8. Sınıf “FAYDALI BİR İŞ GÖRMEK ZEVKİ” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 8
Tema/Alt Tema/Metin BİREY VE TOPLUM/Hayat Becerileri / FAYDALİ BİR İŞ GÖRMEK ZEVKİ
        Konu Başlık Metin türleriParagraftan çıkarım yapmaAna fikirKonuAnlamı Bilinmeyen KelimelerHazırlıksız KonuşmaCümlenin ÖgeleriKısa Metinler Yazma (E-Posta)
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
    Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA/KONUŞMA/DİNLEME/YAZMA
T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.8.4.12. Kısa metinler yazar. (e-posta yazma)
T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Belirtili ve belirtisiz nesne)
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, metnin konusu, metnin başlığı, bilinmeyen kelimeler, cümlenin ögeleri, metinden çıkarım yapma, kısa metinler yazma…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Faydalı olmak ile ilgili hazırladığınız sloganları arkadaşlarınızla paylaşınız. 3. “İş, insanın aynasıdır.” atasözü ile ilgili düşüncelerinizi açıklayınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “FAYDALİ BİR İŞ GÖRMEK ZEVKİ” adlı metni işleyeceğiz. Bu metnimizde faydalı bir iş yapmanın insana sağladığı yararları ve bir iş yapmamanın da insanda yarattığı olumsuzlukları öğreneceğiz.
•  Gözden Geçirme ”İnsan, ancak çalıştığını kazanır.” (Hz.Mevlana)

•  Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/izletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/izletilecek

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alıdırılacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

Metinden hareketle anlamını bilmediğiniz sözcüklerin anlamlarını sözlükten
bularak bu sözcükleri cümlede kullanınız.

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

2. ETKİNLİK

1. İnsanı diğer mahluklardan ayıran başlıca fark nedir?
Bir eser vücuda getirmenin zevkiyle mest olmayı bilmek.

2. Yazarın metindeki hayvanlarla ilgili düşünceleri nelerdir?
Hayvanların bir işi başardıklarında mutlu olduklarını düşünmektedir.

3. Yazarın mühendis arkadaşının anlattıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yazarın mühendis arkadaşı, en muhtaç insanın bile faydasız bir işi yapmak istememesini örnekle açıklıyor. Bu çok doğru bir tespittir. Bir insan para karşılığı da olsa, yaptığı işin faydasız olduğunu düşünürse, o işi istemez.

4. Filozofun “Eğer şehirler bir kişi tarafından vücuda getirilmiş olsaydı daha güzel olacaktı.” sözüne katılıyor musunuz? Neden?
Katılıyorum. Çünkü günümüz şehirleri, herkesin ayrı ayrı zevkine göre inşa edilmiştir. Bu nedenle şehirlerdeki binalar birbirleriyle uyumsuz gibi dururlar. Fakat tüm şehir bir kişi tarafından inşa edilseydi, tek bir zevkten çıkacağı için daha uyumlu olurdu.

5. Hayatınızda sizi teselli eden şey nedir? Açıklayınız.
Bu soruyu öğrenciler yorumlayacaktır.

3. ETKİNLİK


Metinden hareketle balık kılçığına amaç-sonuç cümleleri yazınız.

Metin içerisinde verilen örnek dışında amaç-sonuç cümlesi yoktur.

4. ETKİNLİK

“Faydalı işler yapmak” konulu kısa bir konuşma yapınız.

(örnektir)

İnsan faydalı bir iş yapmaya niyetlendiğinde, bu işin kendine mi yoksa topluma mı faydalı olacağını düşünüyorsa, işin faydası o zaman değer kazanır. Kendisine yaptığı faydalı iş topluma zarar veriyorsa, o faydalı bir iş değildir; bencilliktir. Mesela para kazanmak için bir alış veriş merkezi diken bir mütahit, o merkezi dikmek için ağaçları kesiyorsa, orada faydalı bir işten bahsetmek mümkün olmaz. Yapılacak iş, hem şahsa hem de topluma yararlı olmalı ki gönül rahatlığıyla faydalı bir iş yaptım diyebilelim.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde “ne, neyi, kimi?” sorularına cevap veren sözcük ya da sözcük gruplarının altını örnekteki gibi çiziniz.

Atların ne düşündüklerini doğal olarak bilmiyoruz.

En muhtaç insanların bile faydasız bir iş görmeye zorlanamayacaklarını sizler bizim kadar anlayamazsınız.

Son derece fakir bir işçiye günde on beş lira verip bir kuyu açtırabilirsiniz.

Bu işi kendi mahareti ve gayreti ölçüsünde yapar.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen belirtili ve belirtisiz nesneleri bularak uygun kutucuğa X işareti koyunuz.

Cümleler Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne
Bu neşenin tohumlarını o günkü çalışmalarımızda, faydalı bir iş gördüğümüze inanmamızda aramalıyız. X  
Yollarda bir binayı el birliğiyle yükseltmeye çalışan birçok inşaat işçisi görürsünüz.   X
Bu binayı ben yaptım. X  
Herkes onu kendi eseri sayar. X  
Allah kimseyi böyle bir teselliden mahrum bırakmasın! X  

>> Cümle Ögeleri Konu Anlatım için BURAYA TIKLAYINIZ.

>>Cümle Ögeleri ETKİNLİK için BURAYA TIKLAYINIZ.

>>Cümle Ögeleri TEST için BURAYA TIKLAYINIZ.

 

7. ETKİNLİK

Uzaktaki bir arkadaşınıza “Faydalı Bir İş Görmek Zevki” metnini okumasını tavsiye edeceğiniz bir e-posta yazınız.

>>2018-2019 8. Sınıf MEB Yayınları “FAYDALI BİR İŞ GÖRMEK ZEVKİ” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir