8. Sınıf “GEÇEN ZAMAN” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 8
Tema/Alt Tema/Metin ZAMAN ve MEKAN/Evimiz, Odamız, Okulumuz, Sınıfımız/ GEÇEN ZAMAN
        Konu Başlık Metin türleriParagraftan çıkarım yapmaAna fikirKonuAnlamı Bilinmeyen KelimelerHazırlıksız Konuşma/Hazırlıksız KonuşmaGeçiş ve Bağlantı İfadeleriMetin TürleriSöz SanatlarıŞiir YazmaCümle Türleri ( Olumlu-Olumsuz Cümle )
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
    Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA/KONUŞMA/DİNLEME/YAZMA
T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Kişileştirme)
T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.8.4.1. Şiir yazar.
T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.8.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.8.4.19. Cümle türlerini tanır. (Olumlu, olumsuz cümle)
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, metnin konusu, metnin başlığı, bilinmeyen kelimeler, cümle türleri, metinden çıkarım yapma…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Yaşadığınız şehir, mahalle veya yakınınızda bulunan tarihî mekânın geçmişi hakkında yaptığınız araştırmanın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız. 2. Uzun yıllar yaşadığınız bir ev, mahalle veya devam ettiğiniz bir okuldan ayrılmak zorunda kalsanız neler hissedersiniz?
•  Güdüleme Bu dersimizde “ZAMAN VE MEKAN” temasındaki “GEÇEN ZAMAN ” adlı metni işleyeceğiz. Komşuluk kültürümüzde önemli yer tutan bir kavramdır. Özellikle mahalle kültürünün henüz tükenmemiş olduğu yerlerde insanlar hayatlarını en yakınlarındakilerle yani komşularıyla paylaşırlar. Sabahları işe yada okula giderken ilk karşılaştıklarımız, akşam eve dönerken göz göze geldiklerimiz, kısacası günümüzün başında ve sonunda olanlar komşulardır. Atasözlerimizde, deyimlerimizde pek geniş yer tutan bu komşuluk kavramı neden önemlidir peki? İnsanların hayatlarında iyi olduğu kadar kötü, sağlıklı olduğu gibi zaman zaman hastalıklı günleri de mevcuttur. Bu günlerimizde yardıma koşacak olanlar pek tabi ki en yakınımızda oturanlar olacaktır. Hastayken bir kap çorba yapmasını komşudan başka kimden bekleyebiliriz ki? Yada sıkıntılı anlarımızda bir kahve içerek sohbet etmeyi yine en yakındaki ile kolayca gerçekleştirebiliriz ve bu yüzden bu mahallemizden ayrılmak zorunda kalmak çok üzer bizi…
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde geçmiş zaman ve geçmiş hatıralar üzerinde duracağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not aldırılacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak.

 

1. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla eşleştirip cümlede kullanınız.

Cevap: 

[3] uysal

[5] sema

[6] beste

[2] ninni

[1] kanmak

1- Söylenilen sözün, anlatılan konunun doğruluğuna inanmak

2- Bebeklerin uyumasına yardımcı olmak için söylenen türkü

3- Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen

4- Anı, andaç, anmalık, yadigâr

5- Gök

6- Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü

Cümleler:

• Köpeğin uysallığına kanıp bahçeye girince olanlar oldu.

• Başını yukarı kaldırıp semaya doğru haykırdı: Yaşasın!

• Bu güzel şarkının bestesini de Sezen Aksu yapmış.

• Çocuğu olunca mecburen ninni söylemeyi de öğrendi.

• Herkesin her dediğine kanan saf bir insan olarak tanıtım ben onu.

b) “Neler geçmişti aklımdan nedendi ağladığın, neydi güldüğün?” dizesinde geçen “aklından geçmek” deyiminin anlamını belirleyip cümlede kullanınız.

Cevap: 

Anlamı: düşünmek

Cümle: Ne zaman bir traktör görsem, köydeki çocukluğum aklımdan geçer.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayınız.

1. Şairin yaşadıklarından ve geçmişinden en önemli beklentisi nedir?

Cevap: Anılarını unutmamak.

2.Şiirin tamamına bakıldığında şairin geçmişle ilgili hangi duyguları daha ağır basmaktadır?

Cevap: Ümit, sevgi, dostluk, özlem.

3.“Ah, nasıldı yaşamak?” dizesiyle şair ne anlatmak istemiştir?

Cevap: Geçmişte sahip olduğu duygu ve düşüncelerini ve hayattan adlığı tadı tam olarak hatırlayamaması.

4.Şairin duygu ve düşüncelerine katılıyor musunuz? Neden?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

5. Zamana yolculuk mümkün olsaydı hangi zaman dilimine gitmek isterdiniz? Neden?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Yaşadıklarınızdan pişmanlık duymamak için ne yapmalısınız? Açıklayınız.

Cevap: Karar vereceğimiz zaman olayları enine boyuna iyice düşünmeli, gerekirse tecrübeli insanlardan yardım almalıyız.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki kutucukları metne uygun doldurunuz.

Cevap: 

Farklı Başlık

Gitmesin Hatıralar

Konu

Hatıralar

Ana Duygu

Geçmişe duyulan özlem

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloda belirtilen zaman dilimlerinde duygu ve düşüncelerinizin neler olduğunu veya olabileceğini yazınız.

Yaşamınıza göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirden kişileştirme cümleleri bulunuz. Kişileştirilen varlığı cümlenin karşısına yazınız.

Cevap: 

KİŞİLEŞTİRME CÜMLELERİ KİŞİLEŞTİRİLEN VARLIK
Az yanımda kal, çocukluğum çocukluk
Temiz yürekli, uysal çocukluğum çocukluk
Ah, ümit dolu gençliğim gençlik
Böyle uzaklaşmayın benden, yaşadığım günler! günler
Güneş! Getir bir bayram sabahını. güneş
6. ETKİNLİK

İstediğiniz bir mesleği (şair, mühendis, terzi, öğretmen, sanatçı, yazar vb.) seçerek bu mesleği canlandırınız.

 

7. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirdeki olumlu cümleleri olumsuz, olumsuz cümleleri olumlu cümle yapınız.

Cevap: 

• Hiç olmazsa unutmamak istemezdim!

• Yalnız bırakın beni hatıralar!

• Az yanımda kalma, çocukluğum, / Temiz yürekli, uysal çocukluğum…

• Doğmadığım ev! Rahatlamayacak içim, duysam / Bir tek kapının sesini.

• Aramıyorum aklımda bir ninni bestesini…

• Böyle uzaklaşın benden, yaşadığım günler!

• Güneş! Getirme bir bayram sabahını.

• Açılmayın, açılmayın tekrar / Çocuk dizlerimdeki yaralar.

• Hepiniz benim değilsiniz:

• Yalnız hatırlamak, hatırlamak istemiyorum.

• Rengine doyduğum sema, / Ahengine kandığım ırmak.

• Bırakıp her şeyi nereye gitmiyorum?

• Neler geçmemişti aklımdan, nedendi ağlamadığım, neydi gülmediğin?

• Ah, nasıldı yaşamamak?

 

8. ETKİNLİK

Aşağıda Necip Fazıl KISAKÜREK’in yazdığı zaman konulu şiirin bir bölümüne yer verilmiştir. Bu şiirden hareketle siz de zamanla ilgili bir şiir yazınız. Şiirinizi yazım ve noktalama yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: 

(örnektir)

ZAMAN

İstesem de istemesem de akıp gidiyor,
Bazen çok güzel, bazen üzgün geçiyor.
Rüzgar sesi mi keskin bıçak mı bilmem,
Bir yanağımı okşuyor, bir kesip biçiyor.

Şöyle bakıyorum geriye ben neler yapmışım?
Bir oturmuş, bir kalkmış, atlamış, zıplamışım.
Okul demiş, ailem demiş, para demişim hep,
Güzelliklere aldırmadan durmadan çalışmışım.

Bundan sonra bari dört açayım gözlerimi,
Hayat sıkılıp birden bırakmadan ellerimi.
Seveyim, sevileyim, mutlu mesut olayım,
Dertli değil, sevinçli vereyim son nefesimi.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğumuz metinden neler öğrendiniz?   2.  1. Yüzünde uzak bir hatıranın tatlı tebessümleri salınıyordu. 2. Cesaret, tehlike karşısında aklın kullanılmasıdır. 3. Yüreksizlerin tabiatında af diye bir şey yoktur. 4. Gözleri, yağmurlardan önceki gökyüzü gibi bulanıktı. Numaralanmış cümlelerden hangileri olumlu isim cümlesidir? A) 1. ve 2. B) 1. ve 3. C) 2. ve 4. D) 3. ve 4.    
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 8. Sınıf MEB Yayınları “GEÇEN ZAMAN” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir