8. Sınıf “ÇOCUK VE EKMEK” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 8
Tema/Alt Tema/Metin BİREY VE TOPLUM/Dayanışma/ ÇOCUK VE EKMEK (Dinleme Metni)
        Konu Başlık Metin türleriParagraftan çıkarım yapmaAna fikirKonuAnlamı Bilinmeyen KelimelerHazırlıksız KonuşmaCümlenin ÖgeleriYazma StratejileriBir İşi İşlem Basamaklarıyla YazmaYabancı Sözcükler Yerine Türkçelerini Kullanma
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
    Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA/KONUŞMA/DİNLEME/YAZMA
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
T.8.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.8.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu tespit eder.
T.8.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.8.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.8.1.11. Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir.
T.8.1.14. Dinleme stratejilerini uygular.
T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, metnin konusu, metnin başlığı, bilinmeyen kelimeler, cümlenin ögeleri, metinden çıkarım yapma, kısa metinler yazma…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. “Yalnız taş duvar olmaz.” atasözünü açıklayınız. 3. Toplumsal duyarlılıkla ilgili örnekler veriniz.
•  Güdüleme Bu dersimizde “BİREY VE TOPLUM” temasındaki “ÇOCUK VE EKMEK” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde birlik ve dayanışmanın hayatımızdaki önemini kavrayıp dayanışmayı normal hayatımızda daha etkin kullanacağız.
•  Gözden Geçirme Bir elin nesi vαr, iki elin sesi vαr. Birlikten kuvvet doğαr. Yαlnız öküz, çifte koşulmαz.   Komşu komşunun külüne muhtαçtır. Dost kαrα günde belli olur.   Nerede birlik, ordα dirlik. Dαnışαn yolu αşmış, dαnışmαyαnın yolu şαşmış.   Bαş bαşα vermeyince tαş yerinden kαlkmαz.

 

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinlecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not aldırılacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

a) Balonlarda verilen anlamların, metinden hareketle size hangi sözcüğü çağrıştırdığını altındaki boşluğa yazınız.

Yiyecek, aş, ekin
ekmek

Divan, koltuk, ağaç türü
sedir

Baş, alın, çukurumsu bölge
şakak

Pamuk kumaş, içlik, atlet
fanila

b) Bulduğunuz sözcükleri birer cümlede kullanınız.

Annem okuldan gelirken iki ekmek almamı söyledi.

Yaşlı adam sedirin üzerinde oturmuş, kendi kendine bir şeyler sayıklıyordu.

Soru çözerken parmağını şakağına dayaması onun en dikkat çekici özelliğiydi.

Terden ıslanmış fanilasını sıkıp ipe astı.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını altlarına yazınız.

Bu şarkılardan bir tanesi vardı ki söylerken el çırpa çırpa ve yerimizde döne döne oynardık.
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü

Küçücük kara gözleri ümitsizlik içinde yumulup gitti.
En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı

Sonra söz sözü açtı.
Bir konu ile ilgili konuşmak

Komşusunun acısını kendi yüreğinde duyan ve onu paylaşmakta bir eşi bulunmayan Anadolu köylüsünün bu çağrımızı karşılıksız bırakmayacağından emindim.
Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap

3. ETKİNLİK


Aşağıdaki soruları dinlediklerinize göre cevaplayınız.

1. Öğretmenin görev yaptığı köy ve okulla ilgili izlenimleri nelerdir?
Doğası güzel bir köy. İnsanları fakir.

2. Metnin ana karakteri Hüseyin’i tanıtınız.
Sınıfta hiç konuşmayan, kışın en soğuk günlerinde bile üstünde yamalı fanila, ayakları çıplak, sürekli titreyen, utangaç bir çocuktur.

3. Metinde üzerinde durulan toplumsal sorun nedir?
Fakirlik.

4.Öğretmenin Hüseyin’in ailesine davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öğretmen Hüseyin’in ailesine çözüm odaklı yaklaşmıştır. Ailesiyle konuşup sorunun kaynağını tespit etmiş daha sonra çözümü düşünmüştür. Öğretmenin Hüseyin’in ailesine yaklaşımı doğrudur.

5. Metinde yaşanan soruna karşı çözüm önerileriniz nelerdir?
Bu soruyu öğrenciler kendi yorumlarını katarak cevaplayacaktır.

4. ETKİNLİK

Dinlediklerinizden hareketle aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

BAŞLIK
Çocuk ve Ekmek

KONU
Açlık

ANA FİKİR
Bir sorunun çözümü için ilk olarak sorunun kaynağını bulmak gerekir.

5. ETKİNLİK

“Çalıkuşu” romanının dinlediğiniz metinle içerik yönünden benzerliklerini açıklayan bir konuşma yapınız.

Çalıkuşu romanı ve Ekmek ve Çocuk metni benzer olarak bir öğretmenin başından geçenler anlatılmaktadır. Çalıkuşu romanında da Ekmek ve Çocuk metninde olduğu gibi köy halkının fakirlik sorununa yer verilmiştir.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.

Dere içinden yaz kış dupduru, ince bir su akardı.
akardı ⇒ yüklem
ince bir su ⇒ özne
dere içinden ⇒ dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı)
yaz kış ⇒ zarf tümleci
dupduru ⇒ zarf tümleci

Öbür çocuklarla başında bir süre bekledik.
bekledik ⇒ yüklem
öbür çocuklarla ⇒ özne
başında ⇒ dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı)
bir süre ⇒ zarf tümleci

Anlamsız anlamsız bize baktı.
baktı ⇒ yüklem
anlamsız anlamsız ⇒ zarf tümleci
bize ⇒ dolaylı tümleç

Mart sonlarında esen ılık batı yeli, ilk önce bu bahçelere ilkbaharı getirirdi.
getirirdi ⇒ yüklem
mart sonlarında esen ılık batı yeli ⇒ özne
ilk önce ⇒ zarf tümleci
bu bahçelere ⇒ dolaylı tümleç
ilkbaharı ⇒ belirtili nesne

Yerde bir kilim parçası gözüme ilişti.
ilişti ⇒ yüklem
bir kilim parçası ⇒ özne
yerde ⇒ dolaylı tümleç
gözüme ⇒ dolaylı tümleç

 

7. ETKİNLİK

Örnekte verilen yüklem / özne-yüklem / özne-nesne-yüklem / özne-nesne-yer
tamlayıcısı-yüklem / özne-nesne-yer tamlayıcısı-zarf tamlayıcısı-yüklem piramidine benzer bir piramit oluşturunuz.

YAPTI
SUNA YAPTI
SUNA KAHVALTI YAPTI
SUNA KAHVALTIYI BAHÇEDE YAPTI
SUNA KAHVALTIYI BAHÇEDE GAZETE OKURKEN YAPTI

>> Cümle Ögeleri Konu Anlatım için BURAYA TIKLAYINIZ.

>>Cümle Ögeleri ETKİNLİK için BURAYA TIKLAYINIZ.

>>Cümle Ögeleri TEST için BURAYA TIKLAYINIZ.

8. ETKİNLİK

Sosyal yardımlaşma ile ilgili bir sivil toplum kuruluşuna üye olduğunuzu düşünün.
Bu kuruluş için yapılacak olan bir yardım etkinliğini nasıl planlarsınız?
Planınızı aşağıya yazınız.

Bu etkinliği öğrenciler yapacaktır.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Dayanışma ile ilgili neler öğrendiniz? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz grubu özne görevinde kullanılmamıştır? A) Damla damla verilen su, susuzluğu daha da artırır. B) Her anne-baba, çocuğunun başarılarını görmek ister. C) Oğuz illerinde Deli Dumrul adında bir yiğit vardı. D) İçinde tutuşan merak ateşi her yerini sarıyordu.     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz, belirtili nesnenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır? A) Babasına -en sevdiği insana- hiç söz söyletmezdi. B) Dedesini -o tonton yanaklı güzel insanı- çok özlü­yordu. C) Annesi -ailenin en fedakâr üyesi- çok kültürlü bir insandı. D) Kız kardeşine -uzun saçlı güzel kıza- bir doğum günü hediyesi yolladı.                  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

12.Metin – 8. Sınıf MEB “ÇOCUK VE EKMEK” Dinleme Metnini Aşağıdaki Videodan Dinleyebilirsiniz:


“Türkçe Dersi”yle ilgili Youtube kanalımıza “Abone Ol“mayı unutmayınız. 
BURAYA TIKLAYARAK “Abone Ol”abilirsiniz.

>>2018-2019 8. Sınıf MEB Yayınları “ÇOCUK VE EKMEK” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir