7. Sınıf “TAHTA BİSİKLET” Metni Günlük Planı-MEB 2 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB -Bir Dünya Düşünürüm- Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER/ TAHTA BİSİKLET
        Konu Başlık Metin türleriAna fikirKonuAtasözleri DeyimlerÖzdeyişlerHazırlıksız/Hazırlıklı konuşma yapmaAnlamını bilmediği kelimelerMetin TürüZarflar (Belirteçler)Öznel-Nesnel Anlam
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar   1. OKUMA/ DİNLEME İZLEME
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar
T.7.3.14. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır. b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.    

2. KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.  

3. YAZMA
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
T.7.4.9. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, özdeyişler, atasözleri, deyimler, zarflar, başlık, ana fikir, konu…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. İnsanın yüreğinin bir kapısı olsaydı siz o kapıyı nasıl açardınız? 3. Satın alınan oyuncağın mı yoksa emek verilerek yapılan oyuncağın mı daha değerli olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?
  •  Güdüleme Bu dersimizde “ERDEMLER” temasındaki  “TAHTA BİSİKLET” adlı metnini işleyeceğiz. Bu metnimizde emek verilerek yapılan bir şeyin para verilerek alınan şeylerden çok daha değerli olduğunu öğrenmiş olacağız.
•  Gözden Geçirme Emek vermeden bir şeye ulaşmayı düşünmek, hayalperestlikten başka bir şey değildir. 

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

1. ETKİNLİK

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Anlamını bilmediği kelimelere göre bu etkinliği öğrenciler yapacaktır.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Babanın eve yüzü asık dönmesinin nedeni nedir?
İşlerinin kötü gitmesi.

2. Babanın kızına ilginç sorular sormasının nedenleri nelerdir?
Evdeki hüzünlü havayı dağıtıp kızını neşelendirmek için.

3. Babanın işlerinin kötü gitmesinin aile yaşantılarına etkileri nelerdir?
Evdeki neşeli hava yok olmuştur. Anne ile baba ilk kez tartışmışlardır. Birbirlerini kırmışlardır. Çocuk umutsuzluğa kapılmıştır.

4. Baba, işlerinin kötü gitmesine nasıl bir çözüm bulmuştur?
Eşine taktığı bilezikleri, evdeki değerli eşyaları satmıştır fakat çözüm olmamıştır. Baba, köye taşınmaya karar vermiştir.

5. Köye taşınan ailenin hayatında ne gibi değişiklikler olmuştur?
Anne ile baba ayrılmıştır. Çocuk okuluna köyde devam etmiştir.

6. Babanın yerinde olsaydınız ailenizi bir arada tutmak için neler yapardınız?
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

7. Sizce çocuk, tahta bisikleti gördüğünde neler hissetmiş olabilir?
Sevinç hissetmiş olabilir.

8. Metnin kahramanlarından hangisi olmak istediğinizi nedenleri ile anlatınız.
Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

a) Aşağıda, metinde geçen bazı cümleler verilmiştir. Bu cümlelerde yer alan deyimleri bularak altlarını çiziniz. Deyimlerin metne katkısını belirleyerek yazınız.

Babam nasıl olsa işleri yoluna koyardı.
Babamın yüzü gülmüştü ya… Ötesinin önemi yoktu.
Sanki kendi yerine bisikleti bırakıp o da çekip gitmişti.
Pencereden akşamın sokakları kaplayan karanlığına dalıp gitti.

b) Bulduğunuz deyimleri yazınız. Deyimleri anlamlarına uygun birer cümlede kullanınız.

yoluna koymak: Uzun süre fabrikada çalışan Mehmet, sonunda işleri yoluna koyup hayal ettiği marangoz atölyesini açtı.

yüzü gülmek: Çalınan bisikletinin bulunduğunu öğrenince yüzü gülmeye başladı.

çekip gitmek: Önüne uzatılan tasta ciğer yerine tarhana çorbası gören kedi, yemeği beğenmeyerek çekip gitti.

dalıp gitmek: Biraz soluklanmak için oturdu, karşısındaki manzaranın güzelliğine dalıp gitti.

4. ETKİNLİK

“Tahta Bisiklet” metninden öznel ve nesnel yargılardan üçer tanesini belirleyerek yazınız.

Öznel Yargılar
– O akşamlar her akşamdan daha güzel geçerdi bana göre.
–  Babam nasıl olsa işleri yoluna koyardı.
– Ortadaki sofra suçlu bir çocuk gibi bekledi bizi.

Nesnel Yargılar
– Babamın küçük bir tatlıcı dükkânı vardı.
– Babam bir akşam asık yüzle geldi.
– Babam, uzun süre suskun kaldı.

5. ETKİNLİK

“Tahta Bisiklet” metninin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini belirleyerek yazınız.

Metnin konusu nedir?
Bir ailenin geçim sıkıntısı.

Metnin ana fikri nedir?
Zor zamanlarda bir arada durmayı başaramayan aileler, çocuklarının duygusal olarak zarar görmesine neden olabilirler.

Metnin yardımcı fikirleri nelerdir?
– Aile bireylerinin huzurlu olması için anne-babaya büyük görevler düşmektedir.
– Aile içindeki huzur, aile bireylerinin neşeli insanlar olmasına bağlıdır.

6. ETKİNLİK

“Ne güzel günlerdi!” diyebileceğiniz bir anınızı arkadaşlarınıza anlatınız.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

a) Aşağıda “Tahta Bisiklet” metninden bir bölüm verilmiştir. Verilen bölümdeki zarfları bularak altlarını çiziniz.

Bisikleti yattığım odaya götürdüm. Yatağımın başucuna koydum. Yatağıma uzandım.
Bir şey yememiştim ama açlık duymuyordum. Uyumuş kalmışım.
Gece başucumda konuşmalar duydum. Bir el saçlarımı okşuyor, beni kokluyordu. Birden
onun kokusunu, annemin kokusunu yüreğimde duydum. Gözlerimi açtım. Bana gülümseyen
yüzüyle babam duruyordu karşımda. Düş kırıklığına uğradım ama yine de boynuna
sarıldım. Sormadan edemedim:
“Annem ne zaman gelecek baba? Biz anneme ne zaman gideceğiz?”
O, beni öperken yanaklarım ıslandı.
“Bilmiyorum, belki de çok kısa zamanda gelir annen.”
Neler olduğunu bilmiyordum ama ben annemi bekliyordum.

b) Bulduğunuz zarfların metnin anlamına olan katkısını belirleyerek yazınız.

Zarflar metne zaman, yer-yön ve soru anlamı katmışlardır.

8. ETKİNLİK

Kendinizi İlker’in yerine koyarak aşağıda giriş bölümü verilmiş olan mektubu kurallarına uygun olarak tamamlayınız.

(örnektir)

28.12.2018

Biricik Anneme,

Anne babalar için evlatlarının ne denli kıymetli olduğunu ben de evlat sahibi olduğumda anlayacağım.
Ama bilmeni isterim ki senin kıymetini ifade etmeye kelimeler yetmez.

Bana yazdığın mektupta çocukken yaşadığın zorlukları, hissettiklerini ve senin için çok değerli
olan tahta bisikleti anlatmışsın. Yüreğindekileri benimle paylaştığın mektubunu okurken hem
üzüldüm hem sevindim. Üzüldüm çünkü çektiğiniz geçim sıkıntısı nedeniyle yaşadığınız yeri, okulunu değiştirmişsiniz. Annenden ayrı kalmışsın. Bu yaşadıkların çok acı şeyler.

Sevindim çünkü, bu çektiğin sıkıntıları atlatabilmiş, benim için mükemmel bir anne olmuşsun. Ailenin yaptığı hataları sen yapmamışsın. Hep yanımda durmuşsun. Bana destek olmuşsun. Bu sıkıntıları çekmeseydin, belki de şimdi her şey farklı olurdu. 

Bu çektiğin sıkıntılar sana olduğu kadar bana da ders oldu. Benim de çocuğum olduğu zaman bu anlattıklarını hatırlayacağım. Ailenin yaptığı hataları ben yapmayacağım. Çünkü artık küçük bir çocuğun böyle sıkıntılarda neler hissettiğini sayende biliyorum.

Bana yüreğini açtığın için teşekkür ederim anneciğim. Ellerinden öperim…

>>2018-2019 7. Sınıf MEB2 Yayınları “TAHTA BİSİKLET” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir