7. Sınıf “YETERLİ ve DENGELİ BESLENME” Metni Günlük Planı-DERS DESTEK

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / DERS DESTEK Yayınları
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı SAĞLIK ve SPOR/ YETERLİ ve DENGELİ BESLENME
        Konu Başlık Ana duyguKonuKelime ve Kelime GruplarıDeyimlerAtasözleriGeçiş ve Bağlantılı İfadelerHazırlıklı/Hazırlıksız KonuşmaBilgilendirici MetinMetin Türü Anlatım Biçimleri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
            Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar 1. OKUMA-DİNLEME/İZLEME
Akıcı Okuma
T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.  
Söz Varlığı
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.  
Anlama
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
T.7.3.27. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.    

2. KONUŞMA
T.7.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.      

3. YAZMA
T.7.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.7.4.11. Kısa metinler yazar.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Başlık, konu, ana duygu, kelime ve kelime grubu, hazırlıklı konuşma/hazırlıksız konuşma, geçiş ve bağlantılı ifadeler…
      Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
    •  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Yeterli ve dengeli beslenme nedir? 3. Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz?
    •  Güdüleme Bu dersimizde “SAĞLIK ve SPOR” temasındaki “YETERLİ ve DENGELİ BESLENME” adlı metni işleyeceğiz. Beslenme, insanın temel ihtiyaçlarındandır. Temel ihtiyaç olmasının sebebi, insanın hayatta kalmasını sağlamasıdır. Hayatta kalmayı sağlaması, sağlık olarak değerlendirilir. Beslenme, sağlıkla doğrudan ilişkilidir.  Doğru beslenme şekilleri, sağlıklı kalmanın yollarını oluşturur. Sağlıklı olmak isteyen her birey gıda rejimine yani ne yiyip ne içtiğine dikkat eder. Özellikle endüstriyel gıda sanayinin geliştiği günümüz dünyasında beslenmek iyice zorlaşmıştır. Bu nedenle güvenilir gıda tüketimi için araştırmalar yaparak doğru ve dengeli beslenme sağlanmalıdır. Dengeli beslenmenin ilk şartı beslenme kaynaklarını doğal yollardan belirlemektir. Beslenme kaynakları belirlendikten sonra vücudun ihtiyacı olan enerji kaynakları zaten bellidir.   Dengeli beslenmek için düzenli olarak karbonhidrat, yağ ve protein tüketimi şarttır. Bu da bolca sebze, meyve ve kuru gıda tüketmek demek değildir. Yeterince beslenme ve vücudun günlük ihtiyacına göre tüketme kültürüdür.  
  •  Gözden Geçirme   Bu metnimizde yeterli ve dengeli beslenmenin gelişimimizdeki önemi üzerinde duracağız.

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek/dinletilecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinlenecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alınacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

SÖZ VARLIĞIM

➜ “Yeterli ve Dengeli Beslenme” metninden alınan aşağıdaki kelimeleri, verilen tanımlardan ve ipuçlarından yararlanarak bulunuz.

✦ Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esenlik, sıhhat.

Cevap: SAĞLIK

✦ Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç.

Cevap: ENERJİ

✦ Sağlık kurallarına uygun.

Cevap: HİJYENİK

✦ Suyu alınmış her türlü yiyecek maddesinin artığı.

Cevap: POSA

✦ Vücut için gerekli besin maddelerini alma

Cevap: BESLENME

➜ Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin yerine aynı anlama gelebilecek farklı kelimeler yazınız.

• Yaşam için elliye yakın besin ögesine gereksinim olduğu ve insanın sağlıklı büyüme ve gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için bu ögelerin her birinden günlük ne kadar alınması gerektiği belirlenmiştir.

Cevap: 

gereksinim: ihtiyaç

yaşam: hayat

öge: unsur

• Yeterli ve dengeli beslenme için dört temel besin grubunda yer alan besinler her öğünde yeterli miktarda tüketilmelidir.

Cevap: 

besin: gıda

öğün: yemek

miktar: nicelik

• Yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte düzenli fiziksel aktivite yapmaya özen gösteriniz.

Cevap: 

aktivite: etkinlik

özen: itina 

ANLAYALIM CEVAPLAYALIM

➜ “Yeterli ve Dengeli Beslenme” metniyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İnsanın sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için hangi besin ögelerini tüketmesi gerekir?

Cevap: Sebze, meyve, tahıl ürünleri, süt ürünleri, et, yumurta, baklagiller.

2. “Yeterli ve Dengeli Beslenme” ne demektir? Kendi cümlelerinizle tanımlayınız.

Cevap: Vücudun işleyebilmesi, hastalıklardan kendini koruyabilmesi ve gelişmesi için gerekli olan besinlerin yeterli miktarda ve dengeli bir biçimde alınmasına yeterli ve dengeli beslenme denir.

3. Yeterli ve dengeli beslenme önerilerinden üç tanesini söyleyiniz.

Cevap: Öğün atlamamak. Şeker ve tuz tüketimini azaltmak. Günde en az 8-10 bardak su içmek.

4. Sağlıklı bir birey ekmek ve tahıl grubundan ne kadar tüketmelidir?

Cevap: Her öğün için 1-2 dilim ekmek, tahıllarda ise günde 1-3 porsiyon.

5. Sağlıklı bir birey günde kaç bardak su tüketmelidir?

Cevap: 8-10 bardak.

SORU HAZIRLAYALIM

➜ Okuduğunuz metinle ilgili iki soru hazırlayınız. Sorularınızı sınıfınızdaki arkadaşlarınıza sorunuz. Beğendiğiniz cevapları ilgili yerlere yazınız.

Cevap: 

1. SORU: Süt grubu besinler hangi yararlı maddelere sahiptirler?

2. SORU: Et, tavuk, balık vb. gibi et ürünleri için bir porsiyon kaç grama tekabül etmektedir?

ANA FİKİR BELİRLEYELİM

“Yeterli ve Dengeli Beslenme” metninin ana fikrini ve ana fikri destekleyen yardımcı fikirlerini belirleyiniz.

Yardımcı Fikir – 1

Cevap: Dengeli beslenme için besin gruplarının günlük tüketim miktarlarına önem gösterilmelidir.

Yardımcı Fikir – 2

Cevap: Ekmek ve tahıl grubunda beyazlatılmamış yani işlem görmemiş ürünler tercih edilmelidir.

Yardımcı Fikir – 3

Cevap: Beslenmede fazla tuz ve şeker kullanımı zararlıdır.

Yardımcı Fikir – 4

Cevap: Sağlık için yeterli ve dengeli beslenmenin yanında fiziksel aktivitelere de önem gösterilmedir.

Metnin Ana Fikri

Cevap: Sağlıklı bir yaşam için yeterli ve dengeli beslenmeye önem gösterilmeli, dört temel besin grubunda yer alan besinler her öğünde yeterli miktarda tüketilmelidir.

 

DÜŞÜNELİM SÖYLEYELİM

➜ “Vücut ağırlığını dengede tutmak” ne demektir?

Cevap: Aşırı kilo almaktan kaçınmak.

➜ Okuduğunuz broşürde bazı besinlerin günlük tüketilme miktarları verilmiştir. Bu besinlerin belirtilen miktarlardan az ya da fazla alınması nelere sebep olabilir?

Cevap: Çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına ve obeziteye sebep olabilir.

ANLATIM BİÇİMLERİNİ BELİRLEYELİM

➜ Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki paragraftan hareketle metnin anlatım biçimini belirleyiniz.

Yaşam için elliye yakın besin ögesine gereksinim olduğu ve
insanın sağlıklı büyüme ve gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak
uzun süre yaşaması için bu ögelerin her birinden günlük
ne kadar alınması gerektiği belirlenmiştir. Bu ögelerin herhangi
biri alınmadığında, gereğinden az ya da çok alındığında büyüme
ve gelişmenin engellendiği ve sağlığın bozulduğu bilimsel
olarak ortaya konmuştur.

Cevap: 

Anlatım Biçimi: 

Açıklayıcı anlatım biçimi

NE DÜŞÜNÜYORUM

➜ Aşağıdaki karikatürden faydalanarak “yeterli ve dengeli beslenme” konusundaki duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

Karikatürde, insanların abur cuburdan ve dengesiz beslenmeden ne kadar uzaklaşırlarsa hastalıklardan ve obeziteden o kadar çok korunacakları mesajı verilmektedir. Buna göre yazınızı yazabilirsiniz.

 

İFADELERE YORUM KATALIM

➜ Aşağıda verilen nesnel ifadeleri öznel ifade hâline getiriniz.

• Yeterli ve dengeli beslenme için dört temel besin grubunda yer alan besinler her öğünde yeterli miktarda tüketilmelidir.

Cevap: Bence dört temel besin grubunda yer alan besinleri her öğünde yeterli miktarda tüketmek, yeterli ve dengeli beslenme için yeterli olacaktır.

• Yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte düzenli fiziksel aktivite yapmaya özen gösteriniz.

Cevap: Yeterli ve dengeli beslenme dışında ne yapmak gerek diye sorarsanız, düzenli fiziksel aktiviteler yapmanızı da öneririm.

• Güvenli besinleri satın alınız ve hijyenik koşullarda hazırlayarak tüketiniz.

Cevap: Bence beslenmede en önemli mesele güvenli besinler satın almak ve bu besinleri hijyenik koşullarda hazırlamaktır.

DENEME YAZALIM

➜ Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afişleri inceleyiniz. Afişlerden de yararlanarak “sağlık ve beslenme” konulu bir deneme yazınız.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz? 2. Yeterli ve dengeli beslenme için tüketmemiz gereken besinler nelerdir?   3. Giyimliydi. Yalnız ayakları çıplaktı. Baş ucunda, tabanları kararmış yün çorapları, dökme lastikten yapılma ayakkabıları dururdu. Bileğine takılı safran sarısı tespihi, gür, koyu görünen bıyıkları sırtüstü yattığı yerden onu daha genç gösteriyordu. Buna karşın göz kapakları derinde, içine çökük dururdu. Bu parçada yararlanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Açıklama B) Tartışma C) Öyküleme D) Betimleme   4. Bazı kalp ameliyatları sırasında röntgen yani X-ışınlarıyla görüntüleme yöntemi kullanılıyor. Ancak kalp ve karaciğer gibi yumuşak dokulardan oluşan organların röntgen görüntüleri net olmuyor. Buna rağmen doktorlar bu gibi yumuşak doku ameliyatlarında organın durumunu izlemek amacıyla ameliyata zaman zaman ara verip organın röntgenini çekiyorlar. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Açıklama B) Betimleme C) Tartışma D) Açıklama  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 7. Sınıf DERS DESTEK Yayınları “YETERLİ VE DENGELİ BESLENME” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir