7. Sınıf “SORUMLULUKLARIMIZ” Metni Günlük Planı-DERS DESTEK 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / DERS DESTEK Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı VATANDAŞLIK/ SORUMLULUKLARIMIZ
        Konu Başlık Ana duyguKonuKelime ve Kelime GruplarıDeyimlerAtasözleriGeçiş ve Bağlantılı İfadelerHazırlıklı/Hazırlıksız KonuşmaYazma StratejileriMetin Türü Hikaye Edici MetinZarflar (Belirteçler)İşlem Basamaklarına Göre Yazma
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA-DİNLEME/İZLEME
Söz Varlığı
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.  

Anlama
T.7.3.15. Okuduklarını özetler.
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
T.7.3.27. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.32. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.    

Dil Bilgisi
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.  

2. KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.7.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.  

3. YAZMA
T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.7.4.5. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
T.7.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.7.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, konu, ana duygu, kelime ve kelime grubu, hazırlıklı konuşma, hikaye edici metin, metinler, zarflar, geçiş ve bağlantılı ifadeler…
      Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Sorumluluk olarak gördüğünüz davranışlar nelerdir? 3. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir?
    •  Güdüleme Bu dersimizde “VATANDAŞLIK” temasındaki “SORUMLULUKLARIMIZ” adlı metni işleyeceğiz. Üyesi olduğumuz grup ve kurumlarda yerine getirmemiz gereken görevlerimiz yani sorumluluklarımız vardır. Evimizde odamızı temiz tutmak, ev işlerine yardımcı olmak üzerimize düşen bazı sorumluluklardandır. Okulumuzda ise okul kurallarına uymak, arkadaşlarımızla iyi geçinmek gibi sorumluklarımız vardır. Sorumlulukları yerine getirmememiz düzeni bozar, sorunlar yaşamamıza neden olur ve insanlarla iletişimimizi olumsuz yönde etkiler.
  •  Gözden Geçirme   Bu metnimizde öğrenci olarak, bir birey olarak sorumluluklarımızı öğrenip bu doğrultuda hareket edeceğiz.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek/dinletilecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

SÖZ VARLIĞIM

➜ Aşağıdaki bulmacayı verilen tanımlardan ve ipuçlarından yararlanarak çözünüz.

Cevap: 

1. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun. YASA

2. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi. SORUMLULUK

3. Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke. KURAL

4. Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç. HAK

5. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. DEVLET

6. Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, kontrol etme. DENETLEME

7. Suç işleyen bir kimsenin yaşantısına, özgürlüğüne, mallarına, onuruna karşı yasaların ön gördüğü yaptırım. CEZA

8. Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallar. AHLAK

9. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu. BASKI

10.Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. DAVRANIŞ

➜ Aşağıda verilen ifadeleri kutucuklardaki kelime gruplarının uygun olanıyla tamamlayınız. (Kelime gruplarının sonuna farklı ekler getirebilirsiniz.)

Cevap: 

• Buluş ve çalışmalarıyla ülkesine hizmet etmekten gurur duyuyordu.

• Ödevlerimi not almazsam hiç aklımda kalmıyor.

• Kötü alışkanlıklar sağlığımıza ve çevremizdekilere zarar verir.

• Öğretmenimiz “Bu söylediklerimi hatırınızda tutun, sakın unutmayın.” dedi.

• İhtiyacım olan o kadar çok şey var ki saymakla bitmez.

• Arkadaşımın kalbini kırdıysam özür dilerim.

KATTIĞI ANLAM NEDİR?

➜ Aşağıda verilen cümlelerdeki zarfları belirleyerek zarfların altını çiziniz. Zarfların cümleye kattığı anlamı yazınız.

Eğer bunu hatırımda tutarsam pek çok kuralı da düşünerek bulabilirim.

Cümleye kattığı anlam:
Cümleye kattığı anlam: durum

Büyüklere “sen” denmez, çok yakın arkadaşlara denebilir.

Cümleye kattığı anlam:

En kolayı düşünerek bulmak.

Cümleye kattığı anlam: durum

Komşumuzun bahçesindeki armutları izinsiz koparamam.

Cümleye kattığı anlam: durum

ANLAYALIM-CEVAPLAYALIM

➜ “Sorumluluklarımız” metniyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yazar her duruma uygun bir kural bulunmaması sorununu kendince nasıl çözmüştür?

Cevap: Davranışlarında başkalarını rahatsız etmeme, başkalarının da haklarını olduğunu hatırından çıkarmayarak bulmuştur.

2. Yazarın kendince bulduğu kurallar nelerdir?

Cevap: Arkadaşı onu doğum gününe davet ettiğinde uygun bir hediye alarak gitmek, doğum gününe gidemeyecekse davet ettiği için teşekkür edip mazeretini bildirmek, kendisine ait olmayan bir şeyi izinsiz almamak, çöpleri sokağa atmamak, evdekileri düşünmeden dolaptaki pastanın hepsini bitirmemek.

3. Yazara göre sorumluluk yalnızca başkalarına zarar vermemekten ibaret midir? Niçin?

Cevap: Değildir. Çevremizdeki insanların zarar görmesini engellemek de sorumluluktur.

4. Davranışlarımızı denetleyen biri olmadığında nasıl davranmalıyız?

Cevap: İçimizdeki sesi dinlemeliyiz. Vicdanımızı dikkate almalıyız. Yapmayı düşündüğümüz şeyin sonucu bize rahatsızlık vereceğini düşündüğümüzde o şeyi yapmamalıyız.

ANLAYALIM-YORUMLAYALIM

➜ Yazara göre kaba davranışlar nelerdir?

Cevap: İnsanların zarar görebileceği, onların üzüleceği, rahatsızlık vereceği davranışlar kaba davranışlardır.

➜ Siz hangi davranışları “kaba” olarak nitelendirirsiniz?

Cevap: Yerlere tükürmek, metroya binerken inenlere öncelik tanımamak, yürüyen merdivenin sağında dikilmek, ter kokusu için önlem almamak, toplum içinde yüksek sesle konuşmak, gece yarısı yüksek sesle müzik açıp araba ile gezmek, arabalara ses çıkartıcı abartı egzozlar takıp ses çıkarmak, kütüphanede yüksek sesle konuşmak, ağzı şapırdatarak sakız çiğnemek…

➜ Yazar sorumluluk kavramını hangi bakış açısıyla ele almıştır, metnin içeriğine atıf yaparak açıklayınız. 

Cevap: Yazar sorumluluk kavramını, başkalarının zarar görüp görmeyeceği açısıyla ele almıştır.

➜ Yazarın sorumluluk anlayışıyla kendi sorumluluk anlayışınızı karşılaştırıp benzer ve farklı olan yönleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Kendi sorumluluk anlayışınıza göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

 

ÖZNEL DEĞERLENDİRME YAPALIM

➜ Okuduğunuz metinden iki tane öznel değerlendirme cümlesi bulunuz.

Cevap: 

1-  Kurallara uygun olan davranışı kendimiz bulmalıyız.

2- İyi ve kötü hakkında içimizden gelen bir ses var sanırım. Bence ahlak denen şey bu sesle ilgilidir: Hiç de zorunlu olmadığı hâlde ve hiçbir baskı olmaksızın iyi davranmak.

KONUSUNU VE ANA FİKRİNİ BULALIM

➜ “Sorumluluklarımız” metninin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.

Cevap: 

Konu: Sorumluluklar ve uyulması gereken kurallar

Ana Fikir: Toplum ve düzeni ve insan ilişkilerinin sağlıklı olması için kurallara uymalı, yazılı olmayan kurallar için ahlak anlayışımıza göre kurallarımızı belirlemeli ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.

TÜRÜNÜ BELİRLEYELİM

➜ “Sorumluluklarımız” metninde bulunan özellikleri “✔” işaretiyle belirleyiniz. Bu özelliklere sahip metin türü ne olabilir? Yazınız.

Cevap: 

• Yazar nesnel düşüncelere daha çok yer vermiştir.

• Yazar toplumu ilgilendiren konuları işlemiştir. 

• Yazar içten bir dil kullanmıştır. 

• Yazar öznel düşüncelere daha çok yer vermiştir. 

• Konuya giriş tekerlemeyle yapılmıştır.

• Yazar anlatımını sorularla zenginleştirmiştir. 

“Sorumluluklarımız” metninin türü: DENEME

 

HANGİ KAVRAM?

➜ Aşağıda verilen örnek olayları okuyup boş bırakılan yerlere yazılması gereken kavramı bulunuz.

Cevap: 

Bu sabah okula giderken yavru bir kuşun
yuvasından düşmüş olduğunu gördüm. Anne
kuş yavrusunun etrafında çaresizce ötüyordu.
Onu orada bıraksam bir kediye yem olması
işten bile değildi. Yükseklik korkum olmasına
rağmen onu yerine koydum. Bunu canlılara
karşı bir sorumluluk olarak gördüm.

Yoluma devam ederken etrafta gelişigüzel
atılmış çöpler gördüm. Yanından öylece geçemezdim.
Çöpleri yere atanlara kızmış olsam
da alıp çöp kutusuna attım. Bunu çevreme
karşı bir sorumluluk olarak gördüm.

Eve döndüğümde annemi çok yorgun gördüm.
Bütün gün temizlik ve yemek yapmıştı.
Sofrayı hazırlamaya çalışıyordu. Hemen ona
yardım etmek için kolları sıvadım ve sofrayı
kurdum. Bunu aileme karşı bir sorumluluk olarak gördüm.

Yemekten sonra odama geçtim. Bugün
çok ödevim vardı. En sevdiğim film de televizyonda
gösterilmekteydi. Ama ödevlerimi yapmayı
seçtim. Bunu kendime karşı bir sorumluluk olarak gördüm.

KARŞILAŞTIRALIM

➜ Aşağıda farklı yazarlardan “sorumluluk” konusunu işleyen aynı türde iki metinden bölümler verilmiştir. Bu bölümleri okuyup karşılaştırınız.

SORUMLULUK VE ÖZGÜRLÜK
İki önemli kavramın, sorumluluk ve özgürlük kavramlarının, ilişkisi üstüne uzun zamandır düşünüyorum.
Sorumluluk duygusu gelişmemiş bir insanın özgürlük anlayışı hem kendisi hem ailesi hem
de onun toplumu için sorun yaratır. Çocuk olarak ana babasının kendisine karışmasını istemez, odasını toplamaz, derslerine çalışmaz ve biri kendisine bir şey söyleyecek olursa siz bana karışarak özgürlüğümü kısıtlıyorsunuz, der. Arkadaşları arasında hep kendi dediğinin olmasını isteyen bir zorba olur. Yetişkin olunca kurduğu evlilikte kimseye hesap vermeden kendi istediğini yapmak ister, hırçındır, herkes ondan çekinir. Söz edecek olana istediğim gibi yaşamaya hakkım yok mu, der. Toplumda kendi mesleği, kendi derneği, kendi yöresinin çıkarını savunur, kavga eder; “Peki, öbürleri ne olacak?” denirse onlar beni ilgilendirmez tavrını takınır. O, kimseye hesap verme sorumluluğu duymayan “özgür” bir insandır. Trafikte kurallara uymaz, aklına geldiği gibi araba sürer.
Doğan CÜCELOĞLU

SORUMLULUKLARIMIZ
Her zaman davranışlarımızı denetleyen biri olmayabilir. Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçen insanlar olabilir. Ama korku ile yapılan iyi bir davranış gerçekten iyi bir davranış olabilir mi? Ben kimse görmese bile bir şey çalamam. Örneğin komşumuzun bahçesindeki armutları izinsiz koparamam. Armudu çok severim ama komşumuz evde olmasa bile koparamam. Böyle bir şey yaparsam kendimi çok kötü hissedebileceğimi bilirim ve bu hisse dayanamam. İyi ve kötü hakkında içimizden gelen bir ses var sanırım. Bence ahlak denen şey bu sesle ilgilidir: Hiç de zorunlu olmadığı hâlde ve hiçbir baskı olmaksızın iyi davranmak.
Nuran DİREK

Cevap: 


Sorumluluk kavramı hangi bakış açısıyla ele alınmış?
Metnin vermek istediği mesaj nedir?
Sorumluluk ve
Özgürlük
Özgürlüğün kısıtlanması ile sorumluluk duygusunun karıştırılması bakış açısı ile ele alınmıştır. Kişinin özgürlüğünün sınırı, başkalarına karşı olan sorumluluğumuz kadardır. Eğer özgürlüğümüz başkalarının özgürlüğüne engel oluyorsa, özgürlük ortadan kalkar, sorumluluk devreye girer.
Sorumluluklarımız Ahlaki bakış açısıyla ele alınmıştır. Sorumluluklarımız konusunda kararsız kaldığımız durumlarda, ahlak anlayışımızı devreye sokmamız gerekir.
HERKES SORUMLULUĞUNU BİLMELİ

➜ Aşağıda verilen örnek olayı okuyunuz. Metni kişilerin sorumluluklarını yerine getirip getirmemelerine göre değerlendirip olumlu bir sonuca ulaşacak biçimde tamamlayınız.

7A sınıfı öğrencileri fen bilimleri dersinde işledikleri konuyla ilgili bir deney yapmaktaydı. Nihal
Öğretmen çalışmayı bitirip deney malzemelerini toplama zamanının geldiğini söyledi. Ders zilinin çalmasına 5 dakika kalmıştı. Deney malzemeleri temizlenmeli, yerine konmalı, sıralar düzeltilmeliydi. Ali, deney malzemelerini temizlemek için gönüllü oldu. Nihal Öğretmen görev paylaşımı yaptıktan sonra laboratuvardan ayrıldı. Geri döndüğünde ise laboratuvar toplanmamıştı. Görevli öğrencilerden Ali tek başına işleri yapmaya çalışıyordu. Özlem ile Pelin ise oturmuş, konuşuyorlardı…

Hayal gücünüzü kullanarak metnin devamını siz getirebilirsiniz.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Sorunların çözülebilmesi için bana karşı açık davran-malısın. 2. Şirketin bütçe açığı gittikçe artıyormuş. 3. Açık pencerenin önünde saatlerce dertleştik. 4. Ömrüm boyunca sana karşı açık konuştum. “Açık” sözcüğü numaralanmış cümlelerden hangilerin-de zarf görevinde kullanılmıştır?  A) 1. ve 3. B) 1. ve 4. C) 2. ve 3. D) 2. ve 4.  

Anlattığı şeyleri şaşkınlıkla dinledim geçen gün. Bu cümledeki altı çizili zarfların türleri aşağıdakiler-den hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Miktar zarfı – Durum zarfı B) Durum zarfı – Soru zarfı C) Durum zarfı – Zaman zarfı D) Miktar zarfı – Zaman zarfı
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 7. Sınıf DERS DESTEK Yayınları “SORUMLULUKLARIMIZ” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir