nasıl bir yere sahip olduğunu nedenleriyle anlatınız. 3. Atatürk’ün çocuklarla ilgili sözlerinden birkaçını arkadaşlarınızla paylaşınız. 4. Aşağıdaki görsellerin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatınız.  
•  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK” temasındaki  “SIĞIRTMAÇ MUSTAFA’NIN ÖYKÜSÜ” adlı metnini işleyeceğiz. Bu metnimizde Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Sığırtmaç Mustafa ile arasında geçen bir anısını öğrenmiş olacaksınız.
•  Gözden Geçirme “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.” “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” “Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.” “Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakarlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.”  –Mustafa Kemal ATATÜRK

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

1. ETKİNLİK

Metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamı verilen sözcükleri bularak bulmacada işaretleyiniz.

Adları aynı olanlardan her biri
ADAŞ

Ilıca
KAPLICA

Güçsüz, zayıf, nahif
ÇELİMSİZ

Büyükbaş hayvan güden kimse, sığır çobanı, nahır
SIĞIRTMAÇ

Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse.
KAHYA

2. ETKİNLİK

1. Sığırtmaç Mustafa ile Atatürk nerede ve nasıl karşılaşmışlardır?
Yalova’nın kırlığında bir yerde, 1929 yazında karşılaşmışlardır.

2. Sığırtmaç Mustafa, neden Atatürk’ün kendisiyle eğlendiğini düşünmektedir?
Atatürk’ün Mustafa’nın cevabına güldüğü için.

3. Atatürk’ün para teklifi karşısında Sığırtmaç Mustafa’nın davranışını nasıl buluyorsunuz? Onun böyle davranmasının nedeni ne/neler olabilir?
Mustafa’nın davranışı doğrudur. Onun böyle davranmasının sebebi aldığı terbiyedir. Mustafa, hak etmediği parayı almak istememektedir.

4. Atatürk’ün, Sığırtmaç Mustafa’nın karşısına kendisine benzeyen bir kişiyi çıkarmasındaki amacı ne olabilir?
Çocuğun dikkatini ölçmek, zekasını sınamak için olabilir.

5. Atatürk’ün kendisiyle eğlendiğini düşünen Sığırtmaç Mustafa’nın yerinde siz olsaydınız Atatürk’le neler konuşurdunuz?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Sığırtmaç Mustafa subay olduktan sonra Atatürk’le karşılaşmış olsaydı neler
hissederdi?
Atatürk’e büyük minnet duyardı. Onun için elinden gelen bir şey varsa yapmak isterdi.

3. ETKİNLİK

“Sığırtmaç Mustafa’nın Öyküsü” metninden alınan cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.

(N) Sığırtmaç Mustafa; cılız, çelimsiz ve hastalıklı bir çocuktu.
(N) Cevizleri alıp karşılığında Mustafa’ya bir avuç parayı uzatırken yeniden adını sordu.
(N) Otomobil, bir süre sonra kocaman bir binanın önünde durdu.
(N) Ertesi gün, Sığırtmaç Mustafa’nın evlerinin önünde bir otomobil durdu.
(N) Salonda bir adam ayakta durmuş ona bakıyordu.
(N) Sığırtmaç Mustafa, karşısındaki adama yeniden dikkatle baktı.
(N) Sığırtmaç Mustafa hemen Şişli Çocuk Hastanesine gönderildi.

4. ETKİNLİK

Aşağıda verilen görsellerden yararlanarak okuduğunuz metni özetleyiniz.

Mustafa bir gün sığırları otlatırken yirmi kadar atlıyla karşılaşır. Atlıların içinde Atatürk de vardır. Mustafa ile sohbet ederler. Mustafa sohbet esnasında Atatürk’ün kendisiyle eğlendiğini düşünür. Mustafa konuştuğu kişinin Atatürk olduğunu sonradan anlar. Ertesi gün Atatürk çocuğu evinden aldırır. Yerine başka bir adam koyup çocuğun dikkatini ölçmek ister. Çocuktaki zekayı ve dürüstlüğü gören Atatürk Mustafa’yı okula yazdırır. Mustafa okuyuo subay olur.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelime havuzundan seçtiğiniz kelime ve kelime gruplarının sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatınız.

6. ETKİNLİK

Aşağıda “Sığırtmaç Mustafa’nın Öyküsü” metninden alınan bir bölüm verilmiştir. Bu bölümü oluşturan cümlelerde geçen çekimli fiilleri bularak örnekteki gibi işaretleyiniz.

(Çekimli fiiller kırmızı renkle belirtilmiştir)

Atatürk:
“Mustafa, seni çiftliğime kâhya yapacağım, ister misin?” diye sordu.
Mustafa, kâhyanın anlamını bilmiyordu.
“Kâhya ne demek?”
“Çobanların en büyüğü demek!”
Mustafa, karşılık vermedi. Atatürk:
“Kâhyalık için sana ayda dört lira versem yetişir mi?”
Mustafa çoktan razıydı.
“Siz bilirsiniz.” dedi.
Atatürk, şakayı daha fazla uzatmadı, ona gerçek düşüncesini söyledi:
“Hayır Mustafa… Seni kâhya yapmayacağım, okula göndereceğim. Orada okuyup
yazma öğreneceksin!”

7. ETKİNLİK

Sevgili öğrenciler, kendinizi “Sığırtmaç Mustafa’nın Öyküsü” metnindeki kahramanın yerine koyarak Atatürk’e bir mektup yazınız. Mektubunuzda giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine yer veriniz. Mektubunuzu verilen sayfa yapısına uygun bir şekilde imla ve noktalama kurallarına göre düzenleyiniz.

27.09.2018

Değerli büyüğüm Atatürk,

Bu vatan size çok şey borçlu. Ama ben daha çok şey borçluyum. Siz ülkemizi kurtardınız, gençliğin eğitimine büyük önem verdiniz. Daha iyi bir eğitim görmemiz için devrimler yaptınız. Sayenizde gençlerimizin çoğu okuyup ülkemize hizmet ediyorlar…

>>2018-2019 7. Sınıf MEB2 Yayınları “SIĞIRTMAÇ MUSTAFA’NIN ÖYKÜSÜ” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir