7. Sınıf “ÜLKEMİN RENKLİ HARİTASI” Metni Günlük Planı-DERS DESTEK 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / DERS DESTEK Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜR/ ÜLKEMİN RENKLİ HARİTASI
        Konu Başlık Ana duyguKonuKelime ve Kelime GruplarıDeyimlerAtasözleriHazırlıksız konuşmaKonuşma stratejileriYazma StratejileriAnlatım Bozuklukları (Anlama Dayalı)
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA-DİNLEME/İZLEME
Akıcı Okuma
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.7.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.  
Söz Varlığı
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.  
Anlama
T.7.3.14. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.7.3.15. Okuduklarını özetler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.26. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
T.7.3.38. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.  

Dil Bilgisi
T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder.  

2. KONUŞMA
T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.  

3. YAZMA
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, konu, ana duygu, kelime ve kelime grubu, hazırlıksız konuşma, görsellerle ilgili sorulara cevaplar verme, anlatım bozuklukları…
      Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri     Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Doğa ve insan arasında nasıl bir ilişki vardır? 3. İnsanın doğaya yararları ve zararları nelerdir?
•  Güdüleme Bu dersimizde “ÜLKEMİN RENKLİ HARİTASI” adlı metni işleyeceğiz. Ülkemiz tarihi ve geçmişiyle ve de doğa güzellikleriyle cennetten bir köşedir. Bu cennet ülkede yaşamak herkese nasip olmaz. O yüzden bu güzel ülkenin kıymetini bilmemiz gerekmektedir. Bu güzel ülke binlerce yıllık geçmişi ve Anadolu’da yaşamış yüzlerce gelişmiş uygarlığın izleriyle geleceğe en iyi değerleri taşımaktadır. Bu yüzden güzel ülkemize bir gelen bir daha gelmektedir. Hatta bir çok yabancı ülkemizi gezmeye gelmekte ardından bir daha dönmemek üzere ülkemize yerleşmektedir. Bugün Kapadokya’sı, Pamukkale’si ile doğal cennet olan ülkemizi sevelim ve her zaman geleceğe taşımak için elimizden gelen her şeyi yapalım. İşte bu ÜLKEMİZİN RENKLİ HARİTASI metninden de ülkemizin güzelliklerini öğrenmiş olacağız.
•  Gözden Geçirme Bu ülkenin sаhipleri yаlnızcа bu ülkeyi kаrşılıksız sevebilenlerdir.

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek/dinletilecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

SÖZ VARLIĞIM

➜ Aşağıdaki kelimelerden anlamını bildiklerinizi birer cümlede kullanınız. Anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.

sütliman: Her gece mutlaka bir olayın olduğu mahalle o gece nasılsa sütliman bir gece geçiriyordu.

muziplik: Komşunun oğlu muziplik yapayım derken duvardan düşüp kolunu kırmış.

reçine: Çamlıkta kozalak toplarken ellerimize bulaşan reçineyi ne yaptıysak çıkaramadık.

dadaş: Güvenilir bir dadaş olduğundan mahalledeki kavga olayını çözme görevini ona verdiler.

eyleşmek: Bahçedeki kedi bir top ip bulmuş onunla eyleşiyordu.

hacıyatmaz: Bursa’dan gelen güreşçi hacıyatmaz gibiydi; rakipleri onu bir türlü sırtını yere getiremedi.

➜ Aşağıdaki kelimelerin “Ülkem’in Renkli Haritası” metninde geçtiği cümleleri bulunuz. Kelimelerin metinde kullanıldığı anlama “✔” işareti koyunuz.

dalga
(   ) Saçların kıvrım genişliği.
() Deniz veya göl gibi su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan
kıvrımlı hareket.

komşu
() Sınır ortaklığı bulunan.
(   ) Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad.

pastel
() Pastel kalem.
(   ) Soluk, mat (renk).

➜ Metinde geçen “Siyah pastelini hemen bulup Türkiye’nin orta yerine büyükçe bir nokta koydu.” cümlesindeki altı çizili ifade ile “Dedem tartışmanın daha fazla uzamaması için konuya nokta koydu.” cümlesindeki altı çizili ifade arasında bir anlam farklılığı var mıdır? Açıklayınız.

Vardır. Birinci cümlede kalem ile bir yer işaretleme anlamı vardır. İkinci cümlede ise tartışmayı sonlandırma, konuyu kapama anlamı vardır.

➜ Aşağıdaki kelime gruplarının metinde geçtiği cümleleri bulunuz. Kelime gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol edip bu kelime gruplarını birer cümlede kullanınız.

fırtına patlamak
Metinde geçtiği cümle: Fırtınasını ne zaman patlatacağı, hangi kıyıları dalgalarıyla döveceği belli olmazdı.
Sözlük anlamı: Şiddetli fırtına çıkmak.
Cümlem: Kaptan fırtına patlayacağını anlayınca gemiyi geri çevirdi.

her yanı buz kesmek
Metinde geçtiği cümle: En kalın kabanını, başlığını giydiği hâlde her yanı buz kesmişti.
Sözlük anlamı: Çok üşümek.
Cümlem: Güneşli havaya aldandı fakat işe gidene kadar her yanı buz kesmişti.

EŞLEŞTİRELİM

➜ Aşağıda anlama dayalı anlatım bozukluğu bulunan cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki anlatım bozukluklarının nedenleri ile cümleleri eşleştiriniz.

[a] Kızılırmak’ı fokur fokur akıttı Karadeniz’e.
[b] Ülkem’in haritası kesinlikle bitmiş sayılırdı.
[c] Okulunu, evini onca kalabalığın arasında gördüm.

[b] Anlamca çelişen ifadelerin bir arada bulunması.
[c] Anlam belirsizliği
[a] Kelimenin yanlış anlamda kullanılması

ANLAYALIM CEVAPLAYALIM

➜ Aşağıdaki soruları “Ülkem’in Renkli Haritası” adlı metne göre cevaplayınız.

1. Ülkem haritasını yapmaya nereden başladı? Niçin?
Denizlerden başladı. Çünkü daha kolay olacağını düşünüyordu.

2. Ülkem haritasında hangi dağları gösterdi?
Toros Dağları’nı gösterdi.

3. Ülkem’in sınırları çiçeklerle göstermesinin sebebi nedir?
Sınırları dikenli tellere benzettiği ve bu durumu ortadan kaldırmak için çiçeklerle göstermiştir.

4. Ülkem’in ince, uzun boynu ve yuvarlak karnıyla hacıyatmaz oyuncaklarına benzettiği yer neresidir?
Van Gölü

OLAYLARI SIRALAYALIM

➜ Okuduğunuz metindeki olayları belirleyerek oluş sırasına göre noktalı yerlere yazınız.

• Ülkem’in harita çizmeye karar vermesi
• Haritayı çizmeye denizlerden başlaması
• Karadeniz, Marmara ve Akdeniz’i boyaması
• Toros Dağaları’nı boyaması
• Kızılırmak’ı çizmesi
• Sınırları çiçeklerle göstermesi
• Van Gölü’nü boyaması
• Süphan, Nemrut, Ağrı Dağlarını boyaması
• Tuz Gölü’nü boyaması
• Haritada Ankara, Antalya, Adana, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Konya, Kayseri, İzmir, Bursa, Bolu, İzmit ve İstanbul’u göstermesi.
• Ülkem’in haritayı tamamlaması

 

ANLAMA OLAN KATKISI NE?

➜ Aşağıdaki cümleler “Ülkem’in Renkli Haritası” metninden alınmıştır. Cümlelerdeki altı çizili kelimelerin cümleye olan katkısını değerlendiriniz. Bu geçiş ve bağlantı ifadelerini anlamına uygun birer cümlede kullanınız.

Gemiler, sandallar fındık kabuğu gibi savruluyordu önlerinde. Ancak uzun boylu, geniş gövdeli o Karadeniz dağları karşı durabiliyordu.
Cümlem: Sabah kasabaya inecekti ancak kardan yollar kapandığı için gidemedi.

Çok uzaklarda olmayan kıyılarıyla, adalarıyla gülüyordu sürekli. Ama girintisi çıkıntısı çok olan bir denizdi.
Cümlem: Sınava çok iyi hazırlanmıştı ama sınav günü rahatsızlanınca düşük not aldı.

BAĞLANTI KURALIM

➜ Siz Ülkem’in yerinde olsaydınız harita çizmeye nasıl başlardınız, “ilk olarak” ve “son olarak” ne yapardınız?

GERÇEK Mİ KURGU MU?

Ülkem’in Renkli Haritası
(…)
Haritasına her şeyi eksiksiz yerleştirdiğini sanıyordu ki daha şehirlerin hiçbirini
yerine koymadığını gördü. Siyah pastelini hemen bulup Türkiye’nin orta yerine
büyükçe bir nokta koydu. Büyük temel harflerle de üstüne “ANKARA” yazdı. Millet
Meclisiyle, Anıtkabir’iyle, geniş cadde ve bulvarlarıyla yaşanan bir başkentti
artık orası da. Gelmişken Ankara’daki teyzelerinde biraz kalacaktı ki haritasının
bitmesi gerektiğini düşündü. Yine Akdeniz’e indi. Antalya’nın yerini arayıp buldu.
Bir nokta da onun üstüne koydu. Kent cıvıl cıvıl turist kafileleriyle dolup canlandı.
Adana portakal kokmaya başladı. Diyarbakır kocaman karpuzları olan sıcacık
bir ildi. Erzurum’da dadaşlar bar oynayıp demli çay içiyorlardı. Trabzon oynak
hamsiyle kemençe sesiydi. Konya’da Mevlâna ney çalıyordu. Kayseri pastırma
kokuyordu. İzmir çekirdeksiz üzümdü. Bursa şeftaliydi. Bolu çam kokulu bir dağ
pınarıydı. İzmit uzun yolculuklardan sonra yaklaşılan küçük İstanbul’du.
(…)

➜ Okuduğunuz metinden alınan yukarıdaki bölümde Türkiye’nin bazı illeri ve özellikleri tanıtılmıştır. Bu ifadelerdeki kurgusal unsurların altını renkli kalemle çiziniz.

 

NE NEYE BENZİYOR?

➜ “Ülkem’in Renkli Haritası” metninde yazar anlatımı somutlaştırmak ve güçlendirmek için benzetmelere başvurmuştur. Aşağıda verilenlerin metinde neye benzetildiklerini yanlarına yazınız.

Gemiler, sandallar → fındık kabuğu
İzmir, Antalya kıyıları →
Ülke sınırları → dikenli tel
Van Gölü → hacıyatmaz
Soğuk dağ suyu → buz

➜ Siz de aşağıda verilenlerle ilgili benzetme cümleleri yazınız.

Karadeniz: At üstünde yeni evine giden hırçın bir gelin gibidir Karadeniz.

Toroslar: Heybetiyle Anadolu’nun kalbini koruyan bir bekçi gibidir Toroslar.

Tuz Gölü: Topunu kaybeden küçük bir çocuğun göz yazı gibidir Tuz Gölü.

İstanbul: Kalabalığı ile fokur fokur kaynayan bir kazan aşure gibidir İstanbul.

 

DÜŞÜNELİM YORUMLAYALIM

➜ “Ülkem’in Renkli Haritası” adlı metinde millî kültür unsurlarımızdan hangileri yer almaktadır? Söyleyiniz.

Yemek kültürü, çay kültürü, müzik kültürü.

➜ Metinde, Ülkem’in haritasına koyması gerektiğini düşündüğünüz başka millî kültür ögeleri nelerdir? Bu ögelerden bir tanesini belirleyiniz. Belirlediğiniz bu ögeyi metnin dil ve anlatımına uygun şekilde tanıtıcı bir paragraf yazınız.

Tarih. Milleti dolayısıyla kültürü meydana getiren unsurlardan birisi olan tarih bir milletin çağlar içindeki yürüyüş ve görünüşüdür. Tarih mazidir fakat bu mazi bugünün ve dünün fertlerini millet içerisinde birbirine bağlayarak geleceğe taşır. Fertler arasında kader birliği temin eder. Aynı millete mensup insanlar tarih sayesinde akrabalıklarının farkına varabilirler. Tarih bir milletin nereden gelip nereye gittiğini gösteren kültür unsuru olarak o milletin hayatında önemli bir yer tutar.

 

BEN DE YAZDIM

➜ Aşağıdaki şiire; şiirin konusuna, dil ve anlatım özelliklerine dikkat ederek bir bölüm ekleyiniz. Şiirinize uygun bir başlık belirlemeyi unutmayınız.

RÜYAM

Bu sabah uyandığımda
Tanıyamadım aynada
Kendimi

Sol kulağıma doğru
Cebelitarık
Göğüsümün tam üstünde
Van Gölü
Lütfen çimdiklesin beni biri

Meğer boyadığım haritanın
Üstünde uyumuşum
Annem erken fark etmiş neyse ki
Kutuplarda üşüyen ellerimi

(örnektir)

ANLAMA DAYALI ANLATIM BOZUKLUKLARI

1. Gereksiz Sözcük ve Ek Kullanımı : İyi bir cümlede yeterli sayıda sözcük kullanılır. Başka bir deyişle gereksiz sözcüklere yer verilmez. Çünkü, gereksiz sözcük kullanımı cümlenin duruluğunu bozar ve anlatım bozukluğu yaratır. Bu anlatım bozukluğu şu şekillerde olabilir :

>>2018-2019 7. Sınıf DERS DESTEK Yayınları “ÜLKEMİZİN RENKLİ HARİTASI” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir