8. Sınıf “BURADA DUR” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 8
Tema/Alt Tema/Metin MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ/Şehirlerimiz/ BURADA DUR
        Konu Başlık Metin türleriParagraftan çıkarım yapmaAna fikirKonuAnlamı Bilinmeyen KelimelerHazırlıksız Konuşma/Hazırlıksız KonuşmaSöz SanatlarıGrafik, Tablo YorumlamaFiilde ÇatıBilgilendirici Metin Yazma
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
    Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA/KONUŞMA/DİNLEME/YAZMA
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
T.8.3.28. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.8.4.9. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.
T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. (Etken, edilgen çatı)  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, metnin konusu, metnin başlığı, bilinmeyen kelimeler, fiilde çatı, metinden çıkarım yapma, söz sanatları…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. “Söz söylemek için önce duymak, dinlemek gerek, sen de söze dinlemek yolundan gir.” (Mevlânâ) sözüyle ilgili görüşlerinizi açıklayınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ” temasındaki “BURADA DUR” adlı metni işleyeceğiz. Günümüzde kullanılan şehir isimleri zamanla değişime uğramış olabilmektedir ve bazılarının isimlerinin nereden geldiği üzerine birçok efsane anlatılmaktadır. *Gaziantep: Şehrin eski adı Ayıntabdır. Kelime anlamı ise pınarın gözü demektir. Bu kelime halk tarafından Antep olarak değiştirilmiştir. Gazi kelimesi ise Kurtuluş Savaşındaki destek ve başarıdan dolayı verilmiştir.
•  Gözden Geçirme Şimdi bu metnimizde birkaç ilimizin isminin nereden geldiğini konusunda anlatılan efsanelerden öğrenmiş olacağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not aldırılacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

a)Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin metinde hangi anlamda kullanıldığını X ile işaretleyiniz.

Burada dur!..
Oymak, başkanlarının sözüne uyarak oraya yerleşir ve şehirlerini kurarlar.

Cevap: 

durmak

(X) Hareketsiz durumda olmak

(   ) İşlemez olmak, çalışmamak

(   ) Bir yerde bir süre oyalanmak, eğlenmek, eğleşmek, tevakkuf etmek

(   ) Dinmek, kesilmek

(   ) Birisinin malı olarak bulunmak veya o malla ilişkisi olmak

kurmak

(   ) Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün durumuna getirmek, monte etmek

(   ) Gereken şartları hazırlayıp kendi kendine olmaya bırakmak

(   ) Etkisi ve önemi geniş şeyler meydana getirmek, tesis etmek

(X) Yapmak, inşa etmek

(   ) Bir araya getirmek, toplamak

b) “durmak” ve “kurmak” sözcüklerini metindeki anlamları ile birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

— Yolcunun bağırışı ile otobüs birden durdu.

— Yazları oturmak için bahçeye bir çardak kurdum.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. İllerin ve ilçelerin adları ile ilgili yazarın düşüncesi nedir?

Cevap: İllerin ve ilçelerin adlarında Türkçemizin güzel söyleyişlerinin izleri bulunur.

2. Malazgirt Zaferinden sonra Selçukluların Anadolu’daki durumu nasıldır?

Cevap: Selçuklular Anadolu ilerine doğru ilerleyip Konya önüne kadar gelmişlerdir. Konya da alınıp başkent yapılmıştır.

3. Sultan’ın gördüğü rüyayı ve rüyanın sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Efsane olarak değerlendiriyorum.

4. Burdur’a ait hangi efsaneyi beğendiniz? Neden?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK


Aşağıdaki boşlukları metne uygun doldurunuz.

Cevap: 

Yer

Anadolu toprakları

Zaman

Malazgirt Savaşı sonrası Selçuklu Devleti zamanları

Kişiler

Selçuklu Sultanı, ak sakallı Türkmen kocası

Olay

Selçuklu sultanı bir rüya görür. Rüyasında bir Türkmen kocası, sultanın istediği topraklara gitmesini, ona dur denilene kadar ilerlemesini söyler. Sultan denileni yapar. Bir yere geldiğinde “Burada dur!” diye bir ses işitir. O yerin adı zamanla Burdur olur.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafların anlatım biçimlerini yazınız.

Dağın eteklerindeki küçük köy, kiremit çatılı, boyalı ve bakımlı evleriyle misafirlerini
karşılar. Köydeki her evin önündeki çitlerle çevrili küçük bahçelerde gül fidanları vardır.
Köyün hemen dışında bulunan dere, şırıltısıyla köylülerin ninnisi gibidir.

Cevap: BETİMLEME

Artık yaşadığı yer hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyordu. Bunun için ne yapabileceğini
düşündü. Kütüphaneye gitmek geldi aklına. Annesinden kütüphaneye gitmek
için izin aldı. Tek başına gitmek istemediği için arkadaşından kendisiyle gelmesini
istedi. Arkadaşı bu isteği geri çevirmedi.

Cevap: ÖYKÜLEME

Şehirleri sadece bugünleri ile değerlendirenleri hiç anlamıyorum. Onlar, şehirlerin günümüzdeki
hâllerinden ibaret olduğunu ve bugüne bağlı kalarak büyüdüğünü düşünüyorlar.
Bu yanlış fikrin aksine şehirler, tarihlerine bağlı kalarak büyürler. Tarihi görmezden
gelinen şehirler, dokularını kaybederler. Geleceğe ulaşmaları zordur. Şehirlerin
geleceği için sadece bugünü değil tarihi de değerlendirmeliyiz.

Cevap: TARTIŞMA

5. ETKİNLİK

Yer adları ile ilgili hazırladığınız sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin nesnesine göre çatı özelliklerini örnekteki gibi işaretleyiniz.

Cevap: 

 

7. ETKİNLİK

Defterinize yaşadığınız yeri tanıtan bir yazı yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yaşadığınız yere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

>>2018-2019 8. Sınıf MEB Yayınları “BURADA DUR” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir