8. Sınıf “BİR KIŞ ÖYKÜSÜ” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 8
Tema/Alt Tema/Metin SANAT/Müzik/ BİR KIŞ ÖYKÜSÜ(Dinleme Metni)
        Konu Başlık Metin türleriParagraftan çıkarım yapmaAna fikirKonuAnlamı Bilinmeyen KelimelerHazırlıksız KonuşmaDüşünceyi Geliştirme YollarıFiilde ÇatıYazma Stratejileri
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
    Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA/KONUŞMA/DİNLEME/YAZMA
T.8.3.13. Okuduklarını özetler.
T.8.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.8.1.11. Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir.
T.8.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.8.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.8.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.8.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu tespit eder.
T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. (Etken, edilgen çatı)
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, metnin konusu, metnin başlığı, bilinmeyen kelimeler, fiilde çatı, metinden çıkarım yapma…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. “Müzik insan ruhunu daIgaIandıran, okşayan ve ona ince zevkIer tattıran, üstün bir sanattır.” [Hugo Riemann (Higo RİMIN)] sözüyle ilgili düşüncelerinizi açıklayınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “SANAT” temasındaki “BİR KIŞ ÖYKÜSÜ” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde Mimar Sinan’ın “Ustalık Eserim” dediği Selimiye Camii’si hakkında bilgi edinip bu muhteşem eser ve Mimar Sinan hakkında daha çok bilgiye sahip olacağız. Müzik, sesi ve sessizliği araç edinen sanat biçimidir. Sesle anlatma sanatı olarak da bilinir. İnsanoğlunun toplumsal, dinsel, büyüsel, duyusal, düşünsel, eşeysel gereksinmelerini karşılamak için kullandığı ses, sözlü ses, doğal ya da yapay aygıtların seslerinden oluşan evrensel kültür düzenidir. Perde, ritim, hareket ve dinamikler( ses düzeyi) gibi araçları vardır.  Sanat türleri içinde sergisel sanat, güzel sanat ve işitsel sanat olarak yer alır.  
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde kavalın ve müziğin haytımızdaki yeri ve önemini öğrenmiş olacağız.

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not aldırılacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Metinden hareketle anlamını bilmediğiniz sözcüklerin anlamlarını sözlükten bularak bu sözcükleri cümlede kullanınız.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Yazar, baharı nasıl anlatmıştır?

Cevap: Toprak canlanır, ağaçlar yapraklarını giyinir, kuşlar şarkılarını bıraktıkları yerden sürdürür, ortalık erken aydınlanır, geç kararmaya başlar.

2. Kaval satan adam neden yazarın ilgisini çekmiştir?

Cevap: Kaval satan adamın “Her eve kaval gerekli.” sözü yazarın ilgisini çekmiştir.

3. Kaval sesi çevrede bulunan herkesi nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

Cevap: Kavalın sesini dinleyen herkes, kendini mutlu oldukları fakat açıklayamadıkları yerlerde hissetmiştir. İnsanlar buna anlam veremedikleri için şaşırmışlardır.

4. Siz kavalcı olsaydınız kavalınızla insanlara ne anlatırdınız?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK


Kavalcının sanata bakış açısını değerlendiriniz.

Cevap:

Kavalcı sanatın herkese gerekli olduğunu iddia etmektedir. İnsanların sadece karnını doyurmakla yaşayamayacaklarını, ruhlarını da beslemeleri gerektiğini anlatmak istemektedir. Bunun da sanatla mümkün olduğunu insanlara hissettirmiştir.

4. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kutucukları metne uygun doldurunuz.

Cevap:

Yer:

Şehirde, bir duvarın dibi.

Zaman:

Bir kış günü

Kişiler:

Yazar, kaval satan adam, kadının biri, bir adam, kaval satan adamın etrafında toplanan insanlar.

Olay: 

Kaval satan bir adamın kavallarını “Her eve lazım.” diyerek satması ile dalga geçen insanların sonunda kavalın sesi ile adeta büyülenerek adama hak vermeleri.

b) Dinlediğiniz metni özetleyiniz.

Cevap:

Bir kış gününde adamın biri kaval satmaktadır. Satış yaparken “Her eve lazım.” demektedir. Bu satış sözü, insanların ilgisini çeker ve adamın etrafına toplanırlar. Adamın sözleri ile dalga geçerler. Fakat adam kavalı çalınca etraftaki insanlar adeta büyülenir. Kısa sürede olsa bütün dertlerini unutup huzur bulurlar. Hikayenin sonunda adamın “Her eve lazım.” sözüne hak verip, birer tane kaval alırlar.

5. ETKİNLİK

Metnin konusu ve ana fikrini yazınız.

Cevap:

Konu: Kaval sesinin insanları etkilemesi

Ana Fikir: Sanat, yeme içme kadar yaşam için gerekli bir unsurdur.

6. ETKİNLİK

Sevdiğiniz bir müzik aletini hem yapıp hem sattığınızı düşünün. Çevrenizdekileri bunlardan almaya ikna edecek bir konuşma yapınız.

Cevap:

(örnektir)

Siz sanıyor musunuz ki sadece yeme, içme ve nefes almayla yaşayabilirsiniz. Karnınız doydu, vücudunuz hareket ediyor. Ya ruhunuz? Niçin ruhunuzu beslemek için bir şeyler yapmıyorsunuz? Ruhunuzu beslemeden mutluluğu, huzuru yakalayabilir misiniz? Bakın, hepinizin yüzü asık, mutlu değilsiniz. Peki mutlu olmak ister misiniz? O zaman buyurun, birer tane bağlama alın. Çalmayı öğrenin. Sanat yapın. Ruhunuzu besleyin. Mutlu olun!

 

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerin öznesine göre çatı özelliklerini örnekteki gibi X ile işaretleyiniz.

Cevap:

Çal da şu eksik olan aklın tamamlansın. Edilgen Çatılı Fiil

Kısa sürede adamın çevresinde birçok insan toplandı. Edilgen Çatılı Fiil

Benim önceden hiç duymadığım güzellikte bir hava çalmaya başladı. Etken Çatılı Fiil

Yeni biçilmiş buğday saplarının kokusu hissedildi. Edilgen Çatılı Fiil

Kentin dört yanından gelmiş genç ve yaşlı birçok insan, orada durup kavalcıya baktık. Etken Çatılı Fiil

b) Cümlelerde yer alan etken fiilleri, edilgen; edilgen fiilleri, etken fiil yapınız.

Cevap:

Çal da şu eksik olan aklını tamamla.

Kısa sürede adamın çevresinde birçok insan toplandık.

Benim önceden hiç duymadığım güzellikte bir hava çalmaya başlandı.

Yeni biçilmiş buğday saplarının kokusunu hissettik.

Kentin dört yanından gelmiş genç ve yaşlı birçok insan, orada duruldu kavalcıya bakıldı.

8. ETKİNLİK

Türkçe defterinize herhangi bir sanat dalı ile uğraşmanın kişi üzerindeki olumlu etkilerini anlatacağınız bir yazı yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

(örnektir)

SANAT İLAÇTIR

İnsanlar genelde duygu ve düşüncelerini söz ve yazıyla ifade ederler. Kimi zaman bunlar, insanın içinde olanları anlatmaya yetmez. Bu noktada sanat imdadımıza yetişir.

Sanat “Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.” olarak tanımlanıyor. Buradaki “anlatım” ifadesi önemli. Sanat bir şeyler anlatır ama neyi? Bu sorunun en kesin cevabı “kendini”dir. Evet, sanat insanın kendisini anlatmasıdır.

Bu noktada sanatın, bir sanat dalı ile uğraşmanın kişi üzerindeki olumlu etkisi ortaya çıkmış oluyor. Bizim derdimiz kendimizi anlatamamak değil mi? İnsanların bizi yanlış anlamasından yakınmaz mıyız? Kendimizi sanat ile anlatabildiğimizde bundan mutlu olmaz mıyız?

Evet, sanat insanı mutlu eder. Sanat insanı, kendini anlatabildiği için mutlu eder. Sürekli sanatla uğraşan kişiler, kendilerini anlatmanın verdiği huzurla hep mutlu yaşarlar. Her şeye olumlu bakabilirler. Etrafındakileri de olumlu bakmaya yönlendirirler. Mutlu olan insan da başarılı olma konusunda kendisinde güç bulur, tüm engelleri rahatlıkla tek tek aşar.

Sonuç olarak diyebiliriz ki sanat, mutsuzluğun tedavisi, kişinin hayat boyu alabileceği bir ilaçtır.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aran­maz? A) İnsanlar günümüzden yaklaşık on bin yıl önce tarım yapmaya başladı. B) Bu esrarengiz adam, sabahtan beri yemek yemediği için çok açtı. C) Birçok ülkede posta hizmetleri bisikletli postacılar tarafından yürütülüyor. D) Tarihin ilk dönemlerinde insanlar, yaşamlarını avla­narak devam ettiriyordu.   2.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılı bir fiildir? A) Suat Bey, Keçiören’deki bir okula müdür olarak atandı. B) Serhat Hoca, semt pazarından evin tüm ihtiyaçlarını karşıladı. C) İnsanlar zaman içinde işlerini kolaylaştıran aletler icat etti. D) Birkaç müşteri, marketi soymaya çalışan hırsızın üzerine atıldı.                  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 8. Sınıf MEB Yayınları “BİR KIŞ ÖYKÜSÜ” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir