8. Sınıf “İSTİKLAL MADALYASI” Metni Günlük Planı-MEB 2018-2019

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 8
Tema/Alt Tema/Metin MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK/Atatürk/ İSTİKLAL MADALYASI
        Konu Başlık Metin türleriParagraftan çıkarım yapmaAna fikirKonuAnlamı Bilinmeyen KelimelerCümlenin ÖgeleriÖznel, Nesnel Yargı
Önerilen Süre 40+40+40+40+40 (5 ders saati)
    Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA/KONUŞMA/DİNLEME/YAZMA
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Özne ve yüklem)
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. (Öznel/nesnel yargı)
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, metnin konusu, metnin başlığı, bilinmeyen kelimeler, cümlenin ögeleri, metinden çıkarım yapma, öznel, nesnel yargı…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. İstiklal Madalyası ile yaptığınız araştırmaları arkadaşlarınızla paylaşınız.
•  Güdüleme Bu dersimizde “İSTİKLAL MADALYASI” adlı metni işleyeceğiz. Bu metni işledikten sonra istiklal madalyasının önemini anlayacak, istiklal madalyası hakkında bilgi edineceksiniz.
•  Gözden Geçirme İstiklal Madalyası, Kurtuluş Savaşı’nda yararlılık gösteren askerlere ve sivillere, o dönemde milletvekili olanlara, savaşa katılan alayların sancaklarına, Erzurum ve Sivas kongrelerine katılanlara, İstiklal Madalyası Kanunu adlı özel bir yasaya göre verilen madalyadır.

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not alıdırılacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

1. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

1. Mertebe, derece, paye
2. Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma
3. İşaret, iz, belirti, alamet
4. Sakat
5. Kutsal
6. Başkasının, birine gösterdiği saygının dayandığı kişisel
değer, onur
7. Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey
8. Sahip, iye
9. Andaç, anmalık, yadigâr
10. Etki

[6] şeref
[3] nişan
[9] hatıra
[   ] değer
[5] mukaddes
[8] malik
[2] takdim
[10] tesir
[7] miras
[1] rütbe
[4] malul

b) Metindeki deyimleri bularak cümlede kullanınız.

değer biçmek
Cümle: Yapılan kazıda bulunan tarihi heykele değer biçilemiyor.

bağrına basmak
Cümle: Annesi askerden gelen oğlunu doyasıya bağrına bastı.

üstüne titremek
Cümle: Komşunun emanet bıraktığı çocuğun üstüne titremekten hiçbir iş yapamadı.

fark gözetmek
Cümle: Bir annenin çocukları arasında fark gözetmesi mümkün değildir.

>>MEB Sınavlarında Çıkmış 110 ATASÖZÜ için BURAYA TIKLAYINIZ.

>>MEB Sınavlarında Çıkmış 175 DEYİM için BURAYA TIKLAYINIZ.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. İstiklal Madalyası’nın değerini kimler bilir?
İstiklal Madalyası’nı  mukaddes miras, mukaddes emanet olarak bağrına basanlar, yüreği üzerinde taşıyanlar bilir.

2. Aileler neden İstiklal Madalyası’nın üzerine titrerler?
Aileler, geri dönmemiş bir can yoldaşından, bir babadan, bir oğuldan, ağabeyden, kardeşten son hatıra diye üstüne titrerler.

3. Yazarın metinde eleştirdiği nedir?
İstiklal Madalyası için maddi karşılık belirlenmesi.

4. Mukaddes emanet olan İstiklal Madalyası’na fiyat biçilmesini doğru buluyor musunuz? Neden?
Hayır, doğru bulmuyoruz. İstiklal Madalya’sı manevi bir eşyadır. Maneviyatı olan şeylere maddi olarak değer biçilemez; biçmek yanlıştır.

5. Metinde eleştirilen duruma çözüm öneriniz nedir? Açıklayınız.
İlla ki bir karşılık belirtilecekse yanına “manevi” yazılabilirdi.

3. ETKİNLİK


Metinden öznel yargı bildiren cümleler bulunuz.

» Onun gerçek değerini, onu mukaddes miras, mukaddes emanet olarak bağrına basanlar, yüreği üzerinde taşıyanlar bilir.

» Kıymet biçenler içinde, muhakkak, böyleleri de vardı.

» Sandığında bir İstiklal Madalyası olan ev, onun varlığıyla başkalaşır…

»  İstiklal Madalyası’nı bir bronz parçası diye düşünmek, türbenin değerini mermeriyle, bayrağın değerini kumaşıyla ölçmeye benzer.

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz “İstiklal Madalyası” metninden hareketle “gazilik” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragraflarda yüklem görevindeki sözcüklerin altını çiziniz.

(…)
İlk görev yerim Basra Cephesi’ydi ama ben cepheye ulaştığımda Basra çoktan
düşmüştü. Harbin ikinci yılıydı. Kut’ül Amare’de İngiliz ilerleyişini nihayet durdurmuştuk.
Çatışmalar oluyordu. Düşman uçakları çalıştığım sahra hastanesine bile mütemadiyen
baskınlar veriyordu.

Nisan ayının sonuydu. On beş bin İngiliz askerini mühimmatlarıyla birlikte esir aldık.
İçlerinde on üç general ve beş yüze yakın subay da vardı. Halil Paşa İngilizlere pek ağır
bir mağlubiyet tattırmıştı. En az Çanakkale’deki kadar burnunu sürtmüştük düşmanın.
Düşmanın arkası sağlamdı. Her hafta yüzlerce gemiyle asker getirmeye devam ediyorlardı.

Yaz sonlarıydı. İngilizler askerleriyle bir yandan hatlarımızı yokluyorlar, bir yandan da
casuslar ve asiler eliyle cephe gerisine sızıp tren ve ikmal yollarını tahrip ediyorlardı. Bir
gün haber geldi. Yakınlardaki bir köy, asiler tarafından ateşe verilmişti. Çok sayıda yaralı
olduğu da söylenmişti. Sıhhıyeciler ve bir bölük askerle intikal ettikEttik lakin pusuya
da düştük. Meğer adamlar bizim telgraf hatlarımıza girmişler. Bizim şifrelerle bize telgraf
çekmişler.
(…)
Ahmet TURGUT

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde özne ve yüklem olan ögelerin altını çiziniz.

Not: Yüklemler yeşil, özneler mavi renk ile belirtilmiştir.

> Onun gerçek değerini, onu mukaddes miras olarak bağrına basanlar bilir.
Sandığında bir İstiklal Madalyası olan ev, onun varlığıyla başkalaşır.
> Bazı yıl dönümlerinde törenle çıkarılarak öpülen madalyalar bilirim.
Onlar, bu madalyayı işportadan almadılar.
> Keşke hiçbir şey demeseydiler!
Onu kutsal bilen bir millete yapacağı tesir, nasıl olmuş da hesaba katılmamış?
Kıdemli askerler, rütbelerinden çok bir İstiklal Savaşı madalyasıyla iftihar ederler.

>> Cümle Ögeleri Konu Anlatım için BURAYA TIKLAYINIZ.

>>Cümle Ögeleri ETKİNLİK için BURAYA TIKLAYINIZ.

>>Cümle Ögeleri TEST için BURAYA TIKLAYINIZ.

 

7. ETKİNLİK

“Çanakkale Bugün Toz ile Duman” türküsünü dinleyiniz. Türkünün sizde uyandırdığı duyguları anlatan iki dörtlük yazınız.

>>BURAYA TIKLAYARAK türküyü dinleyebilirsiniz.

>>2018-2019 8. Sınıf MEB Yayınları “İSTİKLAL MADALYASI” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir