8. Sınıf “KALBİN SESİ” Metni Günlük Planı-MEB

Dersin Adı/Yayın Adı TÜRKÇE / MEB Yayınları
Sınıf 8
Tema/Alt Tema/Metin ZAMAN ve MEKAN/Geçmiş, Şimdi, Gelecek/ KALBİN SESİ
        Konu Başlık Metin türleriParagraftan çıkarım yapmaAna fikirKonuAnlamı Bilinmeyen KelimelerHazırlıksız Konuşma/Hazırlıksız KonuşmaGeçiş ve Bağlantı İfadeleriMetin TürleriGörsel YorumlamaCümle Türleri ( Olumlu-Olumsuz Cümle )
Önerilen Süre 40+40+40+40+40+40+40+40 (8 ders saati)
    Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar OKUMA/KONUŞMA/DİNLEME/YAZMA
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.
T.8.4.19. Cümle türlerini tanır. (Olumlu, olumsuz cümle)  
Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış Örüntüsü Metin türleri, metnin konusu, metnin başlığı, bilinmeyen kelimeler, cümle türleri, metinden çıkarım yapma…
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Not alarak okuma Sesli – sessiz okuma Not alma Güdümlü yazma Güdümlü konuşma Soru cevap Anlatım Gösterip yaptırma Rol yapma Beyin fırtınası Tartışma
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen * Öğrenci EBA Bilgisayar (İnternet, sunu programları, arama motorları) Projeksiyon Ders kitabı Sözlükler Yazım Kılavuzu Tematik materyaller Çalışma kâğıtları Gazete ve dergi kupürleri
•  Dikkati Çekme 1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 2. Eviniz ve çevrenizdeki eski mutfak eşyalarının görselleriyle hazırladığınız sunumu yapınız. 3. Çok değer verdiğiniz veya uzun yıllar sakladığınız bir eşyanız var mı? Bu eşyaların sizin için anlamı nedir?
•  Güdüleme Bu dersimizde “ZAMAN VE MEKAN” temasındaki “KALBİN SESİ ” adlı metni işleyeceğiz. Zaman, bugünün dün olmasını sağlayan, olayların birbirini izlediği boyut ve geçen süredir. Önceden sonraya doğru giden bağıntı ve anlar bütünü olan zaman, şüphesiz dünyayı ve insanı da etkisi içine alır. İnsanın hayattaki en değerli hazinesi zamanıdır.  Çünkü hayat kısadır ve boş yere harcanan zamanın da telafisi yoktur. İnsan hayatta yaptıklarıyla hatırlanır .Yaşarken zamanı ne kadar iyi kullanmışsak, o kadar birikim yapmışız, demektir Zamanı iyi kullanmak insanların elindedir; ama önce zaman kavramının önemini iyi anlamak gerekir. Boşa harcanan zamanlarla geçirilmiş bir hayat, hiç yaşanmamış, demektir. Bu nedenle zaman insanın hayattaki en büyük sermayesidir.
•  Gözden Geçirme Bu metnimizde zaman kavramı üzerinde duracağız.

 

Derse Geçiş

1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.

2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler konuşturulacak.

– Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)

-Ders kitabındaki görseller öğrenciler tarafından incelenecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.

-Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Konulan başlığa bakarak sizce bu parçada ne anlatılmış olabilir?)

3. Güdüleme ve gözden geçirme bölümü söylenecek.

4. Parça öğretmen tarafından örnek olarak okunacak/dinletilecek.

5. Parça, öğrenciler tarafından sessiz olarak okunacak/dinletilecek.

6. Öğrenciler tarafından anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimeler metnin üzerine işaretlenecek/not aldırılacak.

  • Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından önce tahtaya sonra kelime defterlerine yazılacak.
  • Öğrencilere 5-8 kelimeden oluşan cümleler kurdurularak, bilinmeyen kelimeler anlamlandırılacak.
  • Yanlış telaffuz edilen kelimeler birlikte düzeltilecek. Sırasıyla etkinlikler yapılacak. 

 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloda verilen sözcüklerin anlamını metinden hareketle tahmin ediniz. Sözcüklerin anlamını sözlükten bularak tahminlerinizle karşılaştırınız.

Cevap: 

reddimiras: Her türlü sonucuyla mirası istememe, kabul etmeme, reddetme

maşrapa: Metal, toprak, plastik vb.nden yapılmış, ağzı açık, kulplu, bardağa benzeyen, küçük kap

umacı: Öcü

melamin: Mutfak eşyası yapımında, kâğıt ve dokuma sanayisinde kullanılan yapay reçinelerin üretiminde yer alan kimyasal bir madde

ünsiyet: Alışkanlık

kampana: Çan

zaplamak: Televizyon kanalları arasında sürekli geçiş için kumandadaki düğmelere basmak

meyus: Üzgün, karamsar 

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Yazarın şikâyet ettiği konu nedir?

Cevap: İnsanların eskinin kıymetini bilmemesinden, hatıralara saygı göstermemesinden, günümüzde her şeyi çabucak tüketmesinden şikayet ediyor.

2. “Eşya ile ünsiyetin sonu çoktan geldi.” cümlesi size ne anlatıyor?

Cevap: Yıllardır süregelen alışkanlıkların, eşyaların değişimi ile birlikte yok olması.

3. Ninelerin ve dedelerin dünyası neden bir masala dönüşmüş olabilir?

Cevap: Ninelerin ve dedelerin yaşantıları ile günümüz yaşantıları arasındaki farka baktığımızda, geçmiş yaşantıların olağanüstü gibi görünmesi nedeniyle bir masal dönüşmüş olabilir.

4. Günümüz insanının eşya kullanımına yönelik yazarın bakış açısı nasıldır? Değerlendiriniz.

Cevap: Yazar, günümüz insanının eşyaya gerekli kıymeti vermediğini düşünüyor.

3. ETKİNLİK

Metnin içeriği ile ilgili iki soru yazınız.

Cevap: 

1- Yazar niçin eski eşyalar yerini yeni eşyaların almasından rahatsızlık duyuyor?

2- Yazar eskiye kıymet verilmemesini hangi sebeplere bağlıyor?

4. ETKİNLİK

a) Metne iki başlık bulunuz.

Cevap: 

1- Eskinin Kıymeti

2- Niçin Daralıyoruz?

b) Metnin ana fikrini yazınız.

Cevap: 

Günümüzdeki süratli yaşam, insanı insan yapan özelliklerin azalmasına yol açmaktadır.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki kullanım kılavuzunu inceleyiniz. Siz de bir eşyanın kullanım kılavuzundaki bilgileri arkadaşlarınıza anlatınız.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri anlamı bakımından inceleyiniz.

Cevap: 

Evin önündeki ağacı, o güzel ıhlamuru, kesmek istiyorlar. OLUMLU CÜMLE

Sevdiğimiz bir fincanı, hatıralarla yüklü bir vazoyu ne yapıyoruz? SORU CÜMLESİ

Bütün bunlar olmuyor. OLUMSUZ CÜMLE

Kim bana ayaküstü yemek yemeyi öğütlüyor? SORU CÜMLESİ

Onlar yağmur gibi üzerimize geliyor. OLUMLU CÜMLE

Çocuklarımız bakır mutfak eşyalarını tanımıyor. OLUMSUZ CÜMLE

Of, bu eşyalar artık kullanılmıyor! ÜNLEM CÜMLESİ

Tek başına kaldığımız an ekran başında sürekli zaplıyoruz. OLUMLU CÜMLE

Plastik bidondan plastik bardağa su dolduruyor mu? SORU CÜMLESİ

Biz buraya bir gökdelen dikeceğiz. OLUMLU CÜMLE

Çocuklarımız kalaylı bir maşrapadan kaynak suyu içmedi. OLUMSUZ CÜMLE

Masallara niçin inanmıyoruz? SORU CÜMLESİ

Başını kaldırdığında bir de ne görsün! ÜNLEM CÜMLESİ

Bizler “yeniliğin bitmeyen büyüsü”ne kapılmadık. OLUMSUZ CÜMLE

 

7. ETKİNLİK

Verilen cümleleri başlıklara uygun olacak şekilde yazınız.

Cevap: 

Olumlu Cümle: Televizyon izlemeyi gezmekten çok seviyoruz.

Olumsuz Cümle: Televizyon izlemeyi gezmekten çok sevmiyoruz.

Soru Cümlesi: Neden televizyon izlemeyi gezmekten çok seviyoruz?

Ünlem Cümlesi: 

Olumlu Cümle: Evimizde bakır kaplar ve eski halılarımız var.

Olumsuz Cümle: Evimizde bakır kaplar ve eski halılarımız yok.

Soru Cümlesi: Evimizde bakır kaplar ve eski halılarımız var mı?

Ünlem Cümlesi: 

 

8. ETKİNLİK

Seçtiğiniz herhangi bir konu ve türde yazı yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri 1. Okuduğumuz metinden neler öğrendiniz?   2.  1. Yüzünde uzak bir hatıranın tatlı tebessümleri salınıyordu. 2. Cesaret, tehlike karşısında aklın kullanılmasıdır. 3. Yüreksizlerin tabiatında af diye bir şey yoktur. 4. Gözleri, yağmurlardan önceki gökyüzü gibi bulanıktı. Numaralanmış cümlelerden hangileri olumlu isim cümlesidir? A) 1. ve 2. B) 1. ve 3. C) 2. ve 4. D) 3. ve 4.    
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

>>2018-2019 8. Sınıf MEB Yayınları “KALBİN SESİ” Metni Günlük Planını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir