7. Sınıf “SOL AYAĞIM” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı KİŞİSEL GELİŞİM/SOL AYAĞIM
        Konu BaşlıkAna fikirKonuMetin türleriFiil Çekim Ekleri (Kip ve kişi ekleri)Fiillerde Anlam KaymasıHikaye unsurlarıNeden-sonuç,amaç-sonuç,koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler ve abartmaHazırlıksız KonuşmaYazma Stratejileri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA
T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. Göz atarak, özetleyerek, not alarak, işaretleyerek ve tartışarak okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt ederb) Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur. T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.  T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metinlerdeki neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler ve abartma üzerinde durulur. T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.  
KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.  

YAZMA
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, Fiillerde anlam kayması, çekim ekleri(Kip ve Şahıs), başlık, ana fikir, hikaye unsurları, konu…
Güvenlik Önlemleri (Varsa):    
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Hedeflerinizi gerçekleştirebilmek için nasıl çaba harcıyorsunuz? 3. Ailenizin, arkadaşlarınızın desteğini en çok yaşadığınız hangi olayda hissettiniz? 4. “Sabır, azim, gayret, inanmak” kelimeleri size ne çağrıştırıyor?  
•  Güdüleme Bu dersimizde “KİŞİSEL GELİŞİM” temasındaki  “SOL AYAĞIM” adlı metni işleyeceğiz. Bu metinde elinde olmayan sebeplerle fiziksel engel yaşayan, bu engeli çevresindekilerin inancıyla aşmaya çalışan bir çocuğun hikayesini okuyacağız.  

•  Derse Geçiş

 

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyenkelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamısözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelimedefterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşancümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış
1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri yazınız. Yazdığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Daha sonra ise kelimeleri cümle içinde kullanınız.

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimelere bu etkinliği öğrenciler yapacaklardır.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Chris hangi fiziksel becerileri yapamamaktadır?
Chris vücudunu ve uzuvlarını kendi isteği ile hareket ettirememekte ve konuşamamaktadır.

2. Chris’in dış dünya ile iletişimi nasıl olmuştur?
Sol ayağıyla tuttuğu tebeşir ile tahtaya yazı yazarak olmuştur.

3. Chris’in zihinsel olarak normal olduğuna annesinden başka kimsenin inanmamasının sebebi nedir?
Chris vücudunu istediği gibi hareket ettiremediği, konuşamadığı ve bunlara bağlı olarak çevresindeki kişilerle iletişim kuramadığı için onun zihinsel olarak normal olduğuna inanmıyorlar.

4. Konuşma dışında iletişim yolları nelerdir? Sıralayınız.
Beden hareketleri, yazı yazma, resim çizme, heykel yapma.

5. Sizce Chris’in başarısının sırrı neler olabilir?
Annesinin azmi ve inancıdır.

6. Chris’in zihinsel olarak normal olduğunu maskeleyen (örten) esas neden nedir? Dış görünümü mü, diğer insanların bakışı mı? Tartışınız.
Diğer insanların bakışıdır.

7. Tüm insanlara fiziksel ve zihinsel durumlarını ayırt etmeden aynı gözle bakabilmenin yolu nedir? Tartışınız.
Herkes ile aynı dünyada, aynı toplumda yaşadığımızı anlayıp, hiç kimseden bir menfaat beklemeden herkesi olduğu gibi kabul etmeyi başardığımızda tüm insanlara aynı gözle bakabiliriz.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri karşılarındaki anlam ilişkileri ile örnekteki gibi eşleştiriniz.

İçindeki değişik hayvanların ve çiçeklerin isimlerini söyleyerek onları tekrarlamam için nasıl başarısızca çabaladığını anlattı.
Amaç-Sonuç

Tamamen umutsuz göründüğü için ağlayarak odayı terk etti.
Neden-Sonuç

Çarpık bir ağzın arkasında kendimi “ifade edebilmek” için can atıyordum.
Amaç-Sonuç

Annem, doktorların sadece beslenecek bir şey olduğumu söylediklerinden meselelerle kendi ilgilenmeye karar vermiş.
Neden-Sonuç

Aniden kız kardeşimin yaptığı şeyi yapmak için çok büyük bir istek duymuştum.
Amaç-Sonuç

Dişlerimi o kadar çok sıktığım için neredeyse alt dudağımı deliyordum.
Neden-Sonuç

Başarmak için günlerce uğraşmıştım.
Amaç-Sonuç

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Daha önce okuduğunuz “Barış Manço” metni kaçıncı kişinin ağzından anlatılmıştır?
Üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır.

b) Okuduğunuz “Sol Ayağım” metni kaçıncı kişinin ağzından anlatılmıştır?
Birinci kişi ağzından anlatılmıştır.

c) Metinden alınan “otobiyografi” cümlelerini örnekte olduğu gibi “biyografi” cümlelerine çeviriniz.

O zaman dört aylık kadarmışım.
O zaman dört aylık kadardı.

Yaşadığım her sahneyi sanki geçen hafta olmuş gibi hatırlıyorum.
Yaşadığı her sahneyi sanki geçen hafta olmuş gibi hatırlıyordu.

Bunu yapmak için neden sol ayağımı kullandığımı bilmiyorum.
Bunu yapmak için neden sol ayağını kullandığını bilmiyordu.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde zaman ve anlam kaymasına uğramış fiilleri bulup örnekteki gibi yazınız.

Biçim Anlam
Annem, bebekken sorunlarımı fark ediyor. Şimdiki Zaman Geçmiş Zaman
Çizdiği o tek harf ona yeni bir dünya için yol olur. Geniş Zaman Gelecek Zaman
Mona! Hemen kardeşine de tebeşir veriyorsun. Şimdiki Zaman Emir Kipi
Ailem haftaya beni bahsedilen kuruma götürüyor. Şimdiki Zaman Gelecek Zaman
Cümle dertler tükenir bir gün. Geniş Zaman Gelecek Zaman
Chris o gece çizdiği harfle herkesi şaşırtıyor. Şimdiki Zaman Geçmiş Zaman
Annemle her gün üst katta saatlerce oturuyoruz. Şimdiki Zaman Geniş Zaman
6. ETKİNLİK

Aşağıda, metinden alınan parçayı okuyunuz. Metnin size vermek istediği mesajdan hareketle “ailenin ve yakın çevrenin çocuklar üzerindeki etkisi” konusunda duygu ve düşüncelerinizi ifade ediniz.

Duygu ve düşüncelerine göre bu etkinliği öğrenciler yapacaklardır.

7. ETKİNLİK

“Sol Ayağım” metninden hareketle kendi hayatınızı anlatan bir yazı yazınız.

Kendi hayatlarına göre bu etkinliği öğrenciler yapacaklardır.

Fiillerde Anlam Kayması

Bir cümlede fiilin aldığı kip veya zaman ekiyle cümlenin anlamındaki zaman veya kipin farklı olmasına fiilde anlam / zaman kayması denir.

Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması Örnekleri

» Atatürk 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkar. (çıkmış)
Bu cümlede fiil, geniş zaman ekini almıştır fakat eylem geçmiş zamanda yapılmıştır.

» Her sabah bir saat koşuyorum. (koşarım)
Bu cümlede fiil, şimdiki zaman ekini almıştır fakat eylem her sabah tekrarlanmaktadır ve geniş zamananlamı taşımaktadır.

» Masama not bırakan Ahmet olacak. (olmalı)
Bu cümlede fiil, gelecek zaman ekini almıştır; cümle gereklilik anlamı taşımaktadır.

» Tabağındaki yemeği bitireceksin. (bitir)
Bu cümlede fiil, gelecek zaman ekini almıştır; cümle emir anlamı taşımaktadır.

» Hepinize kolay gelsin. (gele)
Bu cümlede fiil, emir kipi ekini almıştır; cümle istek anlamı taşımaktadır.

» Buyurun, kime baknız? (bakıyorsunuz)
Bu cümlede fiil, görülen geçmiş zaman ekini almıştır; cümle şimdiki zaman anlamı taşımaktadır.

» Sınavda başarılı olmak için dersi dikkatli dinleyeceksin. (dinlemelisin)
Bu cümlede fiil, gelecek zaman ekini almıştır; cümle gereklilik anlamı taşımaktadır.

» Yarın sabah yola çıkarım. (çıkacağım) (dilbilgisi.net)
Bu cümlede fiil, geniş zaman ekini almıştır; cümle gelecek zaman anlamı taşımaktadır.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri “Amaç-sonuç” ve “neden-sonuç” cümleleri arasındaki farklar nelerdir?“Birinci kişi ağzından anlatım” ile kısa bir yazı yazınız.“Üçüncü kişi ağzından anlatım” ile kısa bir yazı yazınız.“Otobiyografi” ve “biyografi” arasındaki fark nedir?“Yarın akşama doğru oraya geliyorum.” Cümlesindeki anlam kaymasını bulup düzeltiniz.
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 7. Sınıf MEB Yayınları “SOL AYAĞIM” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir